Pamiatkovy zakon

15 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa admin_obnova
Offline
Pamiatkovy zakon

To by mohla byt prva tema na diskusiu. Skuste vyjadrit svoj nazor aj na max. hranicu pokuty za poskodenie pamiatky.

__________________

Admin

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Rétorické a slohové cvičenia - v tom sme neprekonateľní.

Mladým sa vyčíta, že nerozumia čítanému textu. Pamiatková prax ukazuje, že ani dospelí.

Obrázok používateľa Porsena
Offline

Som skeptický...

Slovensko má pomaly najprísnejší pamiatkový zákon v Európe, ale nemám pocit, že by to malo nejaký zásadnejší vplyv na dianie...

Zmeny treba robiť inde ako v zákone.

Obrázok používateľa harp
Offline

Dnes bola schvalena novela pamiatkoveho zakona.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „zákon“), ktorý bol vypracovaný na základe úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 (úloha č. 10 v mesiaci december).
Návrh zákona bol pripravovaný na základe podnetov z aplikačnej praxe, z podnetov z poradných orgánov ministerstva (Pamiatkovej rady a Archeologickej rady), z podnetov odbornej i laickej verejnosti, v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky ako orgánom špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu s celoslovenskou pôsobnosťou a inými odborníkmi z relevantných oblastí.
Cieľom návrhu zákona je zvýšiť kvalitu výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu, posilniť a konkretizovať kompetencie orgánov štátnej správy, zlepšiť prehľadnosť zákona a skvalitniť predpoklady pre realizáciu a posudzovanie výsledkov pamiatkového výskumu.
Návrh zákona zavádza a definuje nové pojmy (napr. „bezprostredné okolie nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky“, „výskum na vedecké účely a dokumentačné účely“, „vedúci výskumu“ a pod.), zavedenie ktorých si vyžiadala aplikačná prax. Precizuje sa administratívny postup a predpoklady rozhodovania pri obnovách národných kultúrnych pamiatok. Nanovo sa upravuje výkon štátneho pamiatkového dohľadu aj spolupracujúcich orgánov a osôb.
Z dôvodu zvýšenia operatívnosti ministerstva pri realizácii významných projektov či výstav sa upravuje režim povoľovania dočasného vývozu národných kultúrnych pamiatok do zahraničia. Osobitne významnými sú zmeny v oblasti pamiatkového výskumu, jeho realizácie, udeľovania osvedčení a oprávnení na jeho realizáciu. Pre lepšiu orientáciu vlastníkov, prípadne žiadateľov o pamiatkový výskum sa zavádza nová systematika.
Z hľadiska účinnejšieho postihu nezákonného konania návrh zákona zavádza nové skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov.
Zákon nebude mať vplyv na štátny rozpočet a na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, environmentálny vplyv, sociálny vplyv a životné prostredie. Zákon bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti zavedením nových elektronických služieb na informatívnej úrovni.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a je v súlade s právom Európskej únie.

 

Prikladam potrebne dokumenty...

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.cervotoc.sk // www.lanovefarby.sk

teplaren12_big.jpg teplaren12_big.jpg
PrílohaVeľkosť
11_navrh_vyhlasky_priloha_vlada.rtf 153.99 KB
0401_vlastny_material_vlada_alt_2.rtf 327.65 KB
0705_dovodova_sprava_mk-587_2013-310_23618_mk_sr_2013.rtf 106.56 KB
Obrázok používateľa vlko
vlko (bez overenia)

U pamiatkarov sa aplikaciou zakona straca dokumentacna pamiatkarska odbornost, uraduje sa.
Chyba - nedostatocne zabezpecenie vykonu rozhodnuti.
K pokute : ma zmysel len v tom pripade, ked pamiatkari v ramci prevencie budu viac v terene a budu mat k dispozicii zachranny financny balik.
Ucinok vybratych pokut - pokutu spatne vratit na tu istu stavbu alebo na zachranu inej pamiatky v ramci regionu.
Pamiatkar by mal mat zakonnu moznost nariadit regionalnej firme odstranovat havarijne stavy pamiatok v ramci svojej posobnosti. Firma by si spatne vymahala pohladavku sudom alebo cestou grantu.Nevyhnutna je silna kontrola a zabezpecenie vykonu rozhodnutiu.
Nabuduce viac.

Obrázok používateľa vlko
ks (bez overenia)

Viem o mnohých slabších miestach v "pamiatkovom zákone", ako všetky zákony u nás je poznačený dobou v ktorej vznikol, najmä nesie pečať platnej "univerzálnej" legislatívy, ktorú tak "špecializovaný" zákon (na ochranu pamiatok) ani priamou, ani nepriamou novelou nemôže "prelomiť". Zákon napr. predpokladal prijatie nového zákona o územnom (priestorovom) plánovaní, ako aj nového stavebného poriadku, v tom zmysle bol koordinovaný s rezortom ŽP (kde vtedy problematika kompetenčne patrila), potom však zámery na nové "stavebné právo" boli (už koľký krát?) zmietnuté zo stola, dnes zodpovedný rezort výstavby a reg.rozvoja nemá dokonca ani v pláne prípravu nového stavebného zákona.

