Stretnutie v Spis. Stvrtku

2 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa harp
Offline
Stretnutie v Spis. Stvrtku

Zápis z 1.semináru expertov z oblasti plánovania
a výstavby nízkoenergetických a nízkonákladových domov na tému
Ako a z čoho stavať domy pre chudobných z 9. marca 2006

Seminár sa uskutočnil v Kancelárii Člověk v tísni - Slovensko, a bol organizovaný v spolupráci OZ Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Úradom splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity SR, Nadáciou Milana Šimečku a PDCS, o.z. Partners for Democratic Change Slovakia.
Seminár sa uskutočnil rámci Programu integrácie Rómov a bol financovaný z podpory Regionálneho servisného centra, US AID.

Zoznam prítomných

1. Alica Chovanová, alica.chovanova@post.sk
2. Vlado Szanto, szanto@changenet.sk
3. Miroslav Pollák, pollak@ke.etp.sk
4. Boris Hochel, borishochel@fastmail.fm
5. Braňo Škopek, sputnik-603@yahoo.com
6. Jozef Frajka, zozof@post.sk
7. Pavel Fabian, p.fabian@zoznam.sk
8. Mišo Hrčka, Portál Obnova.sk,
9. Pán Šteffek, MV RR SR, steffek@build.gov.sk
10. Marek Šoltés, m.soltes@zoznam.sk
11. Dáša Frivalská, dasa.frivalska@vlada.gov.sk
12. Katarína Šomšáková, katarina.somsakova@vlada.gov.sk
13. Michal Smetanka, michal.smetanka@clovekvtisni.cz
14. Ondřej Poduška, ondrej@nadaciams.sk
15. Karel Novák, kopyto@centrum.cz
16. Marián Bača, baca.marian@pok.vs.sk
17. František Slebodník, info@spisskepodhradie.sk
18. Bjron Kierulf, createrra@gmail.sk
19. Pavol Makyš, pavol@pdcs.sk

Výstupy stretnutia

Očekávání účastníků setkání
- sdílení informací
- sdílení zkušeností
- převádění teoretických znalostí do praxe – výstavba s využitím alternativních metod a technologií
- možnosti využití metod při tvorbě rozvojových projektů, zaměřených na bydlení
- levnější technologie výstavby bytů nižšího standardu; možnost lepšího využití práce budoucích nájemníků
- podklad pro ovlivnění legislativy
- často i subjektivní důvody (využití některých postupů při stavbě svých domků…)

Očekávání organizátorů
- cílem setkání by mělo být vytvoření pracovní skupiny lidí, kteří mají zájem o uvádění alternativních metod výstavby do praxe
- z dalších setkávání by měl vziknout katalog, koncepčně shrnující všechny dostupné a realizovatelné možnosti alternativní výstavby a využití alternativních zdrojů při provozu domů – přičemž alternativní = kvalitní, levný, ekologický, „user friendly“…
- první setkání by mělo stabilizovat skupinu, organizátoři budou usilovat o zajištění financí na další setkávání a vůbec na věci kolem

Prezentace účastníků
- B. Kierulf, Createrra, přirodzeně stavět
o Dokumentace ze světové konference stavbařů ze slámy v dánském Frílandu; dokumentace staveb v Rakousku, Německu. Pro prosazení myšlenky alternativní výstavby, výstavby ze slámy je třeba myslet i na kvalitu domů a kvalitu bydlení v nich. Jenom tak bude zajištěné vhodné PR myšlenky.
- V. Szantó, metody vytápění domů
- P.Fabian – slámohliněné omítky, rekonstrukce domů
- P. Slobodník – destrukce obecního domu jeho obyvateli za dlouhodobého nezájmu majitele v Spišskom Podhradí
- B. Hochel – fotky z výstav – alternativní technologie výstavby

Diskusia
(smerovala od začiatku k realizacií konkrétnej výstavby v Spišskom Podhradí)
- Createrra + Hoblina – nabídka spolupráce při výstavbě – tvorba plánů, technologická podpora na úrovni informací, podpora realizace
- Obnova.sk – portál informací o architektuře a obnově památek – nabídka spolupráce – vytvoření diskuzního fóra o alternativních technologiích – otevřeného i lidem zvnějšku; dokumentace výstavby
- M. Pollák – podpora výstavby v S. Podhradiu – disponují pracovní silou v rámci aktivačních prací pro OZ Čercheň
- B. Kierulf – zájem i o pozdější komercionalizaci technologie – S.Podhradie jako modelová realizace pro prezentaci
- M. Smetanka – výhledově další realizace v Roškovcích + kurzy technologie stavby pro místní obyvatele
- M. Šoltés - Mikroregion Hornád – nabídka spolupráce při prosazování dalších staveb v regionu – lobování na obecní úrovni; dostupné jsou zdroje, je zájem, je potřeba stavět
- M. Šoltés – nezapomínat i na možnosti alternativního řešení odpadů – alternativní čističky
- B.Kierulf – využití modelové výstavby a mozkového trustu pracovní skupiny k ovlivnění legislativy -> P. Makýš – na základě reálných zkušeností s výstavbou
- B.Kierulf – nezapomínat na práci s klientem už od počátku – ideálně i při přípravě projektu; klient je vždy nejsložitějším elementem výstavby (naplňování jeho představ…) -> jak dosáhnout ztotožnění se s objektem bydlení + příprava na následnou péči o dům; návrh na vytvoření jednoho centra výroby prefabrikátů – stálá práce – otázkou je odbyt
- M. Smetanka – výhledově vytvořit „technologické skupiny“ pro potřeby plánovaného katalogu – např. dřevaři, slámaři, betonáři – aby bylo možné zmapovat všechny typy alternativy výstavby

