Pamiatkový úrad obnoví historické budovy Červeného kláštora

Obrázok k článku od zora.

Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) v roku 2019 podpísal dve zmluvy na financovanie projektov obnovy častí národnej kultúrnej pamiatky Červený kláštor v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok. PÚ SR o tom informoval v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol vedúci Odboru preventívnej údržby pamiatok Branislav Rezník. Pôjde napríklad o projekt „znovuzrodený“ Červený kláštor, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu niekoľkých objektov kláštora a jeho vybraných častí. Tento projekt bude spolufinancovaný z Nórskych fondov, ktoré poskytnú PÚ SR čiastku 1 100 000 eur. Obnova kláštora by mala byť ukončená do 27. januára 2023.

 

Druhým projektom je obnovenie dvora v Tylmanovej (Poľsko) a kláštora v Červenom Kláštore v slovensko–poľskom pohraničí. Pôjde najmä o stavebno-technickú a pamiatkovú obnovu podstatnej časti historických budov komplexu kláštora, ako napríklad fasád, strešnej krytiny, vonkajších dverí či okien. Vybudované, prípadne obnovené budú prechádzkové trasy a technické zariadenia odstraňujúce bariéry pre osoby postihnuté zrakovo, sluchovo, telesne či mentálne, vrátane múzejnej expozície kláštora. Výška grantu bola stanovená na takmer 960-tisíc eur, dokončený má byť v septembri 2021.

 

Červený kláštor je pôvodne gotický kartuziánsky kláštor, ležiaci pri vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok. Červený kláštor začali budovať pravdepodobne po roku 1320. Jeho história je úzko spätá s pôsobením príslušníkov dvoch reholí – kartuziánov (v rokoch 1320 – 1567) a kamaldulov (v rokoch 1711 – 1782). Obe spoločenstvá patrili k najprísnejším pustovníckym reholiam. V ostatných 15 rokoch prechádzal významnou pamiatkovou obnovou a funkčnou revitalizáciou.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.