Milan Rastislav Štefánik

75 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa uskalienka
Offline
Milan Rastislav Štefánik

vsetkych vas srdecne pozyvam na vylet do stefanikoveho kraja vsetkych vas srdecne pozyvam na vylet do stefanikoveho kraja__________________

Kto celým srdcom miluje svoj národ (seba), nemá ani zrnko nenávisti k iným národom (ľuďom).

Fotografia v diskusiach - uskalienka
Obrázok používateľa asomtam
Offline

Obrázok používateľa asomtam
Offline

Znova aktualne

f10.jpg f10.jpg
Obrázok používateľa asomtam
Offline

Proč zemřel Generál dr. Milan Rastislav Štefánik?

..aneb Benešovo Monte Carlo

Motto: Bolševismus podporuje nejnižší člověčí pudy, demokracie apeluje na lidskou čest a svědomí. Bolševismus kupuje duše za výhody čímž vytváří strany banditů a sektářů. Bolševismus je rozklad, bída a hlad, zatímco demokracie tvoří, a je tak základem normálního života a blahobytu… Milan Rastislav Štefánik

Kartouzy, pokladnice tajemství. Z vyprávění muklů.

MUDr. Rudolf Maxa odsouzen na 16 let jako retribuční, stomatolog z Paříže, přítel majora Štefla, francouzského důstojníka a zakladatele roty Nazdar vyprávěl toto v Kartouzích:

Nepohodlný byl generál dr. Štefánik pro Beneše hlavně proto, že před odletem na ruskou frontu k našim legionářům požadoval na schůzi svolané majorem Šteflem ve Švýcarsku, za přítomnosti dalších představitelů našeho osvobození od pana dr. Beneše vysvětlení, kam přišla většina sbírky amerických Čechů a Slováků ve prospěch financování zahraničního odboje.

 

TGM svěřil tento obnos proti podpisu do rukou pana Beneše. Když tento ale nebyl ochoten podávat vysvětlení, generál dr. Štefánik zbledl rozčilením a naléhal, kam ty peníze přišly a k čemu byly použity. Pan Beneš zrudl v obličeji a všelijak se vykrucoval.

Jen major Štefl zachoval klid a hladil si svůj černý vous. Vytáhl z aktovky deník “Petit Parisien” a přečetl článek, že dr. Beneš, zvaný “roi de ROULETTE” (král rulety) prohrál v Monte Carlu velké sumy peněz. Článek byl ukončen otázkou, odkuď ty peníze měl.

Pan Beneš zařval:

To je provokace někdo mne chce kompromitovat manipulovanou lží!

 

Generál Štefánik, který se mezitím uklidnil řekl:

Jsme v cizí zemi, zde se hádat nebudeme. Vyjasníme si to před národním soudem za přítomnosti prezidenta Masaryka, jak a kdo pro naši zemi pracoval a s těmi dary na osvobození hospodařil… Schůze se rozešla rozmrzele.

Major Štefl při loučení s ostatními prohlásil:

Přátelé, to jsou jen zatím začátky. Mnoho si od toho neslibuji. Defraudace je kriminalita. Dr. Beneš od této chvíle nebude spát a jen kout pikle, jak se zbavit soudního přelíčení.

 

Převážnou část sbírky amerických krajanů získal pro první odboj předseda Čechoameričanů Dr. Karel Pergler, organizátor a vůdce tohoto odboje. Hned po převratu v roce 1918 byl uklizen jako velvyslanec do USA a později do Japonska. Doma byl zvolen poslancem. V roce 1932 předložil otázku amerických peněz veřejně, že je konečně čas, aby to TGM, který je předal dr. Benešovi, konečně vyůčtoval.

Během 48 hodin bylo zjištěno, že je americkým občanem a na nátlak vedení státu musel republiku opustit. Bylo zjištěno, že není Čechem, ač se narodil v Čechách. Přestože po řadu let byl v zastupitelských službách našeho státu a jako takový ho reprezentoval a byl 2× zvolen poslancem. Typická ukázka tehdejšího hradního teroru, řízeného Benešem. Kdyby se bývalo ono vyšetřování uskutečnilo, alespoň část pravdy o Benešovi by se bývala už tehdy dostala na veřejnost.

A mohlo být zabráněno uskutečnění jeho dalších ničemností na pokračování, včetně zaprodání naší země do bolševické sféry. Aby zlí lidé zvítězili, stačí, když ti dobří mlčí.

Po návratu generála Štefánika od legií v Rusku v roce 1918, kde už byl jako ministr války nového státu, psal pan Frič, jeden z účastníků tehdejšího setkání majoru Šteflovi – v té době již konzulovi našeho státu v Paříži.

Pan Frič psal toto:

Že pozoruje intriky proti generálu Štefánikovi a snižování jeho věhlasu mezi politiky.

Že pan Beneš se jako jediný staví vedle TGM, že má pocit, jako kdyby pana Beneše hryzala vyhrůžka Národním soudem po návratu Štefánika do vlasti.

A navíc, že se mu dostaly do rukou nějaké dokumenty, dokládající přípravu atentátu na generála Štefánika při jeho návratu vlakem.

To bylo sděleno i generálu Štefánikovi a ten byl rád, že se někdo stará o jeho bezpečí. Při návratu z Itálie do vlasti použil tedy pro něj již připravené italské letadlo Caproni.

Netušil, že letí v letadle smrti.

