Bratislavský samosprávny kraj organizuje už siedmy ročník konferencie venovanej historickej zeleni, parkom a záhradám Bratislavskej župy