historický kalendár

Dnes je Európsky deň národných parkov.
K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi. (Niccolo Machiavelli)
Štúdium vied prináša pravdu, neuveriteľnú potechu mysle. (Mikuláš Kopernik)
1543 - v poľskom Fromborku zomrel Mikuláš Kopernik, poľský matematik, astronóm a lekár. Bol zakladateľom novodobej astronómie, poprel Ptolemaiovu teóriu geocentrickej sústavy a vytvoril teóriu sústavy heliocentrickej, kde Zem obieha okolo Slnka a súčasne sa otáča okolo vlastnej osi. Svoje poznatky zhrnul v diele: O obehoch nebeských sfér. Po jeho smrti trvalo sto rokov, než cirkev heliocentrický systém prijala. Narodil sa 19.2.1473 v Toruni.
1693 - narodil sa Juraj Rafael Donner, rakúsky sochár, popredný predstaviteľ európskeho sochárstva, priekopník barokového klasicizmu. V Bratislave vytvoril v 20. rokoch 18. storočia svoje vrcholné diela. V Dóme sv. Martina sochársky vyzdobil kaplnku sv. Jána Almužníka a hlavný oltár. Vytvoril tiež oltár Kostola Svätej Trojice v Bratislave a hlavný oltár pavlínskeho kostola v Marianke. Zomrel 15.2.1741 vo Viedni.
1819 - narodila sa britská kráľovná (od r. 1837) a indická cisárovná (od r. 1877) Viktória. Vládla takmer 64 rokov. Počas viktoriánskeho obdobia sa Veľká Británia stala priemyselným impériom. Manželka Alberta Sasko-Koburského, mali 9 detí. Jej meno nesú Viktóriina zem v Antarktíde, najväčšie jazero v Afrike a vodopády na rieke Zambezi. Zomrela 22.1. na 1901.
1881 - v Trnave sa narodil Mikuláš Schneider-Trnavský, slovenský hudobný skladateľ. Spoluzakladateľ Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Ťažiskom jeho tvorby je piesňová a cirkevná hudba, zostavil Jednotný katolícky spevník. Z ďalšej tvorby: symfonická báseň Pribinov sľub, opereta Bellarosa, Symfónia e-mol - Spomienková. Zomrel 28.5.1958 v Bratislave.
1883 - otvorili Brooklynský most v New Yorku. Toto veľkolepé technické dielo spájajúce Manhattan s Brooklynom je dodnes ozdobou mesta.
1903 - v Koryčanoch sa narodil Jindřich Halabala, český architekt, konštruktér nábytku, jeden zo zakladateľov čs. nábytkového dizajnu. Založil a bol vedúcim Katedry architektúry a výroby nábytku na Drevárskej fakulte VŠLD vo Zvolene. Zomrel 17.11.1978 v Brne.
1909 - vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku. Spomienkou na túto udalosť a pripomienkou schválenia najstaršieho zákona na ochranu prírody v Európe vyhlasuje medzinárodná Federácia EUROPARC od r. 1999 Európsky deň parkov.
1912 - v Banskej Štiavnici sa narodil Dežo (Dezider) Hoffmann, svetoznámy fotograf. Interbrigadista v španielskej občianskej vojne, frontový kameraman. Počas 2. sv. vojny bol v jednotkách čs. armády a v Royal Air Force (RAF) v Anglicku, kde sa po vojne usadil. Pracoval ako fotoreportér a v 60. rokoch sa zaradil medzi najväčších fotografov pop-scény. Bol dvorným fotografom The Beatles a fotografoval tiež veľké hviezdy svetového showbiznisu. Zomrel 26.3.1986 v Londýne.
1918 - v Martine sa uskutočnila porada SNS, na ktorej sa súhlasilo s vytvorením Československého štátu.
1934 - už štvrtýkrát bol za prezidenta Československej republiky zvolený T. G. Masaryk.
Ak je moc pravdou a právom, potom sa politika stane časťou zoológie - a basta! (T.G.Masaryk)