Cena Alžbety Güntherovej - Mayerovej 2011

Obrázok k článku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bola 16. apríla 2011 v Červenom Kláštore po štvrtýkrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2011 v prítomnosti ministra kultúry SR Daniela Krajcera.

Tohtoročnými laureátmi ceny sa stali architekt, pamiatkar, prvý dekan Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, historik architektúry, archeológ a výskumník prof. Dr. Ing. arch. Alfred Piffl, CSc. in memoriam (1907 – 1972), ktorého osobnosťje úzko spätá s našimi pamiatkami, predovšetkým s výskumom, záchranou a rekonštrukciou Bratislavského hradu, Ing. arch. Aurélia Smreková, architektka a pamiatkarka, dlhoročná spolupracovnička Krajského pamiatkového úradu v Prešove a prof. PhDr. Milan Togner, CSc., významný historik umenia, emeritný profesor Filozofickej fakulty Palackého univerzity v Olomouci, ktorý pôsobil aj na Slovensku a dodnes spolupracuje s tunajšími umeleckohistorickými inštitúciami.

Ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PhDr. Katarína Kosová. Na podujatí organizovanom Pamiatkovým úradom SR v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore sa ďalej zúčastnili zástupcovia Sekcie pamiatkového dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, riaditelia slovenských kultúrnych inštitúcií, pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, ale aj širšia odborná a laická verejnosť.

 

Zdroj: Pamiatkový úrad SR


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Červený Kláštor

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.