Hrad Čabraď

151 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa Bacil
Offline
Hrad Čabraď

Ukrytý v malebnom a predsa divokom kraji Krupinskej planiny čaká na svoju záchranu. Boli ste tam? Neboli? - chyba! Stojí za tú námahu... Podeľte sa so svojimi dojmami, názormi, postrehmi... Ukrytý v malebnom a predsa divokom kraji Krupinskej planiny čaká na svoju záchranu. Boli ste tam? Neboli? - chyba! Stojí za tú námahu... Podeľte sa so svojimi dojmami, názormi, postrehmi...Hrad Čabraď
Obrázok používateľa Bacil
Offline

Pár porovnávacích fotografií

porovnanie_01m.jpg porovnanie_01m.jpg porovnanie_02m.jpg porovnanie_02m.jpg porovnanie_03m.jpg porovnanie_03m.jpg porovnanie_04m.jpg porovnanie_04m.jpg porovnanie_06m.jpg porovnanie_06m.jpg porovnanie_06m.jpg porovnanie_06m.jpg vyznacenie_rozsahu_m.jpg vyznacenie_rozsahu_m.jpg
Obrázok používateľa Bacil
Offline

V roku 2015 sa práce sústredili na sanáciu budovy severného paláca, kde sa počas realizácie projektu zhotovila bezpečná a pohodlnejšia prístupová rampa z nasucho kladených kameňov a sutiny. Vďaka tomu sa do horného hradu dostanú aj starší a menej pohybliví návštevníci, ktorí doteraz museli krkolomne liezť po strmom sutinovom kuželi. Taktiež sa v interiéri paláca odstránením sutiny čiastočne vyrovnal terén, čím sa zároveň získal materiál na murovanie. Domurovali sa menšie kaverny v základoch muriva a rozpadnuté trámové kapsy, ako aj jedna strana okennej špalety, kde už ostáva dokončiť len klenbu. Najväčší objem murovania bol na vstupnom otvore po bývalom západnom okne v severnej stene. Tam sa po začistení zistila rozsiahla kaverna, doteraz ukrytá v zemi. Množstvo archeologických nálezov si vyžiadalo dohľad archeológa, čo spôsobilo zdržanie s prácami, ktoré sa mohli realizovať až po ukončení archeologického výskumu. Tento čas sme využili na vybudovanie náhradného prístupu do horného hradu z východnej strany hradu, nakoľko bolo nemožné dočasne chodiť cez severný palác. Následne sa začalo s murovaním chýbajúceho základu múru v objeme 5,7m3. Až na tomto základe sa dalo pokračovať s murovaním bočných stien otvoru. Podľa požiadaviek KPÚ BB sa najprv naznačilo zubaté ukončenie prerušeného muriva a až následne po dosiahnutí nivelety spodku bývalého okna sa začalo s rekonštrukciou jeho špaliet. I keď sa okno nestihlo dokončiť v plnom rozsahu, už teraz zabezpečuje bezpečnejší vstup do objektu. Po zimnej prestávke sa bude na jeho dokončení pracovať. Motiváciou sú hlavne veľmi pozitívne ohlasy z radov návštevníkov, ktorí prechádzali cez palác počas prác a veľmi ocenili našu snahu a pohodlnejší prístup do horného hradu.
Prácu nám sťažil mimoriadne suchý rok, kedy nám vyše dvoch mesiacov takmer nepršalo a tak nefungovali zberné nádrže na vodu. Tú sme na murovanie museli vyvážať z doliny na hrad každý druhý deň.
Celkový objem domurovaného muriva sa pohybuje okolo 14,41m3.
Samotných prác sa zúčastnilo množstvo dobrovoľníkov z celej Európy – Belgicka, Španielska, Maďarska, Čiech, Ruska a samozrejme aj Slovenska.

Projekt bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis

Obrázok používateľa Bacil
Offline

Jeden plagátik k tohtoročnému projektu

plagat_web.jpg plagat_web.jpg
Obrázok používateľa Bacil
Offline

Včera nám práve skončil projekt obnovy hradnej sýpky, ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

Ešte síce len spracúvam záverečnú správu, no už teraz viem, že to bol veľmi úspešný projekt, ktorý nám pomohol stabilizovať síce najmladší, zato však iste zaujímavý objekt sýpky. Je to jeden z mála zachovaných takýchto objektov na hrade - viem o troch takýchto - vo Sv. Antone, na Čabradi a vraj aj na Muráni bol.

Počas realizácie projektu sa domurovali výpadky murív, spevnili sa trámové kapsy po bývalom strope, zacelili diery, doplnila sa malta a klinové kamene v klenbe pivničky, postavila sa pultová strieška, ktorá zabraňuje ďalšiemu prenikaniu vody do pivničky a tým nedochádza k ďalšiemu vyplavovaniu malty. Strieška zároveň poskytne útočisko turistom v prípade nepohody.

Do projektu boli zapojení dobrovoľníci z celého sveta - Čiech, Talianska, Nemecka, Francúzska, Lotyšska, J. Kórei, Japonska, Grécka...

Chcem týmto poďakovať všetkým za obetavosť, ktorú prejavili pri zapájaní sa do prác!

 

...a to ešte nie je všetko - okrem toho sa na hrade konal archeologický výskum 3. brány, ktorý bol financovaný z grantu MK SR Obnov svoj dom, ktorý realizoval AÚ SAV s kolegami z Budapešti a tiež sa realizovalo provizórne zastrešenie prístavby 2. brány...ale o tom neskôr...

 

porovnanie-1-zapadna-stena.jpg porovnanie-1-zapadna-stena.jpg porovnanie-2-pilier.jpg porovnanie-2-pilier.jpg porovnanie-3-v-okno.jpg porovnanie-3-v-okno.jpg porovnanie-4-z-okno.jpg porovnanie-4-z-okno.jpg porovnanie-5-jz-roh.jpg porovnanie-5-jz-roh.jpg dsc_0422.jpg dsc_0422.jpg dsc_0497.jpg dsc_0497.jpg img_1261.jpg img_1261.jpg
Obrázok používateľa Bacil
Offline

Pridávam jeden plagátik k tohtoročnému projektu záchrany hradnej sýpky.

Projekt " Krok za krokm k záchrane hradu Čabraď - aby sa nám sýpka nerozsypala" bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

S prácami sa už začalo...kto má záujem, môže sa pridať - budeme len radi!

 

plagat2014.jpg plagat2014.jpg
Obrázok používateľa Bacil
Offline

Ak by niekto váhal, kam má smerovať 2% zo zaplatených daní. Máme v pláne toho veľa, tak by pomohli...

city_light_web.jpg city_light_web.jpg
Obrázok používateľa Bacil
Offline

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď.

Tak znel názov projektu, podporeného Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý sa realizoval na hrade Čabraď v mesiacoch apríl až september tohto roku. Cieľom projektu bolo realizovať 6 workshopov, na ktorých si dobrovoľníci mohli vyskúšať prácu s tzv. horúcou maltou, murovanie kameňom a osvojiť si tak základné vedomosti pri záchrane ruiny hradu.
Bolo vytipovaných niekoľko miest, kde bolo nutné vykonať stavebný zásah, aby sa zabezpečila stabilita poškodených murív a nedochádzalo k ďalšiemu rozpadu.
Po jarnom odmäku sa museli plány mierne prehodnotiť a tak sa vypustila dočasne rekonštrukcia pilierov 3. brány a radšej sa rekonštruovalo chýbajúce líce torza múru 4. brány, kde sa v murive ukázali nepekné trhliny a hrozil pád bloku priamo na chodník. Taktiež sa doplnila malta v škárach na nádvornej stene východného paláca, nakoľko už miestami bola úplne vyplavená a múr držal len vďaka gravitácii.
Workshopov bolo nakoniec sedem a zúčastnilo sa ich množstvo ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Stalo sa tak počas medzinárodného tábora s Inex Slovakia, kde sa do prác  zapojilo 8 zahraničných dobrovoľníkov (Rusko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Čechy, Kórea). Neplánovane sa do prác zapojili aj skauti, utáborení pod hradom, ktorí ponúkli na jeden deň svoju pomoc.
Vďaka projektu sa podarilo stabilizovať a domurovať líce torza múru 4. brány, domurovalo sa zdeštruované nárožie budovy v hradnom jadre, zrekonštruovala sa tehlová klenba dverového otvoru v interiéri 3. brány a časť muriva nad ňou, doplnila sa malta v škárach nádvornej steny východného paláca a na časti vonkajšieho opevnenia. Na južnom pilieri portálu 3. brány sa aspoň stabilizoval nábeh klenby, aby sa zachoval a vydržal do plánovaného konzervačného zásahu.
Súčasťou prác bolo aj získavanie a doprava riečneho piesku, čo bol asi fyzicky najnáročnejší úkon, ktorý bol ale potrebný pre čo najautentickejší vzhľad a pevnosť nového muriva.

