Piešťany

37 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa admin_obnova
Offline
Piešťany

Prvá písomná zmienka o Piešťanoch sa nachádza v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. Piešťany patrili pod správu hradu Bana a neskôr sa stali súčasťou panstva Tematín. V rokoch 1299, 1301-1321 ich zahrnul do svojho domínia Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti ich opäť pripojil ku kráľovským majetkom Karol Róbert z Anjou. Piešťany opísal Adam Trajan z Benešova vo svojej oslavnej básni ”Uzdravujúce piešťanské kúpele” z roku 1642. Roku 1720 daroval panovník Karol VI. panstvo Hlohovec (a s ním i Piešťany) Jánovi Leopoldovi Erdődymu. Erdődyovcom patrilo mestečko Piešťany až do roku 1848 a kúpele až do roku 1940. Začiatkom 19. storočia dal Jozef Erdődy vybudovať v klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli dobudovávané a prestavované v priebehu celého 19. storočia. Gróf Erdődy založil aj kúpeľný park. Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889, potom ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina Winterovcov. V rozmedzí rokov 1889-1940 firma Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik medzinárodného významu a mestečko Piešťany na známe kúpeľné mesto. Najstaršou pamiatkou je ruina sakrálneho objektu zo 14. storočia. V architektúre mesta sa uplatňujú klasicistické, romanticko-historizujúce, secesné, puristické a funkcionalistické prvky. Spomeňme aspoň najvýznamnejšie budovy: Kúpeľná dvorana, kde v súčasnosti sídli Balneologické múzeum, Napoleonské kúpele, Thermia Palace a Irma, Hotel Slovan, Kolonádový most, Dom umenia.

__________________

Admin

Fotografia v diskusiach - antiK
Obrázok používateľa antiK
Offline

O pamätihodnostiach mesta informujú tabuľky
PIEŠŤANY 21. júna (SITA) - Pamätihodnosti Piešťan už označujú tabuľky so stručnou charakteristikou jednotlivých objektov. V prvej fáze bolo označených 35 nehnuteľností, vizuál tabuliek schválil Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Medzi označenými pamätihodnosťami je napríklad kaplnka pri Kolonádovom moste, viaceré bývalé či terajšie kúpeľné domy, ale aj pamätník obetí holokaustu či moderný Dom umenia. Tabuľky majú byť pomôckou predovšetkým pre turistov a návštevníkov známeho kúpeľného mesta.
Piešťany majú všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta prijaté už štyri roky. Do zoznamu pamätihodností zaradili mestskí poslanci desiatky historických, kultúrnych a výtvarných objektov, diel, prírodných areálov a pamiatok, pamätných tabúľ a iných nehnuteľných, hnuteľných a nehmotných pamiatok. Na ich označenie sa teraz podujala oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Väčšina tabuľkami označených objektov sa nachádza v centre kúpeľného mesta, niektoré sú aj na Kúpeľnom ostrove, pamätník obetiam holokaustu je dokonca na cintoríne na Bratislavskej ceste.
Zákon o ochrane pamiatkového fondu umožňuje mestám a obciam rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedené evidencie pamätihodností. Medzi pamätihodnosti je možné zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii o osobnostiam obce.