Vidíte, toto je alfa a omega vašej neschopnosti. Neochota vôbec čo len navrhnúť(!) iné, špeciálne riešnie, ktoré predpokladá (pripúšťa, počíta s nimi) tak správny poriadok, ako aj samotné "univerzálne právo" (ha-ha), tzv. stavebný zákon. Vysvetlite jasne, originálnne a verejne, prečo sa ho tak sakramentsky držíte? Prečo nemáte v rezorte viac guráže na presadenie všeobecného záujmu? Nie je dostatok nápadov? Prečo prispievate k modloslužobníctvu ku "stavebnému zákonu", a vlastne prečo sa spoliehate - na iných (MŽP, MVRR SR)? Prečo automaticky predpokladáte, že iní poriešia veci za vás, najmä ak zákon nemôže "dohodnúť" a "koordinovať" žiadny radový, hoci ministerský úradník? Kedy sa spoľahlo MŽP alebo MVRR SR na rezort kultúry?

Obrázok používateľa vlko
Tomboy (bez overenia)

pokuta za poskodenie pamiatky = vyska opravy (napravy) skody + 10 % hrubej rocnej mzdy
moj navrh potom si rozmysli ci nieco budeme nicit alebo nechame pamiatky chatrat len kvoli tomu ze stoja na lukrativnych pozemkoch.
T

Obrázok používateľa vlko
Liptay (bez overenia)

"Mastná" pokuta, ale aj trest (lebo už je možná u nás aj sadzba podľa príslušných ustanovení "Trestného zákona") môže sem-tam pomôcť. Ako je "u nás zvykom" tak tí najväčší "viťúzi" zväčša aj tak "vysúdia" beztrestnosť alebo symbolické pokuty. Skôr som za prevenciu, čiže vzdelávanie, spoznávanie, uvedomovanie si kultúrnych hodnôt každého druhu (nielen "pamiatkových") počnúc od pred-školského veku. (Dobrý, vzdelaný, chápavý učiteľ urobí viac, ako mohutné tresty!) Ale aj pestovanie zdravej hrdosti k histórii, k dedovizni by nezaškodilo, a to v každom veku. No to už nie je o "pamiatkovom", ale o inom "zákone"! O zákone v nás!

Obrázok používateľa vlko
pe.ef (bez overenia)

Preposielam sem prispevok z temy "Pamiatky a EU":

Autor: Eo Ipso
Dátum: 03.01.05 14:07

Zaujímalo by ma, ak niekto považuje "pamiatkový zákon" v SR za zlý (Kristina, Schamman), v čom konkrétne je tak "zlý" a ako si predstavujú jeho zlepšenie ?!
P.S. Pokiaľ viem, mnohé európske štáty (aj z EÚ) by boli vďačné za podobný zákon aký dnes máme u nás!

Obrázok používateľa vlko
Liptay (bez overenia)

Viem o mnohých slabších miestach v "pamiatkovom zákone", ako všetky zákony u nás je poznačený dobou v ktorej vznikol, najmä nesie pečať platnej "univerzálnej" legislatívy, ktorú tak "špecializovaný" zákon (na ochranu pamiatok) ani priamou, ani nepriamou novelou nemôže "prelomiť". Zákon napr. predpokladal prijatie nového zákona o územnom (priestorovom) plánovaní, ako aj nového stavebného poriadku, v tom zmysle bol koordinovaný s rezortom ŽP (kde vtedy problematika kompetenčne patrila), potom však zámery na nové "stavebné právo" boli (už koľký krát?) zmietnuté zo stola, dnes zodpovedný rezort výstavby a reg.rozvoja nemá dokonca ani v pláne prípravu nového stavebného zákona. Napriek tomu (a iným drobnôstkam) nám napr. krajiny V4, ale aj Slovinci, zákon závidia (najmä ustanovenie špecializovanej štátnej správy, tj.pamiatkové úrady). Do iných krajín (napr. všetky štáty býv. Juhoslávie) ho žiadajú ako vzor pre svoje rodiace sa pamiatkové právo. Síce poteší, ale nemôže nás to uspokojiť, lebo aj dobrý zákon sa dá obísť (vtedy sú dôvody na porušenie zo strany vlastníkov skôr väčšie), najmä niet dosť zdrojov, zaškolených pamiatkárov, (a odborníkov vôbec), ale aj pochopenia, ochoty, kultúrneho vedomia a pod. na kvalitnú aplikáciu zákona v praxi. Atď, atď...., viac by ma však zaujali názory z "externého" prostredia. Ďakujem!