Okrem tohto projektu sa samozrejme riešili aj iné naplánované úlohy tak, aby sa nenarušil harmonogram prác na projekte. Stručne ich zhrniem, aby si každý mohol urobiť predstavu o dianí na hrade:
> Urobilo sa nové zábradlie na prístupovom moste do hradu.
 >Vybudoval sa nový chodník zo západnej strany hradu (bude slúžiť ako náhrada za dočasne znefunkčnený doteraz používaný, keď sa bude sanovať vstup zo severnej strany).
 >Vybudoval sa nový chodník cez 4. bránu, aby návštevníci nemuseli preliezať cez múr.
 >Upravili sa časti existujúcich chodníkov pre pohodlnejší prístup a dopravu materiálu.
 >Vybudovala sa polovica stropu v prístavbe 2. brány s provizórnym zastrešením.
 >Zrealizoval sa archeologický výskum južného portálu 3. brány.
 >Zrealizovalo sa zameranie a vytvorenie 3D modelu hradu.
 >A množstvo iných drobných prác, ktoré bolo treba spraviť

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Som rád, že si pri tom všetkom nestratil zmysel pre humor.

Bacil napísal/a:

Taktiež sa doplnila malta v škárach na nádvornej stene východného paláca, nakoľko už miestami bola úplne vyplavená a múr držal len vďaka gravitácii.

A toto sa mi páči tiež, (bez irónie a čohokoľvek iného), skutočne.

Bacil napísal/a:

Súčasťou prác bolo aj získavanie a doprava riečneho piesku, čo bol asi fyzicky najnáročnejší úkon, ktorý bol ale potrebný pre čo najautentickejší vzhľad a pevnosť nového muriva.

Obrázok používateľa Bacil
Offline

Na poslednú chvíľu som stihol zaregistrovať naše združenie za prijímateľa 2% z daní - tak kto má záujem a ochotu prispieť k záchrane hradu, bude mať možnosť nás podporiť aj v budúcom roku. Aj vďaka vašemu príspevku sa dajú realizovať záchranné práce bez prestávky aj v prípade, že sa nepodarí získať žiadny grant.

 

Obrázok používateľa Bacil
Offline

Keď už sa nám blíži ten koniec sveta - tak ho prežite príjemne... a tešíme sa na stretnutie v roku 01 nového letopočtu po konci sveta :-)

 

 

pf_2013.jpg pf_2013.jpg
Obrázok používateľa Bacil
Offline

K mostu ešte dodám - spodná drevená konštrukcia je z 1944 roku. Cca v 2002 most opravovala obec (aby sa predišlo výčitkám na našu hlavu) - do pôvodnej mostnice sú osadené železné profily a na nich nový most. Zábradlie sa bude opravovať, hádam na budúci rok - i keď už teraz viem, že ten grant naň nám neprešiel... Keď to nepôjde cezeň, tak to skúsime inak...

Most udrží vpohode naložený malý traktor s drevom - odskúšané :-)

Obrázok používateľa Omnix
Offline

Most ponad priekopu, po ktorom teraz chodia ludia je polozeny na moste este starsom, ktory je zas polozeny na kovovej konstrukcii podopretej pilierom (vidiet to aj na poslednej fotke). Spodne tramy su zeleznicne podvaly, ktore  su este v dobrom stave. Ine je to so zabradlim, ktore sa naklana a nepozornemu navstevnikovi hrozi pad do 8 metrovej hlbky...

