PKO v BA a jeho osud...

74 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Henbury sa chce o platnosť zmlúv súdiť
Henbury Development, s.r.o. vníma konanie hlavného mesta v kauze PKO ako účelovú obštrukciu, výsledkom ktorej má byť expirácia búracieho povolenia. Mesto tým podľa spoločnosti bráni realizácii druhej etapy projektu River Park a v konečnom dôsledku tak poškodzuje záujem všetkých Bratislavčanov.

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Spoločnosť Henbury Development, s.r.o. ktorá vlastní pozemky pod súčasným Parkom kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave nesúhlasí s právnym názorom mesta, že zmluvy okolo PKO sú neplatné. Uvádza sa to v liste spoločnosti primátorovi Milanovi Ftáčnikovi. Investor je presvedčený, že predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva na uzatvorenie zmlúv bol udelený, o čom bol opakovane ubezpečovaný zo strany hlavného mesta. O určení platnosti zmlúv sa preto spoločnosť chce domáhať na súde. Ak by sa podľa Henbury preukázalo, že hlavné mesto konalo protiprávne a uzatvorilo zmluvy bez súhlasu mestského zastupiteľstva, bude sa musieť za tento nelegitímny postup zodpovedať. Výška spôsobenej škody už podľa investora v tomto čase mnohonásobne presahuje hodnotu stavby PKO.

Keďže hlavné mesto podľa investora neplní zmluvy, investor nemôže začať s výstavbou pripravovanej druhej etapy projektu River Park. Spoločnosť už do projektu investovala nemalé finančné prostriedky. Jej právnici preto spracúvajú podanie žaloby na zaplatenie náhrady škody vzniknutej z porušovania zmlúv zo strany hlavného mesta. Investor sa nebráni odovzdať budovy PKO mestu 28. februára, kedy sa skončí verejná dohoda o zachovaní "status quo". Henbury Development to odôvodňuje tým, že mesto neumožňuje asanáciu stavieb PKO, a jasne deklarovalo, že takýmto spôsobom bude konať aj naďalej, a to zrejme až do rozhodnutia súdov o otázke platnosti, resp. neplatnosti zmlúv. Držať preto budovy pre spoločnosť nemá význam. Než však dôjde k odovzdaniu stavieb, je podľa investora potrebné na základe vzájomného rokovania špecifikovať podmienky užívania pozemkov patriacich Henbury Development. Súčasné konanie hlavného mesta zároveň spoločnosť považuje za hrubé porušenie "status quo".

Henbury vníma konanie hlavného mesta ako účelovú obštrukciu, výsledkom ktorej má byť expirácia búracieho povolenia. Mesto tým podľa spoločnosti bráni realizácii druhej etapy projektu River Park a v konečnom dôsledku tak poškodzuje záujem všetkých Bratislavčanov.

Hlavné mesto vyzvalo investora k vráteniu budov PKO do správy mesta na základe právnej analýzy, ktorá sa zaoberala postupom bývalého primátora hlavného mesta Andreja Ďurkovského v kauze PKO. Podľa magistrátu išiel Ďurkovský nad rámec svojich zákonných kompetencií a k podpisu dohody s investorom o spolupráci pri búraní a k vydaniu PKO za účelom jeho búrania bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Ten bývalý primátor nemal. Zmluvu o spolupráci s investorom ako aj zmluvu o búraní považuje mesto za neplatné, rovnako za neplatné považuje aj vydanie budovy do rúk developera.

Agentúra SITA oslovila aj magistrát hlavného mesta.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Súdna cesta budúcnosť PKO nevyrieši, tvrdí Ftáčnik
Spoločnosť Henbury Development, s.r.o. ktorá vlastní pozemky pod súčasným PKO poslala primátorovi list, v ktorom nesúhlasí s právnym názorom mesta, že zmluvy okolo PKO sú neplatné.

BRATISLAVA 16. Február (SITA) – Súdna cesta podľa primátora Milana Ftáčnika budúcnosť Parku kultúry a oddychu v Bratislave nevyrieši. Reagoval tak na list investorskej spoločnosti Henbury Development, s.r.o., ktorá sa chce určenia platnosti zmlúv uzatvorených medzi mestom a spoločnosťou v kauze PKO domáhať na súde. Kým rozhodne súd, prejdú podľa Ftáčnika aj dva roky, problém PKO sa preto podľa neho nemôže riešiť len v právnej rovine, ale aj v rovine vecnej. Podľa Ftáčnika by sa mala diskusia posunúť do tej roviny, aby sa debatovalo o tom, čo bude ďalej s PKO. Mesto je však stále pripravené podať návrh na žalobu, ak investor budovy mestu nevydá.

Spoločnosť Henbury Development, s.r.o. ktorá vlastní pozemky pod súčasným PKO, poslala primátorovi list, v ktorom nesúhlasí s právnym názorom mesta, že zmluvy okolo PKO sú neplatné. Investor je presvedčený, že predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva na uzatvorenie zmlúv bol udelený, o čom bol opakovane ubezpečovaný zo strany hlavného mesta. Ak by sa podľa Henbury preukázalo, že hlavné mesto konalo protiprávne a uzatvorilo zmluvy bez súhlasu mestského zastupiteľstva, bude sa musieť za tento nelegitímny postup zodpovedať. Výška spôsobenej škody už podľa investora v tomto čase mnohonásobne presahuje hodnotu stavby

Keďže hlavné mesto podľa investora neplní zmluvy, investor nemôže začať s výstavbou pripravovanej druhej etapy projektu River Park. Spoločnosť už do projektu investovala nemalé finančné prostriedky. Jej právnici preto spracúvajú podanie žaloby na zaplatenie náhrady škody vzniknutej z porušovania zmlúv zo strany hlavného mesta. Investor sa nebráni odovzdať budovy PKO mestu 28. februára, kedy sa skončí verejná dohoda o zachovaní "status quo". Henbury Development to odôvodňuje tým, že mesto neumožňuje asanáciu stavieb PKO, a jasne deklarovalo, že takýmto spôsobom bude konať aj naďalej, a to zrejme až do rozhodnutia súdov o otázke platnosti, resp. neplatnosti zmlúv. Držať preto budovy pre spoločnosť nemá význam. Než však dôjde k odovzdaniu stavieb, je podľa investora potrebné na základe vzájomného rokovania špecifikovať podmienky užívania pozemkov patriacich Henbury Development. Súčasné konanie hlavného mesta zároveň spoločnosť považuje za hrubé porušenie "status quo".

Henbury Development vníma konanie hlavného mesta ako účelovú obštrukciu, výsledkom ktorej má byť expirácia búracieho povolenia. Mesto tým podľa spoločnosti bráni realizácii druhej etapy projektu River Park a v konečnom dôsledku tak poškodzuje záujem všetkých Bratislavčanov.

Hlavné mesto vyzvalo investora k vráteniu budov PKO do správy mesta na základe právnej analýzy, ktorá sa zaoberala postupom bývalého primátora hlavného mesta Andreja Ďurkovského v kauze PKO. Podľa magistrátu išiel Ďurkovský nad rámec svojich zákonných kompetencií a k podpisu dohody s investorom o spolupráci pri búraní a k vydaniu PKO za účelom jeho búrania bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Ten bývalý primátor nemal. Zmluvu o spolupráci s investorom ako aj zmluvu o búraní považuje mesto za neplatné, rovnako za neplatné považuje aj vydanie budovy do rúk developera.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Mesto v kauze PKO vedome klamalo investora, tvrdí Henbury
Kým sa nevysporiada vzťah s pozemkami, investor neplánuje vydať mestu pozemky do 28. februára. Investor dúfa, že sa s mestom do 28. februára dohodne.

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Mesto vedome klamalo investora Henbury Development keď tvrdilo, že splnilo všetky legitímne predpoklady na to, aby investor mohol začať prípravu obrovskej investície na Dunajskom nábreží. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii právnik Alexander Kadela z advokátskej kancelárie Relevance zastupujúci investora. Za toto klamstvo musí mesto podľa advokáta niesť zodpovednosť v rovine morálnej aj právnej. Ak sa podľa právnika ukáže, že zmluvy medzi mestom a investorom v kauze PKO sú neplatné, bola by to tá najhoršia alternatíva pre mesto z hľadiska právneho postavenia. „Niekto musí niesť zodpovednosť za to, že investor bol poškodený,“ uviedol Kadela. Mesto preto musí podľa právnika zodpovedať za škodu, ktorá bola investorovi spôsobená. Tá ešte nie je vyčíslená, ale mala by byť vyššia ako 10 miliónov eur.

Kým sa nevysporiada vzťah s pozemkami, investor neplánuje vydať mestu pozemky do 28. februára. Investor dúfa, že sa s mestom do 28. februára dohodne. „Máme tam už určitú nedôveru. Primátor sám porušil status quo tým, čo hovorí, a tým ako koná,“ uviedol predseda predstavenstva J & T Real Estate, a.s. Peter Korbačka.

Podľa právneho názoru magistrátu sú zmluvy medzi mestom a investorom neplatné. Dôvodom je, že na podpísanie zmlúv bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva, ktorý bývalý primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský nemal. Názor právnickej kancelárie, ktorá zastupuje investora, je taký, že zastupiteľstvo súhlas dalo. „Nakoľko mestské zastupiteľstvo schvaľovalo účel výstavby projektu Riverside City (dnes River park II), v uznesení mestského zastupiteľstva schvaľovalo aj predaj pozemku na účely tohto projektu,“ uviedol Kadela. Podľa neho nikto nemôže pochybovať o tom, že ak mesto schválilo, že sa postaví projekt River park II, dávalo tým súhlas aj na zbúranie PKO. „Súhlas síce nebol vyslovený výslovne, ale je potrebné, aby bol udelený určite a zrozumiteľne,“ uviedol Kadela. Investor si vôľu mestského zastupiteľstva podľa právnika nemohol vykladať inak a mesto aj následným správaním sa ubezpečovalo investora, že investor pochopil vôľu zastupiteľstva správne.

Podanie žaloby spoločnosti závisí od vývoja situácie. Ak by to podľa právnika malo zostať v tej rovine ako je to dnes, investor má pripravených niekoľko žalôb. Zaoberajú sa určením platnosti zmlúv uzatvorených s mestom či plnenia nároku na náhradu škody. Ak by súd rozhodol, že súhlas zastupiteľstva nebol daný, investor je pripravený podať žalobu na náhradu škody, ktorá bola spôsobená tým, že mesto zavádzalo investora a tvrdilo že súhlas daný bol. „Nie je úlohou investora kontrolovať mesto,“ uviedol

Primátor Milan Ftáčnik si stojí za svojimi vyjadreniami, ktoré konštatujú, že bývalý primátor išiel nad rámec svojich zákonných kompetencií. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca primátora Ľubomír Andrassy. Na vydanie budovy PKO za účelom búrania bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva a poslanci nikdy taxatívne nerozhodli o tom, že investor získa budovu PKO a bude ju môcť zbúrať. Pozemky získal podľa Andrassyho investor s vedomím, že je na nich vecné bremeno – stojace objekty vo vlastníctve iných subjektov. V prípade, že investor do konca februára nevráti mestu budovu PKO, samospráva sa obráti na súd s podnetom na vydanie určujúcej žaloby. "Primátor je povinný obhajovať záujmy mesta a je jeho povinnosťou v prípade podozrenia na porušenie zákona aktívne konať," uviedol Andrassy.