Přesto, že kde kdo v Bratislavě znal poměrně přesnou dobu příletu generála Štefánika, vojenské jednotce bylo tvrzeno, že se čeká maďarské výzvědné letadlo, které musí být sestřeleno. Vojáci poznali sice ne maďarskou, ale italskou značku na křídlech celkem zavčas, ale…! Proto byli postupně podle stupně upovídanosti likvidováni.

 

Smrt generála dr. M. R. Štefánika – dle Ferdinanda Peroutky.

V neděli 4. května 1919 před polednem chystala se Bratislava slavnostně uvítat osvoboditele generála dr. Milana Rastislava Štefánika. Několik minut před dvanáctou objevil se nad Bratislavou italský dvojplošník a začal kroužit nad letištěm. Bylo větrné počasí. Snad sražen větrem, snad z jiné, nikdy nevysvětlitelné příčiny aeroplán prudce zakolísal, začal kolmo padat k zemi a zmizel zrakům pozorujících. Za malým lesíkem vyrazil k nebi proud černého dýmu.. Tragédie, jak se tušilo, byla dokonána.

 

Tolik doslova dle publicisty Ferdinanda Peroutky v jeho “Budování státu”. Je známo, že pan Peroutka patřil k “hradním” stoupencům politiky pana Beneše. Proto větrem obešel “nikdy nevysvětlenou” smrt generála Štefánika, ale nechal si dvířka k možnému útěku z vědomé lži otevřená slovy “snad z jiné, nikdy nevysvětlitelné příčiny”.

K odhalení mohyly generála Štefánika přišli všichni – mimo Beneše a komunistů.

Upraveno dle studie M. Lička v SNN 1990

Byla to vražda..

Okolnosti, za jakých došlo k vajnorské katastrofě byly na Slovensku veřejným tajemstvím. Jeden z prvních žalobců byl Milanův bratr Igor Štefánik, evangelický kněz z Palanky v Jugoslávii.

 

V dopise, zveřejněném v Národních novinách v Martině, napsal:

Generálovu smrt nezapříčinila náhoda, to byla úkladná vražda! Na to poukazují mnohé stopy, které čekají na vyšetření.

Bratr Igor učinil veřejné prohlášení protože doufal, že na základě toho dojde k soudní žalobě a řádným vyšetřováním budou praví viníci v pozadí usvědčeni. Nedošlo! Místo toho bylo sestaveno několik komisí postupně za sebou, do kterých ovšem členy jmenoval Hrad a všechny končily závěrem: Nešťastná náhoda.

Veřejné mínění označovalo právě Beneše za hlavního viníka vajnorského neštěstí. Ještě jednou pak bratr Igor veřejně protestoval při odhalování mohyly na Bradle projevem, ve kterém také upozornil na nepřítomnost Beneše.

V roce 1919 začal neveřejný proces s vojáky, kteří o střelbě vypravovali: při přeletu letadla nad dělostřeleckými kasárnami ve výši asi 100 m vypálili na rozkaz salvu z pušek a potom stříleli jednotlivě. Pravděpodobně letedlo zasáhli, protože počalo hořet. “Dostali jsme rozkaz”, vypovídali, “že přiletí nepřátelské letadlo a že ho musíme sestřelit”.

Nebylo to poprvé, co vojáci takto hovořili. Soudní projednávání však bylo náhle přerušeno, svědkové byli policií zastrašeni a celá záležitost se dočasně ututlala. Žár oprávněného podezření však pod povrchem doutnal dál a trvale narušoval vztahy mezi Slováky a Čechy.

Hradní historik Ferdinand Peroutka, který se snažil zpočátku vysvětlit zřícení letadla “asi závanem větru”, po letech přiznal, jak byl generál Štefánik na Hradě a pro jejich politické zájmy nežádoucí.

 

 

Peroutka:

Byly spekulace o tom, jak by se asi Štefánik zachoval, kdyby návrat do vlasti přežil. Musíme přemýšlet, jakou úlohu by hrál v demokratické republice tento zarytý individualista s aristokratickými zálibami, kdyby ho osud nebyl skolil na samotném začátku..

Měl mnoho předpokladů v sobě, aby se stal přívržencem diktatury na vůdcovském principu. Na kterou stranu by se postavil, když po letech začaly tyto myšlenky rozrušovat Evropu? A jak velká by byla v kritické chvíli jeho osobnost? Jaké by z toho vznikaly zmatky a problémy (rozuměj pro Beneše, ne pro oba naše národy). Štefánikovou smrtí se posílila převaha liberálních realistů v zahraničním odboji. Neboť ti, co nakonec po jeho smrti zůstali, byli realisti.

Vítězství zaharaničního odboje se datuje přece dnem 28. října 1918. Kdo tedy “zvítězil” toho 4. května 1919 zavražděním generála Štefánika? Při každém podezření z vraždy se nejdříve zjišťuje, kdo mohl mít z jeho smrti prospěch. Peroutkův článek mohl být také indicií k usvědčení organizátorů zločinu.

Sestřelení generála Štefánika – likvidace posledních svědků ještě po roce 1945.

Po sestřelu italského letadla Caproni s generálem Štefánikem, po výsleších po květnu 1919, začali za záhadných okolností umírat vojáci, kteří přiznali, že se zúčastnili střelby. To se dozvěděli Jiří Forman z Plzně a Oldřich Fořt z Litomyšle, oba v tu dobu pracující v Praze. Když vypozorovali, že i oni jsou sledováni, uprchli jedné noci do Paříže. Tam se živili až do roku 1938 malováním pokojů.

