Bardkontakt 2012 - Výzva na podanie príspevkov + program

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

20. konferencia k problematike mestských pamiatkových centier

 

Doplnené - 20. 6. 2012: Ako príloha program.

Rok 2012 je 40-tym výročím prijatia Dohovoru o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva Generálnou konferenciu UNESCO. Pri tejto príležitosti pracovná skupina  ICOMOS  dáva toho roku do pozornosti tému väzby ochrany dedičstva a udržateľného rozvoja, špeciálne  tému  zameranú   na úlohu miestnych komunít.

Rok 2012 je i 20-tym výročím vzniku odbornej celoslovenskej  konferencie všeobecne zameranej na problematiku mestských pamiatkových centier. Je sprievodnou akciou obnovenej tradície mestských trhov, pôvodne vedená ako seminár. V súčasnosti konferencia s medzinárodnou účasťou tvorí jednu z hlavných celoslovenských aktivít v pamiatkovej oblasti. Hlavná téma konferencie  Bardkontakt 2012 je určená samosprávam miest a obcí .

 

KULTÚRNE  DEDIČSTVO   A   SPOLOČNOSŤ                                   TÉMA  2012

1. Okruh:  kultúrne dedičstvo a samospráva : pozitíva a negatíva vyplývajúce pre samosprávu, skúsenosti zo správnej a legislatívnej starostlivosti, odporúčania,  kultúrne dedičstvo z pohľadu samosprávy ako majiteľa: prínosy a bremená, manažment plány vo väzbe na kultúrne dedičstvo,  ÚPD,  finančné dotácie pre obnovu...

2. Okruh:  kultúrne dedičstvo a etika:  vo všetkých etapách prípravy, obnovy a užívania, pokuty...

3. Okruh:  kultúrne dedičstvo a metodika: aplikácia terajších metodík a prístupov na významné pamiatky a územia, porovnania so staršími postupmi alebo územné porovnania..   

 

Konferencia je odborná, vedie sa v slovenskom jazyku. Potrebné tlmočenie bude zabezpečené.

Dátum:  21. 8. - 22. 8. 2012  (utorok, streda)

Miesto konania:  Zasadačka Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov  

Na konferencii sa možno prihlásiť :

s prednáškou k príspevku :  15 – 20 min,  podľa zaradenia odborných garantov konferencie

s posterom:  formát A3 alebo A2,  priestor na postre je v predsieni zasadačky

Recenzovaný zborník: 

- obsahuje včas dodané príspevky  a  zmenšené postre na formát A4

- bude predložený ku dňu konania konferencie  

Odborní garanti:

Ing.arch. B.Polomová, PhD., FA STU Bratislava

PhDr. M. Poláková, Krajský pamiatkový úrad Prešov

Prípravný výbor konferencie:

- organizácia a zabezpečenie konania:  Mestský úrad Bardejov: Ing. M. Serečun, Ing. J. Šoltés

- odborná časť: FA STU, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Ing.arch.B. Polomová, PhD – odborná garancia, moderovanie;  Ing .arch. S. Petrášová - príprava zborníka;

- odborná časť: Krajský pamiatkový úrad Prešov: PhDr. M. Poláková, riaditeľka, odborná garancia.

 

Odpovede na výzvu s  Vašim záujmom vystúpiť na konferencii zasielajte na adresu:

beata.polomova@stuba.sk  a na adresu:  gnosiska@gmail.com  do  18.5.2012.

 

V prílohe doložte:         

- názov príspevku, krátku anotáciu na cca 5 riadkov , okruh

- meno s titulmi, adresu mailovú a poštovú, pracovisko, tel. kontakt

 

Termín dodania príspevku podľa spoločného  formátu : 16.7.2012

 

 harp

 

 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Obrázok používateľa harp
Offline

Program veltrhu:

PrílohaVeľkosť
program_konferencie_2012_def.pdf 380.9 KB

Voľby prehliadania komentárov

.

Informacie

Píšem o kultúrnom dedičstve cestovaní, stavebníctve, hradoch. Zaoberám sa obnovou a konzerváciou pamiatok, fotografiou a svojou rodinou. Vediem portál Obnova.sk a spoločnosť Obnova s.r.o.

Blog: Michal Hrčka (harp)

Informácie o harp

Obrázok používateľa harp

Meno
Michal

Priezvisko
Hrčka

Zamestnanie
konzervátor, editor

Zobraziť celý profil používateľa

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.