Bobrovec

Dôležité letopočty:1231 - Prvá písomná zmienka o Bobrovci. Je to výsadná listina kráľa Ondreja II.,

v ktorej udeľuje šesť popluží zeme vykrojenej z bobroveckého chotára.

1288 - Kráľ Ladislav IV. župana Bogomíra potvrdil za bobroveckého Šľachtica.

1310 - Bobrovec nadobudol právo trhov.

1392 - Pečať s legendou: Sigillum Ubs Majoris Bobrocz 1392.

1482 - Výsadná listina obnovená kráľom Matejom. V nej Rudolf II. uvádza

Bobrovec ako naše mesto.

1527 - Letopočet odliaty na starom zvone z veže kostola sv. Juraja. To zachránilo

zvon pred roztavením v I. svetovej vojne.

1718 - Bol založený tesársky (cermonánsky) cech.

1740 - Založenie murárskeho cechu.

1767 - Založenie muzikantského cechu -jediného na Slovensku.

1778 - Dokončená stavba nového chrámu Sv. Juraja.

1830 - Prvá Škola s nepovinnou školskou dochádzkou.

1840 - Založenie spolku striezlivosti - prvý na Slovensku, založil ho farár Peter Árvay.

1849 - Zmeny v držbe pôdy - vznik urbáru.

1851 - V obci zúrila cholera.

1853 - V obci pôsobil maliar a sochár Jozef Božetech Klemens.

1861 - Pečať s legendou: Szabadalmas város - výsadné mesto.

1875 - Založenie mestskej sporiteľne.

1882 - Bol založený hasičský zbor.

1888 - Založenie dychovej hudby.

1895 - Zahraté prvé svetské divadlo - Šenk pálenčený.

1895 - Založenie Potravného družstva.

1896 - Postavenie tehelne.

1899 - Vypukol veľký požiar.

1919 - Založená obecná knižnica.

1920 - Založený spolok Občianska beseda.

1921 - Založený Kultúmo-vzdelávací spolok Orol.

1930 - Elektrifikácia obce.

1933 - Založená telovýchovná jednota.

1945 - Oslobodenie obce (4.4.1945).

1952 - Postavená budova MNV - obecný úrad.

1963 - Dokončená stavba novej základnej školy.

1971 - Otvorenie turistickej chaty v Červenci

1974 - Vybudovanie športového areálu ŠK (1967 - 1974).

1979 - Vybudovanie telocvične.

1986 - Postavený dom smútku.

1995 - Prístavba kultúrneho domu.

1999 - Rekonštrukcia kostola sv. Juraja.

2006 - Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu

2009 - Rekonštrukcia kostolných zvonov a organa

Umiestnenie

Bobrovec
Slovensko
49° 7' 15.708" N, 19° 36' 50.796" E

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Fotografie - Galeria Bobrovec
6 jan 2011 - 19:01
You are not authorized to access this content.

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Bobrovec

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy