Evanjelici budú mať služby Božie na hrade Branč

Obrázok k článku

Slávnostnými službami Božími v zrúcanine hradu Branč si v stredu 5. júla veriaci Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pripomenú vierozvestov Cyrila a Metoda, Jána Husa a evanjelických martýrov cirkvi. Kazateľom na slávnostných službách Božích o 10:00 bude Juraj Bálint, zborový farár z cirkevného zboru Nadlak zo Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku.

 

Slávnostné služby Božie obohatí spevokol EFATHA z Ostrej Lúky, detská hudobná skupina z cirkevného zboru Sása a hudobná skupina Switch On z Vrboviec. Pre deti je pripravený špeciálny program.

 

Zrúcanina hradu Branč sa nachádza nad obcou Podbranč, na polceste medzi Senicou a Myjavou. Evanjelická cirkev spája sviatok svätých vierozvestov Cyrila a Metoda so spomienkou na Jana Husa a evanjelických martýrov, ktorí boli na Branči v 17. storočí väznení a mučení. Tradícia stretnutí evanjelikov na hrade siaha do roku 1969, služby Božie sa tu konajú od roku 1990. Od roku 1939 evanjelických martýrov pripomína pomník s pamätnou tabuľou.

 

Hrad Branč bol postavený na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč. Nechal ho postaviť magister Aba z Hlohovca v rokoch 1251 až 1297. V ďalších storočiach sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov, medzi nimi aj Matúš Čák Trenčiansky, Ján Luxemburský a Žigmund Luxemburský. V 16. storočí sa stal hrad vlastníctvom Františka Nyáryho. Po tom, čo sa odsťahoval, hrad zostal opustený a chátral. V období tureckých vojen slúžil ako útočisko okolitému obyvateľstvu a bol aj prechodnou väznicou. Opustený hrad potom napadli a vypálili Turci.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hrad Branč

Hrad v rokoch 1251 – 1261 dal postaviť magister Aba. Skladal sa z mohutnej trojposchodovej obytno-obrannej veže obdĺžnikového pôdorysu so vstupom na poschodí, ku ktorej sa od západu- napájalo kamenné opevnenie s nádvorím. Z množstva ďalších majiteľov patrí k významnejším Stibor zo Stiboríc, ktorý hrad rozšíril o predhradie so vstupnou vežou a o palác v hornom hrade.

Hrad Muráň

Zrúcanina hradu sa nachádza na brale zvanom Cigánka, na území národného parku Muránska Planina severne od obce Muráň. Patrí k naším najvyššie položeným hradom, a svojim rozsahom medzi najrozsiahlejšie hradné lokality. Kamenný hrad vznikol pravdepodobne v 2. pol. 13. storočia.

Hrad Plaveč

Ako opevnené strážne miesto, ovládajúce dôležitú cestnú križovatku musel vzniknúť už v 12. storočí. Prvá nepriama písomná zmienka o hrade je v listine kráľa Belu IV. z roku 1269.

Turniansky hrad

Hrad bol postavený na krasovom kopci, vybiehajúcom zo Zádielskej planiny, na trase historickej cesty vedúcej z Gemera na Spiš. Vznikol v polovici 13.storočia a budovanie jeho fortifikačného systému trvalo až do 16.storočia.