Podpora ochrany pamiatkového fondu - Obnovme si svoj dom

Program predstavuje komplexný rozvojový program zameraný na podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok. Program nadväzuje na doterajšiu komisiu pamiatkovej starostlivosti programu Pro Slovakia. Vytvorenie osobitného programu vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády, ktoré sa k jeho vzniku zaväzuje. Program umožňuje systémovú podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých fázach procesu ich záchrany, obnovy, prezentácie a interpretácie či už ako solitéra, alebo súčasti chránenej lokality. Program umožňuje systémovú podporu aktérov v procese ochrany pamiatkového fondu s cieľom zvýšenia ich odbornej, personálnej a technickej kapacity, mobility, koordinácie a spolupráce. Podpora obnovy národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom tohto programu priaznivo ovplyvní zvyšovanie pripravenosti slovenských projektov pre získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Program je určený aj pre aktivity nekomerčných subjektov, ktoré podporujú implementáciu kultúrnej politiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu a tiež na podporu vydávania periodických a neperiodických publikácií z tejto oblasti.Na doplnení údajov sa priebežne pracuje. V najbližšom čase budú uverejnené metodické pokyny a zásady pre žiadateľov o podporu projektov spolu s príslušnými formulármi.


Zdroj: MK SR


Viac informacii na Obnova.sk v buducnosti a na www.mksr.sk


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Publicistika

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.