november 2007

Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Príbeh Remeselníckej 5

Spolok Banskej Štiavnice vás srdečne pozýva na prezentáciu obnovy historického domu "Remeselnícka 5". Dňa 7. 12. 2007 o 14:00 na Remeselníckej ulici číslo 5 v Banskéj Štiavnici.Kontakt: Katarína Vošková 0903-646-118

Dátum, čas: 
17. December 2007 - 1:00
Príbeh Remeselníckej 5

Spolok Banskej Štiavnice vás srdečne pozýva na prezentáciu obnovy historického domu "Remeselnícka 5". Dňa 7. 12. 2007 o 14:00 na Remeselníckej ulici číslo 5 v Banskéj Štiavnici.


Diskusia o výstavbe Auparku bola búrlivá

Štvrtková diskusia ku kontroverznému zámeru výstavby Auparku na Námestí osloboditeľov v Košiciach, na ktorej sa zúčastnilo okolo 70 občanov, trvala takmer tri hodiny.

V Makovickom dome dnes vystavili vyše 70 betlehemov

Z vyše 70 betlehemov, ktoré dnes sprístupnili na výstave v Makovickom dome v Žiline, si prvú cenu na šiestom ročníku súťažnej výstavy Betlehemy odniesla Terézia Cisáriková zo Štiavnika.

Výstava v Átriu Slovenského rozhlasu

Zahraniční Slováci predstavili svoje umelecké diela na dnešnej vernisáži v Átriu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Vyše 200 rokov staré hodiny znovu idú v osade Čierny Váh

Vyše 200 rokov staré hodiny, ktoré sa nachádzajú na zvonici v osade Čierny Váh pri Liptovskom Hrádku, znovu odkrajujú čas.

Vianoce v Starom zámku

Pravidelne každý rok v decembri ožíva na Starom zámku duch baníckych Vianoc.

Delene clanky na titulnej stranke

Uz dlhsie sa pohravam s napadom, kt. sme riesili aj niektorym s redaktorov, ze by sme mohli rozdelit clanky na titulnej stranke na spravodajstvo a publicistika.

Inak povedane odclenit agenturne clanky od autorskych. Kvalitne clanky by sa tak rychlo nedostavali do rachivu.

Co vy na to?

Rozdeliť články na titulke na spravodajstvo a publicistiku?

áno
100% (3 hlasy)
nie
0% (0 hlasov)
Celkový počet hlasov: 3

Knihy budú od roku 2008 zaťažené zníženou 10-percentnou DPH

Bratislava 28. novembra (TASR) - Knihy budú od začiatku roka 2008 podliehať zníženej 10-percentnej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa momentálne uplatňuje len na lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú dnes schválili poslanci NR SR.
Túto zmenu požadovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR a Ministerstvo financií (MF) SR ju akceptovalo. Po zaradení kníh do základnej sadzby dane 19 percent, argumentuje predkladateľ, sa literatúra stala pre určité skupiny obyvateľstva z finančných dôvodov nedostupná. "Pretrváva pokles v doplňovaní knižných fondov, pokles v zásobovaní školských knižníc, v rozvoji štátneho jazyka, čo má vplyv na celkovú vzdelanostnú úroveň slovenskej populácie v európskom i svetovom kontexte," pokračuje predkladateľ.
Návrh je podľa rezortu financií v súlade s európskou smernicou o spoločnom systéme DPH, na základe ktorej je členský štát Európskej únie (EÚ) oprávnený uplatňovať na knihy zníženú sadzbu dane.
Ministerstvo financií v dôsledku tejto zmeny predpokladá výpadok príjmov z DPH vo výške 137 miliónov Sk v budúcom roku, 143 miliónov Sk v roku 2009 a 150 miliónov Sk v roku 2010.
Právna norma mení aj spôsob zdaňovania vratných obalov na nápoje. Od začiatku budúceho roka sa pri nápojoch predávaných v zálohovaných obaloch nebude do základu DPH započítavať požadovaná záloha za obal. Zmenu uplatňovania DPH pri vratných fľašiach navrhlo MF na základe požiadavky podnikateľských subjektov. Úpravu, ktorá umožňuje nezahŕňať do základu dane náklady týkajúce sa vratných obalov, pritom podľa rezortu financií umožňuje aj príslušná európska smernica.
Nový systém zdaňovania zálohovaných obalov bude mať podľa odhadov MF negatívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu vo výške 18 miliónov Sk v roku 2008 a 10 miliónov Sk v roku 2009.
Zámerom schválenej novely je tiež na základe poznatkov z praxe odstrániť nejednoznačnosť niektorých ustanovení zákona o DPH, spresniť ustanovenia, ktoré nie sú v úplnom súlade so smernicou o spoločnom systéme DPH, či precizovať niektoré ustanovenia zákona na základe judikatúry Súdneho dvora ES, a tak zabezpečiť ich správnu aplikáciu v praxi. Novela má zaviesť aj zjednodušenie uplatňovania DPH, ktoré spomínaná smernica umožňuje.

Zdroj: TASR

Riadenie inteligentných budov

Ovládať projektovanie systémov takzvaných inteligentných budov, spotrebiče a zariadenia ktorých sú plne automatizované a ovládateľné aj na diaľku a cez internet, umožní poslucháčom košickej Technic

Riadenie inteligentných budov
Košice: stavba Auparku na hranici historického jadra

Pokiaľ ste z Košíc a chceli by ste sa vyjadriť k stavbe Auparku na hranici historického jadra, bridte dnes na diskusiu k EIA.

Výstava Chute a vône Slovenska predstavuje tradície kulinárskej kultúry

Predstaviť tradície kulinárskej kultúry na Slovensku je cieľom výstavy Chute a vône Slovenska, ktorú dnes sprístupnia v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine.

Seminár hradológov 2007 - seminár s rodinnou atmosférou

Zdravím Vás priatelia a nadšenci občianskych združení, ako aj jednotlivcov.
Dovoľte, aby sme vás pozvali na tohtoročný zlet záchrancov ruín hradov, kaštieľov, kláštorov a všetkých jedinečných torzálnych architektúr, ktoré majú vďaka vám šancu prežiť aj o 100 rokov.

Na župnom dome vynovili čelnú fasádu

V Rimavskej Sobote ukončili v týchto dňoch opravu priečelia jedného z najstarších domov v meste, župného domu na Námestí M. Tompu.

Silvester

Kde budete stráviť Silvester?
Hlasujte na stránke:
http://www.termalslovakia.blogspot.com/

Stavebná produkcia SR za 9 mesiacov dosiahla 115,3 mld. Sk

Stavebná produkcia na Slovensku za prvých 9 mesiacov tohto roka medziročne vzrástla o 8,5 % na 115,3 miliardy Sk, z toho dominovala produkcia realizovaná v tuzemsku s hodnotou 111,3 miliardy Sk.

Na zámku sa začal Týždeň vedy a techniky pre žiakov a študentov

Pre žiakov a študentov základných a stredných škôl je určený seriál prednášok múzejníkov v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa dnes začal aj v Bojnickom zámku.

Mesto kúpilo Považský hrad, chystá rekonštrukciu

Mesto Považská Bystrica sa rozhodlo obnoviť schátraný Považský hrad, ktorý nedávno získalo od miestneho Klubu slovenských turistov Sparta. Zrúcanina je momentálne v takom dezolátnom stave, že vstup na ňu je len na vlastné riziko.

Francúzsky investor by prebudoval zámok v Hlohovci na Versailles

Deväť investorov má záujem o kúpu a rekonštrukciu zámku v Hlohovci. Samospráva mesta, ktorá je majiteľom objektu, sa rozhodla pamiatku predať z dôvodu nedostatku financií na jej rekonštrukciu a prevádzku.

Termodynamika a volná energie

Vědecká komunita hlavního proudu odmítá zabývat se myšlenkou "volné energie" nebo stroji s účinností větší než 1 ("over-unity" machines), protože tvrdí, že chování takových strojů porušuje "Druhý zákon termodynamiky". Záměrem tohoto článku je přímo oponovat tomuto názoru z úhlu pohledu alternativní vědy. Mnoho inženýrů a vynálezců, kteří pracují na poli alternativní energie, dosud mylně věří, že "Zákony termodynamiky" jsou univerzálně platné. Pro ně je stroj na volnou energii pouze chytrý vědecký podvod, kde stroj poruší některý základní zákon přírody. Aby na tomto poli mohl být učiněn pokrok, musí být odhaleny chyby "Zákonů termodynamiky". Teprve potom si lidé uvědomí, že vědecké experimentování je jediný spolehlivý nástroj pro odhalení fyzikální reality.
Abychom tohoto záměru snáze dosáhli, bude vhodné stručně připomenout některé klíčové historické události, které pomáhaly zformovat moderní vědeckou éru s ohledem na termodynamiku. Před rokem 1800 byly stroje typu perpetuum mobile považovány za možné a teplo nebylo považováno za formu energie. Oba z těchto dlouhotrvajících předpokladů, které přetrvaly tisíce let, byly překonány myšlenkami Hermanna von Helmholtze v roce 1847, kdy postuloval, že když se nikomu nepodařilo sestrojit fungující perpetuum mobile, tak to pravděpodobně není možné. Aby nemožnost vytvořit perpetuum mobile podpořil argumenty, musel předpokládat, že energie v systému je zachována. Dlouho bylo pozorováno, že mechanická zařízení nejsou schopna dokonale přenášet energii. Mezi funkčními součástkami stroje vždy existovalo tření. Bylo známo, že tření nejen brání přenosu energie ve stroji, ale že také vytváří teplo. Aby se současně vysvětlily ztráty energie a zisk tepla, aby byla zachována energie v systému, Helmholtz postuloval, že teplo je forma energie skládající se z malého, náhodného pohybu v molekulách hmoty. Spekuloval dál, že ztráty práce ve stroji v měřítku velkého pohybu jsou přítomny jako teplo, jehož příčinou je pohyb molekul materiálu, z něhož je stroj vyroben. Na základě těchto úvah došel k závěru, že jak práce, tak teplo musí být považovány za energii a že tato celková suma energie musí být zachována.

V roce 1850 Rudolf Clausius provedl syntézu prací Helmholtze, Jouleho, Carnota a dalších a vyslovil zevšeobecňující větu, která se stala známou jako "První zákon termodynamiky". V ní se tvrdí, že "energie může být změněna z jedné formy na jinou, ale nemůže být ani vytvořena, ani zničena." Od té doby se této myšlence všeobecně věří, totálně změnila pohled na mechaniku, fyziku a dynamiku energie. Toto byl jasný přelom z množiny názorů a předpokladů, které pocházely z antiky. Začala nová epocha vědy.

Když porozumíme tomuto historickému vývoji, je důležité si uvědomit, že k novému teoretickému vysvětlení povahy tepla vedlo zevšeobecnění experimentálních poznatků. To může být ilustrováno pozorováním chování tepla ve strojích, které provedl Sadi Carnot, jež shrnul v rozsáhlém díle.

Tvrdil, že "ve všech případech, kdy je konána práce působením tepla, množství spotřebovaného tepla je přímo úměrné množství vykonané práce a naopak, spotřebováním jistého množství práce je produkováno stejné množství tepla." Toto Carnotovo tvrzení je založeno na stovkách experimentálních měřeních. Po takovém přesvědčivém experimentování nebylo od Clausia nerozumné, že došel k závěru, že teplo může být přeměněno na mechanickou práci. Byl to však teoretický skok logiky dojít k závěru, že energie obecně se může přeměnit z jedné formy na jinou. Dříve než pokročíme dál, je pro naše účely důležité si připomenout, že tato nová myšlenka, vyjádřená jako "První zákon termodynamiky" se skládá z řady překrývajících se idejí a předpokladů, které mohou být shrnuty to následujících vět:

1. Stroje typu perpetuum mobile jsou nemožné.
2. Povaha tepla je redukována na náhodný pohyb molekul hmoty.
3. Předpokládá se, že energie se může změnit z jedné formy na jinou bez jakéhokoli vysvětlení, jak k této přeměně v konkrétním případě skutečně dojde.
4. Energie není vytvořena, ani zničena průchodem přes nějaký mechanismus.
5. Všechny formy energie se chovají stejným způsobem.

Všechny tyto myšlenky jsou v podstatě vyjádřeny "Prvním zákonem termodynamiky". Z perspektivy alternativní vědy má experimentální práce Carnota a Jouleho trvalou platnost. Problémy začaly, když se Helmholtz a Clausius pokusili tuto experimentální práci zevšeobecnit. K teorii přeměny energie a k povaze tepla se vrátíme později, až budou položeny další teoretické základy.