Teprve po odletu Beneše z Prahy do Londýna, odvážili se vrátit domů. Zde zjistili, že až na další dva, jsou už jen poslední čtyři dosud žijící z jednotky, nasazené tehdy k sestřelení letadla. Při pátrání po těch známých zjistili, že například jeden z nich, Bohumil Raiman, zemřel už v roce 1930 v Proseči za nevysvětlitelných okolností.

Ale hned v květnu 1945 po návratu Beneše do vlasti, byli tito poslední 4 pozatýkáni a se svými vědomosti jako retribuční izolováni za zdmi věznic.

 

Ale nemluvili, věděli už co by následovalo. Takto aspoň přežili.

Jiří Forman z Plzně – 16 let
Oldřich Fořt z Litomyšle – 16 let
Lesní inženýr Starý – Slovák – 20 let
Karol Murgaš – Slovák – 20 let

Dr. Štefánik jako prozíravý státník

Oproti nazorům Masaryka a Beneše prosazující neutralitu, která byla vlastně přímou pomocí počínajícímu bolševismu, měl generál Štefánik v roce 1918 na Sibiři k legionářům projev, který ho kvalifikuje i jako prozíravého státníka.

 

Mimo jiné řekl:

Bolševizmus je popieranie demokratizmu. Bolševizmus kričí a reve, demokracia myslí, poučuje a přesvědčuje.
Bolševizmus sťahuje bližnému s tela kožuch, demokracia šije plášť pre všetkých, i pre chudobných.
Bolševizmus poburuje najnižšie pudy, demokracia apeluje na česť a svedomie.
Bolševizmus dává ĺudu pálenku a dýku, demokracia kladivo a pluh.
Boľševizmus hádže protivníka do mora, vytahuje ho zo žalára a ubíja ho, demokracia lieči, prípadne trestá a napravuje.
Bolševizmus kupuje duše za výhody tvorí strany banditov a sektárov, demokracia zaručuje účasť všetkých na výhodách a právach.
Bolševizmus je rozklad, bieda a hlad. Demokracia tvorí, je základom normálneho života a blahobytu.
Bolševizmus je oslňujúcí záblesk traskaviny, demokracia žiarivý maják spásy.
Bolševizmus je nepriateĺom ĺudstva a musí sa proti nemu bojovat.

Beneš o demokracii jen žvanil – dr. Štefánik ji chtěl praktikovat! Vývoj vedoucí k našim národním katastrofám dal dr. Štefánikovi za pravdu.

K sestřelení generála Štefánika soudruzi mlčeli. Byl antibolševik.

Historie se velmi často píše cenzurováním událostí, opakováním lží nebo mlčením o nepohodlné pravdě. Na příklad jak na letišti Vajnory u Bratislavy shromážděný lid slyšel střelbu a v zápětí viděl Štefánikovo padající letadlo z výšky už jen asi 100 m během přistávání.

Tak to také ve zprávách přinesla většina novin. Pak bylo “doporučeno” mlčení, trvající dodnes. Poněvadž šlo o generála Štefánika, zavilého antikomunistu, soudruzi za jejich 40 let neměli zájem se exponovat pro pravdu.

Ještě dnes, historik zatížený bývalou hradní poddajností nebo národně-socialistickou legitimací, když už střelbu a zřícení nemůže popřít, pokouší se zločin “vysvětlit” závanem větru. Nebo náhlou nevolností generála Štefánika, který ze vzrušení z návratu do vlasti údajně mohl omdlít, padl na řídící páku a tím strhl letadlo do propasti.

 

 

Dokonce úmyslnou sebevraždou Štefánika za zoufalství z časté nemoci a že mu prý bylo lhostejno, že zaviní smrt ještě dalším třem členům posádky. Nebo připouští, že ta střelba, kterou slyšelo na tisíce shromážděných občanů, sice byla, ale prý někde v dáli na maďarském území. A dalšími podobně trapnými blekotinami se vrtichvosti snaží zdůraznit nevinnost Beneše, zodpovědného za tento zločin.

Také krysy, zahnané do rohu, při hledání možnosti úniku, se vztekle brání vyskakováním, kousáním a drápáním. S jejich “pravdou” zakrývanou zdánlivou seriozností intelektuálů a pánů profesorů je to jako se šídlem v pytli.

 

Tak svět odplácí

Masaryka a Beneše jako politiky udělal Štefánik. Až do setkání s ním byli jen součástí hejna, jež obletovalo dohodové štáby. Když ve Francii byla dne 21. srpna 1914 založena rota Nazdar a o den dříve v Kyjevě ustavena Česká družina v ruské armádě – v tu dobu byl Masaryk pořád ještě ve Vídni.

Byl to Štefánik, který po jeho příchodu na západ oba dva uváděl k představení tehdejším vlivným. Všechna memoranda před tím, která Masaryk psal čelným osobám dohodových států, zůstávala nezodpovězena. Jméno jim udělaly teprve legie a dr. Štefánik, Slovák, francouzský občan a generál, zakladatel našich italských legií, snoubenec italské princezny a tak dále..

Zdroj: Černá kniha minulosti; autoři Zbyněk Ludvík jáchymovské KZ-číslo 02480, Václav Bureš jáchymovské KZ-číslo 13244 a jiní. S laskavým svolením autora knihy Zbyňka Ludvíka uveřejněno na webu Atllanka (Václav Bureš již bohužel zemřel v roce 2000)

Sepsal Viktor Malý

 

Doslov od Atllanky

Dlouho jsme váhali se zveřejněním tohoto článku – jeho podoba má totiž dost prvků zavánějících konspirací. Třeba to konspirace je, netušíme.., a těžko někdo po uplynulých letech prokáže skutečnou pravdu.

 

Když ale zapomenete na konspirace a přijmete tento text jako jedno s možných vysvětlení naší novodobé státní historie, zjistíte jak úžasně ta kolečka okolo Beneše, Sovětů a bolševismu do sebe zapadají – a proto tu ten text je. Jeho cílem je zaujmout a přinutit naše „dané a neměnné pravdy“ k ústupu a zlenivělý mozek donutit opět ke svobodnému myšlení.

Protože svoboda je k ničemu jedinci, kterého za kus žvance odnaučili páni myslet.

A právě historie nás učí, že ptáci, zvířata i lidé se často dobrovolně navracejí do svých volier, zoologických zahrad a koncentráků – protože ztratili schopnost samostatně žít. Svět se tak pohybuje ve stále menších kruzích, které nás jednoho dne zcela pohltí.

Proto čtěte, myslete a bojujte za svou svobodu a staňte se tak konečně pány vlastních osudů a změňte tím pro své potomstvo navždy svět. Kdo – když ne vy, a kdy – když ne teď! Nová levicová a islámská totalita klepe na naše dveře a my je máme pro každého otevřené…

Nepřehlédněte:

Černá kniha minulosti ze které je čerpáno u nás nikdy oficielně nevyšla. Je šířena do Česka „samizdatem“ a objednat a zakoupit ji můžete zde: ZLudvik@t-online.de Přijde vás s poštovným zhruba na 320 Kč. Vřele doporučuji všem, co si konečně chtějí přečíst něco jiného, než komunistické vyprávěnky, o své vlastní minulosti. Další neméně zajímavé knihy bojkotované ze strany našich levicových nakladatelů najdete zde, ve Stánku antibolševické literatury

 

Více zde: http://pigopolach.webnode.cz/news/za-co-pane-boze-za-co-aneb-neco-impres...
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Obrázok používateľa asomtam
Offline

a ešte jeden Štefánik

Pochod generála Štefánika: pre klavír a spev

Ferko V Brezovský

pochod-generala-stefanika.jpg pochod-generala-stefanika.jpg panorama_bez_nazvu2.jpg panorama_bez_nazvu2.jpg panorama_bez_nazvu3a.jpg panorama_bez_nazvu3a.jpg panorama_bez_nazvu4.jpg panorama_bez_nazvu4.jpg
PrílohaVeľkosť
pochod_generala_stefanika_1.pdf 2.39 MB
Obrázok používateľa asomtam
Offline

Možno, že sa niekto poteší z tohto môjho scanu.

MALI SME MY SOKOLA .... )
MUŽSKÝ SBOR · NA SLOVÁ ~
ŠTEFANA. KRČMÉRYHO
PRE SPEVÁCKY SBOR SLOVENSKÝCH
UČITEEOV Z PRILEŽITOSTI 10. VÝROČIA
JESTOVANIA ČSL. REPUBLIKY SLOŽIL
MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ

my_sme_mali_sokola_stranka_1.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_1.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_2.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_2.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_5.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_5.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_4.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_4.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_5.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_5.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_6.jpg my_sme_mali_sokola_stranka_6.jpg
PrílohaVeľkosť
my_sme_mali_sokola.pdf 707.62 KB
Obrázok používateľa mazoslav
Offline

...úžasný človek, velmi zaújmavé informácie

Obrázok používateľa asomtam
Offline

Pohľadnica

mrs_1938.jpg mrs_1938.jpg
Obrázok používateľa antiK
Offline

Článok s názvom, ktorý možno pokladať za žurnalistické zveličenie

čítajte viac...

__________________

http://hradbysamoty.org/

Miesto (slovenského) nešťastia Miesto (slovenského) nešťastia
Obrázok používateľa harp
Offline

V Trnave si uctili osobnosť generála Štefánika TRNAVA

4. mája (SITA) - Osobnosť Milana Rastislava Štefánika si pri príležitosti 93. výročia od jeho tragickej smrti v Trnave pripomenuli predstavitelia mesta, samosprávneho kraja, spoločenských organizácií a politických strán položením vencov pri jeho soche. Viceprimátor Bystrík Stanko v príhovore povedal, že Štefánik sa svojou prácou a nasadením pre slovenský národ, hlavne v rovine diplomacie a politiky, zapísal nielen do dejín Slovenska, ale zanechal nezmazateľnú stopu v európskom priestore.

 

 

Viac na: http://www.obnova.sk/diskusia/trnava?page=8#comment-65125

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.lanovefarby.sk

Obrázok používateľa harp
Offline

Vzdycháme, že život je krátky a súčasne ním ľahkomyseľne mrháme.

Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom šľachetným, bez známok slabosti, s mysľou bádajúcou bez prenáhlenia a preceňovania svojich schopností.

Blúdim vo svete sám a smutný, moje jediné šťastie je, že sa stanem užitočným. Verím vo vyšší ideál, chcem slúžiť.

Aká tragédia a aká komédia je ten život.

Miluj, ale zachovaj si svoju silu, voľnosť, individualitu.