__________________

http://hradbysamoty.org/

Obrázok používateľa antiK
Offline

Osem desaťročí Piešťan je na internete
PIEŠŤANY 31. mája (SITA) - Piešťany sprístupnili na svojej internetovej stránke prepis kroniky mesta, ktorá je písaná od roku 1933. Kronika Piešťan má doteraz dvanásť zväzkov, viac ako 3 600 strán, prepis väčšiny z nich vykonala Mária Verešová. Pri elektronickom prepise zachovala pôvodný jazyk, dobový pravopis, štylistiku, ale aj chybné zápisy kronikárov. Zverejnenie kroniky na internete je jedným z príspevkov Piešťan k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o meste.
Kroniku Piešťan za osemdesiat rokov písali len traja kronikári - viac ako dvadsať rokov zaznamenával život v meste obecný tajomník Alexander Straka, ďalších 35 rokov profesor dejepisu Alexander Murín a od roku 1986 v práci pokračuje jeho syn, tiež Alexander Murín. V kronike sú zaznamenané všetky významné, ale aj menej významné udalosti, návštevy prezidentov, maharadžov a ďalších osobností, píše sa v nej o počte obyvateľov, nezamestnaných, o školách, koncertoch, ale aj o počasí. Kronikári zaznamenali budovanie vodovodu, kanalizácie, verejného osvetlenia či stavbu ,,núdzových bytov“ pre chudobné piešťanské rodiny. Podrobne sú v kronike popísané udalosti z druhej svetovej vojny, rôzne tragédie, ale napríklad aj vývoj návštevnosti v piešťanských kúpeľoch. Čitateľ piešťanskej kroniky sa môže dozvedieť, že napríklad v máji 1935 bolo veľmi studené počasie, ešte v polovici mája boli ranné mrazy a ,,orechy zmrzli“. V roku 1947 bolo zasa mimoriadne sucho, čo ,,postihlo katastrofálne najmä tunajších roľníkov.“ Kronikár v tejto súvislosti zaznamenal aj čierny trh s múkou, ktorý bol dôsledkom neúrody.
Elektronická verzia kroniky Piešťan sa končí rokom 2011, postupne sa však bude dopĺňať.

Obrázok používateľa antiK
Offline

Balneologické múzeum v spolupráci s Mestom Piešťany a Trnavským samosprávnym krajom pripravilo výstavu s názvom Tajomný starý kláštor v Piešťanoch. Vo výstavných priestoroch múzea vo Vile dr. Lisku sa otvoria v utorok 28. mája o 17.00 hodine výstavu, ktorá potrvá do 31. júla.
Návštevníci výstavy sa budú môcť nechať pozvať na cestu po stopách najstaršej stavby v meste – gotického kostola. Počas otvorenia bude tiež slávnostne odprezentovaná kniha „Piešťany v zrkadle poštovej histórie“ autorov L. Mušinského a A. Urminského.

Starý kláštor v Piešťanoch Starý kláštor v Piešťanoch
Obrázok používateľa antiK
Offline

Balneologické múzeum predstaví Indický denník

PIEŠŤANY 21. marca (SITA) - Pri príležitosti mesiaca knihy pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch rozprávanie o knihe Indický denník – spomienky z Indie od Viery Lubošinskej. Uskutoční sa v sobotu 23. marca o 16:00 v hlavnej expozícii múzea, spojené bude s premietaním fotografií z ciest po Indii. Agentúru SITA informoval riaditeľa Balneologického múzea Vladimír Krupa.

Indický denník je unikátny cestopis z rokov 1938 -1945. V rokoch 1934 a 1937 bol v Piešťanoch na liečení naváb indického štátu Bhópál, ktorý bol v hoteli Thermia Palace taký spokojný, že jeho riaditeľovi Marekovi Lubošinskému ponúkol prácu na svojom kniežacom dvore. Na vládcovom dvore strávili manželia Marek a Viera Lubošinskí celé obdobie 2. svetovej vojny. Viera bola natoľko uchvátená indickou realitou, že začala písať "denník". Nejde o klasický denník, je to kniha opisujúca veselé i smutné zážitky, cestovanie po krajine, prírodu i pamiatky. Manželia Lubošinskí ako zamestnanci navába strávili väčšinu času na bhópálskom dvore ale v období letných horúčav cestovali do Belasých hôr či Himalájí. Popri povinnostiach sa im niekedy podarilo nájsť si čas a voľne cestovať. Viera však vo svojom "denníku" podáva popri opisoch a dojmoch z ciest aj unikátne popisy a zážitky zo života na kniežacom dvore. Dokument je o to cennejší, že zachytáva zlomový vývoj posledných rokov britskej nadvlády v Indii i úpadok často ešte absolutistickej moci indických vládcov. A to všetko z pohľadu života na kniežacom dvore. Autorka v diele autenticky opisuje vzťahy na kniežacom dvore, intrigy, pretvárku, sebectvo a márnivosť, stojace v ostrom protiklade k životnej realite bežných ľudí. Počas svojho pobytu sa však nestretávala len s mahárádžmi či navábmi, ale i s ľuďmi z "druhej strany barikády".