Kauza PKO má podľa Ftáčnika dve roviny – právnu a vecnú. Z hľadiska blízkej budúcnosti je vecná rovina rozhodujúca, pretože pozitívny rozvoj nábrežia Dunaja je v záujme nielen investora, ale i samosprávy či bratislavskej verejnosti. Základom pre ďalšie rozhodovanie mesta o budúcej podobe nábrežia musí byť podľa Ftáčnika otvorená a vecná diskusia mestského zastupiteľstva o Novej podobe PKO, do ktorej bude prenesený spoločenský a kultúrny odkaz dnešného objektu.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Projekt "Oči verejnosti – PKO 24 hodín naživo" sa končí
Projekt „Oči verejnosti – PKO 24 hodín naživo“ uviedol 7. decembra do prevádzky päť kamier, ktoré monitorovali situáciu v budove a v okolí PKO.

BRATISLAVA 17. januára (SITA) - Komunikačný projekt Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktorého cieľom bolo umožniť nepretržitý prístup verejnosti k spoluúčasti na kontrole a ochrane objektov mestského PKO, sa končí. Pre agentúru SITA to uviedol Michal Hrčka z oddelenia obchodu a marketingu BKIS. Projekt „Oči verejnosti – PKO 24 hodín naživo" uviedol 7. decembra do prevádzky päť kamier, ktoré monitorovali situáciu v budove a v okolí PKO. "Za 37 dní sme dosiahli neuveriteľných 92 857 prístupov, ktoré svedčia o tom, že téma je živá a „oči verejnosti boli pri nás“. Ďakujeme všetkým, ktorí projekt vnímali ako priestor pre prejavenie svojho názoru a podporu iniciatív na záchranu PKO," uviedol Hrčka. Výsledkom posledných rokovaní o PKO je nová dohoda, ktorá zaručuje status quo, a teda zastavenie búrania až do 28. februára.

Po prevzatí PKO do správy novovzniknutou mestskou organizáciou BKIS v roku 2004 podľa Hrčku každoročne pribúdal počet výstav, koncertov, prenájmov, ako aj iných kultúrnych podujatí. Ako Hrčka ďalej uviedol, organizátori záujmom o PKO potvrdzovali, že mesto Bratislava nevyhnutne potrebuje sály pre kultúru a že situácia, kedy sa za sedem rokov do roku 2010 nepodarilo zabezpečiť náhradu za sály PKO, je pre kultúru neudržateľná. "Veríme, že záujem nového vedenia mesta ako aj verejnosti víziu kvalitného stánku kultúry v meste zabezpečí. V dňoch 15. až 17. januára BKIS končí projekt „Oči verejnosti“ s vedomím, že oči bratislavskej verejnosti na kultúru a budúcnosť stánku pre kultúru budú pozorne hľadieť aj naďalej," uviedol Hrčka.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Ďurkovský podľa Budaja prekračoval svoje právomoci

BRATISLAVA 17. januára (SITA) – Mestský poslanec Ján Budaj vyzval bývalého primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, aby zdôvodnil a vysvetlil o aké uznesenia mestského zastupiteľstva sa opieral, keď si dovolil odovzdať budovy PKO majiteľovi pozemku. Podľa nezávislej právnej analýzy v súvislosti s búraním budovy PKO, ktorú si nechali vypracovať mestský poslanec Ján Budaj, iniciatívy Zmena zdola a Bratislava otvorene a Protikorupčná pracovná skupina Ekofóra, išiel Ďurkovský za rámec svojich právomocí a nakladal s majetkom mesta v rozpore so svojimi kompetenciami. Ak by Ďurkovský nemal zdôvodnenie ku svojmu konaniu, je podľa Budaja trestne stíhateľný. Budaj je ochotný na neho podať aj trestné oznámenie. Agentúra SITA osloví aj bývalého bratislavského primátora Andreja Ďurkovského.

Budaj, Zmena zdola, iniciatíva Bratislava otvorene a Protikorupčná pracovná skupina Ekofóra odovzdali Právnu analýzu právneho stavu súvisiaceho s búraním budovy PKO aj primátorovi Milanovi Ftáčnikovi. Obrátili sa na primátora so žiadosťou o okamžitú a relevantnú ochranu a zabezpečenie objektov budov PKO. Aktivisti žiadajú aj ochranu a zabezpečenie kultúrnych artefaktov vysokej hodnoty. Momentálna ochrana objektu nie je podľa Ekofóra dostatočná. Kamerový systém, ktorý umožňoval verejnú kontrolu, z neznámych dôvodov v týchto dňoch vypli. Zároveň subjekt, ktorý momentálne zabezpečuje ochranu majetku - Henbury Development, viackrát verejne zdôraznil záujem o likvidáciu PKO.

Podľa nezávislej právnej analýzy je možné spochybniť aj oprávnenosť odovzdania majetku do správy subjektu, ktorý má deklarovaný záujem objekty búrať. Mestské zastupiteľstvo podľa analýzy nikdy neudelilo výslovný a jednoznačný súhlas na odstránenie budovy PKO. Právnym následkom neudelenia súhlasu mestského zastupiteľstva pre zmluvu o spolupráci je jej absolútna neplatnosť a mesto ňou preto nie je viazané. Búracie povolenie, ktoré na požiadanie bývalého primátora Andreja Ďurkovského vydal Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto, je nezákonné. Môže ho zrušiť Krajský stavebný úrad v Bratislave. Agentúra SITA osloví primátora Milana Ftáčnika aj investora Henbury Development.

Investor vlastní pozemky pod PKO od leta 2005. Vtedy ich mestskí poslanci predali za 9,33 mil. eur. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Súčasťou bolo aj vybudovanie promenády. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci 2009 vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eur, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO v apríli 2009 neuskutočnili. Kauza PKO rezonovala na mestskom zastupiteľstve od konca apríla 2009. Bodku za ňou dali poslanci v decembri 2009, keď schválili prenájom spomínanej sály v budúcom komplexe na mieste súčasného PKO. Sálu si bude hlavné mesto prenajímať 20 rokov, ročne by malo zaplatiť 466 480 eur.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

na strankach MK SR zverejnene dna 9.12.2010...

Stanovisko k žiadosti aktivistov, usilujúcich a o záchranu PKO

Vzhľadom na fakt, že na ministra kultúry Daniela Krajcera sa obrátili aktivisti bojujúci za záchranu PKO, ako aj predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, ministerstvo kultúry SR odoslalo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na Inšpektorát krajskej stavebnej inšpekcie a na Krajský stavebný úrad v Bratislave.

Ten by mal vydať rozhodnutie o doplnení búracieho povolenia v bode č.11, v ktorom sa hovorí, že stavebník je povinný pred zahájením búracích prác oznámiť na stavebný úrad firmu na odbornú demontáž a miesto uskladnenia výtvarných artefaktov (sochy, vitráže, obraz), o určenie presnej lehoty, napr. 3 týždne vopred, ako je to v iných častiach rozhodnutia. Do vydania tohto rozhodnutia by malo byť búracie povolenie pozastavené.

Minister Daniel Krajcer vytvorí aj komunikačný priestor pre aktivistov a pracovníkov pamiatkových úradov na spoločnú diskusiu. Minister je však presvedčený, že téma PKO je v prvom rade záležitosť hlavného mesta SR Bratislava a novozvoleného primátora, s ktorým telefonicky na túto tému komunikoval.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Investor sa zaviazal, že PKO nebude búrať do 28. februára
Na nebúraní PKO, kým za kauzou nedajú definitívnu bodku mestskí poslanci, do 28. februára budúceho roka sa po 19-dňových rokovaniach dohodli nové vedenie mesta a investor. O budúcnosti PKO by mala byť verejná diskusia. Mesto sa zároveň zaviazalo, že priestory PKO vyprace a odovzdá investorovi do 15. januára 2011.

BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Objekty bratislavského PKO sa nebudú búrať kým o definitívnej budúcnosti PKO nerozhodnú mestskí poslanci. Tí by tak mali urobiť do 28. februára budúceho roka. Pre agentúru SITA to dnes uviedol hovorca primátora Ľubomír Andrassy s tým, že ide o výsledok 19-dňových rokovaní nového primátora Bratislavy Milana Ftáčnika s investorskou spoločnosťou Henbury Development a predstaviteľmi investora projektu River Park II, ktorý by mal vyrásť na mieste súčasného PKO.

Investor a majiteľ pozemkov pod PKO podľa Andrassyho verejne vyhlásil, že napriek existencii právneho tituluzatiaľ nepristúpi k búraniu PKO a na druhej strane bude intenzívne rokovať s hlavným mestom o alternatívach riešenia. Na základe obojstrannej dohody by mal bratislavský magistrát predložiť do 24. januára 2011 tri alternatívy riešenia stavu okolo PKO spolu s ich finančno-ekonomickými podmienkami. Spoločnosť pritom opätovne deklaruje "dobrú vôľu" zachovať a zakomponovať strednú časť objektu existujúceho PKO do riešenia nového kultúrno-verejného centra. Mesto sa zasa podľa Andrassyho zaväzuje k verejnej diskusii o predložených alternatívach riešenia PKO.

"Mesto Bratislava bude poslancov mestského zastupiteľstva averejnosť pravdivo atransparentne informovať odokumentoch projektu River Park II, uzneseniach mestského zastupiteľstva a zmluvných dokumentoch, ktoré tvorili atvoria základ realizácie revitalizácie pravého nábrežia Dunaja od roku 2003 až doposiaľ," zdôraznil Andrassy. Definitívna bodka za touto kauzou by mala padnúť na mestskom zastupiteľstve koncom februára budúceho roka. Dovtedy sa spoločnosť Henbury Development tiež zaväzuje, že sa zdrží všetkých právnych krokov a opatrení v súvislostis existujúcim porušením zmluvnýchzáväzkov hlavného mesta voči investorovi, ktoré vyplývajú z existujúcich zmluvných vzťahov. Akýchkoľvek právnych krokov smerujúcich k porušeniu zmlúv či k zrušeniu búracieho povolenia do konca februára 2011 sa zdrží aj mesto. Mesto zároveň vyprace a odovzdá priestory PKO do 15. januára budúceho roka, pričom okrem vypratávacích prác sa tu nebude vykonávať iná činnosť.

Obrázok používateľa palo
Offline

"Nepreukázal sa dostatočný rozsah zachovaných pamiatkových hodnôt na to, aby s prihliadnutím na ostatné súvisiace skutočnosti areál PKO splnil kritériá na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku," uviedla v liste generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Katarína Kosová.