"Druhý zákon termodynamiky" byl odvozen z dalšího studia chování tepla v uzavřených systémech. Je pozoruhodné, že v něm není žádné tvrzení, že tento takzvaný "zákon" má univerzální platnost. Mezi oblíbená tvrzení, jež odráží všeobecné chápání "Druhého zákona termodynamiky", patří následující: "V uzavřeném systému se entropie nesnižuje." "Stupeň uspořádání se v uzavřeném systému spontánně nezvýší bez vynaložení práce." "Mezi všemi dovolenými stavy systému s danou velikostí energie, určitým počtem částic a při určitém objemu existuje pouze jeden rovnovážný stav." "Je nemožné zkonstruovat zařízení, které pracuje v cyklu a neprodukuje žádný jiný efekt než práci a vyměňuje si teplo s jediným rezervoárem." Podle těch, kteří rozumějí jazyku, všechna tato tvrzení nevyjadřují stejnou myšlenku. Některá z nich mají širší výklad, zatímco jiná jsou definována úzce. Všechna tato tvrzení vyplývají z myšlenky, že stroj typu perpetuum mobile nemůže pracovat na principu výměny práce/teplo, když tento proces je omezen na známé množství tepla na začátku. Jakmile je toto množství tepla přeměněno na práci a teplota v rezervoáru se sníží na teplotu okolí, nelze očekávat, že bude produkována další práce. To není pouze rozumné, ale je to také podloženo tisíci experimentů. Pokud je zákon jasně a úzce definován jako tvrzení, které odráží chování tepla v uzavřeném systému, autor tohoto článku s ním plně souhlasí.

Problém nastává s některými obecnějšími výklady "zákona", jako například "stav uspořádání se v uzavřeném systému spontánně nezvýší bez vynaložení práce." Abychom pochopili, proč toto tvrzení neplatí univerzálně, je důležité jasně definovat pojmy. Musíme pochopit, co je míněno pojmem "stav uspořádání" a musíme definovat hranice "uzavřeného systému". V prvním případě je "stav uspořádání" všeobecně považován za teplotu.

Když to chápeme takto, můžeme říci, že v tepelně izolované soustavě se teplota nezvýší, pokud do ní není dodána práce nebo energie. Jestliže jasně definujeme pojmy a omezíme diskusi na teplo a práci, potom také zde dostaneme univerzálně platné tvrzení podložené horami experimentálních dat. Pokud však "stav uspořádání" zevšeobecníme jako "množství energie" a definujeme "uzavřený systém" jako Vesmír, jsme vedeni věřit, že za žádných okolností není možné vytvořit podmínky, kde se koncentrace energie spontánně nezvýší. To není pravda!

Zatímco se většina známých chemických procesů, standardní elektrická zařízení a teplo obecně chovají tímto způsobem, pole éterické energie planety se tak nechová. Pole éterické energie se chová přesně opačně než zevšeobecněně chápaný "Druhý zákon termodynamiky" a tento fakt je podložen značným množstvím experimentálních dat. Jedním z nejlépe dokumentovaných příkladů je spontánní zvýšení teploty pozorované u "orgonového akumulátoru", vynalezeného dr. Wilhelmem Reichem v roce 1940. Orgonový akumulátor, což je jednoduchá bedna vyrobená ze střídajících se vrstev organického a anorganického materiálu, umožňuje koncentraci pole éterické energie prostředí v uzavřeném prostoru bez vynaložení práce. Tato koncentrace energie se projeví spontánním zvýšením teploty. Tato situace neporušuje užší výklad "Druhého zákona termodynamiky", protože připouštíme, že do systému vstupuje vnější energie. Porušuje však zevšeobecněný "Druhý zákon termodynamiky", protože do orgonového akumulátoru vstupuje energie bez vynaložení vnější práce. Reichův akumulátor byl zkonstruován jako pokus odstínit a izolovat tuto energii od prostředí. Jeho data však jasně ukázala, že nebyl schopen izolovat energetické účinky uvnitř akumulátoru, protože pole éterické energie snadno proniklo stěnami akumulátoru. Nakonec si uvědomil, že pokud jde o pole éterické energie nelze "uzavřít systém" ve lokálním smyslu. Toto je důležité pochopit, protože to přímo popírá předpoklad, že vesmír se skládá pouze z uzavřených systémů na všech úrovních aktivity.

Zde je hlavní problém s tím, jak vědecká komunita chápe "Zákony termodynamiky". Když je diskuse omezena na chování tepla v uzavřených systémech, "Druhý zákon termodynamiky" je dobře otestován a přesně popisuje, co se děje za těchto podmínek. Špatné je předpokládat, že tímto způsobem se chovají všechny formy energie a že je možné systém uzavřít na všech úrovních. Vědecká komunita jako celek se těmto problémům vyhýbá jednoduše tím, že popírá existenci pole éterické energie, protože se nehodí do jejího intelektuálního modelu. Naneštěstí pro ně, neustále rostoucí počet experimentálních důkazů způsobuje, že je to pro ně stále těžší.

Určitě nejlepším důkazem existence pole éterické energie a o jeho schopnosti koncentrace na jedno místo bez vynaložení práce, jaký byl dodnes podán, jsou techniky éterického inženýrství počasí, které vyvinul Trevor James Constable a jeho skupina Atmos Engineering. Jako člen této skupiny jsem osobně viděl, jak jednoduché projektory éterické energie, které nepracují v klasickém smyslu, mohou způsobit, že se éterické potenciály v atmosféře zvýší do takových koncentrací, že se z ovzduší sráží miliony galonů vody a prší celé hodiny.

Když jsou tyto projektory éterické energie aktivovány, spotřebovávají několik set wattů elektrické energie. Pokud takto přivozený déšť spadne za přehradou a potom projde skrze turbínu hydroelektrárny, zisk elektrické energie v systému může být enormní, v řádu 100.000 ku jedné. Tato metoda vytváření "volné energie" je dnes reálná. Přestože neznám žádnou komunitu používající tuto metodu, je zcela uskutečnitelná. Tento příklad je teoretický ve smyslu, že nikdy nebyl realizován, ale je dobrým modelem pro další systémy "volné energie" vyvíjené dnes po celém světě.

Protože vstup projektorů éterické energie je elektrický a výstup z generátorů hydroelektrárny je rovněž elektrický, mnoho lidí to může mylně považovat za takzvaný "over-unity" systém. To ale není tento případ. Každá součást systému má provozní ztráty a ztráty třením. Energie čerpaná tímto systémem je atmosferický éter a všechen zisk energie v systému vzniká vně zařízení. Skutečnost, že je malý elektrický vstup a obrovský elektrický výstup neznamená, že systém má účinnost vyšší než 1 (over-unity system).

Problém s pojmem "over-unity" souvisí s "Prvním zákonem termodynamiky" a jeho myšlenkou o schopnosti převádět jednu formu energie v jinou. Tento předpoklad zahrnuje myšlenku, že těchto přeměn je dosahováno známými a akceptovanými rychlostmi. Myšlenka účinnosti přeměny energie vyžaduje, aby různé doby přeměny byly pevné a poměr "výstupu" ku "vstupu" se maximálně mohl blížit jedné (100%). Protože se všichni shodují na tom, že každý stroj má tzv. ztráty, myšlenka, že tento poměr může být větší než 1 je přirozeně směšný. Toto, v kombinaci s předpokladem "druhého zákona", že všechny energetické systémy jsou uzavřené, (to znamená, že mezi do systému mezi "vstup" a výstup" nemůže vstoupit žádná další energie) činí "over-unity" systémy ještě nemožnější než pouhé perpetuum mobile. Logická linie vyjádřená "Zákony termodynamiky" nemá trhliny.

Problém nespočívá v logice, ale ilustruje, že logika samotná není schopna odhalit pravdu. Problém spočívá v jisté interpretaci těchto "zákonů". Vraťme se zpátky a znovu se podívejme na "První zákon" ve světle diskuse o "over-unity". "Energie může být přeměněna z jedné formy na druhou, ale nemůže být ani vytvořena, ani zničena." Toto je natolik jednoduché, abychom pochopili, že se mlčky předpokládá, že se energie spontánně neobjeví, ani nezmizí ze systému. To je také nutnou podmínkou, pokud má být energie zachována LOKÁLNĚ, stejně jako UNIVERZÁLNĚ.

Diskuse se stává relevantní například při popisu funkce rotačního magnetického generátoru, který je také znám jako "N-machine" nebo "Space Power Generator" (SPG). Většinu důležité práce na tomto poli odvedli Bruce DePalma a Paramahamsa Tewari. Rotující magnet vyvolává dvě silová pole, která působí kolmo na sebe navzájem. Tato pole jsou (1) radiální odstředivá síla a (2) axiální magnetické pole rotujícího magnetu. Zdá se, že oblast magnetizovaného, polarizovaného, inerciálního prostoru otvírá úsek, skrze nějž do systému vstupuje nová energie. Když jsou pečlivě změřeny protékající proudy v generátoru a v externím obvodu, důkazy naznačují, že na okraji generátoru se objevují elektrické náboje a mizí uprostřed generátoru, z čehož vyplývá, že ve skutečnosti netečou skrze generátor. Toto experimentální zjištění může vysvětlit, proč tato konfigurace elektrického generátoru má menší mechanický brzdící moment než generátory standardní konstrukce o stejném výstupním výkonu. Zatímco energie pravděpodobně není vytvářena nebo ničena v univerzálním kontextu, je zřejmé, že se objevuje a mizí ze stroje během činnosti v lokálním prostoru. Tato další energie může být použita ke konání užitečné práce ve vnějších obvodech. Tewari ukázal, že může být produkován dvojnásobek vodíku z elektrolytické buňky napájené z SPG proti buňce napájené z jiného zdroje. Je nemožné racionálně vysvětlit chování generátoru tohoto typu za předpokladu zachování energie, jak je postulováno v "Prvním zákonu termodynamiky".

Pokud v běžném generátoru na chvíli zanedbáme všechny ztráty, potom konvenční teorie říká, že když je aplikována práce 1000 Nm na hřídeli za sekundu, potom na výstupu dostaneme 1000 wattů. Pokud slepě věřím, že generátor má záhadnou schopnost přeměnit mechanickou energii na elektrickou, nekladu si následující otázky: jaký je mechanismus této konverze?, kam jde kroutící moment? a odkud přichází elektrická energie? Zjevné pozorování, že generovaný proud produkuje silové účinky, které působí proti vstupnímu kroutícímu momentu, by nemělo být interpretováno jako důkaz platnosti zákona o zachování energie, ale jako přiznání, že je to neefektivní způsob generování elektřiny. Space Power Generator vyrábí elektřinu mnohem efektivněji.

To otevírá mnohem širší diskusi o platnosti myšlenky konverze energie. Existují skutečně univerzální ekvivalenty mezi různými formami tepla, mechanickou prací a elektřinou? V tuto chvíli víme s jistotou jen to, že byla provedena různá měření, která měla demonstrovat různé konverze energií.

Například v roce 1845 James Joule zjistil, že když umístil lopatkové kolečko do nádoby s vodou, musel vynaložit mechanickou práci 772.5 foot-pounds ("stop-liber"), aby se teplota jedné libry vody zvýšila o jeden stupeň Fahrenheita. Toto vedlo k velmi pečlivým výpočtům, které daly základ "univerzální konverzi" mezi mechanickou prací a teplem: 778.26 FT-Lbs = 1 BTU (British Thermal Unit = britská tepelná jednotka). V případě lopatkového kola je to nepochybně pravda. Ale co se stane, když není použito lopatkové kolo? Existuje další metoda, která ke konverzi mechanické práce na teplo lopatkové kolo nepoužívá, ale tuto práci dělá lépe, s vynaložením menšího množství práce se stejným ziskem tepla. Když použijeme rotující paralelní disky, ne nepodobné konstrukci Teslovy turbíny, k ohřevu vody, ohřejeme vodu s vynaložením méně než poloviny mechanické práce.

