Tržnica

308 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa Sasha
Offline
Tržnica

TRŽNICA je sama o sebe špecifické zariadenie nášho malého virtuálneho sveta. Preto trvalo pomerne dlho než som nabral odvahu a s požehnaním admina skúšam svoje šťastie obchodníka. Okrem toho, že TRŽNICA je symbolom prosperity prináša návštevníkom Obnovy nové možnosti a snáď postupom času vyčistí jednotlivé fóra od najrozmanitejších ponúk na predaj alebo výmenu. Tovaru je nepreberné množstvo a na regáloch možno nájsť prakticky čokoľvek či už podľa žánru alebo druhu média - teda bude možné nájsť, ak si ho tam naložíme. TRŽNICA začína ako topic a ja len verím, že jedného dňa sa zaskvie v šate sekcie, už len preto aby knižky neboli pomiešané zo softom, súkromnou inzerciou a naopak. Zatiaľ sú služby TRŽNICE bezplatné ale je celkom dobre možné, že časom bude iba pre registrovaných členov a donori budú zvýhodňovaní. Obnova nežije zo vzduchu ale z adminovej kasičky. Lenže to všetko ukáže čas. Skôr než načneme tu je základná terminológia: link = odkaz na informačný zdroj = URL adresa (Uniform Resource Locator) upload = nahranie dát na internet download = stiahnutie dát z internetu Každý návštevník po prekročení prahu TRŽNICA sa zaväzuje bezvýhradne akceptovať nasledujúce pravidlá. Pravidlá budú postupne dopĺňané, takže bude dobré keď sem občas zavítate. Všeobecné pravidlá Pravidlo 1: Uploadujte iba to, čo nie je už na regáloch. Pravidlo 2: Zakazuje sa vkladanie živých linkov alebo klikacích obrázkov (ako tlačidla downloadu) vedúcich mimo stránky na serveri www.obnova.sk. Cielené porušenie tohto pravidla bude mať za následok zmazanie príspevku. Pravidlo 3: Používateľ je osobne zodpovedný za každý svoj príspevok na tomto fóre. Pokiaľ príspevok obsahuje kopirajtom chránený obsah, automaticky sa predpokladá, že autor príspevku vlastní k tomuto obsahu všetky nevyhnutné a potrebné oprávnenia a licencie. Pravidlo 4: Je zakázané ponúkať nelegálny softvér a priame uvádzanie licenčných, product atď. kódov v príspevkoch. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zmazanie príspevku. Pravidlo 5: Ponuka prístupu na FTP alebo HTTP server za finančnú odmenu je dôvod na zmazanie príspevku. Pravidlo 6: Platí striktný zákaz cielenej reklamy alebo akejkoľvek propagácie komerčných projektov (môže byť udelená výnimka) a českých alebo slovenských diskusných fór. Posúdenie komerčnosti projektu je na moderátoroch fóra a ich rozhodnutie je konečné. Za cielenú reklamu sa považuje aj umiestnenie odkazu v podpise alebo avatare používateľa. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zmazanie príspevku. Pravidlo 7: Príspevky bez vecného obsahu môžu byť vyhodnotené ako spam. Pravidlo 8: Urážlivé, osočujúce a vulgárne príspevky rovnako ako spamming skončia na smetisku. Pravidlo 9: Posty, ktoré nebudú rešpektovať podmienky štábnej kultúry v názve (používanie predpísaných skratiek) budú uzamknuté. Opätovné udumknutie inzerátu žiadajte do 48 hodín u redaktora, inak post skončí na smetisku. Pravidlo 10: Služby TRŽNICE využívate na vlastné riziko. Disclaimer: Server obnova.sk žiadnym spôsobom nezbiera, nearchivuje a nevyužíva osobné informácie, poskytnuté prostredníctvom elektronických médií jeho užívateľmi a nie je schopný overiť či posúdiť ich relevantnosť. Užívatelia serveru obnova.sk tu publikujú anonymne - majiteľ, autor a prevádzkovateľ tohto serveru nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah iných, než vlastných príspevkov, pretože mu nie je známy obsah príspevkov tretích osôb. Za obsah vlastného príspevku je plne zodpovedný výhradne autor tohoto príspevku. Stránky uložené na serveri obnova.sk slúžia výhradne pre vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Zoznam postov v tržnici 2. 6. 2010 položky sú radené abecedne podľa autorov; za záznamom je číslo strany, na ktorej je post umiestnený; na požadovanú stranu sa dostanete kliknutím na príslušné červené číslo, ktoré reprezentuje stránku

ČLENENIE:

1 Knihy

1.1 Slovníky, jazykoveda

BRUKKER, G.- OPATÍKOVÁ, J.: Veľký slovník cudzích slov. Bratislava 2006. 5

CAMBRIDGE Advanced Learner’s Dictionary 3rd Edition. 10

KNIŽNICA - Slovenčina / Jazykoveda - 14 kníh 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

1.2 Architektúra

ARMI, C. E.: Design and construction in Romanesque Architecture / Dizajn a konštrukcia románskej architektúry. Cambridge 2004. 10

CUESTA, R.- SARRIS, Ch.- SIGNORETTA, P.: Urban Design: Method and Techniques. 1999 1

DUTTON, T. A.- MANN, L. H.: Reconstructing Architecture / Rekonštrukcia architektúry. 1996 11

EVANS, SMITH, SMAILI: Dom iz samana / Dom zo slamy 1

FRESCO, J.: DESIGNING THE FUTURE. Venus 2007. 1

GALLO, C.- SALA, M.- SAYIGH, A. A. M.: Comfort and Energy. 1998 1

GOLDMANN, N.- STURM, L.CH.: Kurze Vorstellung der gantzen Civil-Bau-Kunst / Krátky úvod do umenia civilného staviteľstva. Augsburg, 1718 1

HOŠEK, J.- MUK, J.: Omítky historických staveb. Praha 2007. 4

HUNTER, K.- Donald KIFFMEYER, D.: Earthbag Building: The Tools, Tricks and Techniques / Semizemní stavby. 2004 2

KENNEDY, J.: Building Without Borders: Sustainable Construction for the Global Village Information. 2004 1 KOLB, J.: Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. Praha 2008. 6

LANG, J.: Urban Design: A typology of Procedures and Products. 2005 1

LANGE, B.: Drevený dom od malého po veľký. 1999 2

LIPANSKÁ, E.: Historické klenby. 1999 4

MOUGHTIN, C.- TIESDELL, S.-OC, T.: Urban Design: Ornament and Decoration. 1999 1

MOUGHTIN, C.- SHIRLEY, P.- MOUGHTIN, J.C.: Urban Design: Green Dimensions. 2005 1

NOBLE, A. G.: Traditional Buildings / Tradičné stavby. 2007 11

NORBERG-SCHULZ, CH.: Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. 1979 12

NORRIS, M.: Medieval Art / Stredoveké umenie. New York 2005. 8

OEHLER, M.: T­he­ $50 and up­ Unde­rgro­­und Ho­­use­ B­o­­o­­k / Zemljanka za 50 USD. 7 POJSL, M. - LONDIN, V.: Dvanáct století naší architektury. Olomouc 1998. 6

STANG, A.- HAWTHORN, CH.: The Green House / Zelený dom. 2005 2

VIAZANÉ stavby. 2001 12

VINAŘ, J.- KUFNER, V. : Historické krovy konstrukce a statika. Praha 2004. 4

VLČEK, P.: Dejiny architektury pravěku a starověku. 11

Zemljanka. Teória a prax. 3

KNIŽNICA - Stavebníctvo / Architektúra - 23 kníh 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

1.2.1 Ľudové staviteľstvo

BENŽA, M.- SLAVKOVSKÝ, P.: Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana. Bratislava 1983. 4

LIDOVÁ stavební kultura. Brno 1981. 10

 

1.2.2 Hrady, pevnosti, zrúcaniny, zámky

Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska v pověstech. Multimediály CD-ROM 3

KIDLESOVÁ, S. - ŠPAČEK, J.: Hrady, zámky, zříceniny. Praha, 2007. 3

NOSSOV, S.: Medieval Russian Fortresses 862-1480 / Stredoveké ruské pevnosti 862-1480. Oxford 2007. 7 ZÁMKY / paláce najkrajšie a najznámejšie 3

 

1.3 Konzervovanie a reštaurovanie

ASHURST, J.: Conservation of Ruins / Konzervovanie zrúcanín. 2006 2

CONSERVATION of historic stone buildings and monuments / Konzervovanie historiských kamenných stavieb a monumentov. Washington 1982. 5

DIMES, F.- ASHURST, J.: Conservation of Building and Decorative Stone / Konzervovanie stavieb a dekoratívneho kameňa. 1998 10

DUTTON, T. A. - MANN, L. H.: Reconstructing Architecture / Rekonštrukcia architektúry. 2009 11

FEILDEN, B.: Conservation of Historic Buildings / Konzervovanie historických budov. 2003 2

FURNITURE Repair and Restoration / Opravy a reštaurovanie nábytku. 11

KOLAŘÍK, L.: Restaurování písemných památek a tvorba faksimilií. Praha 1991. 7

RANSOM, W. H.: Building Failures: Diagnosis and Avoidance. 1987 2

RESTORING Antiques / Reštaurovanie starožitností (nábytok). 1995 11

SCOTT, D. A., Jerry PODANY, J., CONSIDINE, B. B.: Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research. 12