Odborníci podľa Kosovej nemajú rovnaký názor na architektonické hodnoty PKO, komplexu budov z 50. rokov minulého storočia. "Jednoznačné zadefinovanie pamiatkových hodnôt PKO je pritom určujúcim kritériom pre jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku," dodala riaditeľka. Architektonické hodnoty zničili aj prestavby objektu. Pamiatkari tiež podľa nej nemohli PKO označiť za pamiatku, keďže už naň bolo vydané búracie povolenie a rozhodnutie stavebného úradu museli rešpektovať. Zároveň však poznamenala, že vyhlasovanie objektov za pamiatky nemá byť riešením nesprávneho konania orgánov vo verejnej správe.
Čítajte viac a pozrite si video: TU

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

... pre rozlietanost som vcas necitala a neinformovala o "horucom" diani kolo PKO... mozno ste citali inde, resp. nech sa paci chronologisky sled...

Ďurkovský údajne zastavil činnosť PKO
Podľa aktivistu Jána Budaja odovzdal odchádzajúci primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský v utorok riaditeľovi Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Vladimírovi Grežovi okamžité zrušenie zmluvy, na základe ktorej BKIS prevádzkovalo PKO, čo znamená okamžité zastavenie činnosti PKO, a to napriek plánovaným a zazmluvneným akciám.

BRATISLAVA 1. decembra (SITA) - Odchádzajúci primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský údajne v utorok odovzdal riaditeľovi Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Vladimírovi Grežovi okamžité zrušenie zmluvy, na základe ktorej BKIS prevádzkovalo PKO. Agentúru SITA o tom dnes informoval známy aktivista Ján Budaj. Tento "škandalózny" krok podľa neho znamená zastavenie činnosti PKO napriek tomu, že až do Vianoc je v tejto inštitúcii naplánovaných a aj zazmluvnených viacero kultúrnych a spoločenských podujatí, napríklad vysokoškolské beánie. "Je neuveriteľné, že primátor zrušil zmluvu o činnosti BKIS v PKO bez varovania a bez lehoty, v ktorej by mohli činnosť postupne utlmiť," myslí si Budaj. Konanie je podľa neho o to zarážajúcejšie, že zrušenie činnosti PKO prichádza v povolebnom čase, kedy podľa neho už odchádzajúcemu primátorovi vypršal mandát.

Občianski aktivisti, ktorí už dlhší čas bojujú za zachovanie PKO, sa preto obracajú na nového primátora Milana Ftáčnika, aby verejnosť a riaditeľa BKIS Vladimíra Greža neodkladne informoval o tom, ako bude riešiť situáciu a čo s akciami, ktoré sú naplánované do Vianoc, vrátanie dnešnej vysokoškolskej beánie. Aktivistov tiež zaujíma, či konanie odchádzajúceho bratislavského primátora bolo v súlade s jeho kompetenciami a či z neho vznikne hlavnému mestu povinnosť uhradiť penále alebo iné nároky zo strany subjektov, ktoré majú platné zmluvy o prenájme priestorov v PKO od BKIS. "Chceme zdôrazniť, že odsudzujeme konanie bývalého primátora, ktorým sťažuje vyjednávaciu pozíciu nového vedenia mesta a nekladie na prvé miesto záujmy inštitúcie, ktorú viedol," dodal Budaj.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko k tejto veci hlavné mesto aj novozvoleného primátora Milana Ftáčnika.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Ftáčnik vyzval Ďurkovského, aby v kauze PKO nič nepodnikal
Novozvolený primátor Milan Ftáčnik podľa šéfa svojho volebného štábu Ľubomíra Andrassyho už o PKO hovoril s odchádzajúcim primátorom Andrejom Ďurkovským, riaditeľkou magistrátu a stretol sa aj s investorom, pričom zajtra by sa mal stretnúť s občianskymi aktivistami. Investora Henbury Development a Ďurkovského vyzval, aby v kauze PKO nepodnikali žiadne kroky.

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Novozvolený primátor Bratislavy Milan Ftáčnik vyzval ešte stále úradujúceho primátora Andreja Ďurkovského a investora Henbury Development, aby v kauze PKO nepodnikali žiadne kroky, ktoré budú nenávratné. Pre agentúru SITA to uviedol šéf Ftáčnikovho volebného štábu Ľubomír Andrassy. Ftáčnik už o tejto otázke hovoril s Ďurkovským, riaditeľkou magistrátu a stretol sa aj s investorom, pričom zajtra by sa mal stretnúť s občianskymi aktivistami. Podľa Andrassyho mal Ďurkovský tieto kroky pripravené už v lete, čo len odhalilo jeho falošný postoj voči obyvateľom Bratislavy v tak citlivej téme. Skonštatoval, že samospráva už dnes nemá takmer žiadne zákonné možnosti zvrátiť súčasný stav, ovplyvniť ho však môže tlak aktivistov, občanov, novozvoleného primátora či premiérky. Ak by investor podnikol kroky, ktoré sú nenávratné, bol by to podľa Andrassyho jasný prejav arogancie. Ftáčnik plánuje s investorom rokovať o miere rozsahu búrania PKO a v spolupráci s novým zastupiteľstvom zvažovať možnosti zachovania PKO. Ak by poslanci mestského zastupiteľstva považovali túto tému za závažnú z hľadiska verejného života v Bratislave, nový primátor sa nebude brániť ani referendu, o jeho vyhlásení však môžu rozhodnúť len poslanci.

Svoj postoj proti neetickému chovaniu magistrátu dnes prišlo prejaviť pred PKO zopár aktivistov spolu s Jánom Budajom a riaditeľom Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Vladimírom Grežom. Ako občianska aktivistka prišla aj premiérka Iveta Radičová, ktorá je pripravená zastaviť buldozéry, ktoré by prišli búrať bratislavské PKO, vlastným telom. Odchádzajúci primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský údajne v utorok odovzdal riaditeľovi Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Vladimírovi Grežovi okamžité zrušenie zmluvy, na základe ktorej BKIS prevádzkovalo PKO. Tento "škandalózny" krok podľa Budaja znamená zastavenie činnosti PKO napriek tomu, že až do Vianoc je v tejto inštitúcii naplánovaných a aj zazmluvnených viacero kultúrnych a spoločenských podujatí, napríklad vysokoškolské beánie. "Pre nás tá situácia bola prekvapením, pretože sme štandardne plánovali decembrové podujatia. Je tu pripravených desať veľkých podujatí do konca decembra. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa všetky tie podujatia konali a zatiaľ sa konajú. V tejto chvíli sme povýšili tých partnerov, s ktorými máme vzťahy a snažíme sa chrániť ich a ich podujatia," uviedol Grežo.

Investor vlastní pozemky pod PKO od leta 2005. Vtedy ich mestskí poslanci predali za 9,33 mil. eura. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Súčasťou bolo aj vybudovanie promenády. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci 2009 vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eura, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa pre rozhodnutie začať búrať PKO v apríli minulého roka neuskutočnili. Kauza PKO rezonovala na mestskom zastupiteľstve od konca apríla minulého roku. Bodku za ňou dali poslanci v decembri 2009, keď schválili prenájom spomínanej sály v budúcom komplexe na mieste súčasného PKO. Sálu si bude hlavné mesto prenajímať 20 rokov, ročne by malo zaplatiť 466 480 eur.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Radičová chce chrániť PKO vlastným telom
Občiansky aktivista Ján Budaj má informáciu, že konal aj minister kultúry, ktorý pamiatkovému úradu poslal podnet, ktorý by mal na niekoľko týždňov blokovať likvidačné ambície investora.

BRATISLAVA 2. decembra (SITA) - Premiérka Iveta Radičová je pripravená zastaviť buldozéry, ktoré by prišli búrať bratislavské PKO, vlastným telom. Svoj postoj prišla prejaviť ako občianska aktivistka proti neetickému chovaniu magistrátu hlavného mesta k obyvateľom Bratislavy v kauze PKO. "Boj o PKO je aj mojím osobným. Nielen z dôvodu, že som stará Prešporáčka, ktorá k tomu má väzby a vie čo znamená tento kultúrny stánok, ale predovšetkým preto, že Bratislava žiadnu alternatívu k PKO momentálne nemá. Nemôžem za to, že roky rokúce doňho neboli investované dostatočné prostriedky na rekonštrukciu a údržbu," uviedla Radičová. Podľa nej možné búranie budovy PKO nie je v prospech rozvoja kultúry v Bratislave.

Svoj postoj proti neetickému chovaniu magistrátu prišlo prejaviť zopár aktivistov spolu Jánom Budajom a riaditeľom Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Vladimírom Grežom. Odchádzajúci primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský údajne v utorok odovzdal riaditeľovi Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Vladimírovi Grežovi okamžité zrušenie zmluvy, na základe ktorej BKIS prevádzkovalo PKO. "Pre nás tá situácia bola prekvapením, pretože sme štandardne plánovali decembrové podujatia. Je tu pripravených desať veľkých podujatí do konca decembra. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa všetky tie podujatia konali a zatiaľ sa konajú. V tejto chvíli sme povýšili tých partnerov, s ktorými máme vzťahy a snažíme sa chrániť ich a ich podujatia," uviedol Grežo. Podľa Greža sa snažíme na situáciu nájsť riešenie. Podľa Greža požiadali o súčinnosť pre garantovanie podujatí magistrát. "Bolo nám sľúbené že dostaneme odpoveď, zatiaľ ju nemáme," uviedol Grežo.

Občiansky aktivista Ján Budaj má informáciu, že konal aj minister kultúry, ktorý smerom k pamiatkovému úradu vyslal podnet, ktorý by mal na niekoľko týždňov blokovať likvidačné ambície investora. Aktivisti údajne vedia o tom, že sa dávajú výpovede organizáciám, ktoré tu majú tréningy, školenia a spoločenské akcie. Niektorí zamestnanci podľa nich pracujú skôr pre investora a snažia sa odstaviť prevádzku PKO. "Riaditeľ zatiaľ drží líniu, že PKO má zazmluvnené vzťahy a funguje ďalej," uviedol Budaj. Nový primátor by podľa neho nemal odkladať zasadanie, na ktorom prevezme funkciu. "Chce urobiť zasadnutie 21. decembra, možno by bolo lepšie to urýchliť. Myslím, že by bolo v jeho silách o niekoľko dní zvolať zastupiteľstvo, ak už nie kvôli niečomu inému, ak by aj ešte neboli hotové politické predstavy o obsadení postov, tak aspoň kvôli tomu, aby mohol obnoviť zmluvu BKIS s PKO, aby akcie, ktoré prebiehajú mali právny podklad," uviedol Budaj. Podľa neho sa dnes o druhej budú odovzdávať poslanecké preukazy. "O tretej ma pozval pán Ftáčnik s tým, že bude viacerých informovať o svojich krokoch, ktorými on chce prispieť k tomu, aby PKO nebolo zlikvidované," uviedol Budaj.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Ftáčnik chce, aby PKO vyhlásili za pamiatkový objekt
Novozvolený primátor Milan Ftáčnik požiadal ministra kultúry Daniela Krajcera, aby začal konanie o vyhlásení objektu PKO za pamiatkový objekt

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Novozvolený primátor Bratislavy Milan Ftáčnik chce v pondelok požiadať ministra kultúry Daniela Krajcera, aby začal konanie o vyhlásení objektu PKO za pamiatkový objekt. Uviedol to dnes na tlačovej besede, pred ktorou sa stretol s aktivistami Jánom Budajom a riaditeľom BKIS Vladimírom Grežom. Vyhlásenia PKO za pamiatkový objekt by podľa neho z hľadiska zákona znamenalo právnu ochranu, pretože sa objekt nemôže zbúrať. Zároveň chce zabrániť nezvratným krokom do nástupu nového zastupiteľstva a primátora do funkcie.