Opět jsme vstoupili do nové vědecké éry, kde přesný ekvivalent mezi mechanickou prací, elektrickou energií a tepelnou energií není znám! Bylo provedeno velké množství různých fyzikálních experimentů, které demonstrovaly široký rozsah účinnosti přeměny energie. Intelektuální stavba Clausiovy myšlenky konverze energie se hroutí a nikdo by neměl dovolit, aby jeho myšlení bylo v tomto směru omezováno. Výsledky fyzikálních experimentů ji vyvracejí. "První zákon termodynamiky" by měl být považován pouze za zastaralý intelektuální model, jemuž nevyhovují všechna experimentální data. Podobně by měla být opuštěna myšlenka "over-unity" těmi, kteří pracují na systémech "volné energie", protože je to intelektuální protimluv, založený na víře v univerzálně platnou konverzi různých forem energie a schopnosti ji obejít. "Over-unity" je oxymoron, který by měl být odstraněn ze slovníku alternativní vědecké komunity. Toto mě vrací zpět k jiným problémům, které byly zmíněny výše - zejména k povaze samotného tepla. Je teplo jednoduše náhodný pohyb molekul hmoty, jak se domnívá Hermann von Helmholtz, nebo je to něco úplně jiného, jehož přítomnost způsobuje náhodný pohyb molekul hmoty? Tímto problémem se dlouho a důkladně zabýval Rudolf Steiner, který svůj výzkum shrnul do knihy Warmth Course, vydané v březnu 1920. Některé myšlenky z této knihy stručně shrnu.

Ve starověku lidé věřili, že existují čtyři "elementy" (živly), z nichž je složena veškerá fyzikální realita. Jsou to země, voda, vzduch a oheň. V moderním jazyce to můžeme vyjádřit následovně: Existují čtyři stavy, v nichž se hmota může nacházet, které jsou - pevný, kapalný, plynný a horký. Z úhlu pohledu éterické vědy je teplo čtvrtým stavem hmoty a přechodným stavem mezi hmotou a éterem. Nyní vysvětlím, proč. Například jediný rozdíl mezi ledem, vodou nebo párou je teplota, neboli vnitřní tepelné podmínky. Teplo je absolutně podstatné ve všech úvahách o hmotě, protože teplo je jediný činitel, který může způsobit změnu skupenství z pevného na kapalné nebo z kapalného na plynné. V pevné hmotě jsou atomy velmi blízko u sebe a jsou navzájem vázány takovým způsobem, aby hmota z nich složená si dokázala udržet určitý tvar. Pevné látce může být dodáno teplo a jeho teplota se zvyšuje, dokud látka nezmění skupenství na kapalné. Dokud všechna hmota neroztaje, její teplota se nezvyšuje, ale teplo se spotřebovává na změnu skupenství. Jakmile se roztaví všechen materiál, zahříváním se opět teplota zvyšuje. Vazba mezi atomy hmoty v kapalném skupenství je volnější, takže hmota v tomto stavu nedrží tvar. Při dalším dodávání tepla se teplota látky v kapalném skupenství zvyšuje až do bodu varu. V tomto bodě opět dodávání tepla nezpůsobuje zvýšení teploty, ale toto teplo se spotřebuje na přeměnu kapaliny na plyn. Jakmile je všechen materiál zplynován, dodávání dalšího tepla způsobí růst teploty. Hmota v plynném skupenství také není schopna udržet tvar a dokonce musí být hermeticky uzavřena. Když je plynu dodáváno další teplo, atomy se nakonec rozpadnou a všechno, co zůstane, je teplo.

Vztahy mezi teplem, teplotou, hmotou a skupenstvím jsou velmi složité a nemohou být jednoduše vysvětleny. Steinerovo vysvětlení těchto vztahů jde do velkých podrobností, tvoří logickou linii bez trhlin a je podloženo velkým množstvím experimentálních dat. Každý, kdo se zajímá o povahu tepla, by měl studovat knihu Rudolfa Steinera Warmth Course.

Přestože toto vysvětlení podstaty tepla nemusí dávat smysl lidem trénovaným v mechanistickém způsobu myšlení, je mnohem blíž pravdě než myšlenky Helmholtze, s nimiž byl Steiner podrobně seznámen. Helmholtzova představa, že podstata tepla může být plně popsána jako náhodný pohyb molekul hmoty je příliš jednoduchá. Ignoruje mnoho dobře známých vlastností tepla a hmoty, stejně jako existenci pole éterické energie. Měla by být považována za "zajímavý" historický pokus popsat teplo, který není podložen všemi experimentálními daty.

Pro ty, kteří dosud nejsou seznámeni s éterickou vědou, může být užitečné shrnout některé charakteristické vlastnosti pole éterické energie, které jsou v dnešní době známy. Pole éterické energie je tvořeno extrémně jemným nehmotným fluidem. Jeho aktivita může být rozdělena na čtyři hlavní úrovně. Jsou to: horký éter, světelný éter, tónový (nebo chemický) éter a životní éter. Pole éterické energie proniká veškerou hmotou, protéká kolem a skrze planety dobře definovanými cestami, má elastické vlastnosti a pohybuje se spontánně od nízkých koncentrací k vysokým a pak se vybije. Pochopení všech těchto faktorů umožnilo praktikovat inženýrství počasí v dnešní době. Až úplně pochopíme éter, vznikne mnoho dalších úžasných technologií. Rovněž mnoho aspektů dnešní vědy, které jsou dosud nevysvětlitelné, bude jasných.

Jedna z největších záhad leží na poli vědy o elektřině. Celý obor, který byl nazván "statickou elektřinou" je jen matoucí záměnou za světelný éter, jak se chová za určitých okolností. Až toto úplně pochopíme, takzvaná "statická elektřina" nebude vůbec statická, ani to nebude elektřina. Normální elektřina vždy teče od vysokého potenciálu k nízkému a obvykle potřebuje kovový vodič, aby mohla protékat. Na druhé straně, "statická elektřina" se nevybíjí stejným způsobem a stejně snadno se pohybuje po izolátorech jako po vodičích. Jelikož se "statická elektřina" chová spíš jako éter než jako elektřina, zavedl jsem pro ni nový termín "ÉTEŘINA", abych ji odlišil od elektřiny. Někdy se éteřina chová jako elektřina a v některých případech se chová odlišně. A toto je zdrojem zmatků. Dodnes si většina lidí myslí, že existuje pouze jeden druh energie, který se pohybuje obvodem stylem elektřiny. To se nyní může změnit. Elektrická zařízení jsou konstruována tak, aby vybíjela elektrický potenciál, například jako když připojíme k baterii zátěž. Řádně zkonstruované obvody využívající éteřinu, pohánějí zařízení v nabíjecí fázi, když se energie spontánně pohybuje od nízkého potenciálu k vysokému. Jakmile chování éteřiny správně pochopíme, bude snadné pohánět motory a svítit pomocí tohoto zdroje energie jako nyní pomocí elektřiny. Ve 40. letech 20. století dr. Wilhelm Reich demonstroval pohon motoru a svícení pomocí pole éterické energie, kterou čerpal pomocí "orgonových akumulátorů" a speciálních obvodů. Ale bylo objeveno mnoho dalších způsobů, jak využít éteřinu. Patentový úřad má ve svých kartotékách mnoho konstrukcí takzvaných "elektrostatických" motorů, které dobře fungují. Ty všechny jsou poháněny éteřinou, mezi něž patří i ty, které jsou poháněny obvody umístěnými mezi zem a drát vztyčený vysoko ve vzduchu. Mnoho typů kondenzátorů se ve dnech s nízkou relativní vlhkostí samo nabíjí. To je také klasická vlastnost éteřiny. Viděl jsem, jak "elektrostatický" generátor přestal fungovat jednoho vlhkého rána, dokud slunce neosušilo jeho kovové součásti. Potom okamžitě ožil. Toto byla jedna z nejpřesvědčivějších demonstrací, které jsem viděl, že "statická elektřina" ("éteřina") souvisí se světlem (světelným éterem).

Zde jsou potom některé známé vlastnosti éteřiny, které by inženýři a vynálezci měli pochopit:

1. Éteřina může být akumulována ze země nebo ze vzduchu téměř kdekoli
2. Může být odražena do drátů (toto není vodivost)
3. Proud éteřiny může být přerušen diodami a součástkami typu MOSFET
4. Její potenciál může být zvýšen nebo snížen v transformátorech se vzduchovým jádrem
5. Může být akumulována v kondenzátorech
6. Dokáže svítit jako neonová lampa, když je její potenciál dostatečně vysoký
7. Může vytvořit pole protikladných sil v cívkách a vinutích motorů

"Volná energie" je zde v podobě pole éterické energie. Energii éteru lze akumulovat bez vynaložení práce a potom řízeným způsobem uvolnit tak, aby konala práci ve vhodně zkonstruovaných systémech. Pochopení tohoto faktu zajistí inženýrům a vynálezcům nejpřímější cestu, po níž by se měli vydat. Systémy, které získávají teplo přímo z éteru již byly demonstrovány v orgonových akumulátorech dr. Reicha. Umístění jednoho z těchto akumulátorů nad tekoucí vodu dramaticky zvýší produkci tepla. Toto je směr, v němž se nachází pravda, která čeká na odhalení systematickým badatelem. Podobně, silové obvody, které budou poháněny éteřinou pro osvětlení a pohon strojů, čekají na zdokonalení.

Výzkumníci na poli "volné energie" by se neměli ohlížet na tzv. "Zákony termodynamiky". "První zákon" se svými idejemi o převodu a zachování energie je od základu nesprávný. Neexistuje způsob, jak převést mechanickou energii kompletně na energii éterickou. Tento příklad stačí, aby vyvrátil univerzální interpretaci konverze energie. Kromě toho, přeměny energie, kterých může být dosaženo pomocí činnosti určitých strojů, jsou různě účinné v závislosti na geometrii těchto strojů. To zpochybňuje myšlenku přeměny energie, zvláště v lokálním měřítku. Experimentální zjištění dokládají, že "První zákon" v mnohých případech neplatí. Skutečný vesmír se neřídí těmito "zákony". "Druhý zákon", v úzkém výkladu je ve skutečnosti tvrzení, jež popisuje chování tepla za určitých podmínek. V tomto případě je v podstatě pravdivý, jak dokládá velké množství experimentů. V obecném výkladu je však "Druhý zákon" intelektuální extrapolací, která přesně nepopisuje chování fyzikální reality za všech okolností. Ztělesňuje falešnou představu o mechanickém vesmíru, který vznikl Velkým třeskem a od té doby se rozpíná ("v uzavřeném systému se entropie nesnižuje"). Je to bezduchá, prázdná vize, která ignoruje Zdroj energie, který stvořil Vesmír, a odděluje mysli přívrženců této představy od řešení, které je po ruce.

Naučit se, jak čerpat netermodynamické síly přírody je nadějí pro budoucnost. Moderní společnost potřebuje světlo, teplo a hybnou sílu a toto všechno může být přímo získáno z pole éterické energie bez spotřebovávání omezených přírodních zdrojů, vlastněných monopolními zájmy.

V této společnosti byla teoretická věda povýšena na vysoký stupeň prestiže. Za tohoto systému víry však skutečným potřebám lidstva dobře neslouží. Je čas, aby tyto nepravdivé teorie byly pečlivě přezkoumány a zavrženy, a experimentální věda musí opět zaujmout vedoucí roli při zkoumání povahy fyzikální reality. Pouze v tomto případě bude moci věda o éteru nabídnout nepřeberné množství svých řešení zoufale čekajícímu světu.

Bibliography

1) The Cancer Biopathy by Dr. Wilhelm Reich (VoL E of The Discovery of the Orgone), Farar, Straus and Girous, 1973
2) Man or Matter by Ernst Lehrs, Rudolf Steiner Press, London, 1958
3) The Cosmic Pulse of Life by Trevor James Constable, BSRF, Garberville, California, 1991
4) Warmth Course by Rudolf Steiner, Mercury Press, Spring Valley, New York
5) Etheric Formative Forces in Cosmos, Earth and Man by Guenter Wachsmuth, 1932, reprinted 1993 by BSRF, Garberville, California
6) The Vril Compendium by Gerry Vassilatos, Vols I-VII released 1993, BSRF, Garberville, California
7) Loom of the Future -The Weather Engineering Work of Trevor James Constable (an interview book / photo album soon to be released), BSRF, Garberville, California, 1994

Borderlands

Third Quarter 1994

Překlad z angličtiny: Ladislav Kopecký

Zdroj: http://www.free-energy.cc/

Prevzaté z: http://free-energy.webpark.cz/lindemann/Tfe.htm

Co vy na to?

k.o.nferencia K.O.MIX

Komiks. Umelecký fenomén alebo prejav dekadencie 20. storočia? Plnohodnotná umelecká výpoveď alebo len lacný spotrebný tovar dnešnej rýchlej konzumnej spoločnosti?

