Vyhlídky na věčnost výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury + témy

Obrázok k článku

Labrys, o.p.s. a Sdružení pro Vízmburk, o.s. za podpory NPÚ ÚOP v Josefově pořádají při příležitosti uplynutí 40 let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk konferenci na téma Vyhlídky na věčnost
výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury.

 

Zlič u České Skalice, Hotel Holzbecher & Penzion Barunka, 9.−11.5. 2012

 

Přispějte se svým referátem a vystupte na konferenci o torzální architektuře! Uvítáme mezioborový pohled na problematiku torzální architektury, jejího výzkumu, ochrany a prezentace. Příspěvky, které na konferenci zazní budou publikovány v recenzovaném sborníku. Přihlásit se na konferenci ať s příspěvkem, posterem nebo bez, můžete do 31.3. 2012. Anotaci příspěvku, maximálně půl normostrany, posléze očekáváme do 30.4.2012.

 

Tematické okruhy konference:
1) Výzkumy na revitalizovaných památkových objektech a územích
V posledních letech probíhají rozsáhlé revitalizace historických objektů a území. Díky nim na těchto lokalitách probíhají rozsáhlé archeologické výzkumy, při nichž dochází k četným nálezům torzální architektury, která zvyšuje historickou autenticitu a památkovou hodnotu těchto území.
Jaké jsou osudy těchto nálezů? A jak tyto nálezy mohou ovlivnit podobu revitalizace samotné?
2) Interdisciplinární přístup při výzkumu a památkové obnově objektů
Památková obnova historických objektů vyžaduje komplexní přístup mnoha vědních oborů pro získání maxima poznatků o vývoji a užívání objektu, neboť v rámci památkové obnovy je jejich výpovědní hodnota zničena. U památek torzální architektury je tento „holistický“ přístup ještě významnější vzhledem k jejich věky degradované vypovídací hodnotě.
Dovedeme spolupracovat a syntetizovat výsledky naší práce?
3) Občanský sektor při záchraně nemovitých kulturních památek
Téměř každá hradní zřícenina má své občanské sdružení, která usiluje o záchranu této památky. Občanský sektor má v současné době mnohdy příznivější podmínky pro získání dotací na opravy památek než státní instituce. V dobré víře tak paradoxně může dojít k nenapravitelným škodám. Proto ne vždy je takové úsilí z řad institucí památkové péče a odborné veřejnosti vnímáno pozitivně.
Jak vést dialog a spolupracovat na záchraně památek?
4) Genius loci a jeho vnímání (architektonické pojetí obnovy)
Architektonický projekt rekonstrukce torzální architektury nemusí být netvůrčí mechanickou operací, která je předurčena úředními pokyny a metodikou. Naopak obnova památky na architektovi vyžaduje kreativitu, výtvarný talent a vysoké nasazení a zaujetí při práci s památkami, neboť jeho prostor je vymezen určitými pravidly. Každý architekt je však tvůrčí osobností s osobitým stylem, která v rekonstruované památce zanechává svůj otisk.
Jak zvolit správnou cestu při rekonstrukci torzální architektury? Přiznat či nepřiznat nové prvky a materiály?
5) Zapomenuté zdi
Českou krajinu (venkovskou i městskou) spoluvytváří řada torzálních památek různého stupně významu a různého charakteru. Některé byly odhaleny díky archeologickým výzkumům a za jejich existencí (i současným chátráním) stál bohulibý záměr objevitele je prezentovat veřejnosti. Po letech se ukazuje, že stav a hlavně dlouhodobá údržba takových památek torzální architektury je obtížná, nákladná a málo kdo se k ní hlásí. A stejně tak dochází k degradaci hodnoty památky samotné.
Jaké jsou současné trendy a možnosti při prezentaci památky in situ?
6) Čtyřicet let od zahájení výzkumu hradu Vízmburk
V roce 1972 byl zahájen jeden z největších archeologických výzkumů středověkého šlechtického sídla v tehdejším Československu. V roce 1984 byl výzkum ukončen a zůstalo velké množství nezpracovaných archeologických nálezů, i na tehdejší dobu poměrně nekvalitní dokumentace a samotné torzo hradu, jehož záchrana je i dnes po technické stránce velice problematická.
Jaké jsou současné výsledky výzkumu hradu Vízmburku? A jeho budoucnost?

Předběžný program konference:
Středa 9. května 2012: Zahájení konference ve 13 hodin, odpolední a podvečerní blok příspěvků, posterová sekce.

Čtvrtek 10. května 2012: Exkurze. Pěší výlet přes zámek Ratibořice, zříceniny Rýzmburk, Červená Hora a Vízmburk do Červeného Kostelce. V místním muzeu bude otevřena výstava o hradu Vízmburk, kterou pořádá Sdružení pro Vízmburk, o.s. Raut, posezení, překvapení.

Pátek 11. května 2012: Ranní a dopolední blok příspěvků, posterová sekce.

 

Organizační informace:

Konference bude probíhat v Penzionu Barunka ve Zliči. Ubytování je zajištěno v Hotelu Holzbecher, který se nachází cca 100 m od Penzionu Barunka. Závaznou přihlášku s k účasti na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k objednání ubytování naleznete na www.labrys.cz.

 

Přihlášky na konferenci a info:
Mgr. Tereza Blažková, Labrys, o.p.s., Nad Višňovkou 33, Praha 6 - Ruzyně, 161 00
Email: blazkova@labrys.cz, 774 701 842
 

Mediální partneři konference:
Propamátky.cz, Obnova.sk

 

Obrázok k článku


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Obrázok používateľa harp
OfflineObrázok používateľa antiK
Offline

Blog k tejto téme tu

Obrázok používateľa harp
Offline

Ano je aj v suvisiacich clankoch. Pridal som vsak aj tematicke okruhy. Preto ciastocna duplicita. Ale nakolko je Obnova.sk medialnym partnerom tejto akcie. Preco nie aj 2x.

 

Inak od nas z BS, sa tam chystame zatial styria. Tusim ze minimalne jeden clovek ide z KPU TT.

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.