THE Structural Conservation of Panel Paintings. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

1.4 Remeslo, materiály, hoby

ARMSTRONG, P.: Ancient & Medieval Modelling / Antické a stredoveké modelovanie. Oxford 2000.9

BLAŽEJ, A., KRKOŠKA, P.: Technológia výroby papiera. 1987 12

DIVIŠ, J.: Markenzeichen auf Silber / Stříbrnické značky. Praha 1976. 2

KRNÁČ, P.: Zaniknuté sklárne v okrese Zvolen. Zvolen 1963. 8

PSIA búda. 12 textových súborov. 10

PRUŠA, T.-SÝKORA, J.: Mikroskopická stavba dřevin. 2009 10

TUMA, J.: Zahradní grily a krby. Brno 2008. 10

VLK, V.: Kachlová kamna. Praha 2002. 10

VLK, V.-VLK, M.: Kachlové a selské sporáky. Praha 2000. 10

KNIŽNICA - Všetko o dreve a jeho spracovaní 2

ŽILÁK, J.: Sklárne na Podpoľaní.Detva 2004. 8

ŽILÁK, J.- KAFKA, R.- REPČOK, Š.: Sklárne v Malohonte. Bratislava 2001. 7

SZIRMAI, I. A.: The Archeology of Medieval Bookbinding / Stredoveká knižná väzba. 1998 11

 

1.4.1 Písmo a kaligrafia

BLAŽEJ, B.: Ruční sazba. Praha 1971. 5

DOBLHOFER, E.: Od obrázkov k písmu. Bratislava 1972. 3

HLAVSA, O.: Typografická písma latinková. Praha 1960. 4

KÉKY, B.: 5000 let písma. Praha 1984. 4

KOPRDOVÁ, A.: Dekoratívna kompozícia a písmo. Nitra 1992. 7

LANZ, B.- NĚMĚČEK, Z.: Písmo v propagaci. Praha 1974. 7

MENHART, O.: Nauka o písmu. Praha 1954. 5

POKORNÁ, M.: Kaligrafie - krása písma. 2005 5

VŠETKO o kaligrafii. Bratislava 1996. 5

 

1.4.2 Výtvarné techniky

SLÁNSKÝ, B.: Technika v malířské tvorbě. Praha 1976. 4

TECHNIKY umeleckej grafiky. 1959 12

MIKŠ,F.: Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. 12

 

1.4.3 Dizajn

FIELL, CH. J. - FIELL, P. M.: Graphic design for the 21 century / Grafický dizajn pre 21. storočie. 2003 6

MEYER, F. S.: Handbook of Ornament. Lipsko 1927. 12

 

1.4.4 Kuchárky

Ritter Bawor Rodowsky von Hustiian: Kuchařství, to jest knijžka o rozličných krmijch.... Praha 1591. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

1.5 Paleontológia

DIXON, D.: Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals / Encyklopédia dinosaurov a prehistorických živočíchov. 1993 4

 

1.6 Archeológia

ARCHEOLOGICKÝ slovník 1-4. 10

DELSON, E.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory / Encyklopédia vývoja a prehistórie človeka. 2000 4

DROBERJAR, E. – LUTOVSKÝ, M.: Archeologie barbarů. Praha 2006. 10

FIBELTERMINOLOGIE / Terminológia bronzovej spony 4

GRANT, J.- GORIN, S.- FLEMING, N.: The Archaeology Coursebook / Kurz archeológie. Abingdon 2008. 8

LAUČÍK, P.: Podtureň - brána do laténskeho Liptova. Poprad 2006. 6

OLIVA, M.: Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. Brno 2005. 10

 

1.6.1 Detektory, poklady a podobné BULGAK, L. B.: Ochota za sokroviščami / Lov na poklady. 2007 2

OTSTUPNIK, I. A.: Enciklopedija kladoiskatelja / Encyklopédia hľadača pokladov. 1998 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