Balneologické múzeum má vo svojich zbierkach predmety, ktoré z pobytu v Indii priniesli manželia Lubošinskí.

Marek a Viera Lubošinskí Marek a Viera Lubošinskí
Obrázok používateľa antiK
Offline

Známy piešťanský barlolamač má osemdesiatku

PIEŠŤANY 9. marca (SITA) - Najznámejšia postava Piešťan má osemdesiatku. Bronzová socha muža, ktorý láme barlu, stojí na priečelí Kolonádového mosta od roku 1933. Barlolamač sa stal svetoznámym symbolom uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov. Socha je bezpochyby najviac fotografovaným objektom kúpeľného mesta. ,,Monumentálna bronzová socha barlolamača od sochára Roberta Kühmayera bola odliata do bronzu v roku 1933 firmou Barták v Prahe. Pred priečelím Kolonádového mosta v Piešťanoch bola osadená až po jeho otvorení,“ povedal znalec miestnej histórie, riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch Vladimír Krupa. Barlolamač sa podľa neho dostal na svoje trvalé miesto niekedy v druhej polovici roku 1933, žiadna slávnosť sa však pravdepodobne vtedy nekonala. Presný dátum jej odhalenia preto nie je známy.

Lámač barlí bol však symbolom Piešťan už predtým, ako ho nájomca kúpeľov Ľudovít Winter dal odliať do bronzu. Už koncom 19. storočia Winter vedel, že kúpele potrebujú jednoduchý symbol uzdravenia. Keďže v tom čase šetril a nemohol si dovoliť renomovaného výtvarníka, oslovil v roku 1894 začínajúceho kresliara nemeckého pôvodu Artura Heyera. ,,Poveril som ho, aby jedinou figúrou vyjadril uzdravenie. O niekoľko dní mi predložil skicu Lámača barlí. Ihneď som ju prijal a zahlásil obchodnej komore na patentovanie,“ píše vo svojich pamätiach Winter. Lámač barlí sa stal podľa neho senzáciou, mnohí sa ho snažili napodobniť. Postavičku dal zaregistrovať ako ochrannú známku piešťanských kúpeľov a jej ochranu si zabezpečoval súdnou cestou. Objavovala sa na plagátoch, propagačných materiáloch a ďalších tlačovinách podniku. Kým však bronzový barlolamač láme zdravotnú pomôcku v rukách, jeho predchodca lámal barlu cez koleno.

... ...
Obrázok používateľa antiK
Offline

Kolomana Sokola si pripomenú výstavou jeho diel

PIEŠŤANY 7. januára (SITA) - Výstavu obrazov a grafík jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia Kolomana Sokola otvoria v utorok v piešťanskej Galérii Fontána. Návštevníci uvidia 35 diel autora, ktorý takmer dva roky prežil v Piešťanoch.

Galéria si výstavou podľa jej vedúceho Martina Vala pripomenie 10. výročie od smrti Kolomana Sokola a zároveň 10. výročie od svojho vzniku. Výstava potrvá do 3. februára.

Koloman Sokol sa narodil v decembri 1902 v Liptovskom Mikuláši. Výtvarné umenie študoval u Gustáva Mallého v Bratislave, vzdelával sa aj v Prahe a Paríži. Pôsobil na Akadémii výtvarných umení v Mexiku, je považovaný za zakladateľa mexickej grafiky. Po roku 1945 sa vrátil na Slovensko, keďže nemohol pôsobiť v Bratislave, usadil sa v Piešťanoch. V roku 1948 natrvalo zo Slovenska odišiel a usadil sa v USA, kde aj 12. januára 2003 zomrel.