Tento a minuly rok sme opravovali zabradlie aby este nejaky cas vydrzalo, no buduci rok chceme prikrocit ku kompletnejsej oprave mosta-vymene celeho zabradlia. Zavisi to od toho ci nam prejde grant na drevo na most. Co vsak mozeme s istotou povedat je, ze vdaka inemu schvalenemu grantu sa buduci rok budu zabezpecovat aj ine nebezpecne miesta na hrade zabradlim a upravovat chodniky.

Obrázok používateľa benjo
Offline

asi budem patrit k tej skupine co na to nove zastresenie nepovedia vela zleho. ale to je vec nazoru. hlavne nech sa v klude robi pod tou strechou a nech tam nikto neopeka slaninu..ten prechod tretou branou smerom do nadvoria hradu bude waw ked sa to odhrabe.. aj ked v tom hornom hrade toho bude viac waw po odkopani sute.

 

skor ma tam trapila ina drevena konstrukcia.. ten most cez priekopu. drzat drzi, len na kukuc to vyzera, ze.... fu. aj ked zospodu som to nevidel. nebude tam treba vymenit ziadnu podperu ci tram?

p1030073.jpg p1030073.jpg p1030068.jpg p1030068.jpg p1030116.jpg p1030116.jpg
Obrázok používateľa 31nezer
Offline

Bacil- len pekne pokračuj v čom si začal. Aj keď ma tá strecha zaskočila tiež a prial by som si tam niečo ako na prvej bráne tak ako dočasné riešenie je to v poriadku. Robíte niečo čo robí málo ľudí. Aj kritika je dobrá a ber to ako plus do budúcna. je to ťažké, doba je ťažká ale pre takých "hrdinov" ako Ty a pár nadšencov tu si slovensko zachováva svoje čaro.
Držím palce ja by na Čabraď rád prišiel pomôcť keď budem doma.
Nič si z komentov nerob každému sa vyhovieť nedá a keby sa,aj dalo vždy sa niekto nájde kto bude nespokojný.

Obrázok používateľa Bacil
Offline

Hm - vidím to tak, že pred nazvaním akéhokoľvek projektu, či videa Ťa Vĺčik budem musieť osloviť a dať to schváliť - čokoľvek nazvem...je zle. Čo už - je to balada - tak ma zabite za prznenie pamiatok a nevinných diev.

 

Rozdiel medzi "našou" strechou a betónovými kvádrami je ten, že tú strechu vieme kedykoľvek odstrániť bez poškodenia originálu... i keď je to v podstate trvalé riešenie, lebo to jednoducho inak urobiť ani nesmieme (nevravím, že by sa mi tam valbová strecha nepáčila...) - je to rozhodnutie z pam. úradu a sme v rezervácii okrem iného...

A možno sa nakoniec tých betónových tvárnic aj dočkáte - obecní hejmurári majú ambície na murovanie...a ja už nemám pomaly chuť, sily a ani čas s nimi bojovať...

 

Však ak má niekto pocit a presvedčenie, že to tam zvládne za daných okolností aké tam panujú lepšie - nech sa páči - rád sa vzdám predsedníctva - nech si to skúsi... a ja sa konečne budem môcť v kľude venovať rodine a jej uživeniu - pretože teraz žijeme takmer štyria z jedného biedneho 370€ platu a ešte si z toho platím aj aktivity na hrade...

Obrázok používateľa Omnix
Offline

Cau Miro,

viem o Tvojej dobrovolnickej praci a aktivitach nielen na Mlyne. Tuto jesen sa mi konecne podarilo zavitat aj na Oblazy kde som si pozrel dolny mlyn, ktory prijemne prekvapil. Pod "tvojou pomocou" som myslel hlavne na tvoje rady a skusenosti, ktorymi nam mozes pomoct. Ked budeme stavat dalsiu drevenu konstrukciu budem ta vopred kontaktovat. Vdaka za moralnu podporu, fakt si ju velmi cenim.

 

 

 

Obrázok používateľa Miro Čársky
Offline

ahoj, omnix, keby som bol nejaky okoloiduci turista, co vas kritizuje, tak by som tvoju reakciu bral, ja som na mlyne takychto ludi presne vyzyval do prace. Ale neviem si predstavit, ze by som od Bacila, alebo od teba, vyzadoval pomoc pri rekonstrukcii mlyna, kedze viem, ze mate svoj projekt, ktory vam cerpa sily. Takze ak si to nahodou o mne nevedel, mam za sebou 10 rokov dobrovolnickej prace na mlyne a ziadny dalsi dobrovolnicky projekt nemienim na svoje bedra nakladat, kedze tam mam okrem ineho nalozenu aj rodinu s troma detmi.

No a ta docasna alternativa - to je presne to, co sa mi nepaci, ako som uz povedal, je to o prioritach a pristupe. Tu a teraz funguju aj betonove tvarnice v mure, ale z pamiatkoveho hladiska to nie je v poriadku. hlavne ked viem, ze tieto docasne riesenia, su casto trvale. Je mi jasne, ze to robite ako najlepsie viete a ako sa najlepsie da a zasluzite si podporu, minimalne moralnu. Nuz vedzte, ze som vas velky fanusik a len preto som sa pustil do kritiky, lebo mi na pamiatkach a specialne na Cabradi zalezi - je to naozaj klenot medzi hradmi.

__________________

Vodné mlyny a píla v Kvačianskej doline

www.oblazy.sk

Obrázok používateľa Omnix
Offline

Miro! Ako tu uz bolo povedane, strecha je len docasna alternativa, ktora chrani tu a teraz! Ale rad sa necham poucit  ako sa to ma robit a pri stavbe dalsej strechy urcite pocitame s Tvojou pomocou a radami. Tvoja pomoc nam velmi pomoze (ako i  ostatnych diskutujucich) a my budeme mat dobry pocit, ze je vsetko tak ako ma byt. Howgh!

Obrázok používateľa Miro Čársky
Offline

hej, je to smutne, ze na pamiatky nie su peniaze, pricom by mnohym projektom stacilo dat peniaze na material a dopravu, pripadne stravu a fungovali by vdaka dobrovolnikom.

jasne, rozumiem vsetkym praktickym dovodom, ale aj tak trvam na tom, co som napisal. Je to o prioritach a pristupe a da sa to robit aj inak a poriadnejsie, aj ked urcite pomalsie.

Obavam sa vsak, ze prebytok casu, ludi a penazi nebudete mat nikdy, cize takto sa nikdy k poriadnosti neprepracujete,aj ked by som vam to velmi prial.

kresat si tramy je velmi prijemna cinnost, minimalne rovnako prijemna ako okresavat kamen, ci z neho murovat. Co by ste mi vy, ako tradicni murari, povedalli, keby som domuroval kavernu v mure betonovymi tvarnicami a tvrdil, ze to bolo tak rychlejsie a lacnejsie a ze mi to staticky zachranilo mur a to bolo prioritne??? A urobil by som to prave na nejakom hrade?

Skratka, co sa tyka dreva a drevenych konstrukcii, tak to nerobite dobre a hlavne konszistentne s tym ako murujete na tradicnu maltu a tradicnym materialom.  To je cele. A je to skoda.

 

 

Obrázok používateľa Bacil
Offline

Krátke video, dokumentujúce rozhodujúce momenty v dejinách tretej brány...

 


 

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Čaro nechceného, opus nazvaný baladou. Áno, je to balada.

Balada je epický útvar ľudovej slovesnosti.Vyznačuje sa jednoduchým dejom. Dej je smutný, pochmúrny a zväčša sa končí tragicky. Hrdina balady obvykle zahynie alebo podstúpi iný krutý trest (tragika).

Obrázok používateľa Omnix
Offline

Ešte chcem doplniť, že tie trámy v kapsách sú železničné podvaly, ktoré sme získali zadarmo a s minimom námahy, keďže boli pohodené vedľa mosta do hradu už dlhé roky. Totižto nami požadovaná suma na stavbu strechy (materiál+práca tesárov) nebola v schválenom grante z Ministerstva Kultúry odklepnutá v plnej výške, tzn. museli sme si vybrať:

 

1. buď prispejeme peniazmi združenia, ktorých nenáme veľa (hrozila tiež zbierka medzi členmi združenia=z vlastného vrecka!!!) + zrecyklujeme čo sa dá+pomožeme tesárom s maximom práce...,

2. alebo možeme celý projekt strechy nechať tak a vrátiť peniaze ministerstvu, no budúce roky by nám žiadosti o grant asi neschválili.

 

Rozhdli sme sa pre prvú možnosť, strecha je najlacnejšia alternatíva-viem, no neľutujem, že sme sa na to dali.

Obrázok používateľa Bacil
Offline

Že ja som sem dával vôbec nejaké fotky...ale nie, som rád, že tu nemám monológ ako posledné roky...takže odpoviem, ako viem.

Nie som tesár a s drevom robím minimálne – ostatne, nedá sa vedieť všetko...bolo mi poradené oddeliť to izoláciou, tak som to oddelil.
 

Strecha  nemá byť historizujúca a ani tak nebola zamýšľaná – je to len funkčné odvodnenie objektu, umožňujúce okrem vysušenia aj archeológiu a odstránenie sutín z klenby, tiež následnú sanáciu základov priečky, ktoré chýbajú. Tej sutiny tam je odhadom 400m3 a nie je reálne a ani žiaduce to robiť za jeden rok. Strecha to teda umožňuje urobiť bez stresu z počasia a času.
 

Ten styčníkový plech sme tam nenabíjali my – ten už tam proste bol...sú to železničné podvaly. Nevidel som dôvod to odstraňovať – ak to bude veľký estetický problém, nie je nerealizovateľné jeho odpílenie.
 

S tým dovozom je to tak, že v kraji je nedostatok reziva – píly sú relatívne ďaleko -  32km a viac. Už sme raz brali nadrozmerné kusy a druhý krát nám to už proste odmietli. Tiež špeciálne objednávať tatru, alebo liazku s návesom pri napätom finančnom rozpočte je trocha luxus (treba si uvedomiť, že z grantu na drevo nedali – bolo platené z rozpočtu obce a aj nášho). Nehovoriac o tom, že z doliny by sa muselo vynášať na pleciach a zase si vážim nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ľudí, ktorí prídu dobrovoľne niečo robiť. Je nás celkove málo, tak sa snažím nerobiť to ľuďom ťažšie, ako to majú... Kto to nezažije na vlastnej koži, nepochopí.
 

Až nám nebude padať hrad na hlavu, budem mať prebytok ľudí a času, môžeme strúhať každý trám, prečo nie – ale nevidím dôvod to robiť práve na tejto streche...ktorá naozaj nemá byť historickou.
Chápem, že koľko ľudí, toľko chutí a nevyhovieme každému...tak sa vopred ospravedlňujem. Robíme, koľko môžeme, občas aj s nasadením života...

Obrázok používateľa Miro Čársky
Offline

je to take latanie, platanie a s pamiatkovou rekonstrukciou to nema nic spolocne, bol som tam a videl som aj tie akoze tramy v muroch v povodnych kapsach. Davat pod tramy do muru ipu je podla mna nezmysel, iba skor zhniju, malo by ich vyznam jedine tlakovo impregnovat a tak aby dychali - ak sa pouziva vapenna malta dedictsvo nasich predkov, tak by to bolo uplne ok. Rovnako nabit do hlavy stycnikovy plech proti tvorbe prasklin, ktory je rovno na ociach, nepovazujem za nasjstastnejsie. Elegantne to riesia zabrusene eska z pasoviny, ktore sa do dubov aj povodne pouzivali.

Bol by som rad, keby sa pri takychto zasahoch nepouzivali slova ako impozantna,alebo ze to inak neslo (napriklad dostat na hrad dlhsie dreva ako pat metrov je uplne realne, len treba chciet. Presnejsie je asi povedat, ze na hrad sa nevie dostat auto s korbou dlhsou ako styri metre), ale aby sa v sulade so skutocnostou povedalo, ze to momentalne riesi zatekanie do muru a to bolo prioritne, a jedine v tomto ohlade som ochotny to akceptovat. rovnako ako som ochotny akceptovat napr. strechu z plastoveho sindla na drevenici, lebo je to rozhodne lepsie ako ziadna strecha.