1.7 História

BAKER, A.: Gladiator. 2002 7

BAUER, J. a kol.: Co v učebnicích dějepisu nebylo. 2005 10 BIGGS, D. L., MICHALOVE, S. D., REEVES, A. C.: Reputation and Representation in Fifteenth Century Europe. 12 BIRLEY, A. R.-BIRLEY, A.: Marcus Aurelius: A Biography. New York 2000. 7 ČAPKA, F.: Dejiny koruny české v datech. 1998 6 DACHAU. 1945 6 DOLEŽEL, J.: Dějiny desátků. Ostrava 2002. 11 DAVIES, J.: The Celts / Kelti. 9 FILIP, J.: Keltská civilizace a její dědictví. Praha 1995. 4 HELMOLDA, kněze buzovského, Slovanská kronika. Praha 1947. 5 HISTORICKÁ lež: doba kamenná. Istambul 2006. 12 CHARPENTIER, L.: Tajemný pravěk Evropy. Praha 1992. 11 KEY Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia / Kľúčové postavy stredovekej Európy: encyklopédia. 2005 3 KINDER, H., HILGERMANN, W.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 2002. 4 KITZINGER, E.: Byzantine art in the making / Bizantské umenie v tvorbe. Cambridge 1980. 8 KLEIN, S.: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách. Frýdek-Místek 2006. 6 KURTH, D.: Starověký Egypt. Plzeň 2005. 5 LARSEN, A. CH.: The Vikings in Ireland /Vikingovia v Írsku. Copenhagen 2001. 10 McGEOUGH, K. M.: The Romans - New Perspectives / Rimania - Nové perspektívy. 2004 9 McNEILL, W. H.: Berkshire Encyclopedia of World History 1 - 5. 2005 3 MONESTIER, M.: Historie trestu smrti. 2007 11 NICOLLE, D.-HALDON, J.-TURNBULL, S.: The Fall of Constantinople /Pád Konstantinopola. Oxford 2007. 9 RINGROSE, K. H.: The Perfect Servant / Perfektný sluha. Chicago 2004. 10 SCARRE, CH.: Historical Atlas of Ancient Rome / Historický atlas antického Ríma. 2002 7 SCARRE, CH.: Sedmdesát divů světa. Praha 2000. 3 SHANAK, I.: Historie a náboženství židů. 1997 5 STILLMAN, N.-TALLIS, N.: Armies of the Ancient Near East 3,000 BC to 539 BC / Antické armády Blízkeho východu 3000-539 pred n. l. 1984 10 STLOUKAL, M. a kol.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Olomouc 1996. 11 WIESNER, I.: Národ v lénu bohů. 2001 5 WILCOX, P.-TREVINO, R.: Barbarians Against Rome / Barbari proti Rímu. Oxford 2000. 9 ZAMAROVSKÝ, V.: Za tajomstvom ríše Chetitov. 2003 11 1.7.1 Dejiny regiónu dnešného Slovenska ASINEK, F. V.: Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska. Skalica 1867 1 DVOŘÁK, P.: Stopy dávnej minulosti 1-2-3-4. 2002-2005 3 HORÁK, A.: O slovanech úplně jinak. Vizovice 1991. 3 HRUŠOVSKÝ, F: Obrázkové slovenské dejiny. Martin 1942 1 1.7.2 Mytológia, symbolika ARMSTRONG, K.: Krátká historie mýtu. 2005 12 BENANDANTI, C. G.: Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. 2002 10 CLASUROVÁ, I.: Keltské mýty. Člověk a jeho "Jiný svět". Praha 2001. 4 FINK, G.: Encyklopedie antické mytologie. Olomouc 1996. 3 GRANT, M.-HAZEL, J.: Who's Who in Classical Mythology / Kto je kto v klasickej mytológii. 2002 6 GUTER, J.: Bohové a symboly staré Číny. 2002 9 KALWEIT, H.: Keltská kniha mrtvých. 2003 3 KARIKA, J.: Slovanská mágie. 2003 5 MALCOLM, T.: Germáni. 1999 4 PAGE, R. I.: Severské mýty. 2007 3 PROFANTOVÁ N., PROFANT, M.: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. 2004 3 SPÁČILOVÁ, L., WOLFOVÁ, M.: Germánská mytologie. Olomouc 1995. 3 1.7.3 Heraldika VOLBORTH, C. A.: Heraldry of the World. Londýn 1973. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.7.4 Vojenstvo ALLEN, S.: Celtic Warrior 300 BC - AD 100 / Keltský bojovník 300 pred. n. l. - 100 n.l. Oxford 2001. 3 BENEŠ, C.: Přílba - ochrana i ozdoba válečníka. Praha 2002. 3 BISHOP, CH.: The Encyclopedia of Weapons of World War II. / Encyklopédia zbraní 2. svetovej vojny. 2002 5 BLACK, J.: Atlas of Warfare 1492-1792 / Atlas vojenstva1492-1792. Cambridge 2996. 9 BUTLER, R.: SS - Hitlerjugend. Londýn 2003. 6 BYAM, M.: Arms & Armour / Zbrane a zbroj. 1988 9 CAYGILL, P.: Spitfire Mk.VI.-F.24. 2005 11 CONNOLLY, P.: Greece and Rome At War / Grécko a Rím vo vojne. 2006 9 COWAN, R.: Imperial Roman Legionary AD 161-284 / Cisársky rímsky legionár 161-284. Oxford 2003. 4 COWAN, R.: Roman Legionary 58 BC - AD 69 / Rímsky legionár 58 pred. n. l. - 69 n.l. Oxford 2003. 4 CROSS, R.: The Battle of the Bulge 1944 - Hitler s Last Hope. Londýn 2002. 6 EVANS, M. M.: Naseby 1645. Oxford 2007. 7 FARROKH, K.: Shadows in the Desert - Ancient Persia at War / Tiene v púšti - Antická Perzia vo vojne. Oxford 2007. 9 FIELDS, N.: The Roman Army of the Principate 27 BC-AD 117 / Rímska armáda 27 pred n. l. - 117 n. l. Oxford 2009. 9 GERRY, E.: Late Roman Infantryman 236-565 AD / Rímsky pešiak 236-565. Oxford 1994. 9 GOLDSWORTHY, A.: Roman Warfare / Rímske vojenstvo. 2000 9 GRAVETT, CH.: Medieval Siege Warfare / Obliehanie v stredoveku. 9 GRAVETT, CH.: Norman Knight 950-1204 AD / Normanský rytier 950-1204. Oxford 1993. 4 HARRISON, P.: Great battles of the ancient world /Veľké bitky antického sveta. 2004 7 HOLLINS, D.: Hungarian Hussar 1756-1815 / Uhorský husár 1756-1815. Oxford 2003. 3 JACKSON, R.: Mitsubishi Zero. 2005 11 JOWETT, P.: Chinese Civil War Armies 1911-49 / Čínske armády občianskej vojny 1911-49. Oxford 1997. 9 MANN, CH.: SS - Totenkopf. Moskva 1993. 6 MARREN, P.: Battles of the Dark Ages - British Battlefields AD 410 to 1065 / Bitky temnej doby - britské bojiská 410-1065. 2006 10 PEERS, C. J.: Ancient Chinese Armies 1500-200 BC / Antické čínske armády 1500-200 pred n. l.. Oxford 1990. 8 PEERS, C. J.: Imperial Chinese Armies 1 / Čínske cisárske armády. Oxford 2002. 8 PEERS, C. J.: Imperial Chinese Armies 2 / Čínske cisárske armády. Oxford 1996. 9 RAY, F. E.: Land battles in 5th Century B.C. Greece / Grécke bitky v 5. storočí pred n. l. 2008 9 SABIN, P. - WEES, H. - WITBY, M.: Greek and Roman Warfare I. / Grécke a rímske vojenstvo I. Cambridge 2007. 9 SABIN, P. - WEES, H. - WITBY, M.: Greek and Roman Warfare II. / Grécke a rímske vojenstvo II. Cambridge 2008. 9 SOUTHERN, P.: The Roman Army / Rímska armáda. 9 U vorot Berlina / Pred bránou Berlína. 6 VYZNAMENÁNÍ, rády a medaile. 6 WAGNER, P.: Pictish Warrior AD 297-841 / Piktský bojovník 297-841. Oxford 2002. 4 KNIŽNICA - Vojenske knihy, 97 ks 7 KNIŽNICA - množstvo kníh vydavateľstva Osprey. 9, 12 1.8 Numizmatika BUKVIC, J.: Čištění a konzervace mincí. Hradec Králové 1992. 5 HORÁK, J.: Kremnické dukáty. Bratislava 1968. 4 HOWGEGO, CH.: Ancient History from Coins / Antická história v minciach. Londýn 1995. 5 KATZ, V.: A Thousand Years of Bohemian Official Coinage (929-1929) / Tisíc rokov českého mincovníctva. New York 1980. 5 MATTINGLY, H.: Monety Rima / Rímske mince. Moskva 2005. 5 MINCE rímskeho impéria. 11 SMOLÍK, J.: Pražské groše a jejich díly. Praha 1971. 11 SUTHERLAND, C. H. V.: The Roman Imperial Coinage. Zväzok 1 - 10. Londýn 1984. 8 WEEGE, G. V.: Deutsche Münzen 800-2001. Viedeň 2001. 4 KNIŽNICA - Grécke a rímske mince, zlaté a strieborné mince 4 KNIŽNICA - Rímske strieborné mince. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 9 Rôzne CREMENT, X.: Dost bylo kokotů. Olomouc 1998. 6 DITMORE, M. H.: Encyclopedia of Prostitution and Sex Work. 8 GOODRICK-CLARKE, N.: Okultní kořeny nacismu. Praha, 1998. 6 HARVEY, G.: Historical Dictionary of Shamanism / Historický slovník šamanizmu. 2007 2 HOPKINS, D.: After Modern Art / Postmoderna 1945-2000. Oxford 2000. 8 JAJCAJ, O.: Audacia contra Timororis. Ústí nad Orlicí 2006. 11 LIDOVÁ kultura. Praha 1968. 11 MILEROVÁ, A. - JAJCAJ, O.: Seděla v hrobě moudrosť? 2003 6 OLSEN, B.: Sacred Places Europe / Posvätné miesta Európy. 2007 7 PÁLEŠ, E.: Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou. Bratislava 1995. 1 PARRAMÓN, J. M.: Teorie barev. Praha 1995. 7 PISCATOR, N. J.(d. i. Claes Janszon Visscher): Theatrum biblicum / Nový zákon. Amsterdam 1674. 2 SCHUTTE, A. J.: Aspring saints. Baltimore 2001. 6 SLOVENSKÉ grafické umenie. Martin 1944. 7 KNIŽNICA - 15 kontroverzných titulov 9 1.9.1 Beletria KNIŽNICA - 3420ks beletrie na jeden link - pdp 7, 8 KNIŽNICA - 3420ks beletrie podľa abecedy - pdp 8 KNIŽNICA - ešte ďalších cca 900 ks 8 SVÁTEK, J.: Pražské pověsti a legendy a ďalších 7 kníh. 8 2 Časopisy Architectural Record apríl 2009 6 Architectural Record máj 2009 7 Architectural Record jún 2009 6 ARCHITECTURE & DESIGN máj/jún 2009 7 Arts Magazine No 30. Paris 2009. 2 DAMALS máj 2009 7 NUMIZNMATIKA. Spravodajca Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Bratislava 1994. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 Softvér 3D Box Shot Maker 1 ColorPicker v6.21 1 Orbit Downloader 11 Prehliadač DjVu 1 Rapid Downloader portable 6 Sweet Home 3D 7 VDownloader v. 0.74 1 yBook 1.4.73 1 4 Filmy Мы из будущего / My z budúcnosti. Réžia: Andrej Maljukov. Rusko 2008. 8
TRŽNICA je sama o sebe špecifické zariadenie nášho malého virtuálneho sveta. Preto trvalo pomerne dlho než som nabral odvahu a s požehnaním admina skúšam svoje šťastie obchodníka. Okrem toho, že TRŽNICA je symbolom prosperity prináša návštevníkom Obnovy nové možnosti a snáď postupom času vyčistí jednotlivé fóra od najrozmanitejších ponúk na predaj alebo výmenu. Tovaru je nepreberné množstvo a na regáloch možno nájsť prakticky čokoľvek či už podľa žánru alebo druhu média - teda bude možné nájsť, ak si ho tam naložíme. TRŽNICA začína ako topic a ja len verím, že jedného dňa sa zaskvie v šate sekcie, už len preto aby knižky neboli pomiešané zo softom, súkromnou inzerciou a naopak. Zatiaľ sú služby TRŽNICE bezplatné ale je celkom dobre možné, že časom bude iba pre registrovaných členov a donori budú zvýhodňovaní. Obnova nežije zo vzduchu ale z adminovej kasičky. Lenže to všetko ukáže čas.

Skôr než načneme tu je základná terminológia:
link = odkaz na informačný zdroj = URL adresa (Uniform Resource Locator)
upload = nahranie dát na internet
download = stiahnutie dát z internetu

Každý návštevník po prekročení prahu TRŽNICA sa zaväzuje bezvýhradne akceptovať nasledujúce pravidlá. Pravidlá budú postupne dopĺňané, takže bude dobré keď sem občas zavítate.

Všeobecné pravidlá

Pravidlo 1:
Uploadujte iba to, čo nie je už na regáloch.

Pravidlo 2:
Zakazuje sa vkladanie živých linkov alebo klikacích obrázkov (ako tlačidla downloadu) vedúcich mimo stránky na serveri www.obnova.sk. Cielené porušenie tohto pravidla bude mať za následok zmazanie príspevku.

Pravidlo 3:
Používateľ je osobne zodpovedný za každý svoj príspevok na tomto fóre. Pokiaľ príspevok obsahuje kopirajtom chránený obsah, automaticky sa predpokladá, že autor príspevku vlastní k tomuto obsahu všetky nevyhnutné a potrebné oprávnenia a licencie.

Pravidlo 4:
Je zakázané ponúkať nelegálny softvér a priame uvádzanie licenčných, product atď. kódov v príspevkoch. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zmazanie príspevku.

Pravidlo 5:
Ponuka prístupu na FTP alebo HTTP server za finančnú odmenu je dôvod na zmazanie príspevku.

Pravidlo 6:
Platí striktný zákaz cielenej reklamy alebo akejkoľvek propagácie komerčných projektov (môže byť udelená výnimka) a českých alebo slovenských diskusných fór. Posúdenie komerčnosti projektu je na moderátoroch fóra a ich rozhodnutie je konečné. Za cielenú reklamu sa považuje aj umiestnenie odkazu v podpise alebo avatare používateľa. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zmazanie príspevku.

Pravidlo 7:
Príspevky bez vecného obsahu môžu byť vyhodnotené ako spam.

Pravidlo 8:
Urážlivé, osočujúce a vulgárne príspevky rovnako ako spamming skončia na smetisku.