Tabula Peutingeriana sa stala svetovým kultúrnym dedičstvom

Takmer sedem metrov dlhá historická mapa cestných prepojení z čias Rímskej ríše, Tabula Peutingeriana, bola zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

keramické kachle

všetko o ich konštrukcii

V hospodárskej budove hradu by múzeum chcelo expozíciu

Trenčiansky hrad sa vyvíjal sedem storočí, pracovníci Trenčianskeho múzea by chceli vytvoriť expozíciu jednotlivých etáp a premien pamiatky, ktorá vznikla v 11. storočí ako pohraničná pevnosť strážiaca dôležité vážske brody a karpatské priesmyky.

Mesto Bratislava získalo ocenenie v európskej dizajnérskej súťaži

Hlavné mesto SR Bratislava získalo čestné uznanie v európskej súťaži Design Management Europe (DME) Award 2007 v kategórii organizácií z verejného sektora.

Poškození starožitností vlivem změn mikroklimatu

Kterak může změna mikroklimatu vážně ohrozit historické dědictví, aneb malé varování pro neznalé.

Sedmset let starý britský korunovační trůn vážně poničilo nové ústřední topení instalované v kostele...
KLIKNI ZDE PRO VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFII

BTW, že by i na opěvovaném západě dělali zásadní chyby v preventivní konzervaci? :D
Source: novinky.cz

V r. 2013 bude Európske hlavné mesto kultúry v SR aj vo Francúzsku

V roku 2013 bude mať Európska únia dve hlavné mestá kultúry - jedno na Slovensku a druhé vo Francúzsku.

Barok
velmi chaba charakteristika

Barok

MALÝ BEDEKER VEĽKEJ HISTÓRIE

Malé, zaiste i nenápadné udalosti v priebehu dejinného vývoja, mali nesmierny dopad na zmeny v spoločnosti a jednotlivcov v každodennom živote.
Neboli to len politické udalosti, objaviteľské cesty, výboje v umení a literatúre, či zmeny v náboženstvách a filozofii. Ani nie veľké vedecké objavy, z ktorých míľovými krokmi vykročil rozvoj techniky.
Mám na mysli tie objavy, ktoré sa niekedy po dlhých výskumoch, inokedy objavené úplne náhodne, votreli nenápadnými krôčikmi do nášho všedného dňa.

Ako napríklad ZEMIAKOVÉ LUPIENKY,
ktoré vyrobil v roku 1853 Američan George Grum tak, že sa snažil nakrájať čím tenšie hranolky. Obľúbená pochúťka si čoskoro našla cestu cez Atlantik do Európy.

História TENISIEK sa odvíja od plátennej obuvi s gumenou podrážkou, ktorú pre šport kroket navrhla americká spoločnosť Candy Manufacturing v roku 1868. V tomto svojom ranom období ich prezývali sneakers (plíživky).

Posuv drevenice

Ahojte
Nedávno som objavil túto stránku, trochu som prelistoval prípevky ale nenašiel som diskusiu o posunutí drevenice. Nedávno sme si zadovážili s kamarátom drevenicu pri Banskej Bystrici. Je posadená do kopca, čiže zadná časť je kamenná (cca1/3 pôdorysu) a predná je drevená na kamenných základoch. Problém je, že jeden predný roh trochu sadol a my nevieme či to pokračuje ďalej alebo nie. Vo vnútri je vidieť, že jedna strana ide do boku a trochu dopredu. Pôvodný majiteľ nalial okolo rohu cca 1m3 betónu ale či to pomohlo, netuším. Otázka: ako zistiť či stavba sa už nehýbe, alebo lepší varaiant ako ju narovnať príp. kto to vie urobiť. Zatiaľ všetko, dopredu dík za rady 8O

V Galérii Jána Koniarka pribudli dve nové expozície

V Galérii Jána Koniarka v Trnave dnes slávnostne otvorili dve nové expozície. V novom krídle Kopplovho kaštieľa v modernom, architektonicky a výstavne riešenom štýle priestoru, je v prízemí umiestnená obnovená expozícia...

Kurátor múzea predával vystavované diela

Indonézska polícia zadržala kurátora múzea v Jakarte, ktorý predával vystavené budhistické sochy. V snahe zabrániť podozreniu vystavil namiesto predaných kusov ich kópie.

Heraldika, heraldické štíty, erby a rodinné znaky

Co pise wikipedia?

Náuka o erboch sa nazýva heraldika.

Erb na pečati tiež slúžil ako podpis.

Držiteľ erbu dostával väčšinou od panovníka listinu (armáles), ktorej súčasťou bol aj slovný opis štruktúry erbu, nazývaný blazón.

Heraldika rozoznáva len sedem základných tinktúr, rozdelených na kovy (svetlé tinktúry) a farby (tmavé tinktúry); okrem toho rozoznáva takzvané kožušiny.

Samotný štít, ktorý nesie znamenia je vyfarbený jednou zo základných tinktúr. Figúry erbu sú s malými výnimkami tiež vyobrazené len v týchto tinktúrach. V neskorších obdobiach sa začali používať aj iné, než základné tinktúry, napríklad tmavočervená (krvavá), oranžová, belasá (nebeská), ružová (telová) a podobne.

Pravidlo kontrastných farieb
V heraldike platí základné pravidlo, že na štít sa nikdy neumiestňuje farba na farbu, kov na kov alebo kožušina na kožušinu. Vždy musí byť umiestnená kovová tinktúra na farbu alebo farebná tinktúra na kov.

Toto pravidlo vzniklo v období, kedy erby na štítoch a vlajkách slúžili na rozoznanie jednotlivých rytierov v boji, takže museli byť dobre viditeľné a kontrastné.


Zaujimavou publikaciou je kniha: OSEM STOROČÍ SLOVENSKEJ HERALDIKY od Ladislava Vrteľa (Dnes uz bohuzial vypredana)

Kniha prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldiky na Slovensku. Venuje sa heraldike štátnej, rodovej, šľachtickej i meštianskej, mestskej i obecnej, cechovej, cirkevnej, a to vo veľmi širokom časovom rozpätí. V závere približuje aj súčasné trendy v slovenskej heraldickej tvorbe. Predstavuje Slovensko ako svojráznu "krajinu erbov" s pozoruhodnou heraldickou tradíciou a z nej čerpajúcou veľmi živou heraldickou súčasnosťou.

Obsah:
Heraldický šlabikár
Staré štíty (6.-10. stor.)
Zrod heraldiky (11.-12. stor.)
Heraldika štítov (13. stor.)
Heraldika klenotov (14. stor.)
Jeseň heraldiky (15. stor.)
"Papierová" heraldika (16. stor.)
Záplava erbov (17. stor.)
Heraldika osvieteného storočia (18. stor.)
Heraldika a romantizmus (19. stor.)
Osme storočie heraldiky (20. stor.)
Prvé kroky v deviatom storočí

U nas by nam mohol prezradit Saša co symbolizuje jeho erb v ikonke v diskusiach na Obnova.sk

Máte svoj rodinný erb?

áno
29% (2 hlasy)
nie
57% (4 hlasy)
zatiaľ nie
14% (1 hlas)
už na ňom pracujem
0% (0 hlasov)
Celkový počet hlasov: 7

Štiavnický email na celý život

Par informacii o jednom nasom starsom projekte

Pre všetkých Štiavničanov, ale aj pre ľudí ktorí majú radi Štiavnicu, je tu nová možnosť mať bezplatný email s kapacitou 5GB a výborným filtrom nevyžiadanej pošty, zdarma a na celý život. Emailové schránky sú v tvare meno@stiavnica.net. Prístup je možný cez internet na stránke http://start.stiavnica.net, alebo si môžete nechať poštu sťahovať do svojho počítača.

Prečo je eMail zdarma?
Službu prevádzkuje firma Google inc. A spravuje ju Michal Hrčka z portálu a firmy www.obnova.sk. Pred siedmimi rokmi spravoval aj diskusné eMailové fórum Priateľov Banskej Štiavnice. So správou nevznikajú takmer žiadne náklady. Systém zaručuje absolútnu bezpečnosť. Správca nepozná vaše heslo, môže vám ho však zmeniť, keď stratíte pôvodné. Na zmenu hesla vás systém upozorní a bude od vás vyžadovať nové heslo, ktoré budete poznať len vy. Ak už v súčasnosti používate iný email, môžete si správy nechať sťahovať a nemusíte svojím známym a kolegom oznamovať novú adresu. Email si môžu vytvoriť aj firmy a organizácie, taktiež bezplatne.

Ako si môžem eMail vytvoriť?
Zašlite na email admin@stiavnica.net údaje: Meno a Priezvisko, v akom tvare by ste chceli mať eMail (napr.: meno@stiavnica.net, alebo meno.priezvisko@stiavnica.net) a štartovacie heslo (napr.: jozef159). Email vám vytvoríme a údaje zašleme naspäť na eMail. Tí ktorí nemajú v súčasnej dobe eMail je tu možnosť zaslať údaje prostredníctvom SMS na číslo: 0907-344-743.

Pod(h)radné riešenie (Podhradie v Bratislave)

Bolo by možné písať o mnohých pozoruhodnostiach a nešvároch v našom hlavnom meste, dnes však asi najviac rezonuje otázka budúceho obrazu Podhradia.

BA: Súsošie sv. Floriána pred Blumetálom v rekonštrukcii

Súsošie sv. Floriána pred Blumentálom sa bude rekonštruovať. Súkromná firma dnes začala demontovať sochársku výzdobu a telo stĺpa, ktoré odvezie do svojho ateliéru, podstavce z reliéfmi zostanú na mieste.

Pivo

Dnes som nasiel v agenturnom spravodajstve tuto zaujimavu spravu:

BRATISLAVA 22. novembra (SITA/AFP) - Mexický posvätný nápoj Aztékov pulque, ktorý vyrábali z kvasenej šťavy kaktusu agáve, je v krajine na ústupe, keď sa na jeho miesto tlačí lacné pivo. Napriek jeho historickým koreňom a údajným liečivým účinkom uprednostňujú obyvatelia Mexika pivo a iné viac medzinárodne známe nápoje. Podľa majiteľa baru s nápojom pulque, je dôvodom úpadku záujmu konzumentov nedostatočná reklama zo strany veľkých barov.

Nápoj vyrobili po prvý raz Aztékovia, ktorý ho používali pri náboženských rituáloch. Milovníci tohto posvätného nápoja oceňujú najmä jeho pozitívne účinky na organizmus a fakt, že ich na druhý deň nezobudí neprijemná opica.

agentura: sita


Pridavam aj starsie clanky z Obnova.sk

Najstarší kláštorný pivovar na svete slávi jubileum
http://www.obnova.sk/modules.php?name=clanky&file=clanok&sid=1775

Pivo slúžilo aj na výrobu atramentu (diakritiku opravujeme)
http://www.obnova.sk/modules.php?name=clanky&file=clanok&sid=2290

Seminar: Pivovar – fenomén české kulturní krajiny
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11758

Pridavam aj par fotografii:

Obnova.sk hlada programatora/ku

Obnova.sk hlada do svojho tymu externeho programatora/ku ovladajuceho:

PHP4+MYSQL a zaklady DHTML, CSS a XML. Na zahodenie niesu ani skusenosti s C++

Pokial mas rad aj tematiku Kulturneho dedicstva je to len plus.

Ozvat sa mozete na PM, ICQ: 166486590.

K.O.MIX

Projekt K.O.MIX sa člení na dva hlavné bloky: výstavu a sprievodné podujatia.
Výstava K.O.MIX má ukázať, akými spôsobmi mladí slovenskí výtvarníci pretavujú vizuálnu reč, zobrazovacie prostriedky a základné myšlienky komiksu do svojich diel.

Vydrancovane Malokarpatske naleziska

V poslednej dobe bol zaznamenany zvyseny zaujem o zistenie skutocnosti ohladom povykradanych malokarpatskych nalezist.V uvedenom sa treba s doverou obratit predovsetkym na panov Lubosa Demiana a Mareka Tibenskeho :)

Časť stredovekej cesty obchodné centrum zachová (Nitra)

Časť stredovekej cesty, ktorú objavili archeológovia pri záchrannom výskume v areáli bývalých mlynov v centre Nitry, zostane zachovaná.

kaštieľ v Čunove

Rada by som sa dozvedela niečo o kaštieli v Čunove, bohužiaľ mi doposial nevedeli pomôcť ani na miestnom úrade, ani na Pamiatkovom úrade SR... na koho by som sa ešte mohla obrátiť?
Vďaka...