Koloman Sokol, vernisáž Koloman Sokol, vernisáž
Obrázok používateľa antiK
Offline

„Nad Piešťanmi svitol deň veľkej slávy“

aneb Blog Lívie Gažovej: Noblesná dáma oslavuje storočnicu

Toto vážne nie je reklama na tequilu, ale detail piešťanskej secesie na budove pomenovanej po pani Irme Migazzi Toto vážne nie je reklama na tequilu, ale detail piešťanskej secesie na budove pomenovanej po pani Irme Migazzi
Obrázok používateľa antiK
Offline

Búranie hotelu Lipa pokračuje. Už teraz je možné podotknúť na adresu tejto NKP, "dokonané jest".

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Obrázok používateľa antiK
Offline

Ešte jedno čo si zaslúži pozornosť...


Obrázok používateľa antiK
Offline
Obrázok používateľa antiK
Offline

Staručkú Evu otvoria vďaka dotácii od mesta

PIEŠŤANY 30. mája (SITA) - Legendárne kúpalisko Eva v Piešťanoch otvorí v pondelok 4. júna svoje brány len vďaka sľúbenej dotácii od mesta. Kúpalisko bude aj v tomto roku prevádzkovať miestny vodnopólový klub, ktorý žiada 42 tisíc eur. Radnica zatiaľ o pridelení peňazí nerozhodla.

Vodnopólový klub otvorí sezónu, aj keď dotáciu zatiaľ nemá stopercentne istú. Žiadosť prechádza administratívnym procesom, čo nejaký čas potrvá. ,,Osobne nepochybujem o tom, že peniaze dostaneme, preto nebudeme čakať a otvárame,“ skonštatoval predseda vodnopólistov Ľudovít Kubán. Náklady na kúpalisko od júna do konca septembra vyčíslil na 80 tisíc eur, z toho takmer polovica má ísť na vodu a stočné. Vlani dostal prevádzkovateľ kúpaliska od mesta 49 tisíc eur, takmer tri tisícky po sezóne vrátil.

Termálne kúpalisko Eva je kultúrnou pamiatkou, jeho vlastníkom sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany. V rokoch 1933 až 1934 ho vybudovala rodina Winterovcov, ktorá mala kúpele v prenájme. V roku 2007 hrozilo, že kúpalisko pre zlý technický stav zatvoria, odvtedy ho má v prenájme Klub vodného póla. Kapacita tohto jediného verejného kúpaliska v Piešťanoch je 1 300 ľudí. Teplota termálnej vody vo veľkom bazéne sa pohybuje okolo 27 °C, rovnako aj v detskom. V relaxačnom bazéne je voda teplá 36 – 38 °C. Na piešťanskej Eve plavecky vyrastala dlhoročná slovenská reprezentantka Martina Moravcová.

Kúpalisko Eva Kúpalisko Eva
Obrázok používateľa harp
Offline

Prosim fotografie vkladat vyhradne cez formular nizsie. 

mame na obnova.sk mnozstvo prispevkov bez obrazkov. Prave koli tomu, ze ich niekto nalinkoval z externeho zdroja a nasledne zmazal.

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.cervotoc.sk // www.lanovefarby.sk

Obrázok používateľa Jusuf
Offline

Mal som možosť minulý týždeň pobudnúť v Piešťanoch - mestečko sa mi zapáčilo. Tých zopár starších ulíc + blízkosť parku + zeleného ostrova vytvára unikátnu atmosféru. +Samozrejme kúpele - príjemné prostredie, ale nejak málo cítiť previazanosť k mestu. 

