Človek a odev

Posledným celkom, ktorému sa venujú expozície Etnografického múzea je ?lovek a odev. Zámerom autorov, tohto celku je oboznámenie sa s odevom na Slovensku. Okrem základného odevu si návštevník môže pozrie? aj v ?om naši predkovia pracovali. Najvä?šiu a najatraktívnejšiu ?as? tejto expozície tvorí sviato?ný odev, na ktorom možno vidie? nielen vplyv prírodných podmienok, tej-ktorej oblasti. Okrem toho je odev symbolickým prejavom a možno z neho ?íta? napr. konfesionálnu príslušnos? jeho nosite?a, sociálny status, vek...
Záver tejto ?asti expozície je venovaný svadobnému odevu a odevu vdov.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Expozícia_1393

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.