Bojná: Pozlátené plakety z 9. storočia reštaurujú v nemeckom Mainzi

Pozlátené plakety zo začiatku 9. storočia, ktoré sa našli v Bojnej v okrese Topoľčany, reštaurujú špičkoví odborníci v Rímsko-germánskom ústrednom múzeu v nemeckom Mainzi.

Bratislava: Zrekonštruovaný Aponiho palác by mohli otvoriť v apríli

Obnovený Aponiho palác v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto by mohli pre verejnosť otvoriť v apríli budúceho roka.

Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU, Bratislava Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava si Vás dovoľuj pozvať na medziná

Hitlerov glóbus predali za 100-tisíc dolárov

Glóbus Adolfa Hitlera, ktorý sa podarilo zachrániť z jeho úkrytu na konci druhej svetovej vojny, predali v San Franciscu v utorok na aukcii za 100-tisíc dolárov.

vzorec na vypocet spotreby elektrickej energie

Zdravim
Nevedel by mi niekto pomoct ako si vyratat spotrebu el. energie v domacnosti?
Ze vraj je na to nejaky vzorec. len sa neviem k nemu dopatrat
Poznam len vykony spotrebicov vo watoch a neviem ako dalej
Vdaka ak mi niekto poradi

Becela Glass Art?

Hi, I'm looking for glass art of Polish designers.
Especially interested in sculpture glass art, contemporary glass art, and more.
Does anybody know what is website of Jerzy Becela?

Rekonštrukcia valkového domu

Pozdravujem všetkých odborníkov.
Kúpili sme 60-ročný valkový gazdovský jednopodlažný dom.
Chceme ho rekonšruovať, aby nám slúžil veeeeľa rokov.
Dlhú dobu sledujem fóra, portále, ..., no nenašiel som jasné odpovede.
Existuje skúsený odborník, ktorý by vedel objasniť, ako postupovať pri rekonštrukcii takého domu?
Prikladám zopár otázok:
- odizolovať múry drenážou, injektážou, ...?
- omietky bez cementu na rabic ? aké je zloženie omietky ?
- aké sú vhodné konštrukcie podláh ?
- aké vykurovanie ?!?
- môže sa nadstavovať podkrovie ?
- aký strop ? (trámový / bet. doska)
- aká krytina
- z akého materiálu priečky ?
Stálo by za to napísať odborný komplexný článok.
Ak nie, rád by som aspoň konzultoval, aj za odmenu.

výpal keramiky v polnej peci

teplota v peci 800C
pouzité drevo : smrekové a dubové
samotný výpal trval cca 12 hod

Starý organ z Dómu sv. Martina čoskoro premiestnia

Historický organ z Dómu sv. Martina v Bratislave už skladajú z chóru a čoskoro jeho časti premiestnia do Trnavy, pre agentúru SITA to povedal koncertný organista Stanislav Šurin.

kachlová Secesia

niekolko druhov kachlic z TN

kachlová Secesia

o rekonstrukcii a obnove historickych parkov a zelene

Prislo eMailom:

Dakujem velmi pekne.
S pozdravom Ing. Francova Adriana

Tutanchamónove poklady sú vystavené v Londýne

Veko hrobky slávneho egyptského faraóna Tutanchamóna nadvihli v Londýne počas dlho očakávanej výstavy staroegyptských pokladov.

Šikovnosť učňov zviditeľní Mladý remeselník 2007

Propagovať učňovské remeslá je cieľom výstavnej a súťažnej časti 13. ročníka Mladý remeselník 2007, ktorú v dňoch 14. až 16. novembra organizuje Stredné odborné učilište (SOU) stavebné v Prešove.

Neviem co mam a ci to ma daku hodnotu pomozte

Ahojte vsetci nieco taketo som nasiel v jednom starom dome a neviem cotoje ci to ma daku hodnotu alebo tak.poprosim ak sa mozte ktomu vyjadrit dakujem

http://ostatne.bazos.sk/obr/453078.jpg

Trenčín: Opáskovali budovu mestského úradu, padá z nej ťažký sneh

Bohatá snehová nádielka posledných dní a teploty nad bodom mrazu spôsobili, že sa zo striech zosúva ťažký mokrý sneh.

Warholov portrét herečky Liz Taylor bude na predaj

Portrét herečky Elizabeth Taylor s názvom Liz od známeho maliara Andyho Warhola ponúkne na predaj aukčná sieň v New Yorku.

V Londýne vznikne múzeum venované poézii

Z londýnskeho domu, v ktorom prežili svoje posledné búrlivé mesiace francúzski básnici Arthur Rimbaud a Paul Verlaine, sa stane múzeum venované poézii.

TV - realizované stavby

Caute
Neviete mi pomoct, jeden pán zo Slovenskej televízie ma oslovil že chce natočiť niečo o alternatívnych stavbách či nemáte nejakú inšpiráciu kde niečo takéto na Slovensku stojí, prípadne nejaký kontakt na osobu čo to má:
- Jurta
- Betónové iglu
- živý altánok z prútia a iné zaujímavé ekozáhradné stavbičky
- mobilné bungalovy (obytné prívesy)
- slamenné domy
- zemou kryté domy
- teepee
- rôzne eko chatrče
- dom v korunách stromov
- hausboot
- cordwood dom
- hlinený dom

A iné podobné zaujímavosti tohto druhu ktoré človeka napadnú.

Ďakujem

Za vďaku tu pripájam 2 originálne fotky čo boli na tomto fore a už ma naozaj nič dávno tak nezaujalo http://kyberia.sk/id/2252447/


Jacina Demeter, nar. 7.9.1920

JACINA DEMETER, nar. 7.9.1920, Kajdanovo, Podkarpatská Rus:
tohle byly základní údaje o jednom, který se Svobodovou jednotkou došel až na území dnešní ČS. Ale od podzimu roku 1945 potom zde o něm nesvedu zachytit žádnou zprávu.
Možná, že tenkrát optoval pro SSSR.
Kdoví. Ale třebas po něm ještě na Slovensku zbyli příbuzní.
V česku jsem všechny Jaciny obeslala, jejich adresy jsem získala na Internetu, a nebo z CD dvou posledních telefonních seznamů Telecomu.
Příbuzní toho Demetera Jaciny sice jedni byli, ale nic dalšího o něm taky nevěděli.
Takže česko mám projeto.
Na Slovensku jsem už zkusila všechna možná spojení na Jaciny z internetu. Nic. Žádný příbuzný.
A teď si dovoluji odsud ze Slezska oslovit vás, poněvadž na každého pracovního stole leží telefonní seznam bytových stanic v daném obvodě; a možná ještě dál. A tak si vás dovoluji poprosit, abyste v něm, prosím, zalistovali, a všechny identity Jacina/Jacinová s telefonními čísly a zejména poštovskými adresami mi, prosím, zaslali.
Já bych se s nimi nato spojila, kdy dopis nejdřív asi bude (když obsažnější, a přesným vysvětlením důvodů) účinnější - a v česku takovouto slovenskou pomůcku neseženu. Prosím vás...
A kdoví, třeba ve vašich fondech leží i telefonní seznamy starší, a v nich další Jacinové, které už zavál čas - taky o ně, můžete-li, prosím vás.
Pokud jsem vám již nepoděkovala za každou vaši laskavost, děkuji vděčně a už nyní. A zdravím vás.
Kateřina Lomná.
Ten JD je součástí mého badatelského úkolu...

meg1ryan@seznam.cz

symbol stvor-cipa hviezda

Este k symbolom,

Nikde som nemohol najst nic o stvorcipej hviezde. Pomoze mi niekto?
Pät-cipa je pentagram atd. to viem.

Ale coho a aky je symbol STVORCIPA HVIEZDA ?
A mozno aky vztah maju stvor a pätcipa hviezda ked su spolu.
Napr.: na nadobach z Kosarisk su v Mohyle č.1 ulozene nadoby s dekoraciou hviezd na vnutornej strane, jedna na druhej. A to stvor je ulozena hore dnom na pät, tak ze hviezdy su proti sebe.
Chapal by som to asi ako, ze stvor tvori hviezdy na oblohe, dalej-4 zivle, a pät je tu na zemi a je to pät elementov-ohen,voda,vzduch,zem,dusa.

Poradi mi niekto?
Dakujem

svastika ako symbol

Vedel by mi niekto povedat nieco o svastike ? Okrem pouzitia u nacistov.
preco sa niekedy kresli " na koso " a niekedy normalne na stvorec.
Dakujem

Oprava dier po červotoči

Čím zapchať diery po červotoči aby sa povrch dal následne povrchovo upraviť (prebrúsiť a nalakovať). Čítal som o tzv. tekutom dreve, ale to si myslím, že nie je vhodné pre tieto malé otvory?

Ako umierajú na Slovensku pamiatky ...

Ahojte! Tu je link k danej teme:

Autor: Peter Kubínyi

Od roku 1990, teda za sedemnásť rokov, sa stav kaštieľov na Slovensku, až na svetlé výnimky, výrazne zhoršil. Súvisí to predovšetkým so zmenou vlastníckych vzťahov. Niektoré úplne zanikli, iné sú na hranici zániku, stráca sa ich pamiatková hodnota.
Kostra bez hlavy pôsobila, akoby sa chcela oprieť o múr. Na nohách čižmy, okolo krku zvyšky šiat, vykĺbené ruky skrížené tam, kde bolo kedysi prirodzenie.

http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1153&Ite...

Zachraňujú zvyšky Berlínskeho múru

Osemnásť rokov po páde jedného z najznámejších múrov sveta - Berlínskeho múru, sa snažia obyvatelia mesta zachrániť aspoň zvyšky tohto symbolu studenej vojny.

Hlinkove mauzóleum videlo za mesiac 1 200 ľudí

Približne 1 200 návštevníkov videlo Mauzóleum Andreja Hlinku, ktoré pri príležitosti spomienky na sté výročie černovskej tragédie otvorili pre verejnosť minulý mesiac.

Výhrady k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Návrh stavebného zákona by mal podľa Únie miest Slovenska priniesť aj vznik tzv. stavebnej polície

Únia miest Slovenska (ÚMS) má vážne výhrady k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Ceny ARCH 2007 Moravčík a Šujan za Rozadol

Nositeľmi Ceny ARCH 2007 sú architekti Peter Moravčík a Juraj Šujan za obytný súbor Rozadol v Bratislave.

Podnik označuje významné objekty lesníckej histórie

Štátny podnik Lesy SR začal označovať parky, osady, budovy, pomníky, múzeá, technické zariadenia, cintoríny a iné objekty, ktoré vstúpili niečím zaujímavým do lesníckej histórie Slovenska, názvom "Významné lesnícke miesto".

V Múzeu SNP najlepšie práce amatérskych fotografov

Ocenené a ďalšie vybraté hodnotné práce z terajšieho 35. ročníka súťaže amatérskej fotografie Amfo 2007 si budú môcť záujemcovia pozrieť na výstave, ktorú v piatok otvorí Stredoslovenské osvetové stredisko (SOS) v banskobystrickom Múzeu SNP.

mokre steny

Zdravím,

tohto roku som menil izoláciu základov (obkopanie zeminy, penetrácia základov, fyzicka izolácia, nopiova folia). Na upravu sokla som použil andezit. Sokel mam do výšky 1,25 cm. Vymenil som staré kúrenie( rozvody, radiatory a pec) za nové ( rozvod Cu, radiatori panelové,kotol plynový). teraz vo vykurovacom období pri vonkajšej teploty cca -5 C sa mi na obvodových stenách (sever, západ) do výšky 20 cm objavuje vlhké až mokré mapy na stenách . V minulosti som s tým nemal problém. Môže to byť spojené s odizolovaním základov? Môžem rátať s tým, že ak sa mi presuší murivo, problém sa odstráni?
Ďakujem.

mokre murivo

Zdravím,

tohto roku som menil izoláciu základov (obkopanie zeminy, penetrácia základov, fyzicka izolácia, nopiova folia). Na upravu sokla som použil andezit. Sokel mam do výšky 1,25 cm. Vymenil som staré kúrenie( rozvody, radiatory a pec) za nové ( rozvod Cu, radiatori panelové,kotol plynový). teraz vo vykurovacom období pri vonkajšej teploty cca -5 C sa mi na obvodových stenách (sever, západ) do výšky 20 cm objavuje vlhké až mokré murivo. V minulosti som s tým nemal problém. Môže to byť spojené s odizolovaním základov? Môžem rátať s tým, že ak sa mi presuší murivo, problém sa odstráni?
Ďakujem.

tmelenie liatiny

Som veľmi rada, že konečne ste otvorili "obnovu" , lebo je to veľmi dobra vec a užitočná, tak vám prajem veľa úspechov.
Mám k vám jednú prosbu. Mám liatinový kríž, ktorý, bol už pieskovaný , ale sa na ňom nachadzajú malé jamky o priemere asi 3-4 mm. Tieto jamky by som chcela vytmeliť, lebo potrebujem ten kríž vyzlatiť. Mohli by ste mi poradiť aký tmel by som mohla použiť ? Kríž bude umiestnený vonku, tak by to malo byť niečo odolné voči počasiu.

