Sto nejohrožen?jších památek sv?ta - p?íprava seznamu pro rok 2008

Každé dva roky vydává tzv. World Monuments Watch List, seznam sta nejvíce ohrožených kulturních památek ? špatnou pé?í, vandalismem, vále?ným konfliktem nebo p?írodní katastrofou.
Jde o celosv?tovou výzvu k okamžitému zahájení zásah? ve prosp?ch t?chto kulturních statk?. WMF rozvíjí spole?nou podporu k jejich zachování a získává technické a finan?ní zdroje pot?ebné na jejich záchranu. Více než 75 % vyhlášených památek již bylo zachrán?no nebo se na jejich záchran? pracuje.

The World Monuments Fund (WMF) je soukromá nezisková organizace. Cílem její ?innosti je záchrana ohroženého architektonického a kulturního d?dictví na celém sv?t?. Od roku 1965 neúnavn? p?sobí p?i záchran? historických kulturních statk? ve více než 450 sídlech více než osmdesáti zemí.
Formulá?e pro The World Monuments Watch List sta nejvíce ohrožených sídel pro rok 2008 je možno stáhnout na www.wmf.org/pdf/2008_Watch_Nomination.doc


Termín uzáv?rky podání je 15. ledna 2007.


Blíže viz www.wmf.org/watch.htmlZdroj: institut umeni


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.