Ako prvý vždy ten tretí

Martin Marenčin a Jozef Ondzik predstavujú v Považskej galérii umenia v Žiline dva autorské súbory dokumentárnej fotografie. Podstatnú časť autorských pohľadov na súčasné Slovensko predstavujú výsledky dvoch grantových programov pre dokumentárnych fotografov, prostredníctvom ktorých obaja autori dostali šancu predstaviť svoju víziu o aktuálnej slovenskej realite.
Jozef Ondzik v roku 2002 pracoval na Obrazovej správe o stave krajiny pre Inštitút pre verejné otázky. Podtitul jeho správy znel „ Z dediny do mesta“. Témou boli výrazné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Výsledkom je osobná výpoveď prostredníctvom čiernobielych fotografií prezentovaná knižne aj na výstavách. Jednotlivé fotografie sa dotýkajú najrôznejších prostredí v teritóriu celej našej krajiny a glosujú stav spoločnosti v jej rozličných oblastiach. Irónia, humor, sociologizujúci pohľad, ale aj silná citová angažovanosť sú mu vlastné, keď rozpráva príbehy zo sveta, v ktorom žije.

Martin Marenčin v roku 2003 vytváral výpoveď o Slovensku v grantovom programe Photodocument.sk agentúry Vaculik Advertising. Počas tohto obdobia nadviazal na svoj rozsiahly, od roku 2001 vznikajúci projekt Slowly Slovakia, ktorý rozvíja do dnešných dní. Výsledkom je sarkastický pohľad na kozumnú spoločnosť plnú paradoxov, degradácie medziľudských vzťahov, ľahostajnosti ku krajine a základným ľudským hodnotám. V žiadnom prípade však nejde len o akúsi kritiku spoločnosti. Vo farebne agresívnych a výrazne expresívnych fotografiách, často obrovských formátov, sú zašifrované odpovede na najzákladnejšie otázky zmyslu ľudského bytia.

Spoločná výstava prezentujúca výber z Obrazovej správy o stave krajiny Jozefa Ondzika a Slowly Slovakia 2001-2004 Martina Marenčina je na tretej zastávke pri svojom putovaní slovenskými galériami. Po Východoslovenskej galérii v Košiciach a Štátnej galérii v Banskej Bystrici sa autori predstavia od 23.6.2005 do 31.7.2005 v PGU v Žiline. Aj toto tretie zastavenie sľubuje okrem vizuálneho zážitku niekoľko prekvapení. Jedným z nich je netradičný kurátor výstavy, ktorým je mladý, no už dostatočne známy umelec Viktor Frešo. V čase vernisáže vo štvrtok 23. júna o 17.00 h, no ani počas trvania výstavy, nebude fyzicky prítomný v galérii. Publiku sa na vernisáži bude prihovárať prostredníctvom videozáznamu. Táto akcia kladie otázky o stave teoretikov, historikov, kritikov a kurátorov v slovenskej fotografii, ale aj všeobecnejšie, o význame kurátora vo výtvarnom projekte a ešte obecnejšie, o inflácii verbálneho prejavu.

-pgu-

Považská galéria umenia v Žiline 23.6.2005 – 31.7.2005
Kurátor: Viktor Frešo
Vystavujúci autori: Martin Marenčin, Jozef Ondzik
Vernisáž: 23.6. 2005 o 17.00 h, výstavné priestory na prvom poschodí

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Viktor Frešo v Žiline.

Mladý výtvarník Viktor Frešo (1974) je jeden z dvojice umeleckej skupiny Egoart, vzniknutej v roku 1999. Hlavným cieľom výtvarného združenia, ale súčasne aj jej členov nezávisle na sebe, je snaha o čo najväčšiu sebapopularizáciu.

Martinská fotografia 2005

Kultúrne centrum Martin pre Vás pripravilo ďalšie podujatie, ktoré sa oplatí vidieť.
V Kultúrnom centre na P.O.Hviezdoslava č. 5, Martin bude výstava fotografií členov Fotoklubu Karola Plicku, ktorý pracuje pri KC. Po roku Vám ponúkajú prezentáciu svojej práce.

This is my place

Projekt „This is my place“ reflektuje aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Kurátor Pavel Urban zo Štátnej galérie v Banskej Bystrici ponúkol výstavné miesto (This is my place) jedenástim umelcom (Marko Blažo, Martin Derner, Jana Farmanová Š., Dorota Kenderová, Marek Kianička, Marianna Mlynárčiková, Rastislav Podoba, Maroš Rovňák, Nóra Ružičková, Dorota Sadovská, Veronika Šramatyová).