Dracula

Obnova.sk Fotografia

Gróf Dracula, postava opradená mýtami a legendami, vzrušuje fantáziu už po viac ako päť storočí. Vyšlo o ňom množstvo kníh – od ohováračských spisov 15. storočia, cez krvavé dobrodružné romány až po seriózne vedecké monografie, pričom sa stal i inšpiráciou pre celý rad hororových filmov, televíznych inscenácií, ba dokonca aj muzikálu. Kto sa však skutočne skrýva za postavou, ktorá toto všetko evokuje?

Obnova.sk FotografiaHoci stredoveké knieža Vlad III. Tepes (1430/1431-1477) vládol vo Valašsku sotva šesť rokov stal sa už počas svojho života legendou. O jeho domnelých i skutočných ukrutnostiach kolovali v západoeurópskych krajinách rozmanité pamflety, zatiaľ čo v slovanských legendách a dobových kronikách opisovaných po dobu viac ako dvoch stáročí dostal jeho charakter predsa len pozitívnejšiu podobu.

Práve tak aj v 19. storočí ožila legenda o Vladovi Tepesovi dualistickým spôsobom – vznikom dvoch rozličných osobností. V období rumunského národného obrodenia prostredníctvom romantickej literatúry a historiografie vznikla predstava kniežaťa Vlada ako hrdinu boja za národnú nezávislosť, statočného panovníka s vyhranenou predstavou o spravodlivosti. V západnej Európe zase írsky románopisec Abraham Stoker (1847-1912) vytvoril roku 1897 fiktívnu postavu grófa Draculu, stávajúcej sa prototypom dlhého radu moderných horrorových príbehov až po súčasnosť.

Paradoxom ostáva, že pre Rumunov boli Stokerov román prakticky nedostupný a v Bukurešti vyšiel prvýkrát až začiatkom deväťdesiatych rokov po páde socialistického režimu – bývalý komunistický vodca Nicolae Ceaucescu, ktorý vysoko vyzdvihoval stredoveké knieža bol predovšetkým v osemdesiatych rokoch predmetom kritiky na Západe a pre nehumánne atribúty svojej diktatúry čoraz častejšie označovaný za „Draculu 20. storočia“.

Predlohou českého vydania bolo aktualizované dielo etablovaného rumunského historika Stefana Andreescu (1947), ktorý v roku 1978 obhájil dizertačnú prácu na tému politických vzťahov medzi Sedmohradskom, Moldavskom a Valašskom 1526 – 1593. V súčasnosti pôsobí ako profesor politických dejín Rumunska na fakulte politických vied bukurešťskej univerzity a starší vedecký pracovník Historického ústavu M. Iorgu Rumunskej akadémie vied.

Text knihy obsahuje veľké množstvo citátov z dobových prameňov listinného a rozprávačského charakteru. Treba však upozorniť, že ide len o voľný preklad, ktorý by sa mohol líšiť (formou, nie obsahom) od stredovekého originálu, keďže ide niekedy aj o trojnásobnú transláciu (z gréčtiny, latinčiny, starej nemčiny a ruštiny do rumunčiny, potom do angličtiny a následne do češtiny). Veľký plus však pre náročnejších čitateľov predstavuje predovšetkým do prílohy zaradený text “Rozprávanie o kniežati Draculovi” (Skazanije o Drakule vojevode) mnícha Efrosina z roku 1486 preložený priamo zo stredovekej ruštiny, ďalej ukážka nemeckého pamfletu “O zlomyseľnom tyranovi, ktorého volali knieža Dracula” z anglickej redakcie, oba však nie sú identické s úryvkami v texte, vychádzajúcimi mnohokrát z iných predlôh.

Andreescovo dielo bolo starostlivo preložené a základné tézy autora neboli v českom vydaní nikde pozmenené. Prekladateľ Miroslav Tejchman doplnil úvodnú kapitolu „Európa v dobe Draculovej“, celý text (predovšetkým poslednú kapitolu pod názvom „Román Brama Stokera“) doplnil do súčasnosti a podstatne, asi na pätinu, skrátil poznámkový aparát. Aby kniha zapadla do série populárno-vedeckých prác z nakladateľskej rady Lidových novin doplnil ju prekladateľ tiež o prílohy: genealogické tabuľky, prehľady panovníkov, výklad neobvyklých termínov, chronológiu, podrobnú bibliografiu, práve tak ako aj o menný a miestny register.

Stefan Andreescu: Dracula. Mezi mýtem a realitou. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003, 280 s.

Miloš Jesenský, 11. 11. 2003

Zdroj: http://www.slovakradio.sk/radiozine/page.php?id=1369

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vzdialení príbuzní Vlada III. Draculu

Britský herec známy najmä ako upír Edward Cullen je podľa genealógov vzdialeným príbuzným valašského vládcu Vlada III. Draculu, ktorý sa stal inšpiráciou hlavnej postavy slávneho románu Brama Stokera. Keďže mnohé európske šľachtické rody sú v príbuzenskom zväzku, je dávno známe, že k vzdialeným potomkom Draculu patrí aj britská kráľovná rodina. Práve cez tú je Pattinson vo vzťahu s bájnym grófom, ktorý sa narodil na území dnešného Rumunska v 15. storočí. Princovia William a Harry sú Pattinsonovi vzdialení bratranci. “Sledovanie rodiny Pattinsonovcov do dôb, kedy žil Vlad, bol náročný výskum, ale nakoniec sme dokázali úžasnú súvislosť s Twilight ságou,” uviedla genealogička Anastasia Tyler. Dracula, ktorý bol známy aj ako Vlad Napichovač, mal v obľube svojich nepriateľov nabodávať na koly. Napriek legendám o jeho krutosti však významne chránil Európu pred Turkami a bol spojencom uhorského kráľa Mateja Korvína. Krvilačného upíra z neho urobil až spisovateľ Bram Stoker v roku 1897. Táto postava sa stala tak populárnou, že o nej nakrútili viac ako 200 filmov.

Archeológovia identifikovali ruiny paláca zo 7. storočia

Ruiny nachádzajúce sa v severnom Izraeli, o ktorých sa vedci domnievali, že kedysi boli synagógou, najnovšie identifikovali ako palác zo 7. storočia. Používal ho kalif z dynastie Umajjovcov, ktorý začal s konštrukciou jeruzalemského Skalného dómu, uviedli v utorok archeológovia. Nálezisko sa nachádza na brehu Tiberiadskeho jazera a bolo miestom, kde kedysi stál palác Al-Sinnabra. Arabskí historici o ňom síce písali, jeho presné miesto však dlho nebolo známe, povedali vedci z Telavivskej univerzity.

Vendelín Jankovič – historik

Vendelín Jankovič (1915-1997)
Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V.Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Homér

O živote „slepého pevca“ nevieme takmer nič; aj jeho portrét je len výplodom fantázie. Či naozaj sedával na balvane neďaleko Smyrny a predčítaval zo svojich diel, to nevie nik. Jeho diela sú ešte aj dnes vzorom a vrcholom svetovej literatúry. Gréci ho uctievali ako prvého a pôvodného zobrazovateľa gréckeho rodu a jeho božstiev.