Obrázok používateľa vlko
okoloid (bez overenia)

:!: ksč píše: "...predpokladáte, že iní poriešia veci za vás.." Zdá sa, že "ksč" nepozná ani rozdiel medzi poriešiť a vyriešiť?! čo tak navrhnúť konkrétne ktorý § v zákone navrhujete zmeniť, no najmä ako :!:

Obrázok používateľa vlko
Jaroslav (bez overenia)

Keď porovnám záujem o detektory so záujmom diskutovať o pamiatkovom zákone, resp. o jeho kvalite, tak "kvalita" nášho záujmu o kultúrne dedičstvo je viac ako transparentná. No nič lepšie, si (možno?) nezaslúžime?!

Obrázok používateľa harp
Offline

Predbežná informácia

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

1. Podnet na vypracovanie a predloženie návrhu právneho predpisu a predpokladaný dátum predloženia na rokovanie vlády:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 s predpokladaným termínom predloženia na rokovanie vlády SR v októbri 2008.

2. Dôvody na prijatie navrhovaného právneho predpisu:

Dôvodom prijatia uvedeného návrhu zákona je upraviť rozhodovacie procesy orgánov štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podmienky dokumentácie, správy a prezentácie archeologických nálezov a správne delikty na úseku ochrany pamiatkového fondu.

3. Ciele prijatia návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona upraví niektoré ustanovenia na zabezpečovanie vybraných úloh súvisiacich s ochranou pamiatok a pamiatkových území a spresní činnosti orgánov na ochranu pamiatkového fondu.

4. Predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a životné prostredie:

Návrh zákona nebude mať finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a životné prostredie.

5. Zoznam právnych predpisov, ktoré bude potrebné zmeniť po prijatí návrhu právneho predpisu:

Z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyplýva potreba novelizovať zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, a to vo vzťahu k archeologickým nálezom, ktoré sú podľa §40 ods.5 zákona č. 49/2002 Z. z. majetkom štátu.

6. Zoznam vykonávacích právnych predpisov, ktoré bude potrebné prijať po schválení návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona nepredpokladá vydanie vykonávacích právnych predpisov po jeho schválení.

7. Implementácia návrhu právneho predpisu :

Návrh zákona predpokladá prijať účinné mechanizmy spôsobu nakladania s archeologickými nálezmi a stanovovania miest ich uloženia najmä v podmienkach zbierkotvorných inštitúcií (múzeí).

Obrázok používateľa harp
Offline

Predkladacia správa

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. (ďalej iba „zákon“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008, úloha č. 4.

Návrh zákona predpokladá zlepšenie legislatívneho prostredia pre smerovanie štátnej kultúrnej politiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu v súlade s procesom harmonizácie právnych predpisov s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie, vyplývajúceho z dokumentov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady, osobitne po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Zachovanie, ochrana a vhodné využívanie kultúrnych pamiatok je súčasťou právneho poriadku každého vyspelého štátu, v ktorom sa primerane uplatňujú aj medzinárodné zmluvy a dohovory, najmä dokumenty UNESCO, Rady Európy a ďalších mimovládnych medzinárodných organizácii, akými sú napr. Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS), Europa Nostra a ďalšie.

Základné dôvody a ciele návrhu novely zákona spočívajú v potrebe odstránenia legislatívnych nedostatkov spojených s novelizáciou tohto zákona, ktorá vznikla novelizáciou stavebného zákona, riešením problému správy archeologických nálezov a uplatnením požiadaviek aplikačnej praxe. Návrh zákona tiež spresňuje úlohy orgánov štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Návrhy zmien súčasného právneho stavu podľa vecných okruhov a jednotlivých ustanovení návrhu sú obsahom dôvodovej správy.

Návrh zákona nepredpokladá negatívne dopady na verejné financie, argumenty sú podrobnejšie uvedené v Doložke o posúdení vplyvov.

Návrh zákona bol zaslaný na pripomienky a do stanoveného termínu predloženia návrhu zákona na rokovanie vlády nezaslali pripomienky Únia miest Slovenska, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Európske spotrebiteľské centrum, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Návrh zákona bol dňa 11. novembra 2008 prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, ktorá odporučila predložiť ho na rokovanie vlády Slovenskej republiky po zapracovaní jej pripomienok. Návrh zákona bol upravený podľa pripomienok Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

Prilohy si mozete prezriet bud na tychto odkazoch:
www.obnova.sk/modules/nahraj/pz.zip
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/73169687BA7FFB90C12575370037...
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/73169687BA7FFB90C12575370037C466/$FILE/UV-29850_2008.zip

Obrázok používateľa ksč
Offline

Zbytočne sa navrhuje upraviť zákon a zvýšiť pokuty, keď
- súčasný zákon nevedia, nedokážu a ani nechcú uplatňovať (riaditelia KrPamÚ),
- nové pokuty sa neodvážia udeliť,
- najväčšie priestupky a delikty sa i tak majú posúnúť/postúpiť na "riešenie" orgánom činným v trestnom konaní - čo nie je závoz, ale priepasť či roklina...Prvým pokutovaným by mal byť Mgr. Maďarič, Kosová, Betková, Jurkovič, Mackovič...

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.