Pouzitelne materialy

2 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa harp
Offline
Pouzitelne materialy

foamwood
http://www.uni-stuttgart.de/uni-kurier/uk90/studium/sl26.html

Drevná pena vzniká z drevného odpadu ako napríklad drevný prach a triesky. Vyrába sa skvasením pomocou mikrorganizmov - napríklad kvasiniek a baktérií biotechnologickým postupom na drevnú pastu, ktorá je podobná chlebovému cestu. Táto pasta sa nakoniec usuší v špeciálnej peci. Vzniká tvrdý, ľahký porózny materiál, ktorého vlastnosti sa dajú porovna? s vlastnos?ami drevotriesok a ktorého výroba je čisto biotechnologická bez chemických prídavkov. Ľahká drevná platňa viazaná škrobom sa môže využíva? ako obrobok alebo ako stredná vrstva platňových materiálov v nábytkárstve. Dá sa bez problémov brúsi?, píli?, hobľova?, vŕta?, šróbova? a glejova?. So zodpovedajúcimi nástrojmi sa dá dokonca vytvori? aj formovaný výrobok z drevnej peny. Materiál je rozpustný vo vode a môže by? z tohto dôvodu bez problémov oddelený a odstránený alebo znovu spracovaný. Koncom 2004 by sa mal začat priemyselne produkova?.

wellboard
http://www.well.de

Wellboard je materiál, ktorý sa vyrába vo forme platní, ktoré formálne pripomínajú trapézové plechy alebo vlnité umelé hmoty. Tento tabuľovitý materiál pozostávajúci zo 100percentnej celulózy sa spracováva tlakom a teplom zvitkovým spôsobom, pričom sa nepridávajú žiadne lepidlá. Vlnitá štruktúra, ktorá má niekolko druhov a rozmerov, poskytuje tomuto platnovitému materiálu vysokú stabilitu ortogonálne k smeru vĺn.
Wellboard sa dodáva v roliach pri rozmeroch 6x3 m, dá sa opracova? drevospracujúcimi metódami a metódami zušľach?ovania drevných povrchov. Pretože je recyklovateľný a pozostáva z obnoviteľných surovín, je ekologickou alternatívou k iným druhom platňovitých materiálov a hodí sa na rôzne použitie vo výstavníctve a nábytkárstve.

kompozitné materiály z obnoviteľných zdrojov
http://www.schuberth.de duroplast bioshield

Tento kompozitný materiál môže ma? rovnakú pevnos? ako umelá hmota spevnená sklenými vláknami, ale pozostáva z biopolymérov a prírodných vlákien. Biopolyméry sa získavajú z cukrovej repy, zemiakov, kukurice, rastlinných olejov a z celulózy zberného papiera. Vláknité vlysy sa vyrábajú z ľanu, konope alebo ramie. Tieto biospojenia sa najskôr používali pri vzduchoplavbe a v kozmonautike a teraz sa vyvíjajú pre využitie v autopriemysle. Kompozitné materiály sa spracuvávajú klasickým laminovaním , ale môžu by? aj vytlačené do foriem, navinuté, alebo pásmovo lisované.
Výnimočné na nich je, že sa dajú CO2 neutrálne spáli? alebo skompostova?. Ak sa pri spracovaní použije biologicky odbúrateľný biopolymér, môže sa kompletný materiál rozloži? v komposte. Vdˇaka pevnosti sa môžu mnohé bežné kompozitné materiály nahradi? recyklovateľnými a ekologickými stavebnými dielmi z tohto materálu.