Odmietam akéhokoľvek sudcu. Tým môže byť iba Boh alebo jeho hlas v mojom svedomí.

O toľko som volnejší, o koľko som učenejší a o toľko nevedomosť v putá jíma.

Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť nešťastným, najšpatnejšou vecou je hnusný chrakter.

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, nie je jej hodný.

Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť!

Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu.

 

Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.

Milujem pravdu nielen z mravného stanoviska ale aj ako matematik. Ako priama čiara je najkratšoím spojením dvoch bodov, tak je pravda najkratšou cestou k uskutučňovaniu našich predstáv.

Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.

Ja som matematik. Hľadám veci pozitívne, hlavnou vecou je objasniť si cieľ a jeho hodnotu.

Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkých ich chybám, je potrebné učiť ich milovať, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

Poctivosť nie je slovo - to je logický dôsledok života..

Obrázok používateľa harp
Offline

Som Slovák telom i dušou - neznám lásky polovičatej.

 

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný.

 

Kto zaobchádza so všetkými ľuďmi rovnako, uráža tých, ktorí sú lepší.

 

Naša sloboda bude, a preto je už dnes.

Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.

 

Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna.

Žil som krásny život, prežíval som večnosť v sekundách.

 

Nežiadam nič iné, len aby moji ľudia mohli umierať za svoje ideály.

Ak už mám padnúť, nechže som aspoň v slovenskej zemi pochovaný.

 

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, na ktoré nemáme na všetky vplyv. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu treba obetovať.

 

Búrlivý je môj život a bude plný zápasu. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.

Veriť, milovať, pracovať.

 

Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.

Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.

 

Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šlachetné a človečenstvu prospešné.

Ach, aké hrozné je poznanie skutočnosti.

 

Národ si slobodu musí zaplatiť svojou krvou.

Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. Teraz-teraz chcem žiť.

 

Roky a roky žijú dakedy ľudia vedľa seba a sú si cudzími.

História a zdravá logika ukazujú, že čo je zhnité, nemá trvania.

Obrázok používateľa harp
Offline

A pridavam dalsie.

peniaze_02.jpg peniaze_02.jpg peniaze_03.jpg peniaze_03.jpg
Obrázok používateľa harp
Offline

Aj s nostalgiou spominam.... Tuto si vsak nepamatam.

peniaze_01.jpg peniaze_01.jpg
Obrázok používateľa asomtam
Offline

Tuším, že najobľubenejšia podoba...

milan_oblubený.jpg milan_oblubený.jpg
Obrázok používateľa antiK
Offline

Čo sa písalo desať rokov po tragickej udalosti...

duch jeho ďalej pôsobí medzi nami... duch jeho ďalej pôsobí medzi nami... Najväčší hrdina Slovenska mŕtvy leží na drahej, oslobodenej zemi... Najväčší hrdina Slovenska mŕtvy leží na drahej, oslobodenej zemi...
Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Kdyby Štefánik přežil... Svorník republiky, nebo odchod na Tahiti?
   
    Jak by se vyvíjely dějiny Československa a muže, který stál u jeho vzniku - Milana Rastislava Štefánika - kdyby slavný generál nezahynul na letišti poblíž Bratislavy? Odpověď na tuto otázku hledají tvůrci dokumentu ČT Co by kdyby, v němž vystupují i Štefánikovi potomci.

Dokument, který ČT odvysílá v úterý 21. února ve 20:50, ponechává stranou teorie, které se kolem smrti významného generála, astronoma a politika rojí - tedy že se stal obětí atentátu či palby pomýlené protivzdušné obrany. Místo toho pracuje s alternativním scénářem: Jaké by mohlo být Československo, kdyby Štefánik nezahynul? A jaký by byl on sám?

    Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kdyby-stefanik-prezil-svornik-republiky-nebo-odch...

Obrázok používateľa Eo Ipso
Offline

Prepáčte v úvode príspevku "časový skrat", prebral som v pôvodnom znení článok z blogu (SME), ktorý bol uverejnený v deň storočnice pozorovania.....( spomínaný blog tu:


http://liptay.blog.sme.sk/c/263629/Zatmenie-Milana-R-Stefanika.html


 

Obrázok používateľa Eo Ipso
Offline

Zatmenie Milana R. Štefánika

        Tých zatmení bolo viacero, v tomto príspevku ide o pozorovanie úplného zatmenia na ostrove Vava´u, v súostroví Tonga. Píšem, samozrejme, o zatmení Slnka. Prečo to spomínam práve teraz ? Dnes je totiž presne 100 rokov odo dňa, kedy v zóne totality uvedeného zatmenia M. R. Štefánik pozorovania uskutočnil. V správe o tejto udalosti astronóm Štefánik píše:

      „ Aby som ta došiel včas, musel som opustiť dňa 24. februára Tahiti, kde som už skoro rok konal astronomické štúdiá, a prejsť súostrovím Cookovým, Novým Zélandom a Tongatabu. V deň môjho príchodu, 7. apríla, sa práve končilo obdobie dažďov a horúčava sa zmierňovala, čo uľahčilo prípravné práce. Moje prístroje boli inštalované na nízkom kopčeku vzdialenom niekoľko sto metrov od prístavu Neiafu (južná šírka 18° 39´17,5´´, západná dĺžka 173° 58´55´´)“.

