1. Medzinárodná faleristická konferencia

SLOVENSKÁ FALERISTICKÁ SPOLOČNOSŤ


v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania


pozýva na


 


1. Medzinárodnú faleristickú konferenciu


miesto konania: kinosála Múzea Slovenského národného povstania


Kapitulská 23, SK - 975 59 Banská Bystrica


22. októbra 2011, 13.00 – 17.00 hod.


 


 


Konferencia sa koná pod záštitou:


ministera kultúry Slovenskej republiky Mgr. Daniela Krajcera


Vstup na konferenciu je bezplatný


 


 


PROGRAM 1. medzinárodnej faleristickej konferencie v Banskej Bystrici, 22.10.2011


12:00 – 13:00 Evidencia účastníkov konferencie


13:00 – 13:15 Príhovor:


riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania - PhDr. Stanislava Mičeva


13:15 – 13:20 Slovenská faleristická spoločnosť, jej vznik a ciele


predseda SFS Bc. Pavol Marciš


13:20 – 13:35 K základným otázkam slovenskej faleristickej terminológie


PhDr. Igor Graus, PhD., Banská Bystrica


13:40 – 13:55 Mílniky naši a světové faleristiky (vývoj řádů a vyznamenání od antiky do dneška)


RNDr. Ivan Koláčný, KCLJ (Klub faleristů Brno), Brno


14:00 – 14:25 Malé dekorácie založené v roku 1908 v Rakúsko - Uhorsku


Friedrich Tusek (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde), Viedeň


14:30 – 14:45 Faleristické artefakty ošetrovateľstva v strednej Európe


doc. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Slovenská faleristická spoločnosť), Viedeň


14:50 – 15:05 Medaila Za hrdinstvo 1939-1945


Bc. Pavol Marciš (Slovenská faleristická spoločnosť), Šaľa


15:10 – 15:45 Prestávka / Prehliadka Múzea SNP


15:45 – 15:55 Odznak brannosti Hlinkovej gardy


PhDr. Martin Karásek (Slovenská faleristická spoločnosť), Martin


16:00 – 16:15 Čapicové odznaky a insígnie Slovenskej armády 1939-1945


(Mincovňa Kremnica a jej dodávka intendančného materiálu armáde)


PhDr. Marian Uhrin, PhD. (Múzeum SNP), Hriňová


16:20 – 16:35 Vývoj vojenských vyznamenaní v rezorte MO SR od r. 1993 do súčasnosti


JUDr. Jaroslav Kozolka (Slovenská faleristická spoločnosť), Bratislava


16:40 – 16:55 Disproporcie pri voľbe námetov pre súčasné vojenské vyznamenania SR


Dr. Peter Zelizňák (Slovenská faleristická spoločnosť), Trenčín


16:55 - 17:00 Záver oficiálneho programu konferencie


 


 


Po každom príspevku je pri dodržaní prednáškového času ca. 5 minútová diskusia.


Občerstvenie počas prestávky je zabezpečené.


 


 


17:00 – 18:30 Kongres (len pre členov SFS)


Organizačný výbor konferencie:


 


 


 


 


Pavol Marciš e-mail: faleristik@gmail.com


Vlastimil Kozoň e-mail: vlastimil.kozon@univie.ac.at


Ivan Chudý e-mail: ivan@xko.sk


Vladimír Považan e-mail: vpovazan@gmail.com


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.