Bobrovec

Dôležité letopočty:1231 - Prvá písomná zmienka o Bobrovci. Je to výsadná listina kráľa Ondreja II.,

v ktorej udeľuje šesť popluží zeme vykrojenej z bobroveckého chotára.

1288 - Kráľ Ladislav IV. župana Bogomíra potvrdil za bobroveckého Šľachtica.

1310 - Bobrovec nadobudol právo trhov.

1392 - Pečať s legendou: Sigillum Ubs Majoris Bobrocz 1392.

1482 - Výsadná listina obnovená kráľom Matejom. V nej Rudolf II. uvádza

Bobrovec ako naše mesto.

1527 - Letopočet odliaty na starom zvone z veže kostola sv. Juraja. To zachránilo

zvon pred roztavením v I. svetovej vojne.

1718 - Bol založený tesársky (cermonánsky) cech.

1740 - Založenie murárskeho cechu.

1767 - Založenie muzikantského cechu -jediného na Slovensku.

1778 - Dokončená stavba nového chrámu Sv. Juraja.

1830 - Prvá Škola s nepovinnou školskou dochádzkou.

1840 - Založenie spolku striezlivosti - prvý na Slovensku, založil ho farár Peter Árvay.

1849 - Zmeny v držbe pôdy - vznik urbáru.

1851 - V obci zúrila cholera.

1853 - V obci pôsobil maliar a sochár Jozef Božetech Klemens.

1861 - Pečať s legendou: Szabadalmas város - výsadné mesto.

1875 - Založenie mestskej sporiteľne.

1882 - Bol založený hasičský zbor.

1888 - Založenie dychovej hudby.

1895 - Zahraté prvé svetské divadlo - Šenk pálenčený.

1895 - Založenie Potravného družstva.

1896 - Postavenie tehelne.

1899 - Vypukol veľký požiar.

1919 - Založená obecná knižnica.

1920 - Založený spolok Občianska beseda.

1921 - Založený Kultúmo-vzdelávací spolok Orol.

1930 - Elektrifikácia obce.

1933 - Založená telovýchovná jednota.

1945 - Oslobodenie obce (4.4.1945).

1952 - Postavená budova MNV - obecný úrad.

1963 - Dokončená stavba novej základnej školy.

1971 - Otvorenie turistickej chaty v Červenci

1974 - Vybudovanie športového areálu ŠK (1967 - 1974).

1979 - Vybudovanie telocvične.

1986 - Postavený dom smútku.

1995 - Prístavba kultúrneho domu.

1999 - Rekonštrukcia kostola sv. Juraja.

2006 - Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu

2009 - Rekonštrukcia kostolných zvonov a organa

Umiestnenie

Bobrovec
Slovensko
49° 7' 15.708" N, 19° 36' 50.796" E

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Fotografie - Galeria Bobrovec
6 jan 2011 - 18:01
You are not authorized to access this content.

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Logo

Bobrovec

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy

Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková
"Komu patria pamiatky?"
25. október, 2016, Michaela Kubíková
Titulny obrazok blogu uzivatela: strapako
Zistenie signatúry obrazu
23. október, 2016, strapako