 

Fotky z prechádzok mestom sú tu:

https://picasaweb.google.com/109990882595128683031/PiscanyApril2012#

Väčšinou zachycujú pre mňa zaujímavé prízemné asi prvorepublikové ( alebo staršie ? ) domy so zdobenými fasádami, ktoré mi občas pripomenuli mestečká na Podkarpatí (Berehovo, Vylok). Prihováral by som sa za zachovanie tohto útulného rázu.

 

Samozrejme som sa nevyhol ani "obľúbeným" "hotelom" Lipa a Slovan.

 

 

Obrázok používateľa antiK
Offline

Vzácni hostia a umelecké diela na výstave v kúpeľoch

 

BRATISLAVA/ PIEŠŤANY 9. apríla (SITA) - Najzaujímavejšie diela a hostia najznámejších slovenských kúpeľov, priblíži od 13. apríla výstava Významní hostia, umelci a umenie v Thermia Palace. Umelecké diela predstaví priamo v hoteloch Thermia a Irma a v ich okolí. Doplnia ich fotografie významných hostí hotelov a ich podpisy a zápisky zo starých kroník. Medzi hostí Piešťan pritom patrili maharadžovia, ale aj výtvarník Alfons Mucha, herec Vlasta Burian, mnohí prezidenti a ďalší. Vystavené budú aj originálne kroniky hostí, erb maharadžov, či pohár zo stretnutia cisárov, agentúru SITA o tom informovalo ministerstvo hospodárstva.

Počas otvorenia výstavy sa uskutoční slávnostná prezentácia knihy Maharadžovia v Piešťanoch, ktorej autorom je slovenský spisovateľ Andrej Bolerázsky. Knihu, ktorá vychádza v dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii pokrstia termálnou vodou s indickým korením, keďže termálna voda sem maharadžov prilákala a oni zas spestrili a okorenili kúpeľný život v Piešťanoch.

"Kniha vyšla prvý krát v roku 2004, téma je exotická, pútavá a kniha sa po niekoľkých rokoch rozpredala. Od prvého vydania sa podarilo získať nové informácie a najmä i viacero nových unikátnych fotografií z návštev maharadžov v Piešťanoch, ktoré sú súčasťou druhého upraveného a doplneného vydania," dodáva sa v tlačovej správe z ministerstva hospodárstva.

Obrázok používateľa antiK
Offline

Ono tú symbolickú barlu zlomili dávno iní. Vlastník sa síce môže tváriť ušľachtilo, ale nevýhodne podpísaná zmluva nepustí. A myslím, že nie je v záujme vlastníka na súčasnom stave čokoľvek meniť.

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Vidím, že Antik symbolicky láme palicu (barlu) nad Slovanom. Tá istá magnólia v noci pred siedmimi rokmi, hotel momentálne slúži ako významný dodávateľ rýchlo rastúcich drevín pre drevoštiepkový priemysel (trebárs).

tá istá.jpg tá istá.jpg Slovan.jpg Slovan.jpg
Obrázok používateľa antiK
Offline

Hotel Slovan v Piešťanoch, minulosť a prítomnosť

Zakliaty hotel a kvitnúca magnólia Zakliaty hotel a kvitnúca magnólia Barlolamač na fasáde budovy nad hlavným vchodom Barlolamač na fasáde budovy nad hlavným vchodom
Obrázok používateľa antiK
Offline

Blogové reflexie na pýchu piešťanskej secesie Grand Hotel Ruina

Rónai - Royal - Slovan Rónai - Royal - Slovan Jedno z možných zamyslení na tejto etáži, "Skončí táto skvostná stavba v priepasti dejín?" Jedno z možných zamyslení na tejto etáži, "Skončí táto skvostná stavba v priepasti dejín?"
Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

amfiTiátro Pistiensis

 

fp1.jpg fp1.jpg fp2.jpg fp2.jpg fp3.jpg fp3.jpg fp4.jpg fp4.jpg
Obrázok používateľa harp
Offline

Starý kláštor Pieštany

http://www.obnova.sk/pamiatka/piestany-stary-klastor

http://www.obnova.sk/video/kamil-novacik-na-temu-stary-klastor-piestany

Obrázok používateľa harp
Offline

PIEŠŤANY: Nad budúcnosťou amfiteátra visí otáznik
Objekt je navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok
PIEŠŤANY 2. februára (SITA) - Piešťany zatiaľ nebudú hľadať nájomcu prírodného amfiteátra v mestskom parku. Poslanci mestského zastupiteľstva dnes materiál o podmienkach verejnej súťaže na jeho prenájom stiahli z rokovania.
Podľa poslanca Jozefa Malíka by mohol byť areál prednostne ponúknutý organizáciám tretieho sektora. Samospráva amfiteáter ponúkala na prenájom už vlani, neprihlásil sa žiaden záujemca. Malík vyslovil pochybnosti, či by sa v krátkom čase za rovnakých podmienok nájomca našiel. Radnica požaduje nájomné počas prvých dvoch rokov vo výške takmer 12-tisíc eur ročne, po dvoch rokoch podľa súťažnej ponuky. Nájomca by si objekt musel zrekonštruovať na vlastné náklady s podmienkou zachovania jeho kultúrno-spoločenskej funkcie.
Primátor Remo Cicutto vysvetlil, že nájomné za prvé dva roky vychádza zo znaleckého posudku a podľa zákona o majetku obcí nemôže byť nižšie. Prípadný nájomca musí rátať aj s tým, že areál je v parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Samotný amfiteáter je navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. Pamiatkari požadujú návrat funkcionalistického výrazu objektu a v prípade rekonštrukcie majú aj ďalšie svoje podmienky.
Amfiteáter bol ako letné prírodné divadlo v Piešťanoch otvorený v roku 1959. Autormi projektu boli architekti Michal Maximilián Scheer a Jaroslav Rajchl. Stavba bola zaujímavo začlenená do okolitej krajiny s dôrazom na zachovanie zelene. V súčasnosti je objekt nevyužívaný.

Obrázok používateľa antiK
Offline

V nedávnej súťaži s názvom Poklad môjho srdca, ktorú organozovala Nadácia VÚB obsadili Piešťany prvé miesto.

Súťaže sa zúčastnilo osem sôch z rôznych kútov Slovenska. Verejnosť hlasovala, ktorá z nich dostane grant nadácie VÚB. Prvé miesto obsadili sochy antických božstiev z Piešťan s počtom 3645 hlasov. Zvíťazili tesne nad alegorickými plastikami z Martina, ktoré si druhé miesto zaslúžili s 3452 hlasmi. 

Piešťanské sochy znázorňujú bohyňu úrody Ceres, bohyňu Jari a kvetov Flóru, bohyňu múdrosti, vojny a stratégie Palas Athénu, a posla bohov Merkura. Tieto diela klasicistického sochárstva boli v roku 1942 prevezené do Piešťan z kaštieľa v Kráľovej pri Senci.

Obrázok používateľa antiK
Offline

Bolo v 3. storočí v okolí Piešťan kráľovstvo Kvádov?

http://www.historickarevue.com/archiv_2009_01_3.html

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Hurvínek na jeden deň oživí trať Piešťany - Vrbové

PIEŠŤANY 6. júla (SITA) - Na železničnej trati Piešťany – Vrbové bude v nedeľu 10. júla na jeden deň obnovená osobná doprava. Občianske združenie Čango, ktoré sa snaží o využitie dávno nefunkčnej trate, ponúkne možnosť jazdy na historickom motorovom vozni M 131.1.

Takýto motorový vozeň podľa šéfa združenia Vladimíra Vaculu na trati kedysi premával. V nedeľu pôjdu štyri páry vlakov v dvojhodinových intervaloch. Osemkilometrovú vzdialenosť Hurvínek, čo je prezývka pre motorový vozeň M 131.1, zvládne za pol hodiny.