Pravidlo 9:
Posty, ktoré nebudú rešpektovať podmienky štábnej kultúry v názve (používanie predpísaných skratiek) budú uzamknuté. Opätovné udumknutie inzerátu žiadajte do 48 hodín u redaktora, inak post skončí na smetisku.

Pravidlo 10:
Služby TRŽNICE využívate na vlastné riziko.

Disclaimer:
Server obnova.sk žiadnym spôsobom nezbiera, nearchivuje a nevyužíva osobné informácie, poskytnuté prostredníctvom elektronických médií jeho užívateľmi a nie je schopný overiť či posúdiť ich relevantnosť. Užívatelia serveru obnova.sk tu publikujú anonymne - majiteľ, autor a prevádzkovateľ tohto serveru nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah iných, než vlastných príspevkov, pretože mu nie je známy obsah príspevkov tretích osôb. Za obsah vlastného príspevku je plne zodpovedný výhradne autor tohoto príspevku. Stránky uložené na serveri obnova.sk slúžia výhradne pre vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

Zoznam postov v tržnici
2. 6. 2010

položky sú radené abecedne podľa autorov; za záznamom je číslo strany, na ktorej je post umiestnený; na požadovanú stranu sa dostanete kliknutím na príslušné červené číslo, ktoré reprezentuje stránku

ČLENENIE:

1 Knihy

1.1 Slovníky, jazykoveda
BRUKKER, G.- OPATÍKOVÁ, J.: Veľký slovník cudzích slov. Bratislava 2006. 5
CAMBRIDGE Advanced Learner’s Dictionary 3rd Edition. 10
KNIŽNICA - Slovenčina / Jazykoveda - 14 kníh 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.2 Architektúra
ARMI, C. E.: Design and construction in Romanesque Architecture / Dizajn a konštrukcia románskej architektúry. Cambridge 2004. 10
CUESTA, R.- SARRIS, Ch.- SIGNORETTA, P.: Urban Design: Method and Techniques. 1999 1
DUTTON, T. A.- MANN, L. H.: Reconstructing Architecture / Rekonštrukcia architektúry. 1996 11
EVANS, SMITH, SMAILI: Dom iz samana / Dom zo slamy 1
FRESCO, J.: DESIGNING THE FUTURE. Venus 2007. 1
GALLO, C.- SALA, M.- SAYIGH, A. A. M.: Comfort and Energy. 1998 1
GOLDMANN, N.- STURM, L.CH.: Kurze Vorstellung der gantzen Civil-Bau-Kunst / Krátky úvod do umenia civilného staviteľstva. Augsburg, 1718 1
HOŠEK, J.- MUK, J.: Omítky historických staveb. Praha 2007. 4
HUNTER, K.- Donald KIFFMEYER, D.: Earthbag Building: The Tools, Tricks and Techniques / Semizemní stavby. 2004 2
KENNEDY, J.: Building Without Borders: Sustainable Construction for the Global Village Information. 2004 1
KOLB, J.: Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. Praha 2008. 6
LANG, J.: Urban Design: A typology of Procedures and Products. 2005 1
LANGE, B.: Drevený dom od malého po veľký. 1999 2
LIPANSKÁ, E.: Historické klenby. 1999 4
MOUGHTIN, C.- TIESDELL, S.-OC, T.: Urban Design: Ornament and Decoration. 1999 1
MOUGHTIN, C.- SHIRLEY, P.- MOUGHTIN, J.C.: Urban Design: Green Dimensions. 2005 1
NOBLE, A. G.: Traditional Buildings / Tradičné stavby. 2007 11
NORBERG-SCHULZ, CH.: Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. 1979 12
NORRIS, M.: Medieval Art / Stredoveké umenie. New York 2005. 8
OEHLER, M.: T­he­ $50 and up­ Unde­rgro­­und Ho­­use­ B­o­­o­­k / Zemljanka za 50 USD. 7
POJSL, M. - LONDIN, V.: Dvanáct století naší architektury. Olomouc 1998. 6
STANG, A.- HAWTHORN, CH.: The Green House / Zelený dom. 2005 2
VIAZANÉ stavby. 2001 12
VINAŘ, J.- KUFNER, V. : Historické krovy konstrukce a statika. Praha 2004. 4
VLČEK, P.: Dejiny architektury pravěku a starověku. 11
Zemljanka. Teória a prax. 3
KNIŽNICA - Stavebníctvo / Architektúra - 23 kníh 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.2.1 Ľudové staviteľstvo
BENŽA, M.- SLAVKOVSKÝ, P.: Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana. Bratislava 1983. 4
LIDOVÁ stavební kultura. Brno 1981. 10

1.2.2 Hrady, pevnosti, zrúcaniny, zámky
Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska v pověstech. Multimediály CD-ROM 3
KIDLESOVÁ, S. - ŠPAČEK, J.: Hrady, zámky, zříceniny. Praha, 2007. 3
NOSSOV, S.: Medieval Russian Fortresses 862-1480 / Stredoveké ruské pevnosti 862-1480. Oxford 2007. 7
ZÁMKY / paláce najkrajšie a najznámejšie 3

1.3 Konzervovanie a reštaurovanie
ASHURST, J.: Conservation of Ruins / Konzervovanie zrúcanín. 2006 2
CONSERVATION of historic stone buildings and monuments / Konzervovanie historiských kamenných stavieb a monumentov. Washington 1982. 5
DIMES, F.- ASHURST, J.: Conservation of Building and Decorative Stone / Konzervovanie stavieb a dekoratívneho kameňa. 1998 10
DUTTON, T. A. - MANN, L. H.: Reconstructing Architecture / Rekonštrukcia architektúry. 2009 11
FEILDEN, B.: Conservation of Historic Buildings / Konzervovanie historických budov. 2003 2
FURNITURE Repair and Restoration / Opravy a reštaurovanie nábytku. 11
KOLAŘÍK, L.: Restaurování písemných památek a tvorba faksimilií. Praha 1991. 7
RANSOM, W. H.: Building Failures: Diagnosis and Avoidance. 1987 2
RESTORING Antiques / Reštaurovanie starožitností (nábytok). 1995 11
SCOTT, D. A., Jerry PODANY, J., CONSIDINE, B. B.: Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research. 12
THE Structural Conservation of Panel Paintings. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.4 Remeslo, materiály, hoby
ARMSTRONG, P.: Ancient & Medieval Modelling / Antické a stredoveké modelovanie. Oxford 2000.9
BLAŽEJ, A., KRKOŠKA, P.: Technológia výroby papiera. 1987 12
DIVIŠ, J.: Markenzeichen auf Silber / Stříbrnické značky. Praha 1976. 2
KRNÁČ, P.: Zaniknuté sklárne v okrese Zvolen. Zvolen 1963. 8
PSIA búda. 12 textových súborov. 10
PRUŠA, T.-SÝKORA, J.: Mikroskopická stavba dřevin. 2009 10
TUMA, J.: Zahradní grily a krby. Brno 2008. 10
VLK, V.: Kachlová kamna. Praha 2002. 10
VLK, V.-VLK, M.: Kachlové a selské sporáky. Praha 2000. 10
KNIŽNICA - Všetko o dreve a jeho spracovaní 2
ŽILÁK, J.: Sklárne na Podpoľaní.Detva 2004. 8
ŽILÁK, J.- KAFKA, R.- REPČOK, Š.: Sklárne v Malohonte. Bratislava 2001. 7
SZIRMAI, I. A.: The Archeology of Medieval Bookbinding / Stredoveká knižná väzba. 1998 11

1.4.1 Písmo a kaligrafia
BLAŽEJ, B.: Ruční sazba. Praha 1971. 5
DOBLHOFER, E.: Od obrázkov k písmu. Bratislava 1972. 3
HLAVSA, O.: Typografická písma latinková. Praha 1960. 4
KÉKY, B.: 5000 let písma. Praha 1984. 4
KOPRDOVÁ, A.: Dekoratívna kompozícia a písmo. Nitra 1992. 7
LANZ, B.- NĚMĚČEK, Z.: Písmo v propagaci. Praha 1974. 7
MENHART, O.: Nauka o písmu. Praha 1954. 5
POKORNÁ, M.: Kaligrafie - krása písma. 2005 5
VŠETKO o kaligrafii. Bratislava 1996. 5

1.4.2 Výtvarné techniky
SLÁNSKÝ, B.: Technika v malířské tvorbě. Praha 1976. 4
TECHNIKY umeleckej grafiky. 1959 12
MIKŠ,F.: Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. 12

1.4.3 Dizajn
FIELL, CH. J. - FIELL, P. M.: Graphic design for the 21 century / Grafický dizajn pre 21. storočie. 2003 6
MEYER, F. S.: Handbook of Ornament. Lipsko 1927. 12

1.4.4 Kuchárky
Ritter Bawor Rodowsky von Hustiian: Kuchařství, to jest knijžka o rozličných krmijch.... Praha 1591. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.5 Paleontológia
DIXON, D.: Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals / Encyklopédia dinosaurov a prehistorických živočíchov. 1993 4

