Pamiatkár roka 2012 (Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej)

Obrázok k článku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bude 21. apríla 2012 v Červenom Kláštore po piatykrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012. Tohtoročnými laureátmi ceny sú architektka a pamiatkarka Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. a umelecký historik, pamiatkar a múzejník PhDr. Ladislav Šášky in memoriam.

 

Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (nar. 8. 8.1942 v Bratislave) patrí k výrazným predstaviteľkám silnej generácie pamiatkarov-výskumníkov, ktorá nastúpila na Slovenský ústav pamiatkovej strarostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. Podieľala sa na záchrane pamiatok v súvislosti s prípravou vodného diela Liptovská Mara, na mapovaní zanikajúceho bratislavského Podhradia, bola členkou výskumných tímov, ktoré odkrývali pamiatkové hodnoty významných sakrálnych objektov, napr. Kostola sv. Kataríny a celého hradného areálu v Kremnici, Kostola sv. Mikuláša v Prešove či farského kostola v Bratislave-Devíne. Súčasne spolupracovala na medzinárodných výskumných úlohách historických jadier stredovekých miest. Svoje skúsenosti dodnes využíva v aktívnej činnosti v Odborno-metodickej komisii Pamiatkového úradu SR i ako predsedníčka Pamiatkovej rady MK SR. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea.

 

PhDr. Ladislav Šášky (30. 1. 1926 – 11. 2. 1994), historik umenia, pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, investičný pracovník na obnove národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, autor syntéz Kamenná krása našich miest (1981) a Umenie Slovenska (1988), spoluautor prvého Súpisu pamiatok na Slovensku, autor stoviek článkov a štúdií, školiteľ sprievodcov po historických pamiatkach Bratislavy a autor učebných textov pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave, bol dlhoročným pracovníkom Slovenského národného múzea (1965 – 1992). Vďaka mimoriadnej erudícii bol uznávanou osobnosťou mnohých oblastí kultúry a umenia, ktorú vďaka zásadným postojom vtedajší režim oficiálne nikdy nedocenil.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.