bioplast
http://www.bioplast.net

Táto umelá hmota sa vyrába z obnoviteľných surovín bez pridania farebných pigmentov. Pre jej výrobu sa compoundujú rôzne, úplne biologicky rozložiteľné ingrediencie, z veľkej časti z obnoviteľných zdrojov. Potom sa roztopia a spracujú na granulát. Umelá hmota sa môže potom spracujúcimi strojmi, ktoré sú prispôsobené pre termoplasty napríklad tlakovo vylia? a extrudova?. Je biologicky odbúrateľný a kompostovateľný. Bioplast má dobré mechanické vlastnosti a dobre znáša vyššie teploty. Má príjemný haptický povrch.
Čas rozpadu v biologicky aktívnom okolí (kompost alebo zdravá pôda) je porovnateľný s neoštreným drevom. Umelá hmota sa tam premieňa na CO2 a vodu. Bioplast je príkladom toho, že biologicky odbúrateľné umelé hmoty z obnoviteľných zdrojov medzičasom prekonali štádium neplnohodnotných materiálov a bez všetkého môžu by? spracovávané na kvalitatívne vyššie produkty.

fľaše vyrobené z kukurice
http://www.natureworksllc.com/corporate/nw_pack_home.asp

Na výrobu týhto fliaš sa používa prvá úplne na báze kukurice vyrobená umelá hmota, ktorá môže úplne konkurova? tradičným petrochemickým umelým hmotám. Je to prvá umelá hmota (NatureWorks PLA) z obnoviteľných materálov, ktorá je rovnako transparentná a má rovnaké mechanické vlastnosti ako PET. Okrem toho poskytuje aj ochranu chute a arómy. Pretože kukurica sa využíva namiesto minerálneho oleja, vyžaduje tento materiál 20 až 50 percent menej fosílnych zdrojov ako porovnateľné umelé hmoty a je okrem toho úplne kompostovateľný. Na základe týchto znakov sa jedná o ideálny materiál pre vysokohodnotné obaly. Je podobne precízne formovateľný ako PET a môže by? spracovávaný bežným tlakovým liatím porovnateľnou rýchlos?ou.

penové materiály zo slnečnicového oleja
http://www.metzeler-schaum.de/metzeler2004/products/handelsprodukte/matr...

Pri produkcii tohto materiálu sa po prvý krát nahrádza ropa slnečným olejom. V procese chladného penenia vzniká pri spájaní troch komponentov alkoholu, oleja a vody počas polyadície plyn CO2 a teplo a tak sa masa zpení. Na rozdiel od iných výrobných procesov nie je potrebná žiadna dodatočná teplota alebo energia a pri procese nevznikajú FCKW. Penová hmota má otvorené póry a môže ako aj iné penové hmoty by? vyrobená v rôznych tvrdostiach a za veľkosti rôznych pórov. Výroba príslušných produktov prebieha pomocou formy alebo rezaním. Doteraz sa táto penová hmota používala len na výrobu matracov. Mohla by sa však využíva? aj v iných oblastiach a nahradi? tak menej prírode priateľské penové hmoty.

aktívne obaly
http://www.ivv.fhg.de/load.html?/mainframes/germany/service/service5_ind...

Prírodné farbivá v potravinách, kozmetike, farmaceutikách a iných produktoch zapríčiňujú pri pôsobení svetla a kyslíka zmeny chute a farby. K tomuto dochádza, keď svetlocitlivé súčasti absorbujú svetelnú energiu, túto prenášajú na kyslík a tým spúš?ajú oxidatívne reakcie. Takto reaguje napríklad chlorofyl (farbivo listovej zelene) alebo riboflavín (vitamín B). Preto sa citlivé produkty chránia tmavými alebo nepriesvitnými obalmi. Výskumníci Fraunhoferského inštitútu IVV vyvinuli aktívne baliace fólie, ktoré sú transparentné a do ktorých sú zapracované tie isté farbivá, ktoré obsahuje zabalený produkt. Takto sa vyfiltrujú presne tie kritické vlnové dĺžky svetla, ktoré sú zodpovedné za zrýchlený rozpad produktu vo fólii už predtým ako dopadnú priamo na náplň obalu.
Vo fóliách, ktoré sú farbené riboflavínom alebo chlorofylom zostávajú potraviny ďaleko dlhšie skladovateľné.

Literatúra:
Stattman, Nicola: Ultra light – super strong. Birkhäuser: Bazilej, 2003

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.cervotoc.sk // www.lanovefarby.sk

Obrázok používateľa harp
Offline

http://www.pasivnydom.sk/
http://www.biopolymer.net/

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.