Archeologicky ústav verzus firmy, katedry a múzea

Ako navrhol Heimdall vo svojom názore
„Ale na druhej strane by bolo možno lepšie aby SAVka bola zrušená, alebo aspoň prešla istými zmenami. Napr. v Archeológii aby vedecká inštitúcia nekonkurovala pri výskumoch katedrám archeológie a múzeám a nebojovala s nimi ako jeden hráč v boji o lukratívnu zákazku na prevedenie záchranného čí iného archeologického výskumu. Ale to len tak na okraj, nakoľko téma diskusie je iná. Na inom mieste by mohla prebehnúť diskusia, kde by sa mohli objaviť názory čí SAVka ma bojovať so súkromnými firmami, katedrami a podobne o komerčné výskumy. Čí SAVka nemá svoj ciel sústrediť na nekomerčné výskumy - nech ako príklad slúži výskum "Bojná".“
Je ústav zastarala inštitúcia ktorá by mala prenechať výskum pre súkromné špecializovane firmy a katedry archeológie čí múzea a tým sa z neho stane len vedecké stredisko pripadne kontrolný organ? Alebo pretrvať v terajšej podobe?

Tak je tu otázka čo vi na to?

Voľba nového riaditeľa Archeologického ústavu v Nitre.

Koho by ste navrhovali ako nového riaditeľa Archeologického ústavu v Nitre a prečo?

Re: Šľachta v Turčianskej stolici – 1. časť

Šľachta v Turčianskej stolici – 1. časť (doplnené)
Turčianska župa, ktorá sa stala samostatnou župou v roku 1339 patrila medzi župy s najvyšším percentom šľachty v rámci obyvateľstva župy v celom Uhorskom kráľovstve. Zhruba každý deviaty obyvateľ župy bol šľachtic. Pričom takmer všetky šľachtické rody boli etnicky slovenské. V Turčianskej župe s výnimkou niekoľkých nemeckých a nemecko-slovenských dedín na juhu župy ani žiadne iné ako slovenské obyvateľstvo ani nežilo. A v tých niekoľkých dedinách na juhu župy neboli žiadne šľachtické rodiny. Takmer všetky šľachtické rody boli slovenské aj svojim pôvodom, ako som už písal v predchádzajúcom článku, ktorý pojednával o najstarších dejinách Turca a ako to dokazuje veľké množstvo slovanských mien v donačných listinách v 13. storočí. Až na niekoľko slovanských hostí z Českého alebo Poľského kráľovstva alebo Haličského kniežatstva (napr. Maladik z Haličského kniežatstva, od ktorého si odvodzuje pôvod rod Trnovský, neskôr nazvývaný Tharnóczy) boli predkovia turčianskej šľachty privilegovaní kráľovskí služobníci alebo takzvaní jobagióni (servientes regis, jobagiones regni, jobagiones castri - boli osobne slobodní na základe panovníckych donácií, za ktoré sa museli zúčastňovať vojenských výprav v kráľovskej armáde) z radov domáceho obyvateľstva, prípadne iných Slovanmi obývaných častí Uhorska. Značná časť Stoličnej šľachty v Turčianskej župe žila v kuriálnych, čiže zemianskych dedinách, z ktorých mnohé mali výlučne zemianske obyvateľstvo. Takýchto dedín bolo v Turci viac než 40, ale niektoré pôvodne kuriálne dediny prešli časom do majetkovej držby niektorého z väčších panstiev. Kuriálnych dedín, ktoré zostali v držbe zemanov až do konca feudalizmu bolo viac než 30. Z nich môžem spomenúť Vrútky, Záborie, Horné a Dolné Jaseno, Dražkovce, Záturčie, Zorkovce, Lehôtku, Benice, Rakovo, Jazernicu, Malý a Veľký Čepčín, Kevice, Dulice, Laclavú, Lipovec, Tomčany, Košúty atď. Dokladom slovenskosti turčianskeho zemianstva bolo aj používanie typicky slovenských mien, ktoré boli často odvodené od dediny, ktorá patrila zemanom, ktorí si z nej odvodzovali meno. Takéto mená používali rody Benický, Rakovský, Záthurecký, Jezernický, Záborský, Dražkovský, Jesenský z Veľkého (Horného) Jasena, Jesenský z Malého (Dolného) Jasena, Kevický, Zorkovský, Trnovský, Socovský, Lehocký, Rakšanský, Čepčanský, Tomčanský atď. Ako príklad uvediem mená niektorých z vyššie uvedených turčianskych šľachtických rodov v podobe v akej sa v tom čase sami písali: Trnovszky, Jezerniczky, Czepczansky, Benyczky, Jezzenszky, Zorkovsky, Kewiczki, Thomczanski, Soczowsky, Zaborszky, Drasskovsky a podobne. Niektoré z týchto rodov si neskôr začali písať mená v hungarizovanej podobe (napr. Tharnóczy, Draszkóczy, Raksányi), ale aj tieto rodiny sa naďalej hlásili za Slovákov. Okrem už vymenovaných rodov sa v Turci objavovali aj iné rody, ktoré používali slovenské mená s koncovkou –ský alebo –cký. Napríklad rod Necpalský, ktorému patrila v stredoveku obec Necpaly. Tento rod vymrel niekedy začiatkom 16. storočia, pričom Necpaly prešli ešte predtým do vlastníctva rodu Jušth, ktorý pochádzal z Českého kráľovstva, keď Blažej Necpalský založil svoje majetky Ondrejovi Jušthovi. Ďalej to bol rod Folkušovský, ktorý vymrel v roku 1526 , keď posledný priamy mužský príslušník rodu Mikuláš Folkušovský padol v bitke pri Moháči. Okrem neho tam padli z turčianskych zemanov ešte minimálne dvaja a to Ján Trnovský a Ladislav Jesenský. Okrem priamej línie rodu Folkušovských boli vo Folkušovej aj iné zemianske rody a to najmä Lačný a Durdík. Okrem nich sa tam ešte priženili rody Benický a Thomka z Tomčian, ktorí sa tam priženili po roku 1526 a za manželky si vzali sestry nebohého Mikuláša Folkušovského. Rodiny Benický a Thomka si rozdelili majetok Folkušovských vo Folkušovej a tiež aj na Bystričke. V 17. storočí tam pribudli ešte Šimkovičovci z Dolného Jasena. Z ďalších slovenských rodových mien s koncovkou –ský alebo –cký v Turčianskej stolici môžem menovať napr. Príbovský, Hroznovský, Hostenský, Dulický, Búľovský alebo Žabokrecký. Rod Príbovský, ktorý pochádzal z Príboviec zrejme vymrel tiež v 16. storočí. Neskôr (od roku 1523) sa v Príbovciach spomína rod Hroznovský. Juraj Hroznovský, ktorý mal majetok v Príbovciach bol od roku 1554 úradníkom na Sklabinskom hrade a od roku 1566 bol cisársky vyberač daní pre Turiec a Oravu. S rodinou Hroznovských bol v príbuzenskom vzťahu aj rod Czemanka (čit. Čemanka), z ktorého pochádzal zeman Ondrej Čemanka, ktorý pomáhal Matejovi Belovi na príprave textu o Turčianskej stolici. Z rodu Žabokrecký sa v Turci spomína Peter Žabokrecký. Tento rod však zrejme nepochádzal z turčianskej obce Žabokreky, v ktorej nikdy nebola žiadna zemianska kúria, ale zo Žabokriek nad Nitrou v Nitrianskej župe, odkiaľ pochádzal šľachtický rod, ktorý sa v 16. storočí písal ako Zabokreczky ze Zabokrek. Meno Dulický používala najmä rodina Lukačovič z Dulíc, ktorí užívali šľachtické výsady od roku 1503, ale v keďže pri revízii zemianstva v Turci v roku 1731, ktorá mala za cieľ zistiť či sa medzi stoličnú šľachtu v Turci nedostal niekto neoprávnene, nedokázali predložiť presvedčivé dôkazy o svojom šľachtictve, boli vyškrtnutí spomedzi zemanov. Každopádne však takmer 230 rokov patrili medzi šľachtu v Turci. Či oprávnene alebo nie, to sa už dnes len ťažko dá zistiť. V Turci bolo v 18. storočí niekoľko revízií zemianstva. Starousadlé zemianske rodiny, kde sa aj meno udržalo v nezmenenej podobe nemuseli väčšinou dokazovať svoj šľachtický pôvod ani pri jednej revízii. Svoje šľachtictvo museli pred Revíznou komisiou Turčianskej stolice dokazovať najmä tie rodiny, ktoré sa do Turca prisťahovali alebo v niektorých rodiny, kde sa pôvodná rodina rozvetvila na viaceré rodiny, ktoré používali vlastné priezviská, prípadne v prípadoch že pôvodná rodina vymrela po meči. Z Dulíc, ktoré som naposledy spomínal museli svoje šľachtictvo dokazovať všetky zemianske rodiny, ktoré tam žili. Rod Búľovský, ktorí sa v Duliciach spomínajú od 16. storočia a rodina Šľuch, ktorá sa prvý krát spomína v roku 1489 ho bez problémov dokázali v roku 1723, ale ostatné rodiny boli na tom horšie. Okrem vyššie spomenutej rodiny Lukačovič alias Dulický to boli aj rodiny Gabrheľ alebo Petrík pôvodne z Oravy, ktorí boli v Duliciach od roku 1574 a tiež Fekete, ktorí pochádzali z Veľkej Idy v Above pri Košiciach a ktorí boli pravdepodobne maďarského pôvodu. Títo neboli tiež uznaní za plnoprávnych zemanov. Gabrheľovci sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali a komisia vyhovela ich odvolaniu a v roku 1756 ich zapísala medzi zemanov. Spomínaný Fekete z Veľkej Idy bol z jedným z mála ľudí maďarského pôvodu, ktorí sa objavujú medzi zemanmi v Turci. Pričom tento ani nebol na koniec uznaný za zemana. Z významnejších šľachtických rodov, ktoré dlhodobo pôsobili v Turci boli nepochybne maďarského pôvodu len dve a to dediční župani Révayovci a ich blízki príbuzní z trebostovskej vetvy rodu Révay a rodina grófa Nyáryho zo Sv. Michala a Sučian. Akurát v Slovenskom Pravne boli niektoré ďalšie pôvodom maďarské rody ako napr. Ördödy, Dóczy alebo Berényi, ktoré tam mali majetkové podiely, ktoré získali po tom ako vymrela pôvodná šľachtická rodina zo Slovenského Pravna, ktorej zakladateľom bol comes Rečko, ktorého predkovia prišli z Českého kráľovstva. Posledným z tohto rodu bol Krištof Serafil zo Slovenského Pravna, ktorý bol v roku 1522 podžupanom Turčianskej stolice a ktorý bojoval v bitke pri Moháči a ktorý zomrel v roku 1545.

Z rodov, ktoré boli nepochybne maďarského pôvodu môžem spomenúť ešte Baloghovcov z Abrahámovej, ktorí pochádzali zo Šopronskej župy. Abrahámová (dnes Abramová) patrila medzi tie dediny, kde pôvodná zemianska rodina vymrela a dedina prešla do rúk viacerým rodinám z Turca a aj mimo neho. Napríklad rodina Bohuňa z Dražkoviec a Laclavej, rodina Patrik z Laclavej, Záborský zo Záboria, rodina Hruška z Paraštinej, ktorí boli zrejme vetvou tamojších zemanov alebo rodina Bubla z Kevíc. Koncom 17. storočia tam pribudla zemianska rodina drobných zemanov-armalistov s menom Machuľa. Machuľovci patrili medzi pomerne malé množstvo šľachtických rodín v Turci, ktorí nobilovaní (povýšení do šľachtického stavu) v novoveku, v ich prípade v 17. storočí, konkrétne v roku 1687. Drvivá väčšina šľachtických rodov v Turci má stredoveký pôvod. Na rozdiel napríklad Oravy, kde bola veľká časť zemianstva nobilovaná až v 16. až 18. storočí. Preto je medzi turčianskymi zemanmi aj málo armalistov. Medzi takéto novšie rody patrili v Turci okrem spomenutých Machuľovcov z Abrahámovej napríklad Hagarovci z Bodorovej nobilovaní v roku 1669, Polerecký z Polerieky nobilovaní v roku 1613, Peťko zo Slovenského Pravna nobilovaní v roku 1650, Hulejovci z Príboviec nobilovaní v roku 1679, Felicides taktiež z Príboviec nobilovaní v roku 1655, Čemankovci taktiež z Príboviec ktorých som už spomínal boli nobilovaní v roku 1682, Hrabecius z Diakovej nobilovaní v roku 1622, Duchoňovci ktorí žili v Blažovciach a Bodoviciach boli nobilovaní 1609, Salayovci - ktorí bývali v Liešnom boli nobilovaní v roku 1698. Rod Institoris-Mošovský pôvodne meštianska rodina z Mošoviec boli nobilovaní v roku 1600 alebo rod Lány, ktorí boli nobilovaní v roku 1609 boli pôvodne meštianska rodina zo Slovenské Pravna. Z tejto rodiny pochádzal napríklad Eliáš Lány, ktorý bol Superintendent Evanjelickej cirkvi. Bol tiež básnik a spisovateľ. Z rodu Mošovský pochádzal zase spisovateľ Michal Institoris-Mošovský, ktorý pôsobil najmä v Bratislave alebo Michal Mošóci, ktorý bol začiatkom 17. storočia provízorom hradov Sklabiňa a Blatnica a kastelán Blatnického hradu. A z rodu Polerecký zase pochádzal najmä Major Ján Ladislav Polerecký, ktorý bojoval v Amerike vo vojne za nezávislosť USA. Z tohto rodu musel Ján Polerecký dokazovať svoje zemianstvo pri revízii zemianstva v roku 1755. Dokázal ho na základe armálnej listiny kráľa Mateja II. z roku 1613, ktorá bola vydaná pre Václava Polereckého. Polereckí, ktorí boli dedičnými richtármi v Polerieke sa vtedy snažili dokázať že sú potomkami pôvodných zemanov z Polerieky a že už v roku 1262 dostali privilegium od Bela IV. Toto tvrdenie však nemohli ničím doložiť. A ani ich armálna listina z roku 1613 nebola vyhlásená v stolici a za zemanov Turčianskej stolice boli zapísaní až v roku 1698, kedy boli Ondrej a Ján Polerecký zapísaní ako armalisti. Významná je vetva rodu, ktorú založil Matej Polerecký, narodený v Mošovciach, ktorý bol majorom v Rákocziho vojsku a po porážke Rákocziho povstania odišiel do Francúzska. Z tejto vetvy rodu Polerecký pochádzali napr. jeho synovia Andrej Polerecký, ktorý bol brigádny generál francúzskej armády, osobný tajomník francúzskeho ministra vojny a vojenským guvernérom v Alsasku a Matej Polerecký, ktorý bol francúzskym plukovníkom. A jeho vnuci už spomenutý major Ján Ladislav Polerecký, ktorý bol majorom francúzskej armády a ktorý bojoval vo vojne za nezávislosť USA, kde velil jednotke francúzskych husárov. Po vojne sa usadil v USA, stal sa americkým občanom a meste Dresden kde sa usadil, bol hlavným notárom a francúzsky generál František Polerecký, ktorý sa po francúzskej revolúcii vrátil na Slovensko a usadil sa v obci Bacúrov vo Zvolenskej stolici. Rod Polerecký žije na Slovensku a aj v samotnom Turci dodnes.

Ďalej treba spomenúť ďalšiu pôvodom meštiansku rodinu z Turca Hodík, ktorí pochádzali zo Slovenské Pravna, odkiaľ sa rozšírili do Trenčianskej a Nitrianskej stolice. Niektorí z nich patrili medzi patriciov v Trenčíne a odtiaľ sa dostali do maďarského Kőszegu, kde sa v roku 1720 narodil slovenským rodičom Michalovi Hodikovi a jeho manželke Františke syn Andrej, neskorší maršal gróf Andrej Hadik. V roku 1720 dostal Michal Hodik s manželkou a synom Andrejom armáles od vtedajšieho kráľa Karola III. (cisára Karola VI.). Pre úplnosť ešte dodám, že vetva rodu Hodik, ktorá sa usadila v Nitrianskej župe bola povýšená do šľachtického stavu už v roku 1622. Pričom je pravdepodobné, že tento armáles z roku 1622 sa týkal aj trenčianskej vetvy a armáles z roku 1720 pre Michala Hodíka bol len potvrdením staršieho šľachtictva, keďže aj Hodíkovci z trenčianskej vetvy boli uvádzaní ako šľachtici, napr. Ján Hodik bol zaznamenaný v súpise šľachty Trenčianskej stolice z rokov 1646/47 v Trenčíne. A Eliáš Hodík pôsobil vo funkcii provízora Uhrovského panstva. Z tohto rodu môžem ešte spomenúť Baltazára Hodíka, mešťana zo Slovenského Prvna, ktorý bol prvým známym evanjelickým duchovným v Slovenskom Pravne a najmä Jána Hodíka, ktorý pôsobil najmä v Bytči, kde bol rektorom gymnázia a pôsobil aj vo funkcii Superintendenta Evanjelickej cirkvi, neskôr pôsobil v Trenčíne. Ján Hodik mladší, ktorý bol zaznamenaný v súpise šľachty Trenčianskej stolice z rokov 1646/47 v Trenčíne a ktorý bol v rokoch 1646 až 1648 trenčianskym senátorom bol zrejme jeho syn.
Väčšina turčianskych rodov pochádza zo stredoveku, ale niektoré rody vymreli už v stredoveku a ich majetky prešli na iných zemanov alebo sa stali súčasťou niektorého väčšieho panstva. Väčšie panstvá v Turci boli Sklabinské a Blatnické panstvo, ktoré boli pôvodne kráľovským majetkom a od 16. storočia boli v držbe dedičných županov Révayovcov, Sučianske panstvo a Sv. Michal, ktoré boli od 16. storočia v držbe rodu Nyáry, majetok mesta Kremnica, cirkevný majetok turčianskej prepozitúry v Kláštore pod Znievom, majetok mestečka Slovenské Pravno, ktorý bol pôvodne v držbe rodu Serafil (potomkov comesa Rečka), ktorý sa po vymretí rodu v 1545 rozdrobil medzi viacerých majiteľov, malé necpalské panstvo, ktoré patrilo rodu Necpalský a neskôr Jušthovcom. Z rodov, ktoré vymreli v stredoveku som už spomenul Necpalských, Folkušovských, Serafilovcov. Ďalej môžem spomenúť rod Močko z Hája alebo Hájsky (pôvodne sa písali Mochko de Gay neskôr Hajsky), ktorý vymrel 1493 a ich majetok pripadol mestu Kremnica. Slovo Gay je staroslovanská podoba slova Háj, aby bolo jasné. Vymreli aj pôvodní zemania z Abrahámovej, zemania Dobzekovci z Koštian (ktoré potom pripadli pod Necpalské panstvo), zemania Mikušovci z Lieskovca (Leskocz alebo Lezkouch čiže Lieskovec bola zaniknutá osada neďaleko Kaľamenovej), zemania Motúrovci z Laskára, zemania z Ivančinej potomkova Namyslava, zemania Vidovci z Bodorovej (príbuzní Kevických), pôvodní zemania z Bystričky (ktorá pripadla Thomkovcom, Benickým a najmä Lehockým) a rovnako aj pôvodní zemania z Rakova, ktoré dostal Matej z Malého Jasena, ktorý mal za manželku dcéru Juraja z Rakova. Od nich pochádza rod Rakovský. Z tohto rodu pochádzali viaceré významné osobnosti slovenských dejín. Predovšetkým slovenský humanistický básnik a vzdelanec Martin Rakovský, ktorý pôsobil aj ako pisár Uhorskej kráľovskej komory v Bratislave a ako podžupan Turčianskej župy. Významnou osobnosťou bol aj jeho strýko Juraj Rakovský, ktorý tiež pôsobil ako podžupan Turčianskej župy a ako kapitán na hrade Sklabiňa. Vymrela aj rodina zemana Marka podľa ktorého bola pomenovaná kuriálna dedina Markovice. Markovice sa potom dostali v roku 1391 do rúk zemanov z Trnova. Práve markovická vetva trnovských zemanov začala používať meno Trnovský, ktoré sa neskôr zmenilo na Tharnóczy. Valentín Trnovszky de Markovicz bol podžupanom Turčianskej stolice v rokoch 1495 až 98. Podžupanom bol aj Žigmund Trnovský z Markovíc v rokoch 1516 až 1517, Mikuláš Trnovský v roku 1618 alebo Juraj Tharnóczy v rokoch 1634 až 1636. Rod Trnovský získal už v 16. storočí majetok aj v Nitrianskej župe, v dedine Lelovce pri Novákoch. Spočiatku si aj oni písali meno ako Trnovský. Neskôr (v 1. polovici 17. storočia) sa už písali ako Tharnóczy, aj keď sa aj naďalej hlásili za Slovákov. Napríklad v roku 1636 je na jezuitskom kolégiu v Trnave zapísaný Stephanus Tarnoczi Slavus Lelouiensis nobilis. Je teda zapísaný ako Slovák aj keď meno má zapísané v hungarizovanej podobe. Vetva rodu Trnovský, ktorá zostala v Markoviciach v Turci si zase istý čas písali meno ako Markovický (pod menom Markovický sú uvedení napríklad aj v súpise šľachty Turčianskej stolice z roku 1709), ale neskôr tiež používali najmä meno Tharnóczy. Rodina trnovských zemanov, ktorá zostala v Trnove sa rozvetvila na viac rodín, ktoré však nepoužívali meno Trnovský a neskôr ani Tharnóczy, ale používali svoje vlastné priezviská – a to Koštiaľ, Valovič a Rovoš. Okrem toho sa medzi nich priženili niektoré ďalšie turčianske rodiny ako napríklad Buoc (čít. Bôc) z Doliny, Lehocký z Lehôtky alebo Čemanka z Príboviec. A časom sa tam objavili aj ďalšie zemianske rodiny ako Michalovič, Bučko, Uhrík (volali sa aj Gočec), Baláž alebo Čech a aj Čaplovičovci z Oravskej stolice. A tiež Bellányovci, ktorí boli armalisti z Trenčianskej stolice a ktorí boli povýšení do šľachtického stavu v roku 1681. V roku 1735 pribudli Hagarovci. Okrem nich tam boli ešte rodiny Drozdík, Šuta pôvodom z Oravy a Davidis. Posledné tri menované rodiny nedokázali predložiť presvedčivé dôkazy o svojom šľachtictve a boli preto vyškrtnutí spomedzi zemanov a boli uznaní len za kvartalistov (kvartalisti boli slobodníci, ktorí mali časť zemianskeho majetku, väčšinou získaného ako dedičstvo v ženskej línii). Istý čas boli ale považovaní za zemanov, dôkazom čoho je aj súpis šľachty Turčianskej stolice z roku 1709, kde sú rodiny Šuta a Davidis uvedení ako šľachtici. Okrem nich sú v Trnove v uvedom súpise uvedené šľachtické rodiny Čemanka, Koštial, Valovič, Uhrík, Buoc a Patrik. Súpis ale nie je úplne kompletný a niektoré šľachtické rody, ktoré tam v tom čase žili tam nie sú uvedené. Už spomínaná markovická vetva trnovských zemanov sa rozšírila aj do susednej dediny Jazernica, ktorá pôvodne patrila rodu Jezernický. Z rodu Jezernický pochádzal napríklad podžupan Štefan Jezernický v rokoch 1468, 1471, a 1476 až 77 alebo slúžny Juraj Jezernický v roku 1495. Gregor Jezernický mal v roku 1566 spory so zemanmi z rodu Trnovských z Markovíc, z ktorých časť sa usadila v Jazernici a získali podiel na majetkoch rodu Jezernických. Títo sa odtiaľ rozšírili aj do Bratislavskej župy, kde používali meno Jezernický. Z tejto vetvy rodu Trnovských pochádzal aj Juraj Jezernický, ktorý bol notárom Uhorskej kráľovskej komory a ktorý vlastnil dom na Panskej ulici v Bratislave. Krištof Jezernický z toho istého rodu získal kúriu v Báhoni, ktorá sa stala ich hlavným rodinným sídlom. Okrem toho vlastnili aj dom v Trnave. Rovnako aj rod Jezernický, ktorý pôsobil v Oravskej stolici pochádzal z rodu Trnovský. Časť zemanov z tejto rodiny zostala v Jazernici. Títo používali naďalej meno Trnovský, neskôr zmenené na Tharnóczy. Okrem nich a pôvodnej rodiny Jezernických, ktorá sa neskôr rozčlenila na niekoľko vetiev z ktorých niektoré používali aj vlastné priezviská (napríklad Hrbatý) sa do Jazernice prisťahovala ešte aj zemianska rodina Patrik z Laclavej a neskôr aj Machuľovci z Abrahámovej, kým pôvodná rodina Jezernických získala podiel v Laclavej aj Abrahámovej. Kuriálne dediny Abrahámová, Markovice, Jazernica a rovnako aj Laclavá ležali neďaleko od seba. Dedina Laclavá patrila najmä starým zemianskym rodom Velič a Čert. Písali sa ako väčšinou Welych a Czert. Ich pôvodná kuriálna dedina Bobolník zanikla keď si na svojich majetkoch postavili novú kuriálnu dedinu, ktorú vznikla vedľa kúrie zemana Laclava (Ladislava), ktorý bol z rodu Czert. Okrem Veličovcov a Čertovcov získali podiel v Laclavej aj rody David zo Svätého Petra, Jezernický, Bohuňa z Dražkoviec a rodina Patrik, ktorú som už spomenul, je v Laclavej doložená od roku 1503. Bohuňovci mali majetok aj v Abrahámovej. Hlavná vetva tohto rodu, ktorá žila v Dražkovciach používala väčšinou meno Bohunka, kým vetva, ktorá žila v Laclavej a Abrahámovej používala meno Bohuňa. Veličovci používali okrem svojho rodového mena Velič aj meno Koza, podľa kozy v ich erbe (v 16. storočí sa pod týmto menom spomína napríklad Vavrinec Koza z Laclavej, ktorý sa oženil s Katarínou Benickou dcérou Tomáša Benického). Ich príbuzní z rodu Čert mali zase v erbe čerta, preto to meno. Čertovci používali okrem mena Čert aj jeho maďarskú podobu Eördögh, ktorá vznikla prekladom ich pôvodného mena Čert do maďarčiny. Takto sa podpisovali najmä v úradných listinách, kým v súkromnej korešpondencii používali zväčša slovenskú podobu mena. Z tohto rodu pochádzal napr. Ján Czert, podžupan Turčianskej župy v rokoch 1524 až 1526 alebo taktiež Ján Czert, podžupan v roku 1573. Tento sa zväčša písal po maďarsky ako Erdek alebo Erdoegh. Používanie mena Eördögh rodinou Čertovcov z Laclavej tiež dokazuje, že ani rodiny, ktoré niekedy používali maďarské meno nemuseli byť maďarského pôvodu. Maďarské mená sa ale aj tak vyskytujú medzi turčianskymi zemanmi veľmi málo. Väčšina turčianskych zemanov používala slovenské mená.

