BA: Súsošie sv. Floriána pred Blumetálom v rekonštrukcii

Súsošie sv. Floriána pred Blumentálom sa bude rekonštruovať. Súkromná firma dnes začala demontovať sochársku výzdobu a telo stĺpa, ktoré odvezie do svojho ateliéru, podstavce z reliéfmi zostanú na mieste. Oprava by mala trvať dva roky. “Stĺp bol v havarijnom stave jednak pre nevhodné umiestnenie pri ceste, jednak pre veľké úbytky hmoty aj pre nevhodný reštaurátorský zásah v 70. rokoch,” povedal akademický sochár Vladimír Višváder z firmy, ktorá bude pamiatku rekonštruovať.

Opravu za približne 12 miliónov korún financuje mestský investor pamiatkovej ochrany – spoločnosť Paming.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na morový stĺp ešte štyri milióny

Barokový stĺp Svätej Trojice, ľudovo nazývaný morový stĺp, je už niekoľko rokov v generálnej rekonštrukcii. Odborné reštaurovanie si vyžiadal zlý stav tejto pamiatky, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie barokové monumenty v Európe…

Odpovede

 1. BA: Súsošie sv. Floriána pred Blumetálom v rekonštrukcii

  Stĺp sv. Floriána bude vyzerať rovnako ako pred 200 rokmi

  15. augusta 2008 (SITA) – Stĺp sv. Floriána, ktorý stojí pred bratislavským Blumentálom, dostane späť svoj pôvodný barokovo-rokokový výzor. Reštaurátori najprv na mieste spevnili časti, ktoré boli narušené a uvoľnené, aby mohli stĺp rozobrať a premiestniť do ateliéru. V dielni sa rekonštruuje časť sochárskej výzdoby diela, telo a podstavec vrátane podstavcov na sochy sa reštaurujú na Floriánskom námestí. V ateliéri reštaurátori odstránili nevhodné sekundárne zásahy a očistili ho od nečistôt. V súčasnosti prebiehajú modelačné práce na sochách, reštaurátori im vracajú barokové tvary, ktoré stĺp stratil. Ako pre agentúru SITA povedal reštaurátor Vladimír Višváder zo združenia Villard, modelujú na originálny kameň, kde vidno pôvodné stopy tvarov. Pracujú tak, že z nich bude možné sňať formu a následne urobiť rekonštrukčné kópie. Originály plastík skončia v lapidáriu. Cieľom reštaurovania je záchrana podstaty pamiatky, obnova jej umelecko-historickej a výtvarnej hodnoty s rekonštrukciou jej pôvodného výrazu. Investorom je spoločnosť Paming Bratislava.

  Pred demontážou na jeseň minulého roku bol stĺp v havarijnom až dezolátnom stave. Od postavenia v prvej polovici 18. storočia mal totiž pohnutý osud. Dezolátny stav zapríčinili okrem času aj poveternostné podmienky, mechanické poškodenie, niektoré nevhodné postupy predchádzajúcich úprav a nevhodné umiestnenie pri vyťaženej ceste a električkovej trati. Na stĺpe boli hrubé povrchové nečistoty, machy a lišajníky, výrazné trhliny, na sochách chýbali končatiny a iné časti, rímsa bola olámaná a kameň sa rozpadal. Z týchto dôvodov krajský pamiatkový úrad, ktorý vydal povolenie na rekonštrukciu, vylúčil možnosť len čiastkového reštaurovania.

  Pôvodne čisto barokové súsošie vzniklo po požiari v roku 1732 na objednávku mesta, ktoré si tak uctilo pamiatku ochrancu pred požiarom a suchom – sv. Floriána. Stĺp vytvorili v podonnerovskej Godeho kamenosochárskej dielni, autorstvo sa pripisuje Krištofovi Renfortovi. Pôvodne stál pred Laurinskou bránou. V tom čase ho tvorili trojosový podstavec s reliéfmi zo života svätca, tri sediace plastiky alegórií Viery, Nádeje a Lásky, oblačná sféra a socha sv. Floriána ako rímskeho vojaka, ktorá patrí k špičkovým dielam barokového sochárstva u nás. Následne súsošie doplnili rokokové plastiky anjelikov a skulptúry sv. Vavrinca a Štefana Prvomučeníka, ochrancov proti ohňu a moru.

  V priebehu 19. storočia a začiatku 20. storočia súsošie trikrát reštaurovali. V roku 1938 ho presunuli spred Laurinskej brány na jeho súčasné miesto – na Floriánske námestie, ktoré podľa stĺpa dostalo aj meno. V roku 1947 a 1965 až 1966 a 1976 až 1977 ho znova upravovali a reštaurovali. V druhej polovici 20. storočia zostalo súsošie po autonehode úplne zdemolované. Pôvodný povrch bol pred súčasnou úpravou zachovaný len asi z 50 percent.

  Rekonštrukčné práce sa začali na jeseň minulého roku a Višváder predpokladá, že pre náročnosť potrvajú asi dva roky. Stĺp by teda mal byť hotový v lete 2009.

Nie je možné pridávať komentáre.