Trestný zákon a ochrana pamiatok

Titulny obrazok blogu uzivatela: Orgon

Takže k 1.9.2011 vstúpila do platnosti novela trestného zákona č. 262/2011 Z.z. , ktorá ako som už avizoval nedávno, obsahuje niektoré nové ustanovenia, týkajúce sa ochrany kultúrneho dedičstva. Pre Vašu informáciu prinášam plné znenie predmetných - v dnešnej dobe už platných ustanovení Trestného zákona.

 

㤠248a

Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky

 

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

 

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu, alebo

c) ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

 

(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu, alebo

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného

predpisu.“.

 

㤠249

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

 

(1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa

odňatím slobody až na dva roky.

 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,

b) z osobitného motívu,

c) vo väčšom rozsahu, alebo

d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v značnom rozsahu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia,

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

d) za krízovej situácie.“.

 

§ 249a

Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty

 

(1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol považovaný

za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadovážialebo prechováva, potrestá sa odňatím slobody

až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu,

b) vo väčšom rozsahu, alebo

c) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) v značnom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) ak ide o predmet kultúrnej hodnoty požívajúci

ochranu podľa osobitného predpisu.“.

 

Orgoň


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Obrázok používateľa harp
Offline

Novela pamiatkoveho zakona:

 

http://www.obnova.sk/diskusia/pamiatkovy-zakon-0?page=1#comment-69210
http://www.obnova.sk/clanok/vylepseny-zakon-o-ochrane-pamiatok

Obrázok používateľa sana mens
Offline

Myslím si novela trestného zákona je podstatná , ale treba pridať aj novelu pamiatkového zákona, a tá je už zaujímavejšia hlavne jej definícia -inak rozvedené v diskusií.

http://www.obnova.sk/diskusia/slovenskonajbohatsia-krajina-na-archeologicke-nalezy#new

Voľby prehliadania komentárov

.

Orgon - blog

Informácie o Orgon

Obrázok používateľa Orgon

Meno
Peter

Zobraziť celý profil používateľa

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.