      M. R. Štefánik následne popisuje zostrojenie prístroja, nakoľko z pozorovateľne na Tahiti vzal iba niektoré súčiastky. Na jednom konci osemstrannej drevenej tuby umiestnil Schaerov fotoobjektív (priemeru

27 cm), na druhom konci fotokomoru. Tubu pripevnil na dvojramennú vidlicu, ktorá spočívala na murovaných pilieroch. Tie  vybudoval z miestneho korálu a z cementu, ktorým sa prezieravo zásobil na Novom Zélande. Ďalej sa možno oboznámiť s podrobným popisom detailov prístroja, ktorý predstavoval celkom uspokojivú stálosť a pravidelnosť. K ďalekohľadu M. R. Štefánik pripojil mriežkový spektrograf.

      O zatmení M. R. Štefánik v správe píše:

„V deň zatmenia bola obloha sprvu zaoblačená, ale čoskoro začal vietor rozháňať mraky. Nebudem popisovať zaujímavé, ale obvyklé úkazy, ktoré sa objavujú, kým je zatmenie ešte len čiastočné. Spomeniem iba veľkolepé slnečné halo zahliadnuté obláčky, ako aj čarovnú hru dúhove sfarbených oblakov, cez ktoré som obdivoval slnečný kosák, ktorý sa pomaly zmenšoval a skryl sa za clonu mračien práve vo chvíli, keď sa približoval druhý dotyk. Okolo 9 h 36 min. 40 s. zahalila náhle nebo i zem temnota a všetci pozorovatelia mali dojem, že totalita sa začala. Ale o 15 s. neskoršie sa znova na chvíľu objavil úzky srpok nezatmeného slnka. Úplné zatmenie sa teda začalo iba 5 alebo 6 sekúnd pred vopred vypočítaným časom. Náhly príval svetla nám dal tušiť, že sa približuje tretí dotyk. Ak je tento dojem správny, trvanie zatmenia neodpovedalo predvídanému času, bolo o niekoľko sekúnd kratšie.“

      Pôvodným zámerom M. R. Štefánika bolo urobiť postupne sériu fotografií Slnka pri totálnom zatmení, vzhľadom na stav oblohy však v ostatnej chvíli zmenil program. Využijúc rozjasnenie počas totality obmedzil sa na fotografovanie slnečnej korony. Taktiež získal fotografie spektra korony spektrografom, ktorý bol nastavený tak, aby zachytil iba obmedzenú časť spektra.

      Tieto a iné podrobnejšie údaje M. R. Štefánik publikoval v článku, ktorý (podobne ako jeho 11 ďalších článkov) vyšiel v akademickom časopise Comptes rendus, zv. 154, s. 565, z 26. februára 1912.

 

Prameň: Hvezdárske články Milana Štefánika, v slovenskom preklade vytlačil a vydal Ján Trnovský, Nové Mesto n/Váhom v roku 1944. 

                  

 

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Slováci sa vydajú po stopách Štefánika na ostrove Vava’u

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - V utorok 18. októbra odlieta slovenská výprava pod vedením Jaroslava Oršulu na ostrov Vava’u v rovnomennom súostroví, ktoré je súčasťou pacifického štátu Tonga. Hlavným cieľom expedície s názvom Štefánik / Vava’u 1911 - 2011 je získať jeden z dvoch betónových stĺpov, ktoré za asistencie pomocníkov zhotovil Milan R. Štefánik.

Stĺpy slúžili Štefánikovi ako statívy pri pozorovaní úplného zatmenia Slnka 28. apríla 1911. Ide o jedinú hmatateľnú trojrozmernú pamiatku na pôsobenie Štefánika ako astronóma na južnej pologuli. Stĺpy ako prví objavili členovia expedície AntArktis v roku 1994 na vŕšku Paris nad mestečkom Neiafu, ktoré je administratívnym centrom súostrovia Vava’u. Na jednom zo stĺpov bola umiestnená pamätná doska, ktorá v slovenskom a anglickom jazyku pripomína pôsobenie Štefánika na tomto mieste.

Expedíciu, ktorú organizuje Športový klub IAMES v Bratislave pod záštitou Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, tvoria okrem Oršulu aj odborný garant František Kele, kameraman Michal Vasilko Kele, lekár a fotograf Milan Šimunič a asistent kameramana Milan Supek. Ďalšími cieľmi výpravy sú vzdať poctu Milanovi R. Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia úspešného pozorovania zatmenia Slnka, získať technickú dokumentáciu na vyhotovenie repliky jedného zo stĺpov, predpripraviť prípadný dovoz jedného originálu z dvojice stĺpov na Slovensko a taktiež navštíviť a zdokumentovať miesta na Severnom ostrove Nového Zélandu, ktoré Štefánik navštívil v roku 1911 pri ceste na Vava’u. Návrat výpravy je naplánovaný na 9. novembra. V prípade, že by sa jeden zo spomínaných stĺpov podarilo dopraviť na Slovensko, členovia expedície by ho chceli umiestniť v múzeu Milana R. Štefánika v Košariskách.

Agentúru SITA informoval kameraman expedície Michal Vasilko Kele.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Aj vďaka Štefánikovi dnes žijeme v slobodnej krajine

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - V Košariskách si dnes pripomenuli 131. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. „Generál Štefánik svojím konaním posúval a formoval naše novodobé dejiny. Celý život odhodlane pracoval, pretože sám veril, že pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalostí niet nemožností,“ povedal štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák v príhovore pri bývalej evanjelickej fare, z ktorej je dnes múzeum venované pamiatke tohto slovenského velikána. Ako pripomenul, Milan Rastislav Štefánik si veľmi prial, aby jeho práca bola prínosom pre ľudí a celý slovenský národ, ku ktorému mal veľmi blízko. Napriek tomu, že žil vo Francúzsku, osud Slovákov mu nebol ľahostajný. „Bol slovenskou osobnosťou s rozmerom a myslením Európana. Podarilo sa mu skĺbiť národné a európske záujmy,“ zdôraznil štátny tajomník.