Ftáčnik sa tento týždeň obrátil na úradujúceho primátora Andreja Ďurkovského a riaditeľku magistrátu, aby urobili všetky kroky pre to, aby sa nemenil súčasný stav, a aby objekt napriek tomu, že bola pripravená výpoveď BKIS, nebol odovzdaný investorovi. Vo štvrtok sa Ftáčnik stretol s investorom Henbury Development a apeloval naňho, aby neuvažoval o búraní 21. decembra. "Investor zatiaľ nebol schopný odpovedať, či dokáže vyriešiť vzťahy, ktoré má s veriteľmi a ktoré nastavil v zmysle prísľubov Ďurkovský tak, že do 1. decembra bude ukončený nájom pre BKIS a objekt preberá nájomca," uviedol Ftáčnik. Pokiaľ sa to podarí a pokiaľ odozva investora bude pozitívna, stretne sa Ftáčnik v PKO s aktivistami aj s investorom, aby dali verejné slovo, že sa s priestorom nebude hýbať do času, kým sa o ňom nerozhodne v novozvolenom mestskom zastupiteľstve. "Mali by sme o tom začať diskutovať na úrovni novozvolených poslancov, dať im všetky informácie, ponúknuť alternatívy pre záchranu tohto priestoru a keď tie alternatívy sú, aké si vyžadujú finančné prostriedky tohto mesta, aby nové zastupiteľstvo rozhodlo," povedal Ftáčnik. Do tejto diskusie je podľa neho potrebné zapojiť aj občanov.

Občiansky aktivista Ján Budaj považuje za dôležité, aby bol rýchle prijatý územný plán zóny. "Táto zóna nemá prijatý konkrétny územný plán, práve preto mohol investor špekulovať nad 12 až 20-poschodovou budovou," uviedol Budaj. Podľa neho je veľmi dôležité, aby sa na radnici nestratili dôležité dokumenty. "My sme dostali informáciu, že radnica porušila 30-dňovú lehotu na podanie informácií v citlivých veciach okolo zmlúv a okolo PKO, a sú chýry, že sa tam skartujú dokumenty. Chcel by som apelovať, aby sa dodržiavali zákony a najmä etika jedného samosprávneho politika, aby pán Ďurkovský nezametal za sebou stopy ako zločinec," uviedol Budaj.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Bratislavské nábrežie pri PKO bude regulované ÚPNZ

BRATISLAVA 25. februára (SITA) - Bratislavský magistrát začal s obstarávaním územného plánu zóny Bratislavského nábrežia v území medzi mostom Lafranconi a tunelom. Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zverejnil magistrát na svojej oficiálnej internetovej stránke. Do prípravy obstarávania sa môžu zapojiť aj dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj občianska a odborná verejnosť. Svoje podklady, požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri spracovaní územného plánu zóny, môžu posielať písomne do podateľne magistrátu alebo zaslať e-mailom na adresu mazurova@bratislava.sk do 30. marca.

Hranice riešeného územia tvoria most Lafranconi, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Žižkova ulica, portál tunela, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, tok Dunaja. Obstaranie územného plánu zóny umožní rozhodnúť o stavebnej uzávere v riešenom území. Nový územný plán zóny bude predovšetkým obsahovať formulované zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia. Bude taktiež riešiť umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch, zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnú vybavenosť stavieb, napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia a začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkovej zóny a do ostatnej krajiny.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Náhradou za PKO možno Istropolis či novostavba v Petržalke

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Vedenie mesta Bratislava intenzívne hľadá náhradu za Park kultúry a oddychu (PKO), budovu ktorého môže investor na základe predĺženého búracieho povolenia odstrániť do konca roka 2011. Hovorkyňa bratislavského magistrátu Eva Chudinová agentúre SITA potvrdila, že témou PKO sa budú mestskí poslanci zaoberať na zastupiteľstve a do úvahy pripadá viacero alternatív. Podľa zdrojov SITA mesto opäť zvažuje svoj pôvodný návrh z júla 2005, že odkúpi budovu Istropolisu na Trnavskom mýte, pričom cena by sa mala pohybovať okolo 6,64 mil. € (200 mil. korún). Ďalšou alternatívou by mohla byť výstavba nového kultúrneho stánku na mieste bývalého Lida na pravom brehu Dunaja medzi Starým a Prístavným mostom.

Mesto Bratislava sa rozhodlo PKO zbaviť v lete 2005, keď mestské zastupiteľstvo predalo pozemky pod PKO spoločnosti Henbury Development, s.r.o., za 9,33 mil. € (takmer 281 mil. korún). Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Aktivisti vtedy upozorňovali predovšetkým na to, že pozemky v lukratívnej lokalite predalo mesto bez súťaže. V septembri 2006 mesto vyhlásilo, že PKO sa nebude búrať skôr, ako bude za neho adekvátna náhrada. Ako možný termín búrania sa vtedy uvádzal rok 2009. V súvislosti s náhradou za PKO sa začalo hovoriť o City Auditóriu. To malo vzniknúť v zrekonštruovanej historickej budove Admirality, ktorú investor zachoval pri novom komplexe Eurovea. Občianskym aktivistom sa to nepozdávalo a na jeseň 2008 začali otvorene a verejne protestovať proti tri roky starému rozhodnutiu mesta nechať PKO zbúrať. Od primátora chceli, aby verejne sľúbil, že nepožiada o nové búracie povolenie a bude garantovať, že PKO sa zachová a zapíše do zoznamu pamätihodností. PKO sa však pamätihodnosťou nestalo. Vo februári primátor opätovne vyhlásil, že PKO zostane dovtedy, kým nebude náhrada. V marci však po verejnom tlaku informoval, že mesto má záujem o spätné odkúpenie pozemkov pod PKO. Investor chcel od mesta za pozemky 24,7 mil. €, mestu sa suma zdala neprimerane vysoká. Rokovania sa nakoniec neuskutočnili a investor začal 14. apríla bez upozornenia PKO búrať. Práce po dôraznej žiadosti primátora pozastavil, ale vynútil si tak predĺženie búracieho povolenia do konca roka 2011. Mestskí poslanci následne primátora požiadali, aby okamžite požiadal o zrušenie búracieho povolenia pre PKO a urobil všetky potrebné kroky k vypovedaniu zmluvy o spolupráci medzi mestom a investorom. Primátor však toto rozhodnutie poslancov nesplnil aj s odôvodnením, že to na základe právnej analýzy nie je možné. Rokovania o budúcnosti PKO sa z konca mája presunuli na júl.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Mesto požiada investora o vrátenie pozemkov pod PKO
Po doručení a naštudovaní právnej analýzy občianskych aktivistov dospel magistrát k názoru, že exprimátor Ďurkovský išiel nad rámec svojich zákonných kompetencií.

BRATISLAVA 8. februára (SITA) – Bratislavský magistrát odošle investorovi Henbury Development žiadosť o vydanie pozemku pod PKO do správy mesta. Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Po doručení a naštudovaní právnej analýzy občianskych aktivistov, ktorá sa zaoberala postupom bývalého primátora hlavného mesta Andreja Ďurkovského v kauze PKO, dospel magistrát k názoru, že Ďurkovský išiel nad rámec svojich zákonných kompetencií. K podpisu dohody s investorom o spolupráci pri búraní a k vydaniu PKO za účelom jeho búrania bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Ten bývalý primátor nemal. Zmluvu o spolupráci s investorom ako aj zmluvu o búraní považuje mesto za neplatné, rovnako za neplatné považuje aj vydanie budovy do rúk developera.

Mesto dalo právnu analýzu vypracovanú aktivistami overiť trom právnickým kanceláriám - AFK, Ikrény&Rehák, Kuráň&Marková a aj legislatívno-právnemu odboru magistrátu. Právnické kancelárie boli vybraté podľa Ftáčnika tak, aby mesto za ne nemuselo platiť žiadne prostriedky. „Nerobili sme žiadny výber, obrátili sme sa na kancelárie, ktoré boli k dispozícii bez nároku na honorár,“ uviedol Ftáčnik. Napriek tomu, že právnici ako aj mesto považujú zmluvy s investorom za neplatné, právnici upozorňujú, že o platnosti môže rozhodnúť len súd. Ak investor nevydá budovy do správy mesta, podá mesto určovaciu žalobu na vyslovenie neplatnosti zmluvy o spolupráci pri búraní a požiada o predbežné opatrenie. Ak súd rozhodne, že zmluva je neplatná, zostane platná zmluva o budúcej zmluve o prenájme nového PKO. V nej si mesto objednalo kultúrny priestor pre asi 1 000 návštevníkov, za ktorý bude platiť nájom 20 rokov vo výške 400-tisíc eur ročne.

Primátor Ftáčnik je presvedčený, že problém PKO sa nedá riešiť len v právnej rovine a chce v budúcnosti riešiť aj vecnú rovinu. Mesto chce preto v budúcnosti pokračovať v rokovaní s vlastníkom pozemkov o tom, ako zabezpečiť v tomto priestore kultúrny stánok mestského a nadmestského významu a ako zachovať maximum zo súčasného PKO. Mesto chce do riešenia PKO zahrnúť laickú aj odbornú verejnosť a pripravuje preto verejnú diskusiu na túto tému. Tú by malo mesto naštartovať začiatkom marca. O výsledkoch a konečnej podobe PKO by mali následne rozhodnúť poslanci v júni tohto roka.

Podľa hovorcu investorskej spoločnosti Henbury Development Petra Vrábeľa bude investor na primátorovu žiadosť reagovať až potom, ako dostanú žiadosť a oboznámia sa s jej obsahom.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

PKO nahradí hala ako súčasť komplexu River Park II
Hlavné mesto zároveň získalo zámenou pozemky pri Starom moste v Petržalke, ktoré sú známe z projektu LIDO parku.

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) - Park kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave by mala nahradiť nová hala pre približne tisíc návštevníkov. Tá by mala byť súčasťou plánovaného komplexu River Park II. Rozhodli o tom dnes poslanci. Tí totiž schválili nájom tejto sály na 20 rokov, ročne by zaň pritom malo hlavné mesto zaplatiť 466 480 eur. Podľa primátora mesta Andreja Ďurkovského však "prichádza realita stavby do úvahy" až po všetkých konaniach, teda územnom a stavebnom, nasledovať bude samotná výstavba a kolaudácia budovy. Podľa neho teda najskôr o dva až tri roky. "Nájomné bude v tom čase výhodné. Teraz je akceptabilné, v tom čase bude výborné," povedal na brífingu Ďurkovský.