Cabrad je krasny hrad a je mi trochu luto, ze na jednej strane sa pouziva tradicna malta, ale o tradicnej praci s drevom na nom ani nechyrovat...

 

tiez som dlho rozmyslal, ci mam napisat presne co si myslim, lebo ak niekto opravuje tak tazko pristupny hrad a robi to plne dobrovolnicky, zasluzi si obdiv a plnu podporu, ale... no nedalo mi. 

Obrázok používateľa jozo
Offline

Tak ako som ... Držím palce. A (s ohľadom na podmienky) "smekám" ...

Obrázok používateľa Bacil
Offline

Projekt strechy dozrieval 4 roky...takže za ten čas sme prebrali pre a proti veľkému počtu riešení a zvažovali naše technické možnosti.

Takže dôvody pre toto riešenie:

- strecha na niečom musí byť položená a kotvená - tu sme využili dubové trámy zasunuté do pôvodnych trámových otvorov (vydrží tak tlak zhora i dola (podfúknutie)) - vyššie by už musela byť len na korune múru, o nič iné by sme ju nezakotvili

- odvod vody je takto 100%

- je v pláne odstránenie sutiny - takže strecha bude de fakto o 3m vyššie

- je v pláne zamurovanie južnej fasády - takže ju nebude nakoniec veľmi vidno

- strecha je natretá protipožiarnym náterom (bol sakra drahý, ale je tam)

- nie je reálne možné dopraviť na hrad dlhšie kusy reziva ako 5m - to bol určujúci limit na spájanie a projektovanie

- normálnu valbovú strechu nedovolia ochranári a pamiatkári (a bez kompletného premurovania koruny by to ani nešlo)

 

Inak - bol som na korunách - sú v pohode, takže len drobné prešpárovanie a vydržia dlho. Zvažujeme nejaké krytie, ale nie je podmienkou. Sú dôležitejšie veci v pláne.

Zvažujem nad sfunkčnením kozuba v nároží - ak oheň, tak nech je tam a komínom pekne nad strechu - som realista, zákaz nebudú rešpektovať...

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Ale no tak, chlapi, ak by sme začali takto uvažovať, tak by sa neurobilo nič. Nakoniec pre cigánikov je to dlhá štreka, ako tak je to vykosené, a Bacil nie je lazar. smiley

Súhlas Jozef s etážou, ale pre plynulý odtok vody je to najlepšie možné riešenie.

Ale aj tak, prednosť by som dal trochu zložitejšiemu, elegantnejšiemu, chcelo by to ale najskôr sa pohrať s korunami múrov. Zdá sa mi to byť šité horúcou ihlou. Škoda.

Obrázok používateľa BRAPI
Offline

Bacil nechcem rýpať ale aby 3. brána po 200 rokoch opäť nehorela. Bude to nejako zabezpečené? Vieš, že sme  krajinou neobmedzených možností a tu je všetko možné! smiley

Obrázok používateľa jozo
Offline

Situáciu nepoznám, z kozmickej vzdialenosti sa možno mylne domnievam, že strecha mohla byť o podlažie vyššie ... Iste, čo "vyzerá" na dosah, to podnecuje nízke pudy zvierat v ľudskej koži, a že tých zverov tu máme ... Držať palce, čo iné, pri riešení "hradnej otázky" v tejto zdivočelej zemi veľa alternatív nezostáva ...  :-( 

 

A ako to vôbec môže byť zabezpečené? Fantázia debilov je vždy v predstihu ...

Obrázok používateľa Bacil
Offline

3. brána je po 200 rokoch opäť v suchu!

Tá strecha je naozaj impozantná!

 

08.jpg 08.jpg 02.jpg 02.jpg 07.jpg 07.jpg 09.jpg 09.jpg

Voľby prehliadania komentárov

.

Čabraď hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.