- pokračovanie

Hrad Čabraď - jesenná brigáda

Koncoročná veľká brigáda na hrade Čabraď, kedy sa stretnú takmer všetci priaznivci hradu a pomôžu pri jeho záchrane. Bude sa dokončovať pokrývanie strechy na II.

Dátum, čas: 
9. November 2007 - 1:00 - 11. November 2007 - 1:00
Rezort kultúry chce predať budovy v Bardejove a Košiciach

Ministerstvo kultúry predloží vláde návrh na schválenie predaja goticko-renesančného domu v Bardejove a administratívnej budovy v Košiciach.

Historický nález možno objasní obdobie Prvého chrámu

Archeológovia našli pod jeruzalemskou spornou mešitou al-Aksá historické artefakty. Tento objav môže priniesť nové svetlo v prípade Prvého židovského chrámu, uviedol Izraelský pamiatkový úrad.

Reštaurovanie

Reštaurovanie starožitností (nábytku z rozneho obdobia)

Email zmazany, tot nie je reklamne forum, ked napises aj nieco co nas pouci dovolime ti tuto formu reklamy. Dovtedy si ju mozes objednat.

Kalvária v Považskej Bystrici

No boli sme dnes s rodinkou na prechadzke a pozrel som si kalvariu v Povazskej Bystrici, ktora je, ak sa nemylim zapisana v zozname narodnych kulturnych pamiatok. Jej poslednou zastavkou je kaplnka Marie Magdaleny, ktora je v absolutne dezolatnom stave. Pricom na zachranu hrubej stavby by nebolo treba az take velke naklady, kedze je naozaj malicka. Klenbovy strop je fuc, pochybujem ze sa zrutil sam od seba, iba ak bol nejak smejdacky nanovo urobeny. Strecha derava, okna rozburane az po podlahu a klenby tiez vypadnute.
Skusim tomu venovat trochu casu, no problem je v tom, ze uz jednu dobrovolnicku prioritu mam a tou je mlyn v Kvacianskej doline. Ak v tejto veci nezasiahne stat, mohla by cirkev, skusim aspon napisat clanok do Obzoru. Da sa to samozrejme riesit aj dobrovolnikmi, ale to musi niekto organizovat a vybavovat.
Neviem ci je kaplnka a kalvaria pamiatkarsky jedinecna a vynimocna, ALE JEDNO VIEM - MA DUCHA MIESTA A STALO BY ZA TO HO ZACHOVAT.
Mozno aj preto, ze Povazska Bystrica je najskaredsie mesto na Slovensku a ma dokopy dve historicke budovy

Novy dom Rada Novaka

M: 3.11.2007 21:52: tu je miso na jeden riadok: napis do temy tradicne stavitelstvo o svojom hlinenom dome
R: 3.11.2007 21:53: more, ako mozem pisat o hlinenom domcajze, ked ziadny nemam - okrem svojej predstavy
M: 3.11.2007 21:58: vsak o predstave zaloz temu
M: 3.11.2007 21:58: NOvy dom RaDA nOVAKA
M: 3.11.2007 21:58: bude to novy kult osobnosti
M: 3.11.2007 21:58: ty sa na to hodis
M: 3.11.2007 21:59: reality show o tvojich predstavacho o tvojom buducom dome
M: 3.11.2007 21:59: to sa mi zacina pacit
R: 3.11.2007 22:01: srandicky,srandicky.ale pytam sa : DOKEDY???
M: 3.11.2007 22:01: nesrandujem
R: 3.11.2007 22:02: lepsia by bola reality show o lietave a magoroch,co sa tam šulia na leseniach
M: 3.11.2007 22:02: ta tam uz je: http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=505
M: 3.11.2007 22:02: ale toto bude pisomna reality show o tvojom virtualnom dome z hliny
R: 3.11.2007 22:03: tak ty ma nan navabis apotom si šoufky robis zo mna

Pamiatky a moderné technológie

No ja by som mal hned dve veci, ci temy, nad ktorymi uz celkom dlho vyhutujem.
Prvou je otazka, ze ako ladia pamiatky a moderne technologie, respektive, ked sa pri zachrane nejakej pamiatky pouzije nieco, co do nej absolutne nepatri, ale vyrazne jej to pomoze a naviac to NEVIDNO, cize je to bud pod zemou (beton), alebo v mure (kotvy), alebo zamaskovane (vruty kryte drevenymi kolikmi).
A druha je ochrana pamiatok versus ochrana prirody. Ako konkretny priklad mozem uviest gater v Kvacianskej doline, ktory ked ma fungovat tak sa musi mazat. No na transmisii je iba koncove lozisko samomazacie. A tak to bolo pôvodne, cize z pamiatkarskeho hladiska je to koser, no priroda jednoznacne trpi unikom oleja. A to stary mlynar mazal aj loziska vodneho kolesa na ktore crpka voda kolomazou, my pouzivame bravcovu mast a chladime ich vodou. Po pamiatkarsky by sme sa mali vratit k tej kolomazi...Je to asi len otazka priorit

Historické prvenstvo má Skalický trdelník

Prvé ochranné zemepisné označenie pre slovenský výrobok, riadne zaregistrované Európskou komisiou, získala cukrárska špecialita zo Záhoria "Skalický trdelník". Už v najbližších týždňoch to bude potvrdené v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ).

Granty MKSR na rok 2008

Granty MKSR na rok 2008: V pondelok je konecny termin na podavanie grantov v Programe Obnov si svoj dom. Tento rok sa ministerstvo rozhodlo presunut termin na skorsi datum aby vedeli zadministrovat granty a aj zaslat peniaze na ucty.

Jediny nedostatkom je, ze o skorom vypisani terminov nikoho neinformovali. Tento rok sa asi neda ocakavat vysoka kvalita podkladov.

Granty MKSR na rok 2007:

http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10158

Najobľúbenejšou pamiatkou Viedne je už tri roky Schönbrunn

Zámok Schönbrunn je od roku 2004 najnavštevovanejšou pamiatkou Viedne. Do jeho areálu zavítalo len v minulom roku 2,5 milióna návštevníkov z celého sveta. Obľúbenou je aj Zoo Tiergarten Schönbrunn, ktorú v minulom roku videlo 2 270 996 návštevníkov.

V Grécku začali premiestňovať niektoré antické pamiatky

V polovici októbra sa začalo premiestňovanie stoviek sôch a častí stien z Akropoly do moderného múzea umiestneného pod povrchom antickej pamiatky.

Mestské múzeum Šurany

Vážení priatelia,
21. septembra 2007 sa nám podarilo sprístupniť stálu expozíciu Mestského múzea v Šuranoch. Je umiestnená v architektonicky hodnotnej budove synagógy z r. 1916.
Múzeum približuje dejiny mesta od praveku až po 20. storočie:
- arch. lokalita Zámeček na Nitrianskom Hrádku (časť mesta) - hrádocká venuša
- Šuriansky hrad
- poklad quartingov z r. 1434, z Kostolného Seku
- tehliarstvo na území mesta - značkované tehly
- šuriansky cukrovar
- druhá svetová vojna a osudy sochy M.R. Štefánika
- židovská problematika
- osobnosti - Michal Matunák, Karol Markovič, Laco Zrubec
- 150 ročná divadelná tradícia a šurianski tamburáši
- etnografická časť - keramika, odev...

Informácie môžete získať na tel. č. 035/ 650 11 64

Naco sluzi rubrika Komentare k clankom?

V tejto teme su usporiadane komentare k jednotlivym clankom. Posledny komentar mozete vidiet aj pod clankom. Ked vytvarate prvy komentar k clanku prenasa sa do neho aj samotny nahlad clanku.

Preco sme pristupili k vkladaniu komentarov do diskusii?
Chceli sme zjednotit sposob vkladania komentarov k comukolvek. Zaroven rozhranie a system diskusii poskytuje variabilnejsi sposob upravy komentaru.

Naco sluzi rubrika Komentare k vykladovemu slovniku?

V tejto teme su usporiadane komentare k jednotlivym heslam vykladoveho slovnika. Posledny komentar mozete vidiet aj vo vykladovych slovnikoch v stranke hesla.

Naco sluzi rubrika Komentare k vykladovemu slovniku?

Obnova.sk a jej polrocna dovolenka

Pekny den vam prajem. Symbolicky na "vsech svatych" sa obnova.sk vratila z druheho brehu rieky Styx aby vam zas dlhe roky sluzila a poskytovala neobmedzeny priestor na prejavenie vasich nazorov.

Ako piseme na titulnej strane Obnova.sk, portal vas potrebuje teraz viac ako kedykolvek pred tym.

POMÔŽTE OBNOVE! Obnova.sk bola dlho nefunkčná. Teraz potrebuje podporu. Nežiada od vás finančný dar. Potrebuje od vás znovu spŕšku vašich názorov a pocitov. Napíšte do diskusie čo vás za posledný rok zaujalo, potešilo či rozčúlilo. Obnova potrebuje váš záujem, teraz viac ako kedykoľvek pred tým.
1. 11. 2007

Tesime sa na vase prispevky a coskoro vas budeme informovat o par novinkach ktore nastali pocas odstavky.

Najlepšie zrekonštruované pamiatky získali ceny Fénix

Najkrajšie kultúrne pamiatky, ktoré vstali z popola, si odniesli ceny Fénix za Kultúrnu pamiatku roka 2006. Ocenenia už odovzdali dnes v budove Ministerstva kultúry SR.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy

Titulny obrazok blogu uzivatela: Michaela Kubíková
"Komu patria pamiatky?"
25. október, 2016, Michaela Kubíková
Titulny obrazok blogu uzivatela: strapako
Zistenie signatúry obrazu
23. október, 2016, strapako