Občianske združenie Čango sa už niekoľko rokov snaží zachrániť nevyužívanú trať pred úplnou likvidáciou. Podľa Vaculu čaká na možnosť prenajať si trať, ktorú chcú nadšenci využívať na turistické účely.

Železnica spájala mestečko Vrbové s Piešťanmi od roku 1906, v druhej polovici minulého storočia jej úlohu preberali autobusy. Osobná preprava na trati Piešťany-Trebatice-Krakovany-Vrbové sa skončila v roku 1978.

__________________

Kto celým srdcom miluje svoj národ (seba), nemá ani zrnko nenávisti k iným národom (ľuďom).

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

V Piešťanoch odhalili bustu A. Wintera, zakladateľa kúpeľov

PIEŠŤANY 19. mája (SITA) - Bustu Alexandra Wintera, prvého nájomcu piešťanských kúpeľov, odhalili dnes v Piešťanoch počas historicky prvého stretnutia potomkov Winterovcov. V Piešťanoch sa zišlo 35 potomkov pre rozvoj mesta významnej rodiny z USA, Francúzska, Nemecka a Slovenska.

Medzi Winterovcami nechýbal Stephen Francis Winter, ktorý je v USA úspešný filmový režisér a scenárista. ,,Vedeli sme o tom, že naši predkovia pochádzajú z Československa, ale o kúpeľnom príbehu sme sa dozvedeli až v dospelosti,“ povedal Stephen, prapravnuk Alexandra Wintera. Na svojich predkov si pamätá ako na skromných ľudí. Do Piešťan prišli aj jeho súrodenci Donna a Terence. Viacerí z potomkov Winterovcov sa do najznámejšieho kúpeľného mesta na Slovensku dostali prvýkrát v živote.

Alexander Winter bol nájomcom piešťanských kúpeľov od roku 1888, prenajal si ich od grófa Františka Erdődyho. Krátko nato ich odovzdal synom Ľudovítovi a Imrichovi, ktorí tu postavili viaceré kúpeľné budovy, vrátane slávneho hotela Thermia Palace. V roku 1939 Ľudovítovi Winterovi z rasových dôvodov slovenská vláda kúpele zobrala. Po skončení vojny sa vrátil do Piešťan, koniec jeho podnikaniu však urobilo znárodnenie v roku 1948. Jeseň svojho života prežil v chudobe v Piešťanoch, zomrel v roku 1968 ako 98-ročný. Až po roku 1989 Piešťanci odhalili pamätnú tabuľu venovanú Ľudovítovi Winterovi, pomenovali po ňom hlavnú ulicu v centre mesta a knižne mohli vyjsť aj Winterove zápisky s názvom Spomienky na Piešťany.

Obrázok používateľa antiK
Offline

Životný príbeh Ľudovíta Wintera s názvom Spomienky na Piešťany

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Potomkovia Winterovcov sa prvýkrát stretnú v Piešťanoch

PIEŠŤANY 9. mája (SITA) - Na historicky prvé stretnutie potomkov rodu Winterovcov príde do Piešťan pätnásť členov rodiny z USA, Francúzska a Nemecka. K návšteve sa pridá aj rodina žijúca na Slovensku. Vo štvrtok 19. mája odhalia bustu Alexandra (Sandora) Wintera na hoteli Sandor Pavillon, ktorý je po ňom pomenovaný. Informovali o tom na stretnutí s novinármi organizátori stretnutia.

Winterovci počas pobytu na Slovensku navštívia Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera, Balneologické múzeum a príjme ich aj primátor Piešťan Remo Cicutto. V piatok 20. mája pôjde od hotela Sandor Pavillon cez Winterovu ulicu až na Kúpeľný ostrov slávnostný sprievod na čele s Winterovcami. Pred hotelom Thermia Palace zasadia potomkovia zakladateľov kúpeľov pamätnú lipu. Riaditeľ kúpeľov Klaus Pilz pre nich pripravil prehliadku kúpeľného areálu.