Konkrétní cíle spojené s výstavbou v S.Podhradiu
- B. Kierulf – vytvořit pracovní skupinu pro konkrétní projekt; tvorba systému, spojeného i s další udržitelností realizovaných staveb – údržba, výchova obyvatel k péči o domy; předávání myšlenek dál.
- B.Hochel – OZ Hoblina – tvorba projektu; tvorba manuálu vzniku domu v S.Podhradí
o Manuál – zachytit jak tvorbu projektu a proces výstavby, tak proces práce s nájemníky
- A.Chovanová – potřeba důkladné rekognoskace lokality a okolí – informace o možnostech, zdrojích materiálu, budoucích obyvatelích
- F.Slebodník - Možnost realizace 2-3 staveb – výzva k využití různých technologií
- B. Kierulf – návrh na stavbu z prefabrikovaných stavebních dílů – menší závislost na počasí, předpřipravené díly (vyrobené někde v hale) se pak jen smontují na místě – efektivnější, možnost zvýšení zaměstnanosti -> možná i obecní firma
- P.Fabian - B. Štiavnica – nabídka poskytnutí studentů se zájmem o praxi při výstavbě
- M. Smetanka, P. Makýš – zajištění základních financí na projekt a přípravu výstavby
- F. Slebodník – město zajistí, aby se v létě dalo stavět – příprava lokality, zajištění materiálu, případně prostorů pro výrobu prefabrikátů, zajištění pracovních sil (využití cihelny ve Spišské N.V.)
- obecně – využít stavby jako možnosti pro experimentování i v dalších oblastech (kompostování, hygienické zázemí…)-> celkově jako konkrétní podklad pro ovlivnění legislativy

Postup realizace
- Createrra + Hoblina – příprava projektu; B. Štiavnica – zajištění zkoušek materiálu

Příští setkání
6. - 7.4. s příjezdem 5.4. 2006 do Spišského Podhradia
- Architektonická skupina dodá projekt (projektové návrhy); město + ČvT – průzkum možností místních firem – výroba prafabrikátů (vybavení, prostory, zkušenosti…)
- Obsahem tohto setkání bude konkrétní plánování výstavby.
- Výhledově další setkání – setkání s budoucími obyvateli – seznámení s myšlenkou, výběr obyvatel (?), příprava k výstavbě a následné péči o domy.

DÍKY VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZA AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI; TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ!

Zápis vypracoval Ondřej Poduška a Pavol Makyš

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.cervotoc.sk // www.lanovefarby.sk

Obrázok používateľa harp
Offline

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na

2. stretnutie expertov z oblasti plánovania
a výstavby nízkoenergetických a nízkonákladových domov

Stretnutie sa uskutoční v dňoch 6 a 7.apríla 2006
v
Kancelárii Člověk v tísni - Slovensko,
Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie
(alebo ak bude opäť väčšia účasť na Mestskom úrade)

Začiatok stretnutia je 6. apríla 2006 o 10.00

Stretnutie je organizované v spolupráci

PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia
Nadácia Milana Šimečku a
OZ Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s.

a uskutočňuje sa v rámci Programu Equal

Program: 6.apríla 2006 – 10.00 – 16.00 – príprava projektov výstavby, tvorba pracovných tímov, rozdelenie úloh, dohodnutie časového plánu, dohoda na finančnej a logistickej podpore a pod.

7.apríla 2006 – 9.00 – 12.00 – návšteva možných dodávateľov materiálov

Stretnutie má priamu náväznosť na predchádzajúce stretnutie a je prípravou na konkrétny projekt výstavby. Cieľom stretnutia bude najmä skoordinovanie výstavby medzi aktérmi, ktorí budú zodpovední za prípravu a realizovanie výstavby.

Účasť a prípadnú požiadavku na ubytovanie nahláste do 3.4.2006 na adresu: Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie, ondrej@nadaciams.sk, alebo marketa.hajska@clovekvtisni.cz , tel. 0910 791 712

Náklady na seminár – strava, ubytovanie a cestovné náklady do výšky cestovného verejnou hromadnou dopravou sú hradené z prostriedkov programu Equal.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.