Blatnica hrad

Hradná zrúcanina sa dnes takmer úplne stráca v hustom ihličnatom lese, ktorý pokrýva celý hradný vrch. Hrad tvorí dvojvežové jadro doplnené o opevnené predhradie. Na najvyššom bode hrebeňa stojí hradný palác, ukončený dvojicou veží. Zo západnej veže stojí podstatná časť obvodového muriva, narušená výpadkom steny smerom do paláca. Ďalšie kritické poruchy predstavujú úplne rozpadnuté okná spodného podlažia a rozsiahle
kaverny takmer po celom obvode vonkajšieho líca. Vnútorný priestor paláca je dnes do značnej výšky vyplnený napadanou suťou z rozpadnutých stien. Obvodové múry paláca a podkovovitej východnej veže majú na vnútornej strane takmer úplne rozpadnuté vnútorné líca, silne narušená je aj koruna muriva so zvyškami takmer úplne rozpadnutých okenných otvorov. Plášť muriva podkovovitej veže je rozdelený zvislou trhlinou, prechádzajúcou až k päte muriva. K juhozápadnej veži sú z vonkajšej strany priložené prístavby. Na juhovýchodnej strane stojí torzo schodiska so zachovanou jednou bočnou obvodovou stenou a rozpadnutým okenným otvorom. Z vonkajšieho opevnenia stoja len fragmenty hradbového múru na severovýchodnej, južnej a východnej strane. Z valcovej bašty vo východnom nároží je čitateľný len vonkajší plášť, interiér je v celom rozsahu vyplnený suťou. Silne poškodený je predovšetkým južný úsek hradieb na okraji skalného zrázu, kde je plošne rozpadnuté líce muriva v spodnej časti. Z nadväzujúcej časti opevnenia na východnej strane stoja len nesúvislé fragmenty. Najlepšie zachovanou časťou predhradia je palác a hospodárska budova na južnej strane. Z oboch budov stoja čiastočne zachované vonkajšie obvodové steny, ostatné múry sú úplne deštruované. Na intaktne zachovanej čelnej stene paláca predhradia sa zachovali zvyšky pôvodných omietok a na vnútornej strane aj zvyšky klenieb a komínov. Čelný múr susednej hospodárskej budovy je v značnom rozsahu poškodený rozpadom okenných otvorov. Z ďalších budov situovaných pozdĺž východnej hradby sú čitateľné len fragmenty obvodových stien a priehlbiny v mieste jednotlivých priestorov.

História a vývoj: 

Počiatky hradu
nie sú objasnené, pravdepodobne jeho výstavba spadá do začiatku 14. stor., keď vznikol
ako strážny hrad na ceste prechádzajúcej Turcom. Prvá písomná zmienka pochádza z r.
1323. Vtedy bola Blatnica majetkom zvolenského župana magistra Donča. Z tohto obdobia
môže pochádzať veža nepravidelného oválneho pôdorysu, stojaca na západnej strane
v čele hradu. Z jej pôvodného vybavenia sa do súčasnosti zachovali štrbinové vetracie
okienka s dreveným prekladom. Následne hrad prešiel do rúk kráľa a v priebehu 14. stor.
bol v správe kráľovských kastelánov. Za vlády Žigmunda Luxemburského hrad získal
Pankrác zo Sv. Mikuláša. Neskôr bol majetkom Komorovských, ktorí o neho viedli dlhodobé
spory. Ešte v priebehu stredoveku niektorí z majiteľov hrad rozšírili o pozdĺžny palác,
dodatočne pristavaný k pôvodnej obytnej veži na východnej strane zakončený ďalšou vežou
podkovovitého pôdorysu. V r.1539 Ferdinand I. hrad a panstvo daroval Františkovi Révayovi,
ktorého rod Blatnicu vlastnil až do zániku sídla v 18. stor. Révayovci postupne vybudovali
opevnenie predhradia, ktoré na západnej strane nárožie zosilňovala okrúhla bašta. V rámci
neskorších renesančných úprav vznikla hospodárska stavba a palác, ktoré boli predsunuté
pred pôvodnú južnú hradbu predhradia. Z paláca sa zachovala vonkajšia stena s pôvodnou
omietkou, zdobenou nárožným kvádrovaním, kordónovou rímsou a odpadovým žľabom
prevétu. Révayovci okrem dostavby budov v predhradí prestavali aj hradný palác, ktorý
zvýšili a pravdepodobne výškovo zjednotili s vežami do spoločného bloku, zastrešeného
jednotnou strechou. Súčasťou úprav bolo aj vytvorenie nových okien a delových strieľní
a aj doplnenie prestavaného jadra o schodiskový prístavok, prisadený k južnému múru
západnej veže. Začiatkom 18. stor. ešte hrad slúžil svojmu účelu a bol dobre zachovaný,
výrazné poškodenie a definitívne opustenie hradu priniesol požiar v r. 1760.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

2007 - 2008
- Osadenie ochranného zábradlia na mieste najväčšieho ohrozenia návštevníkov zrúcaniny
- Osadenie drevených lavičiek
- Príprava informačného systému
- Čistenie priestoru predhradia od vegetácie a menších stromov
- Preznačkovanie chodníka a odvoz odpadkov
- Príprava kameňa a drevených prvkov pre budúce konzervačné práce

Číslo UZPF: 
534
Index PÚSR: 
1 - 17
Obec: 
Blatnica
Iné názvy: 
Blatnický hrad, 1323 castrum Balathnica
Poloha: 
Zrúcanina strážneho hradu na skalnatom hrebeni s výborným výhľadom do priestoru Turčianskej kotliny, situovaná približne 2 km od rovnomennej obce.
Prístup: 
Z obce Blatnica po značenej turistickej trase.
Informačné zdroje: 

Šimkovic M., Blatnica. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Logo

Blatnica hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy