Tajomné slovensko

2 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa Sasha
Offline
Tajomné slovensko

Buď pozdravený pútnik, ktorí si sa rozhodol podeliť sa o svoje vedomosti s nami nevedomými. Tajomstvo je niečo skrývané, záhadné, ťažko poznateľné a zväčša ešte ťažšie vysvetliteľné. Nie je naším cieľom analyzovať a vysvetľovať. Naším spoločným zámerom by malo byť v prvom rade zhromaždiť čo najviac čriepkov tajomna a potom sa pokúsiť z nich zložiť obraz málo známeho, nadzmyslového Slovenska.
Téma je to rozsiahla, a preto sme spísali oblasti, ktoré s ňou súvisia. Každý z nás nesie poznanie tajomna, a preto nech tento zoznam slúži ako inšpírácia a nástroj na odkrytie poznania zdanlivo zabudnutého.


Zoznam oblastí, o ktorých sa nehovorí a keď už, tak potichu…


1) Miestne mystické zvyky, slávnosti a legendy


2) Mysteriózne monumenty a povesti o nich
- megality,
- skaly a kamene, ku ktorým sa vzťahujú nadprirodzené javy,
- tajomné nápisy,
- tajomné artefakty.


3) Tajomné podzemie
- jaskyne,
- podzemné chodby, labyrinty, katakomby, krypty,
- poklady.


4) Posvätné miesta, zázraky a púte
- miesta starých kultov a ich legendy,
- stopy svätcov, divy a zázraky,
- čierna madona,
- zázračné pramene.


5) Mystické spoločenstvá a spoločnosti
- alchymisti a ich dielne,
- zázrační lekári,
- tajné spoločnosti a sekty,
- alchymistické, astrologické a magiské symboly.


6) Démoni
- čarodejnice, čarodejníci, bosorky – praktiky, miesta sabatu, procesy,
- čierna mágia,
- mory,
- zjavenie diabla a čerti,
- zakliate domy, hrady a zámky.


7) Zomretí, ktorí nemôžu nájsť pokoj v hrobe
- duchovia a prízraky (Biela Pani),
- upíri,
- vlkodlaci.


8) Mýtické bytosti
- škriatkovia, permoníci, vodníci,
- víly, sudičky, poludnice, bludičky, divožienky,
- obri,
- miestni vládcovia hôr a lesov (Kovlad).


9) Mýtické zvery
- draci,
- bájne zvieratá,
- prekliate zvieratá.


10) Mysteriózne stavby, javy
- kostnice,
- neobvyklé prírodné javy.


Veríme, že téma je zaujímavá a podarí sa zhromaždiť príspevky, ktoré nebudú opisovať iba notoricky známe záhady, ale objavia sa aj také, o ktorých väčšina národa nemá vedomosť. Nezabúdajte na dôležitosť obrázkov a pokiaľ čerpáte z internetu, je vítaný hypertextový odkaz – link na stránku.

__________________

Každý dobrý skutok sa dočká zaslúženého trestu.

Fotografia v diskusiach - Sasha
Obrázok používateľa Sasha
Offline

Panna Mária Trnavská

Začiatkom roka 1663 začali Turci postupovať na sever. Po vybudovaní mosta cez Dunaj pri Štúrove od 5. júla 1663 Turci napredovali rýchlejšie. Porazili uhorské vojsko pri Štúrove a 26. septembra dobyli Nové Zámky, Nitru, Levice a Novohradskú župu.
Hoc Trnava mala pevné mestské hradby, mnohí opúšťali město, ktorého obyvateľom ostala iba viera.
V júli toho roku sa udiala v Trnave mimoriadna udalosť. Na obraze Panny Márie v Dóme sv. Mikuláša sa objavili krvavé slzy. Matka Božia varovala, ale Matka Božia aj chránila mesto. Veď ako si vysvetliť, že v bezprostrednej blízkosti drancujúci Turci Trnavu nenapadli? Drancovali v Hlohovci, na Svätej Katarínke, v Nitre, ba niektoré tlupy zabiehali až po Pezinok a Modru. Trnava však ostala uchránená.

Písal sa rok 1708. Povstanie Františka II. Rákociho dosahovalo svoj vrchol. Dlhotrvajúce boje a mor sužovali spustošenú krajinu.
5. júla tohto roku Kráľovná neba a zeme na starom obraze v Dóme sv. Mikuláša zaplakala nad ľudskými hriechmi, nad pohromami, ktoré postihli mesto i jeho okolie.
Pred šiestou hodinou ráno, keď prepošt Mártonfi s kanonikmi dokončieval žalmy, začal obraz slziť. Mnohí videli toto slzenie, čo neskôr pod prísahou potvrdili. Správa o zázračnej udalosti sa rýchle šírila po meste i okolí.

O necelého pol druha mesiaca, 10. augusta popoludní po pätnástej hodine, zopakovalo sa slzenie Panny Márie v čase, keď prepošt Mártonfi končil popoludňajšie bohoslužby v prtomnosti mnohých veriacich. Slzenie potvrdilo dvadsaťšesť svedkov.
   Nasledujúceho dňa, 11. augusta, bol kostol už od ranných hodín plný. V Kaplnke Svätého kríža pred zázračným obrazom kľačal prepošt Mártonfi s kňazmi v modlitbách. Okolo sa tiesnili veriaci. Len čo zaznel organ a ozvali sa prvé slová mariánskej piesne, slzenie sa zopakovalo ako deň predtým. Spev i organ utíchli a vo svetle sviečok sa jagali slzy, padajúce z očí Panny Márie.
   Tri po sebe nasledujúce zázračné slzenia Panny Márie nezostali bez ozveny. Mnohí prichádzali pokorne pred obraz Panny Márie, kde na kolenách ronili svoje slzy s prosbami o milosrdenstvo.

pmt.jpg pmt.jpg

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.