Na otázku, či teda dnešné rozhodnutie zastupiteľstva znamená búranie PKO, neodpovedal jednoznačne. Investor sa totiž môže podľa neho rozhodnúť aj pre obstavanie haly či iné architektonické riešenie. Musí to však byť v súlade s územným plánom mesta. Kedy by mohol investor predložiť možný budúci vzhľad komplexu, nie je zatiaľ známe. Isté je len to, že pôvodný projekt River Park II. bude musieť prejsť zmenami, keďže nepočítal s výstavbou tejto haly. Agentúre SITA sa zatiaľ nepodarilo získať stanovisko majiteľa pozemkov pod PKO - spoločnosti Henbury Development, s.r.o.

Do šiestich mesiacov od dnešného rozhodnutia poslancov by sa mala podpísať zmluva o budúcej nájomnej zmluve. V opačnom prípade uznesenie zastupiteľstva stratí platnosť. Ďalšou z podmienok rozhodnutia poslancov je, že stavba by sa mala kolaudovať do piatich rokov od ich dnešného rozhodnutia. Výstavbu komplexu bude platiť investor, okrem toho by mala byť zrekonštruovaná promenáda. Jej obnova sa zatiaľ neuskutočnila, pritom sa o nej hovorilo pri predaji mestských pozemkov pod PKO. Investorov mal totiž časť peňazí za pozemky zaplatiť práve formou rekonštrukcie promenády. Vybudovaním novej haly a rekonštrukciou promenády bude podľa primátora "celý problém doriešený." Počas výstavby River Park II sa mestské aktivity presunú do Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava, Národného tenisového centra a Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Kauza PKO si opäť vyžiadala "dlhšiu" diskusiu. Poslanci primátora kritizovali okrem iného za to, že materiály znova predkladá na poslednú chvíľu, teda v deň rokovania. Primátor to odôvodnil tým, že rokoval s investorom "do včera, aj po telefonickej linke." Investor podľa neho nesúhlasil s niektorými podmienkami, ktoré navrhovalo vedenie mesta, napríklad výmenu pozemkov. Predložením materiálu vyhovel aj požiadavke mnohých poslancov, napríklad mestského poslanca a zároveň petržalského starostu Milana Ftáčnika, ktorý dlhodobo požadoval predloženie návrhu postupu mesta v tejto kauze. Tá sa na zastupiteľstve "ťahá" od apríla. Poslankyňa Ľudmila Farkašovská v súvislosti s materiálom poznamenala, že ide o "darček pre občanov pod stromček."

Mestské zastupiteľstvo zároveň získalo zámenou pozemky pri Starom moste v Petržalke od spoločnosti Popper Capital, s.r.o. Mesto chce totiž vlastniť pozemky pre prípadnú výstavbu multifunkčného kultúrno-spoločenského centra. Ide o pozemky za hrádzou, teda mimo záplavového pásma. Územný plán tu umožňuje výstavbu nového centra. Pozemky sa spomínali v súvislosti s výstavbou LIDO parku. Mesto sa "vzdalo" pozemkov pri Moste Apollo.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

PKO sa búrať bude, termín bude známy v najbližších dňoch

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Stavby Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave sa budú búrať, presný termín by mal byť známy v najbližších dňoch. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol predseda predstavenstva J & T Real Estate, a.s., Peter Korbačka. Investor si chce totiž počkať na stanovisko novozvoleného primátora mesta Milana Ftáčnika, ktorý požiadal o zachovanie status quo dovtedy, pokiaľ sa dôkladne neoboznámi s právnym a obchodným stavom celého projektu. Investor tejto požiadavke vyhovel napriek tomu, že oprávnenie na sanáciu PKO mu dávajú platné zmluvy aj preberacie protokoly. "Prebiehajú intenzívne informačné rokovania, takmer denne," uviedol predseda predstavenstva Cresco Group, a.s., Štefan Beleš. Podľa neho však investor verí, že po oboznámení sa s celou problematikou dospeje Ftáčnik k rovnakému názoru, že projekt nie je možné zastaviť a bolo by to zbytočné. Búracie povolenie je platné do konca roka

Na margo nedávneho vyhlásenia premiérky Ivety Radičovej, že PKO bude brániť aj vlastným telom, Korbačka vyhlásil, že pravdepodobne "nebola oboznámená o skutkovom stave" celého projektu. Aktivistov bojujúcich za záchranu PKO nepovažujú za relevantných partnerov, tými sú podľa investora len zástupcovia mesta, teda mestskí poslanci. Všetky akcie, ktoré sú naplánované v PKO sú podľa konateľa spoločnosti Henbury Development, s.r.o., Jána Krnáča v "rozpore" so súčasným stavom. Investor vyjadril zároveň prekvapenie nad tým, že v priestoroch PKO sú aj v tomto období naplánované nejaké akcie, hoci posledné akcie sa tam mali konať koncom novembra.

Na miestne ešte stojaceho PKO by mal vyrásť komplex s pracovným názvom River Park II., náklady sa odhadujú na približne 250 mil. eur. Komplex by mal ponúkať možnosti na bývanie i polyfunkciu, dôraz sa však bude klásť na konečné dobudovanie promenády až po Karloveskú zátoku. V súčasnosti podľa Beleša prebiehajú architektonické práce a rozpracovávajú sa do detailov verzie možnej budúcej podoby nového komplexu. Projekt by chcel investor prezentovať bratislavským mestským poslancom v prvej polovici budúceho roka, s prvou etapu výstavby by chcel následne začať v roku 2012. Zo súčasného PKO by sa mali zachovať sochy, vitráže Janka Alexyho a niektoré umelecké maliarske diela. Tie by mali byť dočasne umiestnené v depozite, neskôr by sa mali stať súčasťou nového komplexu. Napríklad vitráže by mali podľa kompetentných "svietiť do promenády".

Investor vlastní pozemky pod PKO od leta 2005. Vtedy ich mestskí poslanci predali za 9,33 mil. eura. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Súčasťou bolo aj vybudovanie promenády. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci 2009 vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eura, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO v apríli minulého roka neuskutočnili. Kauza PKO rezonovala na mestskom zastupiteľstve od konca apríla minulého roku. Bodku za ňou dali poslanci v decembri 2009, keď schválili prenájom spomínanej sály v budúcom komplexe na mieste súčasného PKO. Sálu si bude hlavné mesto prenajímať 20 rokov, ročne by malo zaplatiť 466 480 eur.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Investor potvrdil plány na úplné zbúranie PKO
Staré stavby PKO neplánuje investor a majiteľ pozemkov pod PKO zakomponovať do nového projektu River Park II.

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Park kultúry a oddychu (PKO) na nábreží v Bratislave padne úplne. Majiteľ pozemkov pod budovou - investorská spoločnosť Henbury Development, s.r.o. - neplánuje využiť staré objekty PKO v novom projekte River Park II. Pre agentúru SITA to potvrdil konateľ spoločnosti Ján Krnáč. Reagoval tak na otázku, či spoločnosť plánuje zbúrať celé PKO alebo by mohla určité časti ponechať, zapracovať do projektu a obstavať. Jasnej odpovedi sa nedávno vyhol primátor mesta Andrej Ďurkovský. Mestským parlamentom prešiel návrh, že súčasné PKO nahradí nová hala pre približne tisíc návštevníkov. Hala bude súčasťou pripravovaného projektu, mesto si ju bude prenajímať 20 rokov za 466 480 eur ročne.

Spoločnosť plánuje nový projekt predstaviť v lete budúceho roka. Na otázku, kedy by sa mohlo začať búrať PKO, Krnáč odpovedal, že budú postupovať podľa platných zmlúv a povolení. Búracie povolenie po tohtoročnom predĺžení platí do konca roka 2011. Konateľ spoločnosti zároveň potvrdil vyjadrenia primátora o náročnosti rokovaní. Podľa neho rokovali telefonicky ešte aj deň pred posledným mestským zastupiteľstvom. "Nebolo ľahké nájsť kompromisné riešenie, keďže sme mali na riešenie opačné názory," konštatoval Krnáč.

Do šiestich mesiacov od rozhodnutia poslancov by sa mala podpísať zmluva o budúcej nájomnej zmluve. V opačnom prípade uznesenie zastupiteľstva stratí platnosť. Ďalšou z podmienok rozhodnutia poslancov je, že stavba by sa mala kolaudovať do piatich rokov od ich rozhodnutia. Výstavbu komplexu bude platiť investor, okrem toho by mala byť zrekonštruovaná promenáda. Jej obnova sa zatiaľ neuskutočnila, pritom sa o nej hovorilo pri predaji mestských pozemkov pod PKO. Investor mal totiž časť peňazí za pozemky zaplatiť práve formou rekonštrukcie promenády. Vybudovaním novej haly a rekonštrukciou promenády bude podľa primátora "celý problém doriešený." Počas výstavby River Park II sa mestské aktivity presunú do Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava, Národného tenisového centra a na Zimný štadión Ondreja Nepelu.

Investorská spoločnosť Henbury Development, s.r.o. začala 14. apríla búrať PKO. Búracie práce ukončila po tom, čo jej staromestský miestny úrad na žiadosť hlavného mesta predĺžil platnosť búracieho povolenia do konca roka 2011. Vlastníkom pozemkov je spoločnosť od leta 2005, mestu ich prenajímala za symbolických 0,033 eura (1 koruna). Nájomná zmluva na pozemky stratila platnosť koncom marca tohto roka. Pozemky pod PKO predali mestskí poslanci za 9,33 mil. eur v roku 2005. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eur, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO neuskutočnili. Kauze PKO sa mestské zastupiteľstvo venuje opakovane od konca apríla.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Poslanci neschválili búranie PKO, tvrdí primátor
Poslanci schválili, že súčasné priestory PKO by mala nahradiť nová sála pre približne tisíc ľudí v pripravovanom komplexe River Park II. Podľa primátora je to v súčasnosti najprijateľnejším riešením. Investor však nedávno potvrdil, že súčasné PKO do projektu nemá záujem zakomponovať.

BRATISLAVA 23. decembra (SITA) - Bratislavskí mestskí poslanci neschválili búranie Parku kultúry a oddychu (PKO), tvrdí primátor mesta Andrej Ďurkovský. Uvádza sa to v stanovisku primátora, ktoré má agentúra SITA k dispozícii. Primátor tak reagoval na medializované informácie, podľa ktorých posledné uznesenie mestského zastupiteľstva v súvislosti s kauzou PKO znamená definitívny koniec tohto objektu. Poslanci vo svojom rozhodnutí pritom súhlasili s tým, že súčasné priestory nahradí nová sála pre približne tisíc ľudí, ktorá bude súčasťou pripravovaného projektu River Park II. Mesto si ju bude prenajímať 20 rokov, a nájom by malo ročne zaplatiť 466 480 eur.

