B. Štiavnica: S Katarínou Voškovou o Hellovom dome

Obrázok k článku

Autor: Siliva Šujanová, Štiavnický život 4/2005

O aké práce išlo v Hellovom dome, čo bolo ich cieľom a ako ste spokojná s ich výsledkom?Ing. arch. K. Vošková (Pamiatkový úrad, vedúca pracoviska v B. Štiavnici): „Dom na Akademickej ulici č. 8 - tzv. Stará pošta - bol na zozname ohrozených pamiatok Banskej Štiavnice do konca roka 2004. Kvôli niekoľko rokov narušenej statike arkiera nad hlavnou cestou, dieram v streche, zdeštruovaným komínom, padnutej vzácnej renesančnej sieťovej klenbe na prízemí a hlavne kvôli absencii vízie využitia a záchrany domu - bol objekt ako jeden z najvýznamnejších historicky a architektonicky cenných domov Banskej Štiavnice zaradený na prestížny zoznam "100 najohrozenejších pamiatok sveta" (World Monuments Fund, New York, rok 1998).O aké práce išlo v Hellovom dome, čo bolo ich cieľom a ako ste spokojná s ich výsledkom?Obnova.sk FotografiaVďaka podpore MK SR - programu dotácie na zá-chranu kultúrnych pamiatok "Obnovme si svoj dom" vlastník, pod metodickým usmernením nášho praco-viska, vykonáva najnevyhnutnejšie stabilizačné práce. Doposiaľ bol objekt vyprataný od sutiny a odpadu s náležitým odseparovaním historického stavebného materiálu, boli podopreté staticky narušené klenby, klenba suterénu so vstupom od ulice bola doplnená v pôvodnej kamennej konštrukcii, ďalej bola domurovaná stena, na ktorú dosadala spomínaná sieťová klenba. Zároveň bolo riešené odvedenie zrážkovej vody zo strechy do kanalizačného zberača. Pokračovanie prác na stabilizácii - domurovaní klenby a doplnení klampiarskymi výrobkami, sa predpokladá, keď nastanú priaznivejšie klimatické pod-mienky.Takúto stavebno-statickú stabilizáciu, ktorá by domy aspoň fixovala a zamedzila ďalšej deštrukcii, by si vyžadovalo ďalších cca 20 - 30 vzácnych historických objektov v meste.“

Odkazy:- Najohrozenejšie pamiatky sveta

- Zánik Hellovho domu stále nie je istý

- Nesúhlas s odstránením historickej pamiatky Hellov dom


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Hellov dom v B. Štiavnici

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.