1.6 Archeológia
ARCHEOLOGICKÝ slovník 1-4. 10
DELSON, E.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory / Encyklopédia vývoja a prehistórie človeka. 2000 4
DROBERJAR, E. – LUTOVSKÝ, M.: Archeologie barbarů. Praha 2006. 10
FIBELTERMINOLOGIE / Terminológia bronzovej spony 4
GRANT, J.- GORIN, S.- FLEMING, N.: The Archaeology Coursebook / Kurz archeológie. Abingdon 2008. 8
LAUČÍK, P.: Podtureň - brána do laténskeho Liptova. Poprad 2006. 6
OLIVA, M.: Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. Brno 2005. 10

1.6.1 Detektory, poklady a podobné
BULGAK, L. B.: Ochota za sokroviščami / Lov na poklady. 2007 2
OTSTUPNIK, I. A.: Enciklopedija kladoiskatelja / Encyklopédia hľadača pokladov. 1998 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.7 História
BAKER, A.: Gladiator. 2002 7
BAUER, J. a kol.: Co v učebnicích dějepisu nebylo. 2005 10
BIGGS, D. L., MICHALOVE, S. D., REEVES, A. C.: Reputation and Representation in Fifteenth Century Europe. 12
BIRLEY, A. R.-BIRLEY, A.: Marcus Aurelius: A Biography. New York 2000. 7
ČAPKA, F.: Dejiny koruny české v datech. 1998 6
DACHAU. 1945 6
DOLEŽEL, J.: Dějiny desátků. Ostrava 2002. 11
DAVIES, J.: The Celts / Kelti. 9
FILIP, J.: Keltská civilizace a její dědictví. Praha 1995. 4
HELMOLDA, kněze buzovského, Slovanská kronika. Praha 1947. 5
HISTORICKÁ lež: doba kamenná. Istambul 2006. 12
CHARPENTIER, L.: Tajemný pravěk Evropy. Praha 1992. 11
KEY Figures in Medieval Europe: An Encyclopedia / Kľúčové postavy stredovekej Európy: encyklopédia. 2005 3
KINDER, H., HILGERMANN, W.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 2002. 4
KITZINGER, E.: Byzantine art in the making / Bizantské umenie v tvorbe. Cambridge 1980. 8
KLEIN, S.: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách. Frýdek-Místek 2006. 6
KURTH, D.: Starověký Egypt. Plzeň 2005. 5
LARSEN, A. CH.: The Vikings in Ireland /Vikingovia v Írsku. Copenhagen 2001. 10
McGEOUGH, K. M.: The Romans - New Perspectives / Rimania - Nové perspektívy. 2004 9
McNEILL, W. H.: Berkshire Encyclopedia of World History 1 - 5. 2005 3
MONESTIER, M.: Historie trestu smrti. 2007 11
NICOLLE, D.-HALDON, J.-TURNBULL, S.: The Fall of Constantinople /Pád Konstantinopola. Oxford 2007. 9
RINGROSE, K. H.: The Perfect Servant / Perfektný sluha. Chicago 2004. 10
SCARRE, CH.: Historical Atlas of Ancient Rome / Historický atlas antického Ríma. 2002 7
SCARRE, CH.: Sedmdesát divů světa. Praha 2000. 3
SHANAK, I.: Historie a náboženství židů. 1997 5
STILLMAN, N.-TALLIS, N.: Armies of the Ancient Near East 3,000 BC to 539 BC / Antické armády Blízkeho východu 3000-539 pred n. l. 1984 10
STLOUKAL, M. a kol.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Olomouc 1996. 11
WIESNER, I.: Národ v lénu bohů. 2001 5
WILCOX, P.-TREVINO, R.: Barbarians Against Rome / Barbari proti Rímu. Oxford 2000. 9
ZAMAROVSKÝ, V.: Za tajomstvom ríše Chetitov. 2003 11

1.7.1 Dejiny regiónu dnešného Slovenska
ASINEK, F. V.: Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska. Skalica 1867 1
DVOŘÁK, P.: Stopy dávnej minulosti 1-2-3-4. 2002-2005 3
HORÁK, A.: O slovanech úplně jinak. Vizovice 1991. 3
HRUŠOVSKÝ, F: Obrázkové slovenské dejiny. Martin 1942 1

1.7.2 Mytológia, symbolika
ARMSTRONG, K.: Krátká historie mýtu. 2005 12
BENANDANTI, C. G.: Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. 2002 10
CLASUROVÁ, I.: Keltské mýty. Člověk a jeho "Jiný svět". Praha 2001. 4
FINK, G.: Encyklopedie antické mytologie. Olomouc 1996. 3
GRANT, M.-HAZEL, J.: Who's Who in Classical Mythology / Kto je kto v klasickej mytológii. 2002 6
GUTER, J.: Bohové a symboly staré Číny. 2002 9
KALWEIT, H.: Keltská kniha mrtvých. 2003 3
KARIKA, J.: Slovanská mágie. 2003 5
MALCOLM, T.: Germáni. 1999 4
PAGE, R. I.: Severské mýty. 2007 3
PROFANTOVÁ N., PROFANT, M.: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. 2004 3
SPÁČILOVÁ, L., WOLFOVÁ, M.: Germánská mytologie. Olomouc 1995. 3

1.7.3 Heraldika
VOLBORTH, C. A.: Heraldry of the World. Londýn 1973. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.7.4 Vojenstvo
ALLEN, S.: Celtic Warrior 300 BC - AD 100 / Keltský bojovník 300 pred. n. l. - 100 n.l. Oxford 2001. 3
BENEŠ, C.: Přílba - ochrana i ozdoba válečníka. Praha 2002. 3
BISHOP, CH.: The Encyclopedia of Weapons of World War II. / Encyklopédia zbraní 2. svetovej vojny. 2002 5
BLACK, J.: Atlas of Warfare 1492-1792 / Atlas vojenstva1492-1792. Cambridge 2996. 9
BUTLER, R.: SS - Hitlerjugend. Londýn 2003. 6
BYAM, M.: Arms & Armour / Zbrane a zbroj. 1988 9
CAYGILL, P.: Spitfire Mk.VI.-F.24. 2005 11
CONNOLLY, P.: Greece and Rome At War / Grécko a Rím vo vojne. 2006 9
COWAN, R.: Imperial Roman Legionary AD 161-284 / Cisársky rímsky legionár 161-284. Oxford 2003. 4
COWAN, R.: Roman Legionary 58 BC - AD 69 / Rímsky legionár 58 pred. n. l. - 69 n.l. Oxford 2003. 4
CROSS, R.: The Battle of the Bulge 1944 - Hitler s Last Hope. Londýn 2002. 6
EVANS, M. M.: Naseby 1645. Oxford 2007. 7
FARROKH, K.: Shadows in the Desert - Ancient Persia at War / Tiene v púšti - Antická Perzia vo vojne. Oxford 2007. 9
FIELDS, N.: The Roman Army of the Principate 27 BC-AD 117 / Rímska armáda 27 pred n. l. - 117 n. l. Oxford 2009. 9
GERRY, E.: Late Roman Infantryman 236-565 AD / Rímsky pešiak 236-565. Oxford 1994. 9
GOLDSWORTHY, A.: Roman Warfare / Rímske vojenstvo. 2000 9
GRAVETT, CH.: Medieval Siege Warfare / Obliehanie v stredoveku. 9
GRAVETT, CH.: Norman Knight 950-1204 AD / Normanský rytier 950-1204. Oxford 1993. 4
HARRISON, P.: Great battles of the ancient world /Veľké bitky antického sveta. 2004 7
HOLLINS, D.: Hungarian Hussar 1756-1815 / Uhorský husár 1756-1815. Oxford 2003. 3
JACKSON, R.: Mitsubishi Zero. 2005 11
JOWETT, P.: Chinese Civil War Armies 1911-49 / Čínske armády občianskej vojny 1911-49. Oxford 1997. 9
MANN, CH.: SS - Totenkopf. Moskva 1993. 6
MARREN, P.: Battles of the Dark Ages - British Battlefields AD 410 to 1065 / Bitky temnej doby - britské bojiská 410-1065. 2006 10
PEERS, C. J.: Ancient Chinese Armies 1500-200 BC / Antické čínske armády 1500-200 pred n. l.. Oxford 1990. 8
PEERS, C. J.: Imperial Chinese Armies 1 / Čínske cisárske armády. Oxford 2002. 8
PEERS, C. J.: Imperial Chinese Armies 2 / Čínske cisárske armády. Oxford 1996. 9
RAY, F. E.: Land battles in 5th Century B.C. Greece / Grécke bitky v 5. storočí pred n. l. 2008 9
SABIN, P. - WEES, H. - WITBY, M.: Greek and Roman Warfare I. / Grécke a rímske vojenstvo I. Cambridge 2007. 9
SABIN, P. - WEES, H. - WITBY, M.: Greek and Roman Warfare II. / Grécke a rímske vojenstvo II. Cambridge 2008. 9
SOUTHERN, P.: The Roman Army / Rímska armáda. 9
U vorot Berlina / Pred bránou Berlína. 6
VYZNAMENÁNÍ, rády a medaile. 6
WAGNER, P.: Pictish Warrior AD 297-841 / Piktský bojovník 297-841. Oxford 2002. 4
KNIŽNICA - Vojenske knihy, 97 ks 7
KNIŽNICA - množstvo kníh vydavateľstva Osprey. 9, 12

