Po 17 rokoch dokončili Historický slovník slovenského jazyka

Historický slovník slovenského jazyka, na ktorom pracovali jazykovedci z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV 17 rokov, je už kompletný. V týchto dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objavil jeho posledný siedmy zväzok. Všetky diely dokopy obsahujú 34 000 hesiel a viac ako 70 000 slov. V poslednej časti sa nachádzajú heslá Z - Ž, čitateľ sa tu dozvie, čo znamená napríklad zábluda, zákľuka alebo zvadba. Aj keď väčšine z nás už tieto slová nič nehovoria, v historickej podobe slovenčiny znamenala zábluda cestu, ktorá nikam nevedie alebo slepú uličku, slovo zákľuka symbolizovalo obchádzku a zvadba bol jednoducho zvada.Sedemdielny slovník podáva obraz o slovnej zásobe slovenského národného jazyka v jeho takzvanom predspisovnom období, teda v období 15. až 18. storočia, ale aj zo vzdialenejšej minulosti až 11. storočia. Slovník uvádza všetky významy slov, v akých sa slová domáceho i cudzieho pôvodu v písomných pamiatkach a v komunikácii zachovali. Sú zachytené v kontexte, preto možno určiť, ktoré zo slov majú pokračovanie až do dneška, ktoré významy sa zachovali, ktoré sa rozšírili, zúžili, prípadne, ktoré zanikli.Okrem posledných dvoch písmen Z a Ž obsahuje siedmy zväzok Historického slovníka slovenského jazyka aj dodatky, ktoré dopĺňajú predchádzajúce zväzky. Prvý zväzok vyšiel v roku 1991, ale práce na slovníku sa začali ešte pred 50 rokmi. Jeho prví spracovatelia, ku ktorým patria známi jazykovedci ako Vincent Blanár, Katarína Habovštiaková a Izidor Kotulič, sú už dávnejšie v dôchodku. Dôchodok poberá aj o niečo mladší vedecký redaktor slovníka a jeho spoluautor Milan Majtán. Okrem týchto štyroch sa na slovníku podieľalo aj ďalších 16 jazykovedcov z JÚĽŠ SAV.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: SITA_48 Štítky: SITA_1538

Obrázok používateľa pipo
Offline

Nevidel som túto diaľnicu (vzhľadom na dĺžku budovania) slovenského jazyka, ale z ukážok

http://www.martinus.sk/?uItem=26925

som nadobudol presvedčenie, že to až taká bomba nebude. Zdá sa mi, že autorský kolektív napasoval (pokiaľ vedel) historickú slovnú zásobu na tú súčasnú. Takže nezistíte čo je "náčelie" pokiaľ neviete, že je to priečelie alebo čo je to "majc". Proste hybrid výkladového slovníka so skutočne "umeleckou" obálkou odrážajúcou najmodernejšie slovenské dizajnérske trendy, pre ktorý si peňaženku nenatrhnem.

Sedem dielov slovníka stojí 108,51 € u zdroja. Nechcelo sa mi to prepočítavať ale 1. diel ocenený na 17,45 € stojí v Martinuse 18,92 €.

 

Historický slovník slovenského jazyka Historický slovník slovenského jazyka
Obrázok používateľa pitbul1
Offline

Ak to je zázrak podobný televíznemu hororu o slovenčine , kde  hlavne vysvetlovali , že väčšina cudzo znejúcich slov , ktorým nepoznáme už význam je naozaj cudzích a v podstate celá slovenčina je vlastne len zmäť  prebraných nemeckých , latinských a iných slov a  ako príklad použili slovo "pizza", pretož ju samozrejme stostožňujeme s Talianskom a samozrejme im nič nehovorí slovo "píca"  a samozrejme ich nezaujíma pôvod slovanského osídlenia Itálie , tak to potom stojí za ...

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.