Kultúra by v roku 2012 mala mať mierne vyšší rozpočet

Obrázok k článku

Rezort kultúry by mohol na budúci rok hospodáriť so sumou 170,7 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu roku 2011 je zvýšenie o 2,08 percenta. Rezort tak bude mať viac o vyše 3,48 mil. eur. Uvádza to ministerstvo financií v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014, ktorý predložilo do pripomienkového konania.

Na podporu inštitúcií, ktoré patria pod Ministerstvo kultúry SR pôjde menej, celkové výdavky sa v porovnaní s rozpočtom schváleným pre tento rok navrhujú o 6,4 % nižšie, v objeme vyše 79,9 mil. eur. Naopak výrazné zvýšenie oproti schválenému rozpočtu roku 2011 je navrhované na podporu kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových organizácií (o 14,4 %, cca 5,8 mil. eur) a tiež na podporu kultúrnych aktivít v zahraničí (0,7 mil. eur), ktoré v roku 2011 neboli vôbec rozpočtované. MK SR pritom podporuje 29 rezortných rozpočtových a príspevkových organizácií vo všetkých oblastiach pôsobenia kapitoly (divadlá, galérie, múzeá, osvetová činnosť atď.), čo je oproti roku 2011 o dve organizácie, ktoré boli zrušené, menej.

Na granty by malo podľa návrhu dať MK SR na budúci rok v medziročnom porovnaní menej o 37,5 %, čo predstavuje mínus 6,3 mil. eur. Grantový systém, ktorý slúži na podporu projektov z oblasti divadelného, výtvarného, tanečného, hudobného, literárneho umenia a na obnovu národných kultúrnych pamiatok (napr. Projekt obnovme si svoj dom, Európske hlavné mesto kultúry Košice, Pro Slovakia, kultúrne poukazy, podpora kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva, Národný cintorín v Martine, festivaly a prehliadky amatérskeho umenia tvorivej dielne). Plánovaná suma na celý grantový systém je vyše 10,5 mil. eur.

Menej dostanú aj verejnoprávne inštitúcie. Na transfery pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), Audiovizuálny fond a Tlačovú agentúru SR (TASR) by spolu malo ísť 18 mil. eur. RTVS (14,0 mil. eur) a Audiovizuálny fond (3,5 mil. eur) by mali dostať rovnaké sumy ako podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. TASR sa navrhuje polovica toho, čo jej vyplývalo z rozpočtu schváleného pre tento rok, teda 0,5 mil. eur. "Pokles finančných zdrojov je koncipovaný v súlade so zámerom vlády minimalizovať príspevok zo štátneho rozpočtu tak, aby podpora štátu bola zachovaná len v segmente uchovávania, správy a sprístupňovania archívov," uvádza sa v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014.

Na strategické zámery rezortu má ísť 6,8 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 355 %, t.j. o 5,3 mil. eur. Z toho na obnovu audiovizuálneho dedičstva by mal Slovenský filmový ústav dostať to, čo tento rok - 1,5 mil. eur, na projekt informatizácie kultúry je v pláne 2,9 mil. eur, na stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva sa uvažuje použiť 1,9 mil. eur a na projekt akvizície zbierkových predmetov má ísť 0,5 mil. eur. Obdobne ako v roku 2011 na Stratégiu rozvoja múzeí a galérií SR kapitola nerozpočtuje na rok 2012 žiadne zdroje.

"Suma na financovanie cirkví a náboženských spoločností, ktorá vyplýva zo zákona, sa nemení, mala by dosiahnuť 37,2 mil. eur. Z rozpočtovaných prostriedkov sa financujú platy a poistné duchovných, prevádzka ústredí cirkví a náboženských spoločností a charitných domov (domovy dôchodcov pre kňazov)."

V roku 2012 sa celkové výdavky na administratívu oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 zvyšujú o 135 %, t.j. 10,4 mil. eur na sumu vyše 18,1 mil. eur. V rámci nich je zahrnutá aj rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie vo výške 10 mil. eur.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: SITA_48, Pamiatky_35 Štítky: 2011, Košice_3713, SITA_1538

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.