Na pamiatku generála Štefánika boli postavené mnohé pamätníky a napísalo sa o ňom nemenej kníh. „Sú to prejavy snahy zachytiť výpovednú hodnotu jeho myšlienok a uctiť si jeho prácu,“ pripomenul Ondrejcsák. Zároveň zdôraznil, že jeho ideály sú univerzálne a platné v každej dobe. „Aj vďaka generálovi Štefánikovi dnes žijeme v slobodnej krajine,“ dodal. Rezort obrany si význam osobnosti Milana Rastislava Štefánika pripomína aj tým, že Štefánik bol uznaný za prvého vojnového veterána na Slovensku. V roku 2004 mu oddelenie vojnových veteránov ministerstva obrany vydalo preukaz vojnového veterána s číslom 0001. Preukaz je umiestnený práve v Štefánikovom múzeu v Košariskách.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

z poslednej navstevy Muzea M.R.Stefanika v rodnej obci Kosariska...


vyznamenania, ktore mal Stefanik na hrudi pripate v case tragickej smrti...

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

viac info...
http://www.brezova.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=491&Item...
+ Pozvánka na kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované
pri príležitosti 90. výročia smrti M. R. Štefánika a v rámci projektu IKONA ŠTEFÁNIK,
ktoré budú prebiehať už od 1. mája 2009

vela krasnych zazitkov vam zela
rodacka zo Stefanikoveho kraja :smt039

Obrázok používateľa uskalienka
Offline


zdroj: casopis BRADLO, c. 38-39/2005
http://www.mrstefanik.sk/Bradlo%2038_39.pdf

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Stefanik prisiel do Pariža 28.11.1904, nechcel sa zivit hocicim... to by nebol cestoval do Pariza… chcel sa uplatnit v svojom odbore - astronomia... od profesora prazskej techniky dostal dve odporucania... najvacsie autority medzi astronomami v Parizi... Camill Flammarion a Jules Janssen...
Stefanika viac lakal Flammarion… dufal, ze sa stane jeho ziakom… tato nadej sa mu nesplnila… no Flammarion ho prijal, povzbudil a slubil, ze ho predstaví Janssenovi… ten bol vsak mimo Pariza a mal sa vratit az na jar buduceho roku…

Stefanik sa ocitol v nezavidenia hodnej situacii… nadej, ze sa mu podari uchytit sa, bola minimalna… a pre jeho impulzivnu, netrpezlivu povahu bolo cakanie hotovymi mukami… keby bol ostal iba pri racionalnej analyze, urcite by bol z Pariza odisiel… mnoo, prave v tejto kritickej chvili sa prejavila charakteristicka crta jeho povahy – neustupnost, obrovska vola a presvedcenie, ze na svete niet nemoznych veci…
v tazkej situacii nasiel oporu v skupine ceskych umelcov, ktori v Parizi tvorili nepocetnu, ale svornu a culu spolocnost… zoznamili ho s mnohými parizskymi umelcami a predstavili mu prostredie tamojsej bohemy… v tazkej chvili pomohli moralne i financne… parizsky umelci mu boli blizki i svojimi zivotnymi postojmi, volnomyslienkarstvom… stretol sa tu i so slobodomurarskym hnutim… za svoje prijal zasady ako charitativnost, humanizmus a zdoraznovanie mravnych hodnot… ktore mu boli blizke uz z cia studijneho pobytu v Prahe... bol stupencom Mararykovho ucenia...

pocas cakania na astronoma Janssena zacal Stefanik navstevovat aj parizske salony a oboznamovat sa so svetom parizskej „vyssej“ spolocnosti… a tu zabaval spolocnost iluzionistickym remeslom… Stefanik ovladal 18 trikov… taak a tieto kuzelnicke pomocky boli jeho osobnymi vecami…

zdoj casti infosiek: Dusan Kovac, Portrety, M.R. Stefanik

viac o Stefanikovi... Kuzelnik... Vynalezca... v clanku Nezvycajne zaujmy buduceho generala... http://www.obnova.sk/clanok-2860.html

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

viete o tom, ze Stefanik bol nas clovek??
myslim teraz na jeho zanietenost i pri zachrane kulturnych diel... pocas 10 mesacneho pobytu na Tahiti v roku 1910, inak toto obdobie bolo nepochybne jedno z najpokojnejsich a najstastnejsich obdobi jeho zivota... hoci tu mal haldu pracovnych povinnosti... zakladal meteorologicke stanice a robil meterologicke pozorovania... pozoroval Halleyho kometu... a nielen tu :lol: okrem domorodkyn si vsimal i drevene ploty a hrantiky pre domace zvierata... zaujala ho hlavne drevorezba... material, z ktoreho boli tieto uzitkove predmety vyrobene... Stefanik mam vedomost, ze na Tahiti zil tri roky francuzsky maliar Paul Gauguin (1848-1903)... vyzvedal od domorodcov odkial maju pouzity material a ti sa mu veru priznali, ze pouzili diela nejakeho belocha... nakolko bol Stefanik adaptabilny, dokazal svojou prirodzenostou domorodcov presvedcit, aby mu pouzite casti drevorytov a drevorezov z tvorby francuzskeho maliara odovzdali... on ich potom poslal do Francuzska na zrestaurovanie... taaakze Stefanikovym pricinením sa zachranila velka cast diela tohto vyznamneho francuzskeho maliara... :thumbleft:

