Cena Oskára Čepana 2004

Cena Oskára Čepana – ocenenie pre mladého výtvarníka roka.
Finalistami 9. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana, ktorú vyhlasuje Nadácia-Centrum súčasného umenia, sa na základe rozhodnutia odbornej poroty stali: Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Michal Moravčík, Peter Maukš Voda.Slávnostné vyhlásenia víťaza a otvorenie výstavy sa uskutoční 23.6. 2004 o 17.00 v Galérii mesta Bratislavy (Pálffyho palác), kde budú svoje diela prezentovať všetci štyria finalisti. O víťazovi rozhodne odborná porota v deň vernisáže na základe vystavených diel Novinkou tohtoročnej Ceny je finančná odmena v hodnote 20 tisíc SK určená pre víťaza. Okrem toho získa víťaz aj šesťtýždňový pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu usporiadanú po jeho návrate. Cenu symbolicky odovzdá Eileen Weiser, manželka veľvyslanca USA na Slovensku. Výstava štyroch finalistov Ceny Oskára Čepana 2004 potrvá v GMB do 5.9.2004.Súťaž Cena Oskára Čepana (pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca) vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society ako paralela Ceny Jindřicha Chalupeckého v Čechách. Cieľom súťaže je podporiť tvorbu mladých umelcov, dynamizovať súčasnú výtvarnú scénu a v neposlednom rade prezentovať slovenské umenie na medzinárodnej platforme. Cena Oskára Čepana je určená mladým výtvarným umelcom do 35 rokov (so slovenskou štátnou príslušnosťou), ktorí sa môžu prezentovať v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, multimédiá, video, inštalácia...
Počas svojej existencie sa táto súťaž o mladého výtvarníka roka dostala do povedomia verejnosti ako jediné ocenenie svojho druhu zamerané na podporu a rozvoj tvorivých schopností mladých slovenských výtvarných umelcov. Objavila a ocenila už niekoľko osobitých talentov slovenského výtvarného umenia a pomohla im k prezentácii na domácej i medzinárodnej platforme. Medzi ocenenými autormi sú dnes už etablovaní mladí umelci ako Ilona Németh, Dorota Sadovská, Pavlína Fichta Čierna, Erik Binder, Marko Blažo, Emöke Vargová, Marek Kvetán, Martin Kollár a i., ktorí sa stali reprezentantmi slovenského výtvarného umenia nielen v rámci identických súťaží Radoslav Putar Award v Chorvátsku, Dimitrije Bašičević Mangelos Award v Srbsku, Denes Award v Macedónsku a Artists of Tomorow Award v Kosove, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach.Do 9.ročníka súťaže pre mladé slovenské výtvarné talenty sa prihlásilo toho roku 30 záujemcov, a to najviac z Bratislavského a Košického regiónu.Finalisti Ceny Oskára Čepana 2004Tomáš Agát Blonski sa narodil v roku 1975 v Košiciach. Je absolventom Katedry vizuálnych umení na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem výstavnej činnosti pôsobí ako pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach .
Na súťaži sa prezentoval viecerými projektami z jeho aktuálnej fotografickej tvorby (napr. Veci a ľudia, Ja som, My sme, Veci Ameriky).


Obnova.sk Fotografia


Jaroslav Kyša sa narodil v roku 1981 v Žiline a študuje na Fakulte umení Technickej Univerzity v Košiciach odbor slobodnej kreativity 3D.
Na súťaži sa prezentoval videotvorbou, inštaláciami a performance. Vo svojej tvorbe vychádza z estetiky každodenného vizuálneho prostredia. Zaujímajú ho aktuálne situácie často spojené so spoločenskou klímou, ktorým autor pridáva humornú nadsázku.


Obnova.sk Fotografia


Michal Moravčík sa narodil v roku 1974 v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem výstavných činností doma i v zahraničí pôsobí ako pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Bratislave a ako výtvarný redaktor časopisu o výtvarnom umení Vlna.
Na súťaži sa prezentoval inštaláciami a nábytkovými objektami s prevažne politickým podtextom. Michal Moravčík otvára svojimi dielami aj politickú a sociálnu problematiku ako je napr. fenomén otvorenej spoločnosti a rôznorodosť výkladov jej fungovania alebo stupňujúci sa pocit straty súkromia zapríčinený čoraz dokonalejšími technickými prostriedkami, ktorými disponujú mocenské štruktúry.


Obnova.sk Fotografia


Peter Maukš Voda sa narodil v roku 1972 v Revúcej. Študuje na Fakulte výtvarných umení Technickej Univerzity v Košiciach, ateliér súčasného obrazu. Na súťaži sa prezentoval svojim projektom MAUKŠMAX, ktorým reaguje na stupňujúcu sa komercionalizáciu našej spoločnosti. Ponúka vlastné výtvarné objekty ako produkty, ktorým prisudzuje trhovú hodnotu. Tieto ponúka v samostatnom katalógu ako súčasť samostatnej marketingovej stratégie pre nové siete supermarketov (napr. Baumax).


Obnova.sk Fotografia


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Publicistika Štítky: 3D, palác

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.