1.8 Numizmatika
BUKVIC, J.: Čištění a konzervace mincí. Hradec Králové 1992. 5
HORÁK, J.: Kremnické dukáty. Bratislava 1968. 4
HOWGEGO, CH.: Ancient History from Coins / Antická história v minciach. Londýn 1995. 5
KATZ, V.: A Thousand Years of Bohemian Official Coinage (929-1929) / Tisíc rokov českého mincovníctva. New York 1980. 5
MATTINGLY, H.: Monety Rima / Rímske mince. Moskva 2005. 5
MINCE rímskeho impéria. 11
SMOLÍK, J.: Pražské groše a jejich díly. Praha 1971. 11
SUTHERLAND, C. H. V.: The Roman Imperial Coinage. Zväzok 1 - 10. Londýn 1984. 8
WEEGE, G. V.: Deutsche Münzen 800-2001. Viedeň 2001. 4
KNIŽNICA - Grécke a rímske mince, zlaté a strieborné mince 4
KNIŽNICA - Rímske strieborné mince. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 9 Rôzne
CREMENT, X.: Dost bylo kokotů. Olomouc 1998. 6
DITMORE, M. H.: Encyclopedia of Prostitution and Sex Work. 8
GOODRICK-CLARKE, N.: Okultní kořeny nacismu. Praha, 1998. 6
HARVEY, G.: Historical Dictionary of Shamanism / Historický slovník šamanizmu. 2007 2
HOPKINS, D.: After Modern Art / Postmoderna 1945-2000. Oxford 2000. 8
JAJCAJ, O.: Audacia contra Timororis. Ústí nad Orlicí 2006. 11
LIDOVÁ kultura. Praha 1968. 11
MILEROVÁ, A. - JAJCAJ, O.: Seděla v hrobě moudrosť? 2003 6
OLSEN, B.: Sacred Places Europe / Posvätné miesta Európy. 2007 7
PÁLEŠ, E.: Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou. Bratislava 1995. 1
PARRAMÓN, J. M.: Teorie barev. Praha 1995. 7
PISCATOR, N. J.(d. i. Claes Janszon Visscher): Theatrum biblicum / Nový zákon. Amsterdam 1674. 2
SCHUTTE, A. J.: Aspring saints. Baltimore 2001. 6
SLOVENSKÉ grafické umenie. Martin 1944. 7
KNIŽNICA - 15 kontroverzných titulov 9

1.9.1 Beletria
KNIŽNICA - 3420ks beletrie na jeden link - pdp 7, 8
KNIŽNICA - 3420ks beletrie podľa abecedy - pdp 8
KNIŽNICA - ešte ďalších cca 900 ks 8
SVÁTEK, J.: Pražské pověsti a legendy a ďalších 7 kníh. 8

2 Časopisy
Architectural Record apríl 2009 6
Architectural Record máj 2009 7
Architectural Record jún 2009 6
ARCHITECTURE & DESIGN máj/jún 2009 7
Arts Magazine No 30. Paris 2009. 2
DAMALS máj 2009 7
NUMIZNMATIKA. Spravodajca Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Bratislava 1994. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Softvér
3D Box Shot Maker 1
ColorPicker v6.21 1
Orbit Downloader 11
Prehliadač DjVu 1
Rapid Downloader portable 6
Sweet Home 3D 7
VDownloader v. 0.74 1
yBook 1.4.73 1

4 Filmy
Мы из будущего / My z budúcnosti. Réžia: Andrej Maljukov. Rusko 2008. 8

__________________

Každý dobrý skutok sa dočká zaslúženého trestu.

Tržnica
Obrázok používateľa asomtam
Offline

Keď ju potrebuješ do školy, to by si sa mal obrátiť na Jurzycu. Žiaľ, ja sa nevenujem knihám, ktoré sa dajú kúpiť vo všetkých predajniach (13€ nieje veľa ani pre študenta), prípadne si ju môžeš požičať v knižnici a  pre svoju potrebu nafotiť či oskenovať.

 

Obrázok používateľa pstrosek
Offline

asomtam mam na teba prozbu. pozeram ze sem vies dat skoro kazdu knihu tak chcem vyskusat ci si fakt taky dobry :) zhanam do skoly knihu a nikde ju nemozem najst na stiahnutie a kupovat sa mi ju zrovna moc nechce. teda mozno by sa aj chcelo ale chapes, chudobny student :D Objevování Bible - Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman  Budem ti vdacny za pomoc.

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Stredoveké rotundy na Slovensku

Autor: Vančo Martin

Vydavateľ: Chronos 

Rok vydania: 2000 

Počet strán: 196 

Jazyk: slovenčina 

Formát: pdf (text pod obrazom)

Zdroj: scan a OCR

 

Publikácia je výsledkom postgraduálneho štúdia zameraného na výskum veľkomoravskej sakrálnej architektúry. Prvá časť je venovaná problému vzniku a významu stredoeurópskych rotúnd v kontexte christianizácie Veľkej Moravy. Druhá časť je prvým systematicky spracovaným katalógom centrálnych stavieb od 9. do 13. storočia z územia Slovenska.

http://www.uloz.to/10317577/stredoveke-rotundy-na-slovensku-vanco-martin...

http://www.uloz.to/10312280/stredoveke-rotundy-na-slovensku-vanco-martin-pdf

Stredoveké-rotundy-na-Slovensku-(VANČO-Martin-)_Strana_001.jpg Stredoveké-rotundy-na-Slovensku-(VANČO-Martin-)_Strana_001.jpg
Obrázok používateľa asomtam
Offline

 

K ĽÚČE K DEJINÁM KOŠÍC. DEJEPISNÁ ČÍTANKA
Zostavil: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Autori: Štefan ELIÁŠ
Juraj HALÁSZ
Anna JUROVÁ
Vojtech KÁRPÁTY
Milan KOLCUN
Soňa MAKAROVÁ
Peter NEUWIRTH
Štefan ŠUTAJ
Tomáš LÁSZLÓ
Fotografie: Juraj Halász, Tomáš László, Štefan Šutaj, Peter Švorc,
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Archív mesta Košíc,
archív vydavateľstva UNIVERSUM
Recenzent: Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Darina Vasiľová, PhD.
Jazyková redaktorka: PhDr. Anna Švorcová
Návrh obálky: Peter Švorc
Sadzba: Ing. Stanislav Kurimai
 
ISBN 978-80-89046-56-0
Snímka.GIF Snímka.GIF
Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Košikárství

autor: SUE GABRIEL a SALLY GOYMER

zdroj:fotoripp,OCR, kvalita dostačujúca

formát:pdf (text pod obrazom)

strán173

velkosť 7MB

http://www.uloz.to/10158670/kosikarstvi-pdf

Košikárství_.jpg Košikárství_.jpg
Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - EROTICA UNIVERSALIS

Autor: Gilles Neret

Umenie ako ho nepoznáme zo škôl, erotika, či skôr pornografia v umení od praveku  až po súčasnosť.

Anglický preklad: Chris Miller

Nemecký preklad: Helga Weigelt

Vytlačené v Nemecku

ISBN 3-8228-8963-6

 Vydavateľstvo: Taschen  2003

strán:755

velkosť 101MB

 

http://www.uloz.to/8473197/erotica-universalis-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Technika malby

 

 autor D. I. Kiplik

OBSAH:

