Vranovský hrad

Zaniknutý vodný hrad, ktorého jadro tvorila okrúhla veža s palácom. Bol obkolesený hradbou a vodnou priekopou.

Jediným pozostatkom po hrade sú podzemné priestory v areáli Gymnázia a Obchodnej akadémie na Daxnerovej ulici, bezpečne ukryté pod hrubou vrstvou betónu.

 

História a vývoj: 

Prvá zmienka o hrade pochádza z roku 1363. Bol pravdepodobne postavený v prvej polovici 14. storočia na príkaz pánov z Rozhanoviec (Rozhanovských, Rozgoňovcov, Roszgoniovcov). Stal sa jedným z ich trvalých sídel, čo v značnej miere ovplyvnilo aj vývoj mestečka. Hradný palác poskytoval zemepánom určite pohodlné bývanie vzhľadom na to, že sa tu zdržiavali oveľa častejšie ako na hrade Čičava.
V roku 1472 vydal kráľ Matej Korvín povolenie stavbu opevniť. Rozsah a konštrukciu opevnenia nepoznáme, ale Nypoortova rytina z roku 1686, ktorá zachytáva vzhľad hradu z predchádzajúceho storočia, zobrazuje mohutnú stavbu s nárožnými bastiónmi, opevnenú murivom a obohnanú vodnou priekopou napojenou na potok Čičavka.
V rokoch 1491-1492 počas uhorsko-poľskej vojny bol hrad poškodený. Máme doklady o tom, že páni z Rozhanoviec v priebehu 15. a začiatkom 16. storočia často žiadali mesto Bardejov o dodanie trámov, dosiek, tehiel, ale aj murárov, stolára, studniara, maliara, aby na ňom vykonali potrebné úpravy.
V roku 1523 smrťou Štefana vymrel rod Rozhanovských po meči. Dedičskou zmluvou medzi Štefanom z Rozhanoviec a Andrejom Báthorym z ečedskej vetvy tohto rodu, uzavretou roku 1519 a potvrdenou kráľom Ľudovítom II., sa takmer na jedno storočie stali novými majiteľmi vranovského, čičvianskeho a skrabčianskeho panstva Báthoryovci, popredný uhorský magnátsky rod. V roku 1573 sa vo Vranove konali zásnuby Alžbety Báthoryovej s Františkom Nádašdym. Tu sa 8. mája 1575 uskutočnila aj svadba.
Hrad postupne nahradili iné stavby. V 18. storočí bol na jeho mieste postavený klasicistický kaštieľ, necitlivým rozhodnutím zbúraný v roku 1987. Počas jeho likvidácie boli pri výkopoch objavené rozsiahle podzemné priestory, zrejme zvyšky pôvodného vodného hradu.

Číslo UZPF: 
10773
Index PÚSR: 
0
Ulica: 
Daxnerova
Číslo - orientačné: 
3
Adresa - Stará: 
Dr. C. Daxnera
Poloha: 
Gymnázium a Obchodná akadémia
Informačné zdroje: 

MICHNOVIČ, Imrich. Dejiny Vranova nad Topľou. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1992, s. 104-107. ISBN: 80-85174-65-0


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Logo

Vranovský hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy