marec 2007

Konzervačné zásahy na hrade Lietava

Vážení priatelia Lietavského hradu Už dlhšiu dobu plánujem zverejniť na Obnova.sk pracovné materiály, ktoré Vám priblížia našu konkrétnu pracu na hrade.

Konzervačné zásahy na hrade Lietava
Vzniku Múzea ?udového tanca

Od 1.1.2007 vzniklo v Banskej Bystrici jediné múzeum svojho druhu v Strednej Európe ? Múzeum ?udového tanca ako samostatné odborné pracovisko Stredoslovenského múzea.

genealogia a genetika

V Prahe je jedna firma ktora ako jedina v republike robi Genografixké DNA testy ako doplnok k rodokmenu alebo pomocka pri patrani po predkoch. Robia to i pre slovakov Genomac skuste pozriet ich stranky cz a posudit ja uz mam od nich certifikat genetického povodu.

História Slovenska a slovenských historických regiónov

všetkých, ktorí majú záujem o slovenskú históriu, hlavne staršiu históriu by som chcel pozvať na svoj blog:
http://historia.slovenska.blogy.atlas.sk/
Blog bude venovaný histórii Slovenska, vývoju Slovenska a slovenskej národnosti v bývalom Uhorskom kráľovstve, vývoju historických regiónov, šľachty, kráľovských miest a podobným témam. Je tam zatiaľ len jeden článok o starej histórii Turčianskej župy, myslím že celkom zaujmavý. Napokom veď Turiec je historický región, ktorý je pre z hľadiska slovenskej histórie veľmi významný, a to najmä tým, že sa jedná o jednu z najstarších súvisle osídlených oblastí na severe Slovenska, ktorá bola súvisle osídlená už v predveľkomoravskom období a od vtedy až dodnes si po celý čas uchovala jednoznačne slovanský charakter, svojím obyvateľstvom (až na pár nemeckých dedín na juhu) a aj šľachtou, prakticky celá nižšia a stredná šľachta bola slovenského pôvodu a dlhý čas si aj uchovala slovenské povedomie.
http://historia.slovenska.blogy.atlas.sk/dejiny_slovenskych_historickych...

Nanosvet

Slovenské národné múzeum v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ob?ianskym združením RIO 21 pripravili výstavu Nanosvet, ktorá ponúkne verejnosti a najmä mládeži poh?ad na svet ve?mi malých ro

Novostavba Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Spolok architektov Slovenska
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Fond výtvarných umení

Vás srdečne pozývajú
na vernisáž
výstavy súťažných architektonických návrhov
novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

dnes, 28. marca 2007 o 16.00
Galéria Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava

Výstava bude trvať do 13. apríla 2007,
denne od 11.00 - 17.00 hod., okrem nedele a pondelka.

Staré nitrianske mlyny sú minulos?ou

Nitra, 27. marca 2007 - Pri búraní historických mlynov v centre Nitry zbúral stavebník aj jedinú budovu, ktorú mal zachova?. Za odstránenie budovy bývalej chrumkárne bez povolenia mu teraz hrozí pokuta do dvoch miliónov korún.

gotická klenba a gotický portál


Nabízím k zamyšlení snímky novostavby sklepních prostor z let 2002 a 2006.materiál klasická cihla a cihelné tvarovky .Za vaše názory dík.

Gotika dnešní

Nabízím fotografie částěčně dokončené novostavby (2003-2007) k diskuzi.Jedná se o totální rekonstrukci sklepních prostor v objektu starém cca 200 - 400 let (nejstarší části).Za vaše názory dík Robert Fanta

Brdo, sucast krosien

Prosím o pomoc, neviete či sa ešte niekde vyrábajú brdá? Pôvodne bolo toto remeslo zastúpené hlavne na Gemeri.
Ako ho zoženiem?
Ďakujem

Nitrianska katedrála

Za?iatok kres?anstva na Slovensku môžeme vystopova? k mestu Nitra ku kostolíku, ktorý bol postavený knieža?om Pribinom a pomenovaný po sv. Emeramovi biskupovi z Regensburgu, odkia? pochádza aj sú?asný pápež.

Írsko: Bantry House

Dom pôsobí zvonku mierne zanedbane, ale záhrada a terasa s výh?adom na more stoja za to. V tejto usadlosti z 18. storo?ia ešte stále žijú ?udia s modrou krvou, ale ?as? interiérov a záhrady sprístupnili verejnosti.

Nové múzeum na trnavskej radnici

8. marca 2007 - Až do jesene potrvá rekonštrukcia trnavskej radnice, ktorej vybrané ?asti prebudujú na múzeum. Ako povedal vedúci kancelárie primátora Pavol Tomašovi?, múzeum sprístupnia na budúci rok pri príležitosti 770. výro?ia založenia mesta.

konference Obnova památek 2007 - ?Rekonstrukce nebo konzervace?

20. b?ezna (marca) 2007 uspo?ádala spole?nost Studio Axis již sedmý ro?ník konference Obnova památek, který byl letos v?nován principu rekonstrukce. Pojem ?rekonstrukce? se nep?ekrývá s opravou.

Nitriansky hradný kopec sa zosúva

8. marca 2007 - Nitriansky hradný kopec sa zosúva. Už pred rokmi to zistili merania, ktoré si objednalo mesto. Hrad je podkopaný množstvom katakomb a jeho južný svah stojí na nestabilnej vrstve navezenej hliny.

TERRA 2008 International Conference

Vo februári 2008 sa v Bamaku, hlavnom meste Mali, uskuto?ní 10. medzinárodná konferencia o štúdiu a konzervácii hlineného architektonického dedi?stva. Do 15. apríla 2007 môžu záujemcovia o aktívnu ú?as? posla? ponuku svojich referátov alebo posterov vo forme abstraktu.

Laos: Sprístupnili jaskynné mesto z vojny vo Vietname

6. marca 2007 - Laos má novú turistickú atrakciu: jaskynné mesto, ktoré po?as bombardovania Vietnamu Ameri?anmi prichýlilo približne 23-tisíc ?udí. Dnes o tom informovala Národná turistická kancelária.

Kurzy celoživotného vzdelávania: Architektonické dedičstvo

Centrum celoživotného vzdelávania Fakulty architektúry STU v Bratislave
za podpory Európskej únie ? Európskeho sociálneho fondu
organizuje OBNOVA A VYUŽÍVANIE ARCHITEKTONICKÉHO DEDI?STVA
PROFESNÉ ŠPECIALIZA?NÉ VZDELÁVANIE A KURZY

Kurzy sú ur?ené pre zamestnancov a SZ?O z bratislavského regiónu
Rozsah kurzov: 96 hodín (prednášky, semináre, konzultácie)
Kurzy sa realizujú formou blokových 12 hod. sústredení v období apríl ? december 2007 a budú vybratým uchádza?om poskytnuté zdarma.

Vzdelávanie vedú poprední odborníci v oblasti ochrany, obnovy a využívania kultúrneho dedi?stva, z univerzít, Pamiatkového úradu SR, projek?nej a metodicko-správnej praxe SR a ?R.
a metodickosprávnej

Kurz A
Profesné špecializa?né vzdelávanie v oblasti projektových ?inností
(ur?ené zamestnancom projektových ateliérov a SZ?O ? architektom,
urbanistom, stavebným inžinierom, resp. študentom (s titulom Bc.)
? predprojektová a projektová príprava obnovy a nového
funk?ného využitia architektonického dedi?stva
? metódy a techniky obnovy historických objektov a súborov
? nová tvorba v historickom prostredí
? príprava podporných projektov a grantov

Kurz B
Kurz pre uchádza?ov o odbornú spôsobilos? v oblasti
pamiatkových výskumov
(ur?ený architektom, urbanistom, historikom umenia,
stavebným inžinierom a študentom (s titulom Bc.)
? príprava a realizácia architektonicko ? historického výskumu
v zmysle zákona ?.49/2002
? obsah a metodika Návrhu ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej
pamiatky
? príprava a realizácia urbanisticko ? historického výskumu
v zmysle zákona ?. 49/2002
? obsah a metodika Návrhu ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt
chráneného územia

Kurz C
Profesné vzdelávanie pre zamestnancov samosprávy
a spolupracujúcich organizácií
(ur?ené zamestnancom miestnej a regionálnej samosprávy, cirkevných
úradov, ob?ianskych združení, rozvojových agentúr a záujemcom
o prácu v nich)
? kultúrno ? historické dedi?stvo a jeho úloha v regionálnom rozvoji
? predprojektová a projektová príprava obnovy
architektonického dedi?stva
? manažment využívania kultúrneho dedi?stva pre cestovný
ruch a regionálny rozvoj
? podporné programy SR a EÚ na regionálny rozvoj
? príprava projektov

Kurz D
Kurz pre zamestnancov a podnikate?ov v oblasti cestovného ruchu
(ur?ený SZ?O a zamestnancom .riem podnikajúcich v oblasti
cestovného ruchu a využívania kultúrneho dedi?stva)
? kultúrno ? historické dedi?stvo a jeho úloha v miestnom a regionálnom
rozvoji
? ekonomické hodnoty kultúrneho dedi?stva
? predprojektová a projektová príprava obnovy architektonického
dedi?stva
? manažment využívania kultúrneho dedi?stva pre cestovný ruch
a regionálny rozvoj
? podporné programy SR a EÚ na regionálny rozvoj
? príprava projektov

Profesné špecializa?né
vzdelávanie a kurzy v oblasti
výskumov, obnovy a využívania
architektonického dedi?stva

Doru?te poštou, faxom alebo
e-mailom na adresu:
Ing.arch. Pavol Pauliny
Fakulta architektúry STU,
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava,
Tel.: 02/572 76 354
fax: 02/529 21 533
e-mail: pavol.pauliny@stuba.sk
Uzávierka: 10.4.2007

Dátum, čas: 
1. Apríl 2007 - 2:00 - 22. December 2007 - 1:00
Pobo?ka Louvre v Spojených arabských emirátoch

6. marca 2007 - Francúzsko v utorok podpísalo kontroverznú dohodu v hodnote 34 miliárd korún na vybudovanie pobo?ky známeho múzea Louvre v Spojených arabských emirátoch do roku 2012.

Peru: Predhistorické observatórium a kalendár

2. marca 2007 - Trinás? veží na kopci v Peru predstavuje pozostatky 2300-ro?ného solárneho observatória a kalendár, ktoré sa datujú do obdobia pred civilizáciou Inkov.

Obraz J. M. W. Turnera ostane v Británii

1. marca 2007 - Britská galéria Tate vyzbierala takmer pä? miliónov libier (130 miliónov Sk), aby mohla obraz krajinkára J. M. W. Turnera z 19. storo?ia udrža? v krajine.

Združenie ZACHRÁŇME HRADY - schôdzovanie

Dobrý deň, tak cez víkend 17-18.3.2007 ds uskutočnila ďaľšia schôdza ZH. Stretli sme sa na Sklabini u Sväťa - z.Donjon na Hrade.

Keď som dorazil na hrad s Radom z MT, schôdza akurát začínala, sváťo nám ukázal svoje veľdielo, cca 25m hlbokú origoš studňu, ktorú sa jemu a jeho združeniu podarilo obnoviť vyčistiť a spojazniť.

polymery a dřevo

Milí restaurátoři :) jsem studentka technologické fakulty obor inženýrství polymerů a píšu bakalářku na téma Užití polymerů při rekonstrukcích a opravách dřevěných objektů. Chtěla bych vás poprosit, jestli byste mi nedoporučili nějakou literaturu, kde bych se dozvěděla něco bližšího o podstatách technologií používaných v této souvislosti. Díky

Svidník: Vykráda?i sa pustili do exponátov tankov v Údolí smrti

Exponáty Vojenského historického múzea vo Svidníku vykrádajú zlodeji. Ako informoval agentúru SITA vedúci Vojenského historického ústavu v Bratislave - Vojenskej správy budov vo Svidníku Michal ?i?vara...

Ružomberok: Rekonštruujú expozíciu Andreja Hlinku

Cie?om rekonštrukcie expozície Andreja Hlinku v Liptovskom múzeu v Ružomberku je priblíži? ?udský odkaz tejto osobnosti.

Trnava: Výstava o atmosfére východnej spirituality

Výstava Ikony, ktorú otvorili vo štvrtok 15. marca 2007 v trnavskom Múzeu knižnej kultúry, predstaví byzantské výtvarné umenie a atmosféru východnej spirituality.

Ukážkové konzervácie/rekonštrukcie hradov, zámov, kašiteľov

Asi by stálo za to - ako pozitívna motivácia aj ako názorná ukážka zverejňovať "referenčné" resp. ukážkové konzervácie alebo rekonštrukcie hradov, zámkov a kaštieľov.

Viete o nejakej? Máte fotky? Máte názor? Máte linku na stránku o nich?
prosím, pridajte ich sem.

Nitra: Biskupstvo sprístupní chrámový poklad v cirkevnom múzeu

14. marca 2007 - Nitrianske biskupstvo pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda otvorí 5. júla 2007 na hrade cirkevné múzeum, v ktorom vystaví chrámový poklad.

Skalica: Mesto chce dosta? trdelník do ponuky reštaurácií

14. marca 2007 - Skalická samospráva chce dosta? trdelník, ktorý je miestnou špecialitou, do ponuky reštaurácií na území mesta.

darujem drevenicu

Darujem drevenicu. Treba ju rozobrat a odviezt.

Skalica: Multifunk?né centrum kultúry vznikne len ak získajú dotáciu

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského v Skalici dá mesto prerobi? na multifunk?né centrum kultúry len v prípade, že sa mu podarí získa? dotáciu.

Papyrus, pergamen, papier

Všetko na svete má svoju históriu, svoj pôvod. Písmo píše svoju históriu už 6000 rokov. Ak chceme skúma? paleografiu (vedu o písme), musíme vedie?, aké boli písacie potreby a písací materiál.

Re: Úvod do mechanického a chemického čistenia starých krámo

Divali jste se uz na to nove forum(Moderní konzervace a restaurování v muzeu)? ...jsme zvedavi na komentare...jinak jsem se chtel zeptat zda mate nejakou predstavu kolik profesionalu z muzei obnovu sleduje?...jo a pokud mate zajem zucastnit se letosni konference konzervatoru-restauratoru ve Znojme tak je idealni cas k prihlaseni...stihnete totiz i prihlaseni pripadnych prispevku - pokud bude vybran k publikovani tak samozrejme nebudete platit konferencni poplatek...nuze tady je adresa pro predbeznou informaci: http://www.technicalmuseum.cz/worksemi.htm ...pokud neni aktivni link napiste(web je v rekonstrukci a nova strank MCK zatim nefungje)...

Nitra: Hradnú katedrálu ?aká zreštaurovanie za desiatky miliónov

Biskupský úrad v Nitre chce kompletne zreštaurova? interiér Katedrály svätého Emeráma na hrade za nieko?ko desiatok miliónov korún.

Nový organ by mal rozozvu?a? dóm na budúcu jese?

Nový organ by sa v bratislavskom Dóme svätého Martina mohol rozozvu?a? na jese? budúceho roka. Ako agentúru SITA informoval koncertný organista a hudobník Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Stanislav Šurin, v sú?asnosti sa pripravuje s?ahovanie a reštaurovanie historického organa dómu.

Memorandum: Architektornické d?dictví krajiny

Memorandum sympózia ARCHITEKTONICKÉ D?DICTVÍ KRAJINY (Cheb 21.-23. 9. 2006)

Paestum - bohatstvo v podobe gréckych chrámov

Archeologická lokalita Paestum patrí k najkrajším v celom Taliansku. Nachádza sa južne od Neapolu a vyh?adávanou je najmä pre svoje neoby?ajne zachovalé grécke chrámy.

The Importance of Being Odd: Nerdrum's Challenge to Modernism

By Paul A. Cantor;

Paul A. Cantor is a Shakespearean scholar and professor of English at the
University of Virginia. He is the author of several books,including Gilligan Unbound: Pop Culture in the Age of Globalization.

kriedovy podklad

Ahojte.Kto by mi vedel pomôcť?Prvy krat v živote nanašam kriedovy podklad.Použil som na to plavenú kriedu od Kittfortu v kombinacii s kostnym glejom ako je zname.Pomer glejovej vody je taky aky by mal byť aspoň podla toho čo som sa dočital v literatúre.Prve dve vrstvy sa mi nanašali normalne az na to že sa mi tvorili bublinky.Ktore po vytuhnuti spravili plno jamiek.Ale nojhorsie na tom je že tretiu vrstvu ked nanašam tak sa mi lepí stetec na podklad a ked trocha pritlačím tak už stieram dole tu predošlú vrstvu.S tou treťou vrstvou som došiel do polovice ramu a musel som prestať.A keď to uschlo tak mi ta vrstva este k tomu vsetkemu popraskala.Co mam robiť. poradte mi prosím

Jaroslav Ježek: Život je len náhoda

V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave dnes otvorili výstavu o živote a tvorbe známeho ?eského skladate?a modernej hudby Jaroslava Ježka.

