pozemok pod kultúrnou pamiatkou

6 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa daisy
Offline
pozemok pod kultúrnou pamiatkou

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné odkúpiť pozemok pod kultúrnou pamiatkou ak áno, prečo je to tak? Ak nie (čo dúfam), aký a kde je nato zákon? Ďakujem, vaše rady by mi veľmi pomohli.Dobrý deň,chcem sa opýtať, či je možné odkúpiť pozemok pod kultúrnou pamiatkou ak áno, prečo je to tak? Ak nie (čo dúfam), aký a kde je nato zákon?Ďakujem, vaše rady by mi veľmi pomohli.

pozemok pod kultúrnou pamiatkou
Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Áno, je to pozemok ako každý iný, iba je na ňom ťarcha, že sa jedná o NKP, kód tuším 201, teda za predpokladu, že NKP je zapísaná v katastri nehnuteľností.
Ak by aj NKP nebola zapísaná v katastri kúpiť sa dá, zmenou vlastníka by sa do katastra zapísala.

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Prepáč, zle som Ti rozumel. Pozemok pod kultúrnou pamiatkou sa nedá lebo neexistuje. Ak je to napr. dom alebo iný objekt o určitej výmere je zapísaný na parcele, ktorá má parcelné číslo s identickou výmerou, na nej je zapísaná ťarcha, že ide o NKP.
Čiže je to ten objekt aj s plochou Zeme, ktorú zaberá. Dúfam, že mi rozumieš, dnes som nejaký zmagorený.

Obrázok používateľa ksč
Offline

V katastri nehnuteľností v Slovenskej republike (KN) sa evidujú pozemky a stavby. Všetky pozemky v SR majú pridelené parcelné čísla. Niektoré sú zastavané stavbami, ktoré de-facto automaticky vytvárajú samostatný pozemok (zameranie GP, vklad GP do KN).
Prakticky každá stavba, jestvujúca v čase mapovania katastrálnej mapy alebo jej aktualizovaného vydania (je jedno, či papier alebo digitál), bola zakreslená do mapy, ak spĺňa kritériá evidovania.
Je druhou vecou, že niektoré (mnohé) stavby nemajú vysporiadanie, napr. že vlastníkova stavba (s Listom vlastníctva) stojí na pozemku, ktorý NEMÁ založený List vlastníctva. Na tieto účely je notársky inštitút vydržania, ktorý na základe vierohodných prehlásení, vyjadrenia obce a iných podkladov objasňujúcich vec potvrdí držbu pozemku; takéto osvedčenie potom KN zapisuje ako vlastníctvo.

Obrázok používateľa daisy
Offline

ďakujem za odpovede, ale uvedomila som si že som Vás veľmi stroho uviedla do problému, vec sa má takto:
Naše občianske združenie vlastní budovu, ktorá je zapísaná medzi NKP. Dostalo ju darom v r 2002. Môže byť pozemok pod takouto budovou predaný? Občianskemu združeniu totiž vlastník okolitých pozemkov tvrdí, že je pozemok jeho a preto ho predal a na pozemok pod touto budovou bol vydaný LV list vlastníctva v r 2008 na nového majiteľa.Pýtali sme sa na MK SR či je to podľa zákona a tam nám odpovedali, že to že je budova kt. je NPK na tomto pozemku nič s pozemkom nemá, je to len informácia že na tom pozemku je. Prosím ak to tak nie je mohli by ste mi napísať ako formulovať list, ktorým by sme sa bránili. Totiž nový vlastník pozemku nám bráni v oprave NPK, včera sme zložili kontajner, do ktorého hádžeme stavebný odpad na tento pozemok pri budove, čo je zapísaný ako parcela pod budovou a nový majiteľ nám kázal kontajner odviezť. jedná sa o parcelu 1107/1 v katastri Veľká Bytča. Ďakujem

Obrázok používateľa ksč
Offline

Pozemok a stavba na ňom postavená, môžu mať rozdielnych vlastníkov, od toho je aj takéto delenie. Je vec spoločenských vzťahov, ako dokážu vychádzať, spravidla to je však kríž. Na majetkové vzťahy to však vplyv nemá.
Ak píšte, že pozemok je na LV iného vlastníka, tak pre odkúpenie (otázka) je nutná len a len dohoda subjektov vlastníctva a kúpno-predajného vzťahu...
Vlastník pozemkov okolo stavby však je povinný umožniť využívanie nehnuteľnosti a prístup (prechod) ku nej, v primeranom rozsahu a miere; v prípade, že by tomu bránil, takýto príkaz a bremeno by mal určiť každý normálny súd.
Inak, situácia je presne rovnaká, ako je situácia PKO v Ba. :-)

Voľby prehliadania komentárov

.

PKO Bratislava

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.