Človek a pôda

Expozície Slovenského národného múzea - Etnografického múzea sú rozdelené na tri celky. Prvý z nich s názvom ?lovek a pôda ma za úlohu oboznámi? návštevníka s najrozšírenejšími spôsobmi obživy v minulosti. Tradi?ná ?udová kultúra na Slovensku je úzko viazaná na agrárnu kultúru. Krátky historický úvod oboznámi návštevníka, ?o túto väzbu spôsobilo.
Expozícia postupne zoznámi návštevníka so najdôležitejšími zamestnaniami. Dá sa poveda?, že za?ína jarou a jarnými prácami na poli, pokra?uje letnými prácami a žatvou s dožinkami. Ke?že nielen chlebom je ?lovek živý, ?alším zamestnaním priradeným k jarnému a letnému obdobiu je salašníctvo a chov hospodárskych zvierat. Jese? je prezentovaná spracovaním a uskladnením potravín na ?alší rok. Zimu predstavili tvorcovia expozície dvomi okruhmi, ktorým sa ?udia v minulosti venovali. Domácku výrobu, možno rozdeli? na okruh tzv. ženských a mužských prác. Tak ako typicky mužskou prácou bolo spracovanie dreva (cez stavby z dreva, cez výrobu a opravy náradia a nástrojov). Práve touto prácou sa v minulosti zaoberali muži v zimných mesiacoch. Ženy po?as zimy museli spracova? suroviny na výrobu textilu.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Expozícia_1393

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.