hrad-filakovo04.JPG

Mesto Fiµakovo má bohatú historickú minulos», na ktorú budujeme úspeąnú budúcnos». Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1246. Pevný hrad s osadou v podhradí uľ aj v tom období odolával tatárskym nájazdom. Jeho prvým známym majiteµom bol Matúą Csák Trenčiansky. V roku 1423 Fiµakovo ako Oppidum Fylek získava mestské privilégiá. Fiµakovský hrad mali v moci Perényiovci, Ján Jiskra z Brandýsa a neskôr Frantiąek Bebek. V roku 1554 hrad dobyli Turci, mesto sa stalo sídlom sandľaku. Turecká okupácia trvala 39 rokov. V 16. storočí bolo remeselníckym centrom regiónu. Najslávnejąie obdobie mesta je pravdepodobne 17. storočie, kedy sa hrad stal sídlom komitátov Novohrad, Hont, Heveą a Peą» a mal slávnych kapitánov ako Tomáą Bosnyák, Frantiąek Wesselényi a ©tefan Koháry II. Hrad spolu aj s mestom dal v roku 1682 vypáli» Imrich Thököly. V 18. storočí bol Fülek poµnohospodárske mesto. V 19. storočí sa stal okresným mestom, kde sídlili stoličné úrady. Začiatkom 20. storocia bola postavená medzinárodne uznávaná smaltovňa, ktorá priniesla velké zmeny do ľivota obyvateµov regiónu. Koncom storočia bol podnik pretransformovaný na menąie spoločnosti. V súčasnosti sa pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta súbeľne s Územným plánom zóny pre centrum, ktoré je totoľné s chráneným územím Národných kultúrnych pamiatok (Fiµakovský hrad a Frantiąkánsky kláątor s kostolom). Mesto Fiµakovo plánuje zapoji» sa do aktívneho cestovného ruchu so svojim historickým a kultúrnym dedičstvom, ich zviditelnením v rámci Európskej únie. Samotné mesto s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645,90 ha sa nachádza v juľnej prihraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja v krásnom prírodnom prostredí na okraji Chránenej krajinnej oblasti – Cerová vrchovina. Počet obyvatelov mesta so zmieąaným národnostným zloľením je 10 198.

hrad-filakovo04.JPG

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Filakovo Štítky: hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.