"Hľadalo (a našlo) sa riešenie rešpektujúce aj prianie tej skupiny Bratislavčanov, ktorá hovorila o zachovaní genia loci v rámci nábrežia Dunaja - teda chcú na tomto mieste zachovanie kultúry. Riešenie, ktoré sa schválilo je kompromisom," uviedol Ďurkovský. Podrobnosti o budúcej podobe kultúrno-spoločenského centra sú podľa neho aj vecou rokovaní. V nich bude mať podľa Ďurkovského hlavné mesto dôležitý hlas. Investor sa však nedávno vyjadril, že do nového projektu so súčasnými priestormi PKO nepočíta. Okrem toho má stále platné búracie povolenie, primátor ho doteraz aj napriek žiadosti poslancov nezrušil. Povolenie bolo investorovi predĺžení po jeho "nátlaku" a začatí búracích prác do konca roka 2011. V platnosti je aj naďalej zmluva o spolupráci s mestom, ktorú tiež vedenie mesta, napriek opakovaným urgenciám poslancov stále nezrušilo. Vedenie mesta argumentuje výsledkami právnej analýzy, podľa ktorých by navrhované kroky poslancov neboli pre mesto výhodné.

Primátor zároveň predostrel aj jeho hlavný zámer v súvislosti s dunajským nábrežím. Niektorí poslanci sa totiž opakovane vyjadrovali, že tento cieľ nevie alebo nechce prezradiť. Jeho cieľom je vybudovať reprezentatívnu nábrežnú promenádu od mosta Apollo až do Karlovej Vsi, porovnateľnú s európskymi metropolami. Jeho súčasťou má byť priestor okolo súčasného PKO. Mesto tým podľa neho získa moderný a kultivovaný priestor, kde sa budú stretávať obyvatelia i návštevníci mesta. Súčasný stav i vzhľad budov PKO je podľa primátora nedôstojný vážnostiam podujatí, ktoré sa tam organizujú. "Bratislava by ani pod momentálnym tlakom nemala rezignovať na ambíciu mať na svojom území zodpovedajúci kultúrny stánok. Mesto spolupracuje s privátnym sektorom v záujme dosiahnuť za jeho peniaze benefity pre všetkých Bratislavčanov," povedal Ďurkovský.

Schválený návrh, ktorý vzišiel po dlhých rokovaniach medzi magistrátom a investorskou spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., je podľa primátora "najprijateľnejším" riešením. odôvodňuje to aj tým, že mesto nemohlo zo svojho rozpočtu vyčleniť požadovanú sumu investora 24,7 mil. eur za spätný predaj pozemkov. Tie mesto predalo v roku 2005 za 9,33 mil. eur. "Suma, za ktorú sa budúce kultúrno-spoločenské centrum prenajme na rok, je konečná, do objektu už nebude potrebné zo strany mesta nič investovať. Navyše sa plynule zabezpečí vybudovanie dunajskej promenády," doplnil primátor. Obnova promenády sa doteraz neuskutočnila, pritom sa o nej hovorilo pri predaji mestských pozemkov pod PKO. Investor mal totiž časť peňazí za pozemky zaplatiť práve formou rekonštrukcie promenády.

Stavba River Park II. je v súčasnosti podľa informácií primátora v štádiu prípravy projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Celá príprava by mala podľa neho potrvať najmenej tri až štyri roky. "Minimálne dovtedy bude mesto využívať budovy v bývalom PKO na organizovanie kultúrnych podujatí, "dodal Ďurkovský.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

nove prispevky...

Mestskí poslanci zrejme považujú kauzu PKO za vybavenú
Bratislavskí poslanci odmietli návrh na zrušenie uznesenia z decembra 2009, podľa ktorého si hlavné mesto prenajme sálu v budúcom komplexe na mieste súčasného PKO. Zároveň zrušili niekoľko uznesení, ktoré v súvislosti s PKO prijali ešte minulý rok. Jedným z nich bolo napríklad aj to, aby primátor požiadal staromestský stavebný úrad o zrušenie búracieho povolenia pre PKO.

BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Mestskí poslanci v Bratislave zrejme považujú kauzu Parku kultúry a oddychu (PKO) za vybavenú. Odmietli totiž návrh poslanca Jána Budaja, aby zastupiteľstvo zrušilo svoje uznesenie v tejto veci z decembra minulého roka. Podľa neho by si malo hlavné mesto prenajímať jednu sálu v budúcom komplexe River Park II, ktorý by mal vyrásť na mieste súčasného PKO. Sálu by si malo mesto prenajímať 20 rokov, ročne by za nájom malo zaplatiť 466 480 eur. Poslanec Budaj svoj návrh odôvodňoval tým, že chce zabrániť ďalším škodám. Jeho návrh však v poslaneckom pléne nenašiel dostatočnú podporu. Za zrušenie hlasovalo deväť poslancov, štyria boli proti a 36 poslancov sa hlasovania zdržalo.

Mestské zastupiteľstvo zároveň zrušilo iné uznesenia súvisiace s PKO, ktoré poslanci schválili ešte v minulom roku. Ich platnosť sa v priebehu vlaňajšieho roka niekoľkokrát predlžovala, nakoniec mali byť splnené do konca roka 2009. Ani tento termín sa však nepodarilo dodržať. Všetky tieto uznesenia sa týkali úloh pre primátora Andreja Ďurkovského. Ten mal podľa nich napríklad predložiť mestskému zastupiteľstvu informáciu, ako chce hlavné mesto ďalej riešiť PKO. Zároveň mal požiadať stavebný úrad v Starom Meste o zrušenie búracieho povolenia pre PKO. To bolo po udalostiach v apríli minulého roka predĺžené do konca roka 2011 majiteľovi pozemkov pod PKO - spoločnosti Henbury Development, s.r.o. Primátor mal taktiež predložiť zmluvy a dokumenty v súvislosti s predajom pozemkov pod PKO či urobiť všetky právne kroky na vypovedanie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Henbury Development z júna 2006. Dôvodom zrušenia týchto uznesení bolo podľa predloženého materiálu schválenie decembrového uznesenia o prenájme sály v novom komplexe.

Investorská spoločnosť Henbury Development začala 14. apríla 2009 búrať PKO. Búracie práce ukončila po tom, čo jej staromestský miestny úrad na žiadosť hlavného mesta predĺžil platnosť búracieho povolenia do konca roka 2011. Vlastníkom pozemkov je spoločnosť od leta 2005, mestu ich prenajímala za symbolických 0,033 eura (1 koruna). Nájomná zmluva na pozemky stratila platnosť koncom marca 2009. Pozemky pod PKO predali mestskí poslanci za 9,33 mil. eur v roku 2005. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eur, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO neuskutočnili. Kauza PKO rezonuje v mestskom zastupiteľstve od konca apríla minulého roka.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Primátor chce zamiesť kauzu PKO pod koberec, tvrdí Ftáčnik
Riaditeľka magistrátu Anna Pavlovičová zdôrazňuje, že boli vypočuté hlasy verejnosti o zachovaní genius loci daného miesta. Aktivisti však upozorňujú, že na minuloročných spoločných rokovaniach primátor prisľúbil, že sa bude zasadzovať o zachovanie PKO.

BRATISLAVA 4. februára (SITA) - Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský chce zamiesť kauzu Parku kultúry a oddychu (PKO) pod koberec, myslí si mestský poslanec a zároveň petržalský starosta Milan Ftáčnik. Je však presvedčený, že sa mu to nepodarí. Ftáčnik tak reagoval na posledné udalosti na rokovaniach mestského zastupiteľstva v súvislosti s kauzou PKO. Najprv poslaneckým plénom prešiel primátorov návrh, aby si hlavné mesto prenajímalo sálu pre približne tisíc ľudí v budúcom komplexe River Park II. Nájom má byť na 20 rokov, ročne by zaň malo mesto zaplatiť 466 480 eur. Následne väčšina poslancov rozhodla, že sa zrušia všetky uznesenia v súvislosti s PKO, ktoré prijali ešte v minulom roku, ale ich plnenie bolo niekoľkokrát odložené a doteraz sa ich nepodarilo splniť.

Ftáčnik je presvedčený, že sa niekto zbytočne ponáhľal a konanie primátora ho prekvapilo. "Snaží sa vyriešiť kauzu okolo PKO spôsobom, ktorý je rýchly, ale nie je dostatočne zdôvodnený. Na jednej strane hovoril, že chce zachovať PKO. Na to nenašiel odpoveď. Teraz sa snaží zachovať ducha miesta. Mal od začiatku povedať, čo je jeho koncept. Nemal to robiť tak, ako to bežne robí v dôležitých veciach. Rozhoduje sa, koná sám a poslancov postaví pred hotovú vec," povedal pre agentúru SITA Ftáčnik. S tvrdením o urýchlenom riešení však nesúhlasí riaditeľka magistrátu Anna Pavlovičová. Podľa nej sa nikdy nepredkladali materiály na poslednú chvíľu, ale podľa stavu rokovaní. Primátor mal údajne "neuveriteľne" tlačiť, aby sa problém PKO vyriešil ešte v roku 2009. Ftáčnik si však myslí, že stačilo, aby sa posledným návrhom poslanci zaoberali neskôr, teda v januári a nie v decembri, keď ho dostali až ráno priamo na stôl.

Na januárovom zastupiteľstve chcel poslanec Ján Budaj otvoriť opätovne túto problematiku, jeho návrh však nenašiel dostatočnú podporu. Poslanci svoje decembrové rozhodnutie nezmenili. Pritom však zrušili všetky ostatné uznesenia z minulého roka. Podľa nich mal napríklad primátor predložiť všetky dokumenty v kauze PKO či požiadať o zrušenie búracieho povolenia. To bolo po nátlaku majiteľa pozemkov - Henbury Development - predĺžené do konca roka 2011. Ftáčnika mrzí, že primátor tak nemusí predložiť žiadne predtým požadované informácie. To, že po novom už nie je potrebné nič predkladať, potvrdila aj riaditeľka magistrátu. Tým, že sa prijalo decembrové uznesenie, stratili všetky ďalšie uznesenia opodstatnenie.

Pavlovičová zároveň zdôraznila, že boli vypočuté hlasy verejnosti o zachovaní genius loci daného miesta. Aktivisti však upozorňujú, že na minuloročných spoločných rokovaniach primátor prisľúbil, že sa bude zasadzovať o zachovanie PKO. Pavlovičová taktiež zdôraznila, že po "dlhých a vyčerpávajúcich" rokovaniach sa primátorovi podarilo s investorom dohodnúť na obmedzení niektorých aktivít vo svojom investičnom zámere v prospech hlavného mesta."Musíme mať predsa aj zázemie, nielen parket," povedala Pavlovičová a odmieta tvrdenia, že suma za prenájom sály je premrštená. Netvrdí síce, že je suma výhodná pre mesto, zdôrazňuje však, že je výhodná obojstranne. Reagovala na to, že niektorým sa nepozdáva, že hlavné mesto vynaloží obrovské peniaze "na jednu vetu - kapacita bude cca tisíc návštevníkov." Dohoda je vyvážená, objektívna a najlepšia pre mesto. Cena výhodnejšia za celých päť rokov nebola, konštatovala Pavlovičová. Doplnila, že pôvodný úmysel náhrady PKO v rámci komplexu Eurovea bol omnoho drahší, s predajom Istropolisu nesúhlasili odbory a iné možnosti neboli. Ako dodala, netreba sa báť ani o plánovanú promenádu, ktorú má vybudovať investor. Mesto ju má podľa riaditeľky "zmluvne perfektne zabezpečenú".

