Bratislavské bábkové divadlo začínajú oddnes rekonštruovať

Obrázok k článku od zora.

Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej ulici začínajú oddnes rekonštruovať. Na tlačovej konferencii to novinárom oznámil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že divadlo budú rekonštruovať po desiatich rokoch. “Je tu ešte jedna vec, ktorá poteší subdodávateľov. V prípade, ak by subdodávateľom náš hlavný kontraktor neplatil, tak kraj bude oprávnené náklady vyplácať priamo,“ uviedol Droba.

 

Podľa riaditeľa Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania BSK Pavla Líšku zhotoviteľ, ktorý bude rekonštruovať divadlo, vzišiel z verejnej súťaže, v ktorej boli predložené štyri ponuky. “Kritériom bola najnižšia cena a úspešný uchádzač predložil ponuku za vyše dva a pol milióna eur. Zhotoviteľ sa zároveň zaviazal, že rekonštrukciu uskutoční do 24 mesiacov,“ uviedol Líška. Rekonštrukciu bude financovať Bratislavský samosprávny kraj.

 

Na margo rekonštrukčných prác v exteriéri aj v interiéri divadla riaditeľka realizácie projektov spoločnosti EURO – BUILDING, a.s., víťaza verejnej súťaže Silvia Havránková uviedla, že rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla bude rozsiahla. “V historickej budove v dvorovej časti budeme vymieňať krytinu, okná, ďalej budeme obnovovať fasádu. V zadnej časti všetky pôvodné objekty zbúrame a postavia sa nanovo. Nové budú tiež podlahy, strecha, akustika, vybavenie, hľadisko, javisko a aj javisková technika,“ povedala Silvia Havránková.

 

Bratislavské bábkové divadlo vzniklo v roku 1957 pod názvom Štátne bábkové divadlo a v súčasnosti patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Na konte má 183 premiér a viac ako 13-tisíc predstavení nielen na Slovensku, ale aj vo svete, ako aj množstvo významných ocenení z medzinárodných festivalov. Prechodným domovom bábkového divadla sa stali bývalé priestory Radošinského naivného divadla na Škultétyho ulici.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…