MALÍŘSKÁ BARVIVA ÚVOD 9 O BARVIVECH VŠEOBECNĚ 13 MINERÁLNÍ BARVIVA I. SKUPINA. BARVIVA VÁPENATÁ 21 Vápno - 21. Křída - 21. Sádra - 22. II. SKUPINA. ŽELEZITÁ BARVIVA 24 Barviva přírodního původu 25 Žluté okry - 25. Siena - 26. Červení okry - 27. Země zelená - 28. Umbra - 29. Barviva umělého původu 29 Marsovy barvy - 29. Anglická červeň, Caput mortuum, červeň Van Dyckova, pom-pejská a j. - 30. Modré železité barvy - 31. Pařížská modř - modř Milory 31. III. SKUPINA. OLOVNATÁ BARVIVA 33 Olovnaté běloby - 33. Massikot - 36. Suřlk - 37. Chromové žlutě, oranže a červeni - 37. Neapolská žluť - 39. Kasselská žluť - 40. IV. SKUPINA. RTUŤNATÁ BARVIVA 41 Rumělka - 41. Rumělka šarlatová - 44. Minerální žluť - 45. V. SKUPINA. BARYTOVÁ BARVIVA 46 VI. SKUPINA. MĚĎNATÁ BARVIVA 48 Umrlý azurit (horská modř) - 49. Malachitová zeleň - 49. Brunšvická zeleň - 49. Bremská zeleň - 49. Francouzská zeleň - 50. Scheelova zeleň - 50. Svinibrodská zeleň - 50. Zeleň Paolo Veronese - 51. Florentská hněd - 51. VII. SKUPINA. KOBALTNATÁ BARVIVA 52 Kobaltová modř - 52. Kobaltová zeleň 53. Coeruleum - 54. Kobaltová violeť - 54. Aureolin - 54. VIII. SKUPINA. ULTRAMARINOVÁ BARVIVA 56 Přírodní ultramarín - 57. Umělý ultramarín - 57. Zelený ultramarín - 58. Fialový ultramarín - 58. IX. SKUPINA. KADMIOVÁ BARVIVA 59 Kadmiové žlutě a oranže - 59. Kadmiové červeně - 61. X. SKUPINA. ZINKOVÁ BARVIVA 62 Běloba zinková - 62. Žluť zinková - 64. Litopon - 64. XI. SKUPINA. CHROMOVÁ BARVIVA ZELENÁ 66 Chromová zeleň - 66. Smaragdová zeleň - 67. Žluť stronciová - 67. XII. SKUPINA. BARVIVA RŮZNÉHO MINERÁLNÍHO PŮVODU 68 Žlutý auripigment - 68. Červený auripigment - 68. Rumělka antimonová - 68. Minerálni violeť - 69. Běloba titanová - 69. Bílá hlinka - 69. XIII. SKUPINA. SLOŽENÁ BARVIVA 71 Tinta neutrální - 71. Zelená rumělka - 71. Zeleň stálá - 71. Žluť brilantní - 72. ORGANICKÁ BARVIVA PŘÍRODNÍ BARVIVA ORGANICKÉHO PŮVODU 73 BARVIVA ROSTLINNÉHO A ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU... 73 Indická žluť - 75. Mořenové laky - 76. Karmín - 78. ROSTLINNÉ LAKY RŮZNÝCH BAREV 79 Gumiguta - 79. Indigo - 80. Sepie - 80. BITUMINOSNÍ LÁTKY 81 Asfalt - 81. Egyptská mumie - 82. Hněd kasselská a kolínská země - 82. UHELNATÁ BARVIVA 82 Slonová čerň - 83. Kostni čerň - 83. Révová a broskvová čerň - 83. Bistr - 84. UMĚLA ORGANICKÁ BARVIVA 84 Solferino, magenta a purpur císařský - 87. Alizarinový lak mořenový - 87. Barvy „Eilido" - 88. STÁLÉ A NESTALÉ SMĚSI BAREV 89 NESTÁLÉ SMĚSI BAREV 92 Podle Lapparenta - 92. Podle Hilliga - 92. Podle Rerberga - 92. Olejové barvy - 93. Kvaš - 93. AKVAREL, TEMPERA, PASTEL A KRESBA AKVAREL.. ÚVOD 99 SLOŽENÍ AKVARELU 100 Tvrdé barvy - 101. Čínská tuš - 102. Vlhké barvy - 103. Medem spojované barvy -103. Kvaš - 103. Akvarelové barvy - 105. PAPÍR PRO AKVAREL 109 MALBA AKVARELEM 111 Malba čistým akvarelem - 111. Malba kvašem - 112. MATERIÁLY AKVARELU 112 Palety a štětce - 112. Desky a napínací rámy - 113. Uchovávání akvarelových maleb - 113. 9 MALBA KLIHOVÁ A TEMPERA MALBA KLIHOVA 115 PODKLADY 117 Klihový podklad - 117. Kascinový podklad - 118. TEMPERA 118 HISTORICKÁ TEMPERA 119 Složení tempery 119 Podklad 123 Malba historickou temperou 125 Lakování tempery 128 Soudobá tempera - 129. Emulse - 130. Složeni soudobé tempery - 132. Vaječná tempera - 132. Tempera P. Kemmerera - 132. Tempera M. Dornera - 133. Méně mastná vaječná tempera - 133. Tempera Jaennickeova - 134. Kaseinová tempera - 134. Tempera M. Dornera - 134. Tempera z arabské gumy - 135. Tempera A. Bocklina -135. PŘÍPRAVA BAREV 136 PODKLAD 138 MALBA SOUČASNOU TEMPEROU 139 Malba čistou temperou - 139. Smíšený způsob malby - 141. Lakováni tempery - 142. Palety a štětce - 142. Závěr - 142. KLIH A JINÉ MATERIÁLY PRO AKVAREL A TEMPERU 143 Konservujici látky - 147 KRESBA A PASTEL KRESBA 149 MATERIÁLY KRESBY 149 Uhel - 149. Tuha - 150. Rudka - 150. Černá křída - 151. Velour Sauce - 151. Bílá křída - 152. Papír - 152. FIXOVÁNÍ KRESEB 152 Vodní fixativy - 153. Lihové a jiné fixativy - 154. PASTEL 155 SLOŽENÍ PASTELU 155 Pastel W. Ostwalda - 156 PODKLAD 157 FIXOVÁNÍ PASTELU 157 METHODY PRÁCE PASTELEM 158 STÁLOST PASTELU 158 NOVÉ RUHY PASTELU 159 PALETY, ŠTĚTCE A J 203 PALETY 263 ŠTĚTCE 263 STĚRKY A ŠKRABKY 264 BĚHOUNY A DESKA NA TŘENÍ BAREV 265 DODATKY 265 K procesu vysychání mastných olejů - 265. Francouzský a ruský terpentinový olej -265. K oddílu „OLEJOVÉ BARVY" - 266. K oddílu „PODKLADY" - 267 MALÍŘSKÁ TECHNIKA STARÝCH MISTRU ÚVOD 273 POSTUPNÝ PRŮBĚH VÝVOJE TECHNIKY MALBY MALÍŘSTVÍ STAROVĚKU 277 STŘEDOVĚK A RENESANCE 281 MATERIÁLY MALBY MATERIÁL MALÍŘSKÝ A PŘÍPRAVA PODKLADU 286 Kámen - 286. Omítka - 286. Kovy - 287. - Sklo - 287. Dřevo - 288. Plátno - 289. Podklady na dřevě a plátně - 289. OLEJE 293 LAKY 208 BARVIVA 302 MALÍŘSTVÍ TEMPERA 306 SMÍŠENÁ TECHNIKA MALBY 308 VLÁMSKÝ ZPŮSOB MALBY OLEJOVÝMI BARVAMI 308 ITALSKÁ TECHNIKA OLEJOMALBY 311 OPTICKÉ MÍŠENÍ BAREV V MALBĚ STARÝCH MISTRŮ.. 316 DLOUHOVĚKOST STARÉ MALBY 319 TECHNIKA MALÍŘSTVÍ RŮZNÝCH MISTRŮ LEONARDO DA VINCI 323 GIORGIONE A TIZIAN 324 RAFFAEL 325 CORREGGIO 326 TINTORETTO 326 VEROENSE 326 RUBEN S 327 VAN DYCK 329 REMBRANDT 330 VELASQUEZ A MURILLO 332 FRANS HALS 333 GRECO 333 MONUMENTÁLNÍ MALÍŘSTVÍ ÚVOD 337 BUDOVA A JEJÍ STAVEBNÍ HMOTY STAVEBNÍ HMOTY 339 STAVEBNÍ CIHLA 339 PÍSEK 340 ALABASTR (SÁDRA) 340 VÁPNO 341 CEMENT 344 MALTY 346 MALBA OLEJOMALBA 351 STĚNY A JEJICH PŘÍPRAVA 354 MALBA 356 KLIHOVÉ MALÍŘSTVÍ 356 TEMPERA 358 VAJEČNÁ ŽLOUTKOVÁ TEMPERA 360 VAJEČNÁ TEMPERA 361 VAJEČNÁ TEMPERA S UMĚLOU EMULSÍ 362 KASEINOVÁ TEMPERA 362 PŘÍPRAVA STĚN 363 FRESKOVÉ MALÍŘSTVÍ KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED 365 ITALSKÁ FRESKA 375 TERMINOLOGIE FRESKY 376 PŘÍPRAVA ZDÍ 377 BARVIVA 380 MALBA NA ČERSTVÉ OMÍTCE 384 RETUŠ FRESKY 391 STÁLOST FRESKY 393 BYZANTSKÉ A RUSKÉ MALÍŘSTVÍ FRESKOVĚ 394 MALBA NA SUCHÉ OMÍTCE 396 MALBA KASEINOVÁ NÁSTĚNNÁ 397 SILIKÁTOVÉ A VOSKOVÉ MALÍŘSTVÍ SILIKÁTOVÉ MALÍŘSTVÍ 400 VODNÍ SKLO 400 STEREOCHROMIE 401 MINERÁLNÍ MALÍŘSTVÍ 402 „MALÍŘSKÉ BARVY" 403 „DEKORAČNÍ BARVY" 404 VOSKOVÉ MALÍŘSTVÍ 405 TECHNOLOGIE VČELÍHO VOSKU 405 TECHNIKA VOSKOVÉHO MALÍŘSTVÍ 407 VOLBA TECHNIKY NÁSTĚNNÉHO MALÍŘSTVÍ 411

Vydalo Výtvarné nakladatelství Orbis, šéfredaktor Lubor Kára. Edice Technika a řemeslo, svazek 1. Redaktor knihy Zdeněk Pilař. Technický redaktor Stanislav Kohout. Korektor J. Kamelský30109-15 — 56747/51 /2/III/l — 31. Sazba 11. července 1951. Tisk 20. listopadu 1951. 1. vydání. Náklad 5500 výtisků. 28, 5 plánovacích archů, 33 autorských archů, 35 vydavatelských archů. Skupina papíru 22 113, formát 86/122 cm, 80 g; na přílohy 40 328, formát 61/86 cm, 140 g. Vytiskl Orbis, tiskařské závody n. p., závod 1 v Praze XII, Stalinova 46, písmem Plantin monotype, podle osnovy Jana Rambouska. Vyšlo v březnu roku 1952.

formát pdf (text pod obrazom)

 

http://www.uloz.to/8760876/technika-malby-kiplik-pdf 

alebo "vybielené"

http://www.uloz.to/8760877/technika-malby-kiplik2-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Pravek Európy III Skýti

 
 

Vydavateľ: Univerzita Komenského Bratislava

format:pdf

 

upravené:11MB

http://www.uloz.to/8720161/pravek-europy-iii-skyti-novotna-novotny-1990-pdf

pôvodné 28MB

http://www.uloz.to/8719679/sk-novotna-novotny-1990-pravek-europy-iii-sky...