Investorská spoločnosť Henbury Development začala 14. apríla 2009 búrať PKO. Búracie práce ukončila po tom, čo jej staromestský miestny úrad na žiadosť hlavného mesta predĺžil platnosť búracieho povolenia do konca roka 2011. Vlastníkom pozemkov je spoločnosť od leta 2005, mestu ich prenajímala za symbolických 0,033 eura (1 koruna). Nájomná zmluva na pozemky stratila platnosť koncom marca 2009. Pozemky pod PKO predali mestskí poslanci za 9,33 mil. eur v roku 2005. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eur, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO neuskutočnili. Kauza PKO rezonuje v mestskom zastupiteľstve od konca apríla minulého roka.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Podľa mesta sa problém PKO politicky zneužíva
Schválením prenájmu v budúcom komplexe River Park II. dali podľa vedenia mesta mestskí poslanci bodku za problematikou PKO a celú vec zastupiteľstvo uzatvorilo vo vecnej rovine

BRATISLAVA 4. februára (SITA) - Problém v súvislosti s Parkom kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave sa podľa magistrátu výrazne zneužíva v politickej rovine. Magistrát argumentuje "neustálym obviňovaním zástupcov mesta" a podsúvaním nepravdivých a skresľujúcich informácií médiám. V reakcii na aktuálne udalosti okolo kauzy PKO to dnes v stanovisku hlavného mesta uviedla hovorkyňa bratislavského primátora Beatrice Szabóová. Mestskí poslanci údajne celú vec uzatvorili vo vecnej rovine decembrovým uznesením. Tým dali poslanci "bodku" za problematikou PKO. Podľa tohto uznesenia si totiž hlavné mesto prenajme sálu v budúcom komplexe River Park II. Ten by mal vyrásť na mieste existujúceho PKO. Sálu pre približne tisíc návštevníkov by si mesto malo prenajímať 20 rokov, ročne by za prenájom malo zaplatiť 466 480 eur.

Podľa vedenia mesta by malo ísť o pevnú čiastku nájomného, ktorú má údajne zaručovať aj zmluva s investorom. Čiastka by mala byť garantovaná aj v prípade zániku tejto súkromnej spoločnosti. Cena má byť pritom oveľa výhodnejšia ako v pôvodne plánovanom riešení, teda v objekte v rámci komplexu Eurovea. Riaditeľka magistrátu Anna Pavlovičová pre agentúru SITA uviedla, že cena je najvýhodnejšia za celých päť rokov. Návrh v rámci Eurovea bol drahší, Istropolis nedovolili predať odbory a iné možnosti podľa nej neboli.

Týmto riešením vyšiel podľa magistrátu primátor Andrej Ďurkovský v ústrety časti verejnosti, ktorá mala záujem o zachovanie kultúry v tejto lokalite a genius loci daného priestoru. "Kultúrne aktivity sa teda najmenej 20 rokov budú odohrávať v rovnakom priestore a v rovnakej lokalite," uviedla Szabóová. Nový kultúrny stánok by mal reprezentovať kultúru hlavného mesta členskej krajiny Európskej únie. "Budovy v bývalom komplexe PKO takým rozhodne nie sú. Bratislava by ani pod tlakom nemala rezignovať na ambíciu mať na svojom území zodpovedajúci kultúrny stánok," uviedla Szabóová. Aktivistov by však napríklad zaujímalo, prečo sa hovorí o bývalom PKO, keď budovy ešte stále stoja. Tí taktiež upozorňujú, že už od konca roka 2003 sa hovorí o územnom pláne zóny. Szabóová potvrdila, že v súčasnosti je vypracovaná a schválená urbanistická štúdia zóny. Tá vznikla na základe medzinárodnej súťaže.

Nový kultúrny stánok by mal začať fungovať najneskôr o päť rokov. Dovtedy by pre kultúru malo slúžiť Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, ktoré sprevádzkovalo mesto v minulom roku. Časť aktivít by sa mala presunúť do novej multifunkčnej arény - Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Hlavné mesto je tiež akcionárom v spoločnosti Národné tenisové centrum.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

ak ste v ankete odpovedali... "ANO - ako mozem v danej veci pomoct?"

nech sa paci... mozeme prispet aspon hlasom :)
http://www.zmz.sk/index.cfm?Module=Static&page=w&s=PeticiaPKO

aaa ktokolvek moze aktivnym aktivistom popriat vela uspechov... :thumbleft: ... :smt058

PKO by mal byť národnou pamiatkou, žiadajú aktivisti
http://www.obnova.sk/clanok-3131.html

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Ftáčnik žiada pre PKO o čas do konca februára 2011

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) - Novozvolený primátor Bratislavy Milan Ftáčnik žiada investora v kauze PKO o zachovanie statusu quo do konca februára budúceho roka. Dovtedy by mala podľa neho prebehnúť doteraz absentujúca diskusia o budúcnosti PKO, vypracovať by sa mali alternatívy riešenia aj s finančným ohodnotením a špecifikovaním finančných zdrojov a konečný verdikt by mali vyriecť mestskí poslanci. Na dnešnom brífingu to uviedol Ftáčnik po rokovaní s aktivistami bojujúcimi za zachovanie PKO na čele s poslancom Jánom Budajom. "Veľmi dobre si uvedomujem, že za dva a pol mesiaca máme nahradiť diskusiu, ktorá by mala trvať niekoľko rokov. Diskusia mala byť v roku 2005, keď sa predával pozemok. Mala byť počas obdobia, keď bol predaný pozemok a budovy boli vo vlastníctve mesta. Niekto mal povedať, ako si to predstavujeme, ale to sa nestalo," povedal Ftáčnik.

Podľa Ftáčnika pokračuje úsilie o zachovanie súčasného stavu PKO, podľa neho je totiž neprijateľné, aby sa PKO zbúralo a nahradila ho jedna sála v plánovanom komplexe River Park II tak, ako o tom hovorí uznesenie mestského zastupiteľstva z konca minulého roka. Dnešný výsledok rokovania chce konzultovať aj s predsedami politických strán, ktoré sa po komunálnych voľbách dostali do mestského parlamentu. V konečnom dôsledku to budú práve mestskí poslanci, ktorí by mohli vo februári 2011 rozhodnúť o budúcnosti PKO. Verí, že stanovisko k PKO prijmú, i keď je to "šibenične krátky čas". Ftáčnik chce zároveň v piatok absolvovať ďalšie rokovanie s aktivistami ako aj s investorom. Ten dnes uviedol, že Ftáčnika si na rokovaní vypočuje, nebude sa však hneď vyjadrovať, či s jeho návrhom súhlasiť bude alebo nie. Podľa investora však zatiaľ platí to, čo uviedol na tlačovej besede v pondelok, teda že búrať sa bude, status quo bude dočasné zachované, počká si však na stanovisko novozvoleného primátora.

Poslanec a dlhoročný aktivista Ján Budaj dnes vyzval odchádzajúceho primátora Andreja Ďurkovského, aby sa nestaval k vážnym rozhodnutiam a nepodpisoval kroky, ktoré zhoršujú vyjednávaciu pozíciu nového vedenia o obrane záujmov mesta a jeho majetku. Doplnil tak najnovšie informácie, podľa ktorých ešte úradujúci primátor poslal list riaditeľovi Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Vladimírovi Grežovi, aby sa do piatka BKIS z PKO vysťahovalo. "Vnímam to ako podraz zo strany mesta," tvrdí Ftáčnik. Splnenie požiadavky nie je možné ani podľa Greža. Ten uviedol, že momentálne sa tam nachádzajú takmer dva milióny kusov materiálov, dokumentov či majetok mesta, ktorý nebol predmetom nájmu v hodnote asi 430-tisíc eur. Na otázku, čo budú robiť, odpovedal Grežo, že je to dobrá otázka. Ako dodal, na PKO sa môžu občania pozerať 24 hodín denne na stránke BKIS prostredníctvom piatich webkamier.

K PKO sa dnes vyjadril aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo. Ten verí, že investor, "ktorý chce tento kultúrny stánok zbúrať, prehodnotí svoje stanovisko a magistrátu sa podarí PKO zachrániť."

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Búranie PKO v tomto roku investor nevylučuje

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Búranie Parku kultúry a oddychu (PKO) na nábreží v Bratislave nie je v tomto roku vylúčené. Pre agentúru SITA to potvrdil konateľ spoločnosti Henbury Development, s.r.o. Ján Krnáč. Investor, ktorý vlastní pozemky pod súčasným PKO, má búracie povolenie po minuloročnom nátlaku predĺžené do konca roka 2011. "Zatiaľ sa s búraním neponáhľame, nevylučujeme však, že začneme už tento rok," povedal Krnáč. PKO sa však naďalej snažia zachrániť občianski aktivisti. Sú totiž presvedčení, že pokiaľ PKO stojí, je možné ho ešte zachrániť. Občianska iniciatíva Bratislava otvorene (BAO) ešte začiatkom februára informovala, že opätovne podávajú podnet Pamiatkovému úradu (PÚ) SR na vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku.

Spoločnosť momentálne podľa Krnáča pracuje na projekte budúceho komplexu River Park II. Jeho súčasťou by mala byť aj sála ako náhrada za existujúce PKO. Tú si bude hlavné mesto prenajímať 20 rokov, ročne by malo zaplatiť 466 480 eur. Podľa riaditeľky magistrátu Anny Pavlovičovej je dohoda o nájme vyvážená, objektívna a najlepšia pre mesto. Reagovala na to, že niektorým sa nepozdáva, že mesto vynaloží obrovské peniaze "na jednu vetu - kapacita bude cca tisíc návštevníkov". Výhodnejšia cena za celých päť rokov, čo sa situácia okolo PKO rieši, nebola, konštatovala Pavlovičová. Pôvodný úmysel náhrady PKO v rámci komplexu Eurovea bol podľa nej omnoho drahší, s predajom Istropolisu nesúhlasili odbory a iné možnosti neboli. "S mestom sme našli kompromisné riešenie ich problému a táto dohoda bola prijateľná vzájomne," konštatoval Krnáč.

Podľa neho nebude kapacita sály menšia ako 900 osôb, presný počet však vyšpecifikuje pripravovaná štúdia. Tá by mala dať odpoveď aj na otázky, kedy by sa mohlo začať s výstavbou nového komplexu, ako dlho by mali práce trvať, či aké náklady sa odhadujú. Projekt by mal byť hotový v lete tohto roka. Následne by mal byť prezentovaný verejnosti aj poslancom, ak o to požiadajú. Zatiaľ však spoločnosť podľa Krnáča takú požiadavku nedostala. Podľa Krnáča sa však obyvatelia mesta nemusia obávať, že na nábreží nevznikne dlho sľúbená promenáda. "Veď je to súčasťou dohody s mestom. Promenáda bude súčasťou nového zámeru," dodal Krnáč. Podobne sa pred časom vyjadrila aj Pavlovičová. Mesto ju má podľa nej "zmluvne perfektne zabezpečenú". O promenáde sa pritom hovorilo už pri predaji pozemkov pod PKO pred piatimi rokmi.

Investor vlastní pozemky pod PKO od leta 2005. Vtedy ich mestskí poslanci predali za 9,33 mil. eur. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Súčasťou bolo aj vybudovanie promenády. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci 2009 vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eur, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO v apríli minulého roka neuskutočnili. Kauza PKO rezonovala na mestskom zastupiteľstve od konca minulého apríla. Definitívnu bodku za ňou dali poslanci v decembri 2009, keď schválili prenájom spomínanej sály v budúcom komplexe na mieste súčasného PKO. Za zachovanie PKO vznikla petícia, ktorú podpísalo takmer 7 200 občanov. Na sociálnej sieti Facebook si PKO našlo viac ako 5 600 sympatizantov.

Obrázok používateľa pedro
Offline

Búranie PKO v priamom prenose,našťastie zatiaľ je to bez búrania
http://www.metoo.sk/pko

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Termín búrania PKO zostáva stále neznámy
Investor zatiaľ nevie povedať, či sa s prácami začne ešte v tomto roku alebo je búranie reálnejšie až v roku 2011. Stále sa spracúva projekt pre budúci komplex River Park II. Štúdia by mohla byť hotová v lete. Investor zatiaľ údajne nedostal oficiálnu žiadosť od mesta na prezentáciu.

BRATISLAVA 17. mája (SITA) - Termín búrania Parku kultúry a oddychu (PKO) na nábreží v Bratislave zostáva stále neznámy. Investor, ktorý vlastní pozemky pod súčasným PKO, má pritom búracie povolenie po minuloročnom nátlaku predĺžené do konca roka 2011. Spoločnosť Henbury Development, s.r.o., však zatiaľ nevie, kedy by sa mohlo začať s búracími prácami. "Neviem," povedal pre agentúru SITA konateľ spoločnosti Ján Krnáč. Odpovedal tak na otázky, či už je známy termín, prípadne či sa bude búrať ešte v tomto roku alebo je búranie reálnejšie až v budúcom roku. V marci pritom nevylúčil, že s búraním PKO by sa mohlo začať ešte v tomto roku.

Spoločnosť v súčasnosti podľa Krnáča pracuje na projekte budúceho komplexu River Park II. Jeho súčasťou by mala byť aj sála ako náhrada za existujúce PKO. Tú si bude hlavné mesto prenajímať 20 rokov, ročne by malo zaplatiť 466 480 eur. Podľa vedenia magistrátu je dohoda o nájme vyvážená, objektívna a najlepšia pre mesto. Výhodnejšia cena za celých päť rokov, čo sa situácia okolo PKO rieši, údajne nebola. Pôvodný úmysel náhrady PKO v rámci komplexu Eurovea bol drahší, s predajom Istropolisu nesúhlasili odbory a iné možnosti údajne neboli. "Na štúdii sa stále pracuje. Keď bude finálna, predstavíme ju verejnosti," povedal Krnáč. Malo by ísť podľa neho o zónu určenú pre obchody, kancelárie, bývanie a občiansku vybavenosť. Štúdia by mohla byť hotová niekedy v lete. Ak budú mať o ňu záujem aj mestskí poslanci, spoločnosť ju bude prezentovať aj im. Zatiaľ však podľa Krnáča žiadna oficiálna žiadosť od mesta neprišla.

Investor vlastní pozemky pod PKO od leta 2005. Vtedy ich mestskí poslanci predali za 9,33 mil. eur. Mesto plánovalo za tieto peniaze zrevitalizovať zónu okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Súčasťou bolo aj vybudovanie promenády. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci 2009 vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť však za ne požadovala 24,7 mil. eur, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO v apríli minulého roka neuskutočnili. Kauza PKO rezonovala na mestskom zastupiteľstve od konca minulého apríla. Definitívnu bodku za ňou dali poslanci v decembri 2009, keď schválili prenájom spomínanej sály v budúcom komplexe na mieste súčasného PKO. Za zachovanie PKO vznikla petícia, občianski aktivisti sa ho snažia zachrániť. Občianska iniciatíva Bratislava otvorene (BAO) chce, aby bolo PKO vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Poslanci z výboru pre kultúru chcú navštíviť PKO
Poslanci z výboru umožnili dnes na rokovaní vystúpiť architektovi Martinovi Gajdošovi, podľa ktorého nikto nevie, ako sa s dielami z PKO nakladá a kde sa v súčasnosti nachádzajú.

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Poslanci parlamentného výboru pre kultúru a médiá by mali navštíviť Park kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave. O umožnenie vstupu do objektu požiadajú primátora Milana Ftáčnika. Vyplýva to z uznesenia, ktoré dnes väčšinou hlasov prijali. Okrem iného apelujú na kompetentných, aby sa správali k dielam z PKO ako k súčasti národného kultúrneho dedičstva a nedopustili ich devastáciu.

Poslanci z výboru umožnili dnes na rokovaní vystúpiť architektovi Martinovi Gajdošovi, podľa ktorého nikto nevie, ako sa s dielami z PKO nakladá a kde sa v súčasnosti nachádzajú. Okrem iných zdobili PKO aj vitráže od Janka Alexyho. Gajdoša zaujíma najmä osud nadrozmerného obrazu jeho otca Františka Gajdoša s názvom Dožinky z roku 1958, ktorý je najväčší na Slovensku. Otázka, kto je majiteľom diel z PKO, zostala aj po dnešku nezodpovedaná. Poslanci by sa radi na mieste presvedčili, či sú niektoré diela ešte v PKO a v akom sú stave alebo či tam už nezostali žiadne.

Debata o dielach z PKO skĺzla do politickej roviny a poslanci riešili skôr otázku toho, kto je za súčasný stav v PKO zodpovedný. Poslanec za KDH Pavol Abrhan dal procedurálny návrh, aby výbor rokovanie o tomto bode prerušil a pozval exprimátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, aby sa mohol k téme vyjadriť. S návrhom však neuspel a tak si ho členovia výboru nevypočujú.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Olejomaľba a vitráže z PKO sú v depozite mestského múzea
Investor Henbury Development, s.r.o. reaguje na medializované informácie zo zasadnutia parlamentného výboru pre kultúru a médiá, ktoré spochybňujú osud a miesto, kde sa spomínané predmety v súčasnosti nachádzajú.

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Olejomaľba na plátne a 28 vitráží na motívy Janka Alexyho z PKO, ktoré boli vyrobené v socialistickom podniku Umělecká řemesla Praha, sú uložené v depozite Múzea mesta Bratislavy. Pre agentúru SITA to uviedol mediálny zástupca investora projektu Henbury Development, s.r.o. Peter Vrábel. Investor tak reaguje na medializované informácie zo zasadnutia parlamentného výboru pre kultúru a médiá, ktoré spochybňujú osud a miesto, kde sa spomínané predmety v súčasnosti nachádzajú. Múzeum ich prebralo v druhej polovici decembra a v rovnakom čase bol podpísaný aj preberací protokol. Súčasťou protokolu je aj rozsiahla fotodokumentácia. Z preberacích protokolov tiež vyplýva, že olejomaľba ani vitráže neboli pri demontáži nijako poškodené. Investor pristupoval k demontáži s maximálnou citlivosťou a všetkou vážnosťou. Na demontáž zabezpečil odbornú firmu. V zmysle platných dohôd s mestom Bratislava ostanú predmety v depozite mestského múzea.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Aktivisti žiadajú Radičovú o pomoc pri zachovaní PKO

BRATISLAVA 5. augusta (SITA) - Občianska iniciatíva Bratislava otvorene (BAO) žiada o pomoc pri záchrane Parku kultúry a oddychu (PKO) aj premiérku Ivetu Radičovú. "Záchrana PKO je celospoločenskou záležitosťou, ktorá leží na srdci veľkej skupine kultúrnych ľudí. Nie je to iba aktivita úzkej skupinky nadšencov. Sme presvedčení, že Vám i viacerým ministrom Vašej vlády na zachovaní PKO skutočne záleží," uvádza sa vo výzve, ktorú má agentúra SITA k dispozícii. Aktivisti sa na premiérku obracajú aj preto, že v minulosti sa podpísala pod petíciu za zachovanie PKO. Podľa iniciatívy je tam napríklad aj meno súčasného predsedu parlamentu Richarda Sulíka. Podporovateľov PKO možno nájsť údajne aj medzi ministrami či poslancami.

Občianski aktivisti by privítali, kedy sa Radičová k tejto téme vyjadrila verejne cez médiá. Sú totiž presvedčení, že keď sa táto otázka stane "ostro sledovanou témou", nebude možné ľahko zbúrať "kultovú ustanovizeň" PKO. Ten podľa nich znamená "tak veľa pre tisícky ľudí v Bratislave, na Slovensku, dokonca aj v Českej republike." Občianski aktivisti sú kedykoľvek pripravení na stretnúť sa s premiérkou a hľadať riešenia na zachovanie PKO. Iniciatíva zároveň poslala list aj ministrovi kultúry Danielovi Krajcerovi. Žiadajú ho o podporu pre vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad (PÚ) SR ich totiž informoval, že PKO za národnú kultúrnu pamiatku nevyhlási. Úrad podľa nich argumentuje tým, že "necitlivé" rekonštrukcie postupne degradovali objekt už len na „torzo torza“, čím sa stratili pamiatkové hodnoty hodné ochrany. O stanovisko požiadala agentúra SITA aj hovorcu premiérky Rada Baťa.

Mesto ešte v lete 2005 predalo pozemky pod PKO za 9,33 mil. eura. Peniaze plánovalo použiť na revitalizáciu zóny okolo PKO a počítalo s tým, že PKO sa zbúra. Súčasťou bolo aj vybudovanie promenády. Na nátlak verejnosti a po rokovaniach s občianskymi aktivistami primátor v marci 2009 vyhlásil, že mesto má záujem o spätnú kúpu pozemkov. Spoločnosť Henbury Development, s.r.o., však za ne požadovala 24,7 mil. eura, čo sa mestu zdalo neprimerané. Nasledovali výzvy na rokovania, ktoré sa však pre rozhodnutie začať búrať PKO v apríli minulého roka neuskutočnili. Kauza PKO rezonovala na mestskom zastupiteľstve od konca minulého apríla. Definitívnu bodku za ňou dali poslanci v decembri 2009, keď schválili prenájom spomínanej sály v budúcom komplexe na mieste súčasného PKO. Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve podpísali obe strany, teda hlavné mesto aj investor.

Voľby prehliadania komentárov

.

PKO Bratislava

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.