Archivári majú záujem o eurofondy

Spracovávanie archívnych dokumentov, vzdelávanie a využívanie eurofondov budú patri? k hlavným bodom spolupráce archivárov z krajín Visegrádskej štvorky.

Zomrel akademický sochár Jozef Mazan

Posledná rozlúčka s akademickým sochárom Jozefom Mazanom bude v sobotu o 11:00 v bratislavskom krematóriu. Spoluzakladateľ prvého Zväzu slovenských výtvarných umelcov a člen Spolku voľných výtvarných umelcov zomrel v utorok 6. marca vo veku 87 rokov.

Koncert známej žilinskej world music skupiny Barabura

Záver dernieri výstavy Divadlo - váše? - telo - hlas (18. 3. 2007 o 18.00) tvorí koncert skupiny Barabura, ktorá vznikla v máji 2005, de facto na javisku žilinského divadla, kde prebiehalo skúšobné obdobie inscenácie La strada, ktorú režíroval Jakub Nvota a hudbu skomponovala Dorota Nvotová, pod?a ktorej predstáv vzniklo hudobné zoskupenie v zložení bicie, tuba, harmonika, saxofón, husle, trúbka a spev. Táto zostava, okrem trúbky, je zachovaná doteraz, pribudol cimbal. V sú?asnosti hrá skupina v zložení: Martin Králik (bicie), Peter Stolárik (tuba), Peter Vanou?ek (akordeón), Marek Pastírik (saxofón), Michal Bobán (husle), Nadežda Jelušová (spev) a Zuzana Hron?eková (cimbal), s ktorou sa akurát pripravuje nový repertoár. Skupina má za sebou množstvo koncertov po Slovensku a Po?sku.

....?o sa bude hra?
folklór všetkých regiónov Slovenska, rómske, židovské, balkánske piesne a skladby

v zostave:

Martin Králik - bicie
Peter Stolárik - tuba
Peter Vanou?ek ? akordeón
Marek Pastírik - saxofón
Michal Bobán - husle
Nadežda Jelušová - spev

Dátum, čas: 
18. Marec 2007 - 1:00

Dobrodružstvá smelého zemiaka - bábkové predstavenie v SNM v Martine

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
DOBRODRUŽSTVÁ SMELÉHO ZEMIAKA
ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI III.
divadelné predstavenie pre deti

ZEMIAKY MAJÚ RÔZNE MENÁ A POZNÁME ICH AKO
KRUMPLE, KRUMPLÍKY, BANDURKY, ŠVÁBKA, GRULE...
KRUMP?OVÉ DIVADLO NIE JE ÚPLNE NEZNÁME SLOVNÉ SPOJENIE V SLOVENSKOM ?UDOVOM DIVADLE. POD?A INFORMÁCIÍ SLOVENSKÉHO BÁBKARSKÉHO TEORETIKA A HISTORIKA VLADIMÍRA PREDMERSKÉHO HRÁVALI KRUMP?OVÉ DIVADLO NA PRELOME 19. A 20. STORO?IA NA ?UDOVÝCH JARMOKOCH AKO ZÁBAVNÝ KUS, V KTOROM VYUŽÍVALI NAJMA MOŽNOSTI ZEMIAKOV, ŽE SA DAJÚ SEKA?, KRÁJA?, ZABÍJA?... PROSTE, ŽE SA S NIMI DÁ ROBI?, ?O SA NEDÁ ROBI? S NIJAKÝM HERCOM ALEBO BÁBKOU, ?I REKVIZITOU.

Táto možnos? zaujala aj divadelníkov v BDNR v Banskej Bystrici a s potešením pre Vás pripravili Dobrodružstvá smelého zemiaka ako stru?nú, ale zodpovednú kroniku jeho života v podaní jednej zemiakovej baby.
Program sa skladá z dvoch ?astí - divadelnej (45 min.) a výtvarnej (30 min.).
Po divadelnej ?asti sa vo výtvarnej deti, ale aj dospelí budú môc? prakticky zoznámi? s tým, ?o treba k vzniku bábky zo zemiaku...
Na kronike spolupracovali Iveta Škripková a Mária Šamajová.
Návrh, príprava bábok: Mária Šamajová v spolupráci s ateliérmi BDNR.
Hrá Mária Šamajová.
Výtvarný ateliér vedie pracovník ateliérov BDNR.