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Славяне в древности

Autor: Sedová, V. 

Vydavateľ: NPBO Nadácia archeológie 

Rok výroby: 1994 

Stránky: 344 

Formát:pdf

Veľkosť: 15 MB 

ISBN: 5-87059-003-5 

Kvalita: dobrá 

Jazyk: Ruský

http://www.uloz.to/8713257/slovanmi-v-starozitnost-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Zoomorfné šperky starého Ruska X-XIV storočía

Rok výroby: 1970-1980.

Autor: tím autorov, upravil akademik Rybakov

Žáner: História a archeológia

Vydavateľ: "Náuka", Moskva a Leningrad

Formát: pdf

Kvalita: skenované stránky

Veľkosť: 42 MB

http://www.uloz.to/8712926/zoo-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L-  Bratislava Poszony  Pressburg 1907Emil Kumlik Illustrieter Führer durch Pozsony (Pressburg),

 

Sigmund Steiner's 1907
Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2005
Jelenia 6, 811 05 Bratislava
Jazyková úprava Anna Šikulová
83. publikácia, 1. vydanie
ISBN 80-88912-79-
 
http://www.uloz.to/8712583/bratislava-1907-emil-kumlik-pdf
Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - SMALTOVANÝ RIAD Z HRONCA

 

Výber zo zbierok Horehronského múzea v Brezne
Texty: Mgr. Eva Švajdová
Výtvarná koncepcia: Ľubica Škrinárová
Fotografie: Mgr. Ján Weiss
Jazykové korektúry: Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.
 
http://www.uloz.to/8712418/smaltovany-riad-z-hronca-pdf
Obrázok používateľa asomtam
Offline

 L - Slobodomurárske lóže v Bratislavelóže v © Katarína Hradská, 2005

 Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2005
Jelenia 6, 811 05 Bratislava, marencin@nextra.sk
 Vydavateľstvo Ivan Štefánik, 2005
Foto Mestské múzeum v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Jozef Hanák
94. publikácia, 1. vydanie
ISBN 80-88912-93-8
stran 161
format pdf
http://www.uloz.to/8712294/slobodomurarske-loze-v-bratislave-katarina-hradska-pdf
Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - ШЕДЕВРЫ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА КУБАНИ

Názov: Majstrovské diela starého umenia Kuban

Autor: Skupina autorov

Vydavateľ: Vneshtorgizdat

Rok výroby: 1987

Stránky: 190

Formát: PDF

Veľkosť: 10 MB

Jazyk: rusky + anglicky

http://www.uloz.to/8711944/umenie-kubani-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L -  Эпоха Меровингов. Орлы Рима и вороны Вотана

 

autor:А. Г. ФУРАСЬЕВrok , 2007

jazyk rusky

ISBN 978-5-93572-251-7

Náklad: 5000 výtlačkov

pdf

http://www.uloz.to/8711943/vek-merovingov-orly-rima-krkavce-wotana-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - THE DERVENI KRATER

 2008-01-30 |

ISBN: 0876619626 |

281 strán |

Typ súboru: PDF |

38,5 mb 

http://www.uloz.to/8710173/the-derveni-krater-masterpiece-of-classical-greek-metalwork-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L . The Art of the Anglo-Saxon Goldsmith

 

 

Boydell Press

rok, 2002 |

ISBN: 0851158838 |

318 pages |

PDF | 3,8 MB

http://www.uloz.to/8710172/the-ango-saxon-goldschmidt-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Славяне. Историко-археологическое исследование

Autor: Valentin V. Sedová

Žáner: história

Dátum: 12.09.2010, 0:29

Počet strán: 145

Rok výroby: 2002

Jazyk knihy: RU

Ruska. Akadémia vied 

Vydavateľ: Jazyk slovanskej kultúry

 Rok : 2002

ISBN: 5-94457-065-2

http://www.uloz.to/8710171/slovania-historickeho-a-archeologickeho-vyskumu-2002-pdf

 

 

 

Obrázok používateľa asomtam
Offline

 L - СКИФСКИЕ ДРЕВНОСТИ

 
Stean 286
velkost 13MB
jazyk rusky
fortat Pdf
Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Скачать Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья

autor: Черненко Е.В., Бессонова С.С.

vydavatelstvo: Наукова думка

rok: 1986

strán: 388

ISBN: нет

formatт: pdf

velkosť: 46.8 Мб

jazyk rusky

http://www.uloz.to/8710169/skytske-pohrebne-pamatniky-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - СКИФСКИЕ ГОРОДИЩА

Autor : Vysockij,

Vydavateľ : Simferopol: Tavria

Rok : 1989

Formát :pdf

Veľkosť : 6.84 MB

http://www.uloz.to/8710031/skytske-pevnosti-vysotskaja-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - СКИФЫ

velkosť 12MB

strán 201

autor:ЛИБЕРОВ

jazyk rusky

http://www.uloz.to/8710030/skyti-smirnov-1966-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L -СКИФЫ и НАРТЫ

Autor: Ж. Дюмезиль

Publication date: 1990

ISBN: 5-02-016569

strán: 230

Format / Quality: pdf

velkosť: 3.3 Mb 

jazyk:Rusky

 

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - NEOLIT UKRAINY

 

http://www.uloz.to/8710027/neolit-ukrajiny-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - КИММЕРИЙЦЫ

velkosť:9MB

jazyk:rusky

formát:pdf

rok - 1976

http://www.uloz.to/8709890/kimeri-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - Kimeri a Skýti

Autor : Artamonov, MI

Názov : Cimmerians a Scythians (z toho, že na historické scéne pred koncom IV BC.)

Vydavateľ : University of Leningrad

Rok : 1974

Formát :pdf

Veľkosť :6 MB
Obrázok používateľa asomtam
Offline

L- Кимерийцы и скифы Степного Побужья (IX-III вв. до н.э.)

Autor: Grebennikov YS

Vydavateľ: Ilium

Rok výroby: 2008

Stránky: 192

ISBN: 978-966-02-4403-0

Formát: Pdf

Jazyk: ruský

Veľkosť 27MB

http://www.uloz.to/8709888/kimeri-a-skyti-stepi-pobuzia-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

l - Image and Audience Rethinking Prehistoric Art

 

3
velkosť 7MB
strán 260
jazyk-EN
fornát Pdf
Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - гунны, ГОТЫ и САРМАТЫ  между волгой и дунаем

Autor: Skupina autorov

Vydavateľ: Petrohradskej štátnej univerzite Filologickej fakulte

ISBN: 978-5-8465-0990-0

Rok vydania: 2009

Stránky: 264

Jazyk: ruský

Formát: PDF

Veľkosť: 24 MB

Kvalita: dobrá

http://www.uloz.to/8709886/huni-goti-a-sarmati-medzi-volgou-a-dunajom-pdf

Obrázok používateľa asomtam
Offline

L - LAUGARICIO

ZBORNÍK HISTORICKÝCH ŠTÚDIÍ K 1800. VÝROČIU RÍMSKEHO NÁPISU V TRENČÍNE

 

Zostavili: Marián Pauer, prom. novinár PhDr. Milan Sišmiš
Recenzenti: PhDr. Ján Dekan, člen korešpondent ČSAV PhDr. Gejza Kočiš, CSc. RSDr. Jaroslav Kardoš
Obálku a väzbu navrhol Marián P a u e r
Vydalo Východoslovenské vydavatelstvo, n. p., Košice pre Mestský národný výbor v Trenčíne roku 1980.
Vydanie prvé.
Strán 160.
Velkosť:26MB
Zodpovedná redaktorka Eva Pišteyová.
Technická redaktorka Anna Murtinová.
Náklad 1000 výtlačkov. AH 10,95 (z toho perovky a fotografie 2,56), VH 11,93.
Rukopis bol zadaný do tlačiarne 22. 8. 1979. Vytlačili Východoslovenské tlačiarne, n. p., Košice.
83 — 022 — 80 02
Nepredajné 
Formát:pdf (OCR text pod obrazom strany)

 

 


OBSAH:

PhDr. Helena Szászová: TRENČIANSKY RlMSKY NÁPIS VO VEDECKEJ A POPULÁRNO-VEDECKEJ LITERA-TÚRE 13

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.: LEUKARISTOS (LAU-GARICIO) V DIELE KLAUDIA PTOLEMAIA ... 27

PhDr. Títus Kolník, CSc.: NOVŠIE ARCHEOLOGICKÉ  NÁLEZY K POBYTU RIMANOV NA SLOVENSKU . . 37

PhDr. Tamara Nešporová: PRÍSPEVOK K OSÍDLENIU  TRENČÍNA V DOBE RÍMSKEJ 73

PhDr. Eva Kolníková, CSc.: VÝZNAM RÍMSKYCH MINCÍ  PRE DEJINY SLOVENSKA V DOBE RÍMSKEJ RÍŠE 89

Univ. prof. PhDr. Miloslav O k á I, DrSc.: FILOZOFIA MARCA  AURÉLIA . . 109

PhDr. Imrich K o t v a n, CSc.: INKUNÁBULY ANTICKÝCH  AUTOROV V SLOVENSKÝCH KNIŽNICIACH ... 119

PhDr. Jozef M i n á r i k, CSc.: ANTIKA V SLOVENSKEJ  LITERATÚRE

http://www.uloz.to/8708840/laugaricio-pdf

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.