Hotel Sandor Pavillon pripraví pre potomkov Winterovcov špeciálnu rakúsko-uhorské večeru z winterovskej éry, vrátane tradičných perkov. Potomkovia pre Piešťany významnej rodiny však odkázali, že sú obyčajní ľudia a na žiadnu slávu si nepotrpia. ,,Nepripisujeme si žiadnu výnimočnosť ani zásluhy za svojich predkov. Do Piešťan prídeme ako návštevníci mesta, ktoré máme radi,“ tlmočila ich odkaz riaditeľka hotela Daniela Miháliková.

Rodina Winterovcov si zanedbané kúpele prenajala v roku 1888 od grófa Františka Erdődyho. Prvým nájomcom bol Alexander Winter, ktorý čoskoro kúpele zveril synom Ľudovítovi a Imrichovi. Winterovci začali stavať nielen kúpeľné budovy, ale podieľali sa aj na rozvoji mesta. Koniec podnikaniu Winterovcov urobilo znárodnenie v roku 1948. Až po roku 1989 Piešťanci odhalili pamätnú tabuľu venovanú Ľudovítovi Winterovi, pomenovali po ňom hlavnú ulicu v centre mesta a knižne mohli vyjsť aj Winterove zápisky s názvom Spomienky na Piešťany.

Obrázok používateľa tatar
Offline

Architekt Pavel Weisz

http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/historia/piestanski-stavitelia/pi...

 

Niečo zo secesie, (dnes už vrcholnej recesie), hotely Slovan, (už spomínal Antik) a Lipa, všetko NKP.

 

__________________

Strážca tajomstva v krajine bláznov.

sl.jpg sl.jpg lipa.jpg lipa.jpg
Obrázok používateľa tatar
Offline

Piešťany si svojich pätnásť minút slávy zažili, ale treba uznať, že tá sláva trvala trochu dlhšie (za Winterovcov).

Porovnajúc Piešťany s českými kúpeĺnými mestami a mestečkami to bude vždy iba provinčná dedina, kde v podstate skapal pes.

Napriek všetkému sa tu dá vidieť ešte niečo, čo sa dá nazvať architektúra. Podĺa mňa tá najzaujímavejšia  je už novšieho obdobia secesie a funkcionalizmu.

Asi najkrajšia budova v Piešťanoch je od architekta Pavla Weisza, jedná sa o vilu MUDr. Švorca na Beethovenovej ul. č. 3

Ďalšie jeho projekty, hotely Eden a Jalta

 

piest.jpg piest.jpg piest1.jpg piest1.jpg piest2.jpg piest2.jpg jalta.jpg jalta.jpg
Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Piešťany začali s obnovou Hudobného pavilónu

PIEŠŤANY 4. apríla (SITA) - Do otvorenia letnej kúpeľnej sezóny na začiatku júna má byť vynovený Hudobný pavilón v Piešťanoch. Spoločnosť R. U. z Dvorníkov práce za takmer 100-tisíc eur vykoná za dva mesiace. Agentúru SITA o tom informoval Igor Kováč z Mestského úradu v Piešťanoch.

Hudobný pavilón v mestskom parku slúži počas leta na hudobné a tanečné vystúpenia, bol však už vo veľmi zlom stave. Dodávateľ má odstrániť staré asfaltové a kamenné chodníky, vybudovať nové chodníky pod sedadlami a zhotoviť kaskádovité plochy pri vstupe do pavilónu. Vynovených bude aj 354 sedadiel v hľadisku, staré drevo nahradia nové agátové dosky, ktoré budú ošetrené teakovým olejovým náterom. Piešťany mali na rekonštrukciu Hudobného pavilónu vyčlenených 133-tisíc eur, vďaka elektronickému obstarávaniu sa im podarilo cenu znížiť na 96-tisíc eur.

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch je naplánované na 3. až 5. júna.

Voľby prehliadania komentárov

.

Piešťany Ružový mlyn

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.