Stefanik mal proste blizko i k umeniu... bol to skutocne vsestranny Clovek... ale to preto, ze CHCEL... a zil srdcom... nieco o jeho tazkych, zato bohemskych zaciatkoch vo Francuzsku, ktore mu neskor pomohli budovat diplomaticke vztahy pre vznik Ceskoslovenska, nabuduce... "velke veci" zacinaju pri zabave... to ja uz daaavno tvrdim... aaa sa mi paci, ze to historia i potvrdila...

mnoo a este vam pridam nieco pre vas kukuc z pera Milana... je to vlastnorucna ilustracia diplomovej prace...

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

zivotopis Milana Rastislava Stefanika v cislach... aaa hlavne krasne - ine fotto TU:

http://www.zskosariska.edu.sk/page3/id0

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Kalendár akcií k oslavám 130. výročia narodenia M. R. Štefánika

21.7. 2010 o 10.00 h, Priepasné, Obecný úrad
Štefánikov turistický pochod Priepasné – Bradlo
II. ročník turistického pochodu organizovaný Spolkom rodákov M. R. Štefánika, Spoločnosťou M. R. Štefánika a Klubom slovenských turistov Myjava.

PIATOK – 23. 7. 2010

18.00 h, Košariská, Obecný úrad
Čo nemohol zachytiť svojím objektívom Milan Rastislav Štefánik
Vernisáž výstavy fotoamatérov, odovzdanie cien a diplomov z fotosúťaže.
Obrazopis sveta objektívom M. R. Štefánika
Digitálna prezentácia fotografií M. R. Štefánika.

20.00 – 22.00 h, Košariská, evanjelický kostol
Filmový večer o M. R. Štefánikovi
● dokumentárny film V siločiarach viery
úvod Mgr. Zuzana Durcová, evanjelická farárka
● prednáška M. R. Štefánik a československá zahraničná politika
prednáša Mgr. Michal Kšiňan
● francúzsky dokumentárny film Štefánikov neuveriteľný osud
úvod PhDr. Miroslav Musil, PhD.
● premiéra dokumentárneho filmu M. R. Štefánik
úvod autor PhDr. Pavol Kanis, CSc.
● premiéra dokumentárneho filmu Milan Rastislav Štefánik na Tahiti

22.00 – 24.00 h, Košariská, ihrisko
Ja s udivením hľadím do vesmíru I.
Nočné pozorovanie hviezdnej oblohy sprostredkované ďalekohľadmi a výkladom pracovníkov Tekovskej hvezdárne v Leviciach.

SOBOTA – 24. 7. 2010
rôzne kultúrne a športové podujatia...
Deň s Ozbrojenými silami a zbormi Slovenskej republiky
Slávnostné otvorenie celej novej cyklotrasy 4CYKLOREGIO

NEDEĽA – 25. 7. 2010
Celoštátna slávnosť 130. výročia narodenia M. R. Štefánika
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

Mohyla MRS o 13.00 – 14.00 h

Počas nedele rôzne kultúrne akcie v obci Košariská a v meste Brezová pod Bradlom.

Podrobný program... http://www.brezova.sk/images/dokumenty/kalendar_akcii.pdf

Obrázok používateľa harp
Offline

http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicrevi...

http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=topicrevi...

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

tento prispevok patri URCITE do tejto temy ;)

Dobrý deň.
Náhodou som našiel toto fórum a túto tému. Mám hneď prosbu o pomoc, ktorá sa skoro hodí k tomuto vláknu. Posledné dni venujem získavanie informácií o vyznamenaniach M.R. Štefánika na jeho známom portréte http://www.tatranci.sk/repository/images/mrstefanik.jpg
Zaujímal by ma presný názov a presný eventuálny stupeň rádu alebo vyznamenania, s akým bol na tomto obraze zachytený.
Ďakujem.

/// redakcna uprava /// prenesene z temy: Stare fotky - poznate kde to je?

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

mily Pitju,

nakolko Stefanik moja laska od detstva... kazdemu, kto sa o moju lasku zaujima fandim... a ako vladzem pomaham...
hladala som moznosti... kontaktovala som ludi, ktori sa pohybuju v oblasti informacii kolo Stefanika... no nik z nich sa nespecializuje na danu temu...

odporucam ti vsak v tejto veci kontaktovat Vojensky historicky ustav...
ak by si nahodou nepochodil, co pochybujem... resp. by ma to velmi sklamalo... nakolko ustavy su statne institucie a ich pracovnou naplnou je spracovavat taketo a obdobne infosky... a keby nemali o Stefanikovi... dostanu odo mna zadok :twisted:

aaa ja mam k tebe prosbu... budem rada ak sa o spracovane informacie s nami podelis... aj Spolocnost MRS bude potesena... hovorila som s jednym clenom predstavenstva...

verim, ze suhlasis s mojim nazorom, ze o informacie sa patri delit ;)

uz vopred vdaka :smt058

Voľby prehliadania komentárov

.

Slovenské národné múzeum - Múzeum M. R. Štefánika

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.