Banskobystrické Kreatívne centrum bude koordinovať ÚĽUV

Obrázok k článku

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) a mesto Banská Bystrica v decembri minulého roka podpísali memorandum o spolupráci. ÚĽUV ako hlavný partner zodpovedný za obsah projektu bude mať na starosti programy realizované v Kreatívnom centre v Banskej Bystrici a ich obsahovú náplň, pričom spolupracovať bude aj s ďalšími subjektmi. Obe strany sa v ňom dohodli na rozdelení práv a povinností pri príprave a prevádzke budúceho Kreatívneho centra v Banskej Bystrici a zaviazali sa spolupracovať pri príprave štúdie uskutočniteľnosti a projektového zámeru a následne aj na príprave a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Informácie agentúre SITA poskytla referentka marketingu a PR ÚĽUV Dana Sládeková.

 

ÚĽUV, ktorý má už skúsenosti so spracovaním programov pre kreatívne centrá v Bratislave a Košiciach, na seba prebral zodpovednosť za koordináciu pracovnej skupiny zriadenej s cieľom prípravy štúdie uskutočniteľnosti. Úlohou mesta bude zabezpečiť infraštruktúru nevyhnutnú na zriadenie a prevádzku Kreatívneho centra v Banskej Bystrici, ktoré bude sídliť v objekte bývalej Základnej školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici. Mesto zabezpečí technické, priestorové a prevádzkové podmienky vhodné na realizáciu programov. Zo sumy vyčlenenej na realizáciu projektu bystrického kreatívneho centra bude maximálne polovica určená na infraštruktúru – rekonštrukciu budovy a obstaranie technológií, a zvyšok na prevádzku budovy a zabezpečenie služieb a aktivít kreatívneho centra na obdobie piatich rokov.

 

Predošlé pokusy zriadiť Kreatívne centrum v Banskej Bystrici boli neúspešné, preto sa ÚĽUV rozhodol osloviť ako garantov profesionálne organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré majú s prípravou podobných programov skúsenosti. Momentálne sú kľúčovými partnermi Audiovizuálny fond pre odvetvie audiovízie, Fond na podporu umenia pre odvetvie scénického a vizuálneho umenia, Múzeum Slovenského národného povstania pre multimediálne prezentácie a ÚĽUV pre odvetvie tradičných remesiel a dizajnu orientovaného na tradičné remeslá. Ich spoločnou úlohou je identifikovať potreby a potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regióne a na základe toho vytvoriť návrhy služieb a programov, ktoré budú reflektovať špecifiká a požiadavky regiónu.

 

„Vzhľadom na časovú tieseň sme sa rozhodli nadviazať na výstupy predošlých pracovných skupín a spolupracovať so skúsenými inštitúciami. Nechceme však, aby o regionálnom kreatívnom centre rozhodovali bratislavské organizácie bez účasti domácich aktérov. Preto očakávame od garantov pre jednotlivé odvetvia, že budú komunikovať s miestnymi kľúčovými hráčmi z oblasti verejnej aj nezávislej kultúry a verifikovať s nimi svoje programy tak, aby reflektovali potreby regiónu. Ich pripomienky sú momentálne pre nás najdôležitejšie,“ povedala generálna riaditeľka ÚĽUV Dana Kľučárová.

 

V Banskobystrickom samosprávnom kraji, podobne ako v iných slovenských regiónoch, vznikla v rámci podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu iniciatíva zameraná na prípravu projektu regionálneho kreatívneho centra, ktorý bude žiadať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu. Kreatívne centrá budú mať za úlohu vytvárať v slovenských samosprávnych krajoch priaznivé prostredie na rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podporu netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, ako aj podporu dopytu po kreatívnej tvorbe.

 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.