Bestia triumphans nahání strach

Restaurátoři a milovníci architektonických památek sdruženi v občanských sdruženích, které se v rámci své činnosti zabývají ochranou hmotného kulturního dědictví včetně kulturní krajiny v roce 1998 vyhlásili velmi kuriózní, ale zároveň potřebnou cenu s názvem Bestia triumphans. Cena se udílí za významný přínos k likvidaci hmotného kulturního dědictví v České republice jedenkrát ročně vždy za uplynulý kalendářní rok. Laureát ceny také jako zvláštní ocenění obdrží symbolickou cihlu ze zdemolovaného nádraží Praha – Těšnov. Laureáty III. ročníku pro období 2000 – 2001 se stali Jan Bürgermeistr, starosta MČ Praha 1 a Jiřina Knížková z Magistrátu hlavního města Prahy za nestanovení podmínek pro zásahy do komplexu památek areálu Josefských kasáren na náměstí Republiky.
Název ceny Bestia triumphans navazuje na dobu před sto lety, kdy větší česká města a především Prahu postihla mohutná vlna devastačních zásahů, pokrytecky označovaných jako „asanace“. Rozsáhlými demoličními a stavebními akcemi byly nemilosrdně ničeny celé historické čtvrti za účelem získání stavebních pozemků v centru. Tento bezohledný postup záhy vyvolal spontánní odpor široké kulturní veřejnosti, jehož pověstným symbolem se stal protestní manifest Viléma Mrštíka, publikovaný právě pod názvem „Bestia triumphans“. Mnohé jeho pasáže ani po sto letech bohužel neztratily nic na své aktuálnosti a dokonale vystihují současné problémy, neboť jejich podstata zůstala nedotčena. Je to – stejně jako v minulosti – bezohledná a slepá síla peněz, spojená s chabým morálním, kulturním a estetickým povědomím bohatých a mocných.I v současné době devastace kulturního dědictví akceleruje takovou měrou, že je i přes nesrovnatelně menší množství historických památek ve svých důsledcích srovnatelná s barbarskými asanačními zásahy před sto lety. Mnohé historické stavby si dosud uchovaly svou autentickou podstatu v podobě originálních konstrukcí, architektonických detailů a výtvarné výzdoby, jejichž působivost je umocněna stopami života a práce mnoha generací i pozvolného stárnutí. Během několika týdnů či měsíců intenzivních rekonstrukcí se z nich nenávratně stávají vypreparované a bezcenné atrapy, pouhé falešné kulisy bez vnitřního obsahu. Nejhodnotnější památkové objekty v historických centrech našich měst jsou dávány v plen bezohledným zlatokopům, jejichž jediným zájmem je parazitovat na turistické atraktivitě starých měst, aby z ní co nejdříve vytěžili co největší profit, než tuto přitažlivost v důsledku své bezbřehé ziskuchtivosti sami zlikvidují.Stát, respektive většina politiků za patnáct let od pádu komunismu nebyla schopna jasně deklarovat význam kulturního dědictví pro další vývoj celé společnosti a přes převažující pragmatický ekonomický pohled na svět ani zhodnotit, jak velký ekonomický potenciál představují památky pro rozvoj turistického ruchu a na něj navazující všemožné aktivity. Důsledkem toho je, že stát dosud nebyl schopen odpovídajícím způsobem zareagovat na radikální změnu podmínek a vytvořit skutečně efektivní mechanismy na ochranu kulturního dědictví.Proto cenou Bestia triumphans její zakladatelé sledují několik cílů:Pozvednout zájem široké veřejnosti o zachování zbytků kulturního dědictví. Zahájit spolupráci mezi neziskovými občanskými organizacemi zaměřenými na ochranu památek. Zahájit odbornou diskusi o stěžejních otázkách oboru památkové péče. Vytvořit vědomí veřejné kontroly nad činností státních institucí památkové péče i vlastníků památek.Nominovat na cenu Bestia triumphans můžete i vy. Bližší informace o podmínkách nominace do „soutěže“ získáte na e-mailové adrese: bestiatriumphans@seznam.cz.Připravil: Martin Šerák, Památkářská obec českokrumlovská pro časopis GRANTIS 9/2004, © ICN, o.p.s.Zdroj : http://www.neziskovky.cz/h/Ar.asp?ARI=102409&CAI=2371Dalšie články k téme na Obnova.sk:

Bestia Triumphans je proti multiplexu na náměstí Republiky (palo)

Přestavba Josefských kasáren vyvrcholila soudem (palo)


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Publicistika Štítky: 2001_235

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.