Dunajské príbehy

Obnova.sk Foto

Pod spoločným názvom DUNAJSKÉ PRÍBEHY pripravili SNM – Múzeum židovskej kultúry, odbor kultúry Mesta Salzburg, Židovské múzeum Viedeň a Rakúske kultúrne fórum Bratislava dve výstavy: Stefan Zweig – európsky Rakúšan a Kladovo – útek do Palestíny. Množstvo unikátneho a pôsobivého materiálu dokumentuje príbehy židovských utečencov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny pokúsili po Dunaji dostať do Palestíny. Utečencom bol aj slávny spisovateľ Stefan Zweig, ktorého život a dielo je témou druhej výstavy. Stefan Zweig – európsky Rakúšan
Kladovo – útek do Palestíny

Vernisáž: piatok, 26. marca 2004, 17.00
trvanie výstavy: do 29. apríla 2004
denne okrem pondelka, od 9.00 do 17.00
Bratislava, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2

Obnova.sk Foto Expozície sú doplnené premietaním dokumentárneho filmu Dunajský exodus. Maďarský režisér Péter Forgács v ňom spracoval amatérske zábery námorného kapitána natočené počas plavby židovských emigrantov do Palestíny.

Stefan Zweig – európsky Rakúšan
Rakúsky spisovateľ Stefan Zweig (1881 – 1942) emigroval z Rakúska v roku 1934. Po piatich rokoch strávených v Londýne pokračoval jeho namáhavý útek pred nacistickým Nemeckom do New Yorku a ďalej do Brazílie. Unavený z útrap emigrácie a bez nádeje na ukončenie Hitlerovej vlády si vo februári 1942 spoločne so svojou manželkou siahol na život.

Výstava približuje život a dielo utečenca, veľmi úspešného a privilegovaného spisovateľa, ktorého diela boli preložené do 56 jazykov. Dokumenty z jeho života poukazujú na vyhnanstvo a utrpenie mnohých, z minulosti aj zo súčasnosti, ktorých osudy sa často strácajú za číslami v štatistikách.

Zdroj: SNM

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Židia vo Vrútkach

PhDr. Jana Slameňová
Príspevok vznikol na základe etnologických výskumov vychádzajúcich z osobných zážitkov pamätníkov, štúdia archívnych materiálov a odbornej literatúry. Získavanie potrebných údajov bolo zdĺhavé a problematické. I napriek najlepšej snahe sa nepodarilo niektoré javy zo života židovskej komunity upresniť, doložiť faktami a tak ostávajú v polohe spomienok Vrútočanov. I v literatúre spomínajúcej Vrútky sa stretávame s nepresnými údajmi, či len predpokladmi.

Celoslovenská sieť SNM pozýva na návštevu aj cez sviatky

Slovenské národné múzeum (SNM) počas sviatkov upraví vo svojich múzeách otváracie hodiny. Kým na Štedrý deň a v Prvý sviatok vianočný budú múzeá zatvorené, na Štefana pozýva na prehliadku hneď niekoľko múzeí. Zároveň je pre návštevníkov pripravených niekoľko podujatí, ktoré im spríjemnia sviatočné chvíle, agentúru SITA o tom informovala Markéta Plichtová z oddelenia marketingu a komunikácie SNM.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…