Dátum, čas: 
18. Marec 2007 - 1:00

Dies Irae - Juraj Meliš

Juraj Meliš bol a je známy ako spontánny autor obdarený vnútornou silou, ktorá ho vždy pohá?ala za?a? a dokon?i? dielo takmer bez prípravy v jednom ve?kom výdychu. Jeho teraz predstavované projeky sú až nato?ko buri?ské, naturálne ale aj slobodné, že sa s ním ur?ite mnohí nestotožnia. Tak, ako sa v ?ase vzniku nestotožnili s jeho predchádzajúcimi dielami, ?i už to boli Prostredia, alebo rozsiahlo koncipované cykly Idea, Help, Monológy, Dialógy, H?adanie identity alebo Rajské záhrady. Jeho najnovší projekt nezobrazuje navonok pomerne idylické, avšak naliehavo symbolické dedinské Prostredia, ( Vidiecky dvor, Dvor života, 1970), a nemá ani charakter Prostredia II. (Les života, 1972), s naliehavou ekologickou výzvou proti ni?eniu prírody. Pripome?me si, že obidve boli realizované bez priameho zobrazenia ?loveka, po ktorom ostali len negatívne výsledky jeho ?innosti.
Aby som bol však konkrétnejší. Na cykle - Lejdýs and Džentlmen ? pracuje Juraj Meliš už od roku 2004, komplexnejšie je však po?atý až pre túto výstavu. Ak už v Prostrediach symbolicky nadviazal na Duchampov odkaz povýšenia bežných ?i nájdených a ?asto aj nepotrebných predmetov na umelecké diela, v cykle Lejdýs and Džentlmen je ešte naturálnejší, a redukuje stupe? klasickej výtvarnosti na minimum. Lejdýs and Džentlmen je pokra?ovaním jeho denníka a pod?a jeho slov je tu ?celé ?udstvo zredukované na nieko?ko obrysov hajzlových piktogramov .....a pri tom ale nie je isté, ?i vôbec toto ?honosné? ozna?enie dostato?ne degraduje už spomínanú vzorku úbožiakov ?ocitnuvších sa v superabsurdnej a snobskej žumpe!? Rovnako naliehavo ako v predchádzajúcich dielach pomenováva traumy dnešnej doby. Je zobrazením všetkých nerestí, navrstvením špiny ?udských vz?ahov a redukovania ?loveka na jeho základné potreby v zobrazení okolitého sveta, meniaceho sa na jedno ve?ké stavenisko, so svojím neporiadkom a chaosom, ktoré sa stáva permanentnou sú?as?ou nášho života. Z tohto ve?kého smetiska ?udstva zobrazuje stav zárove? búrania a zárove? stavania. Pod?a jeho slov je to exteriér ?progresívne? rozbehnutej stavby?. Nie je pritom nijako náhodné, že Juraj Meliš tu napríklad používa staré podpory, dosky, st?py, ale aj použité staré dvere a okná zo svojho domu. Okná, ktoré odde?ovali vonkajší svet pred intimitou domova, okná, ktoré už doslúžili aby premenili svoju funkciu a stali sa sú?as?ou nového tvorivého po?inu a dvere, ktoré vnútri vymedzovali každého vlastný priestor a zárove? ich všetky prepájali. Mizne tu nielen bytostné prepojenie ?loveka s prírodou, mení sa dokonca aj charakter mestského ?loveka s jeho víziou novej existencie. Zabúda sa na pocit z krátkeho krásneho zastavenia ?asu s koncentrovaným vnímaním daného okamihu. Ak kedysi zobrazoval charakter prostredia, ktoré nás obklopoval, v jeho novom projekte vlastne poukazuje na absenciu tohto prostredia a stup?ujúci sa pocity anonymity. Divák prechádza pomedzi jednotlivé fragmenty a stáva sa takto sú?as?ou odcudzeného prostredia v prostredí.
Aj ?alšia ?as? výstavy Dies Irae je rovnako naliehavá, z h?adiska existencie ?loveka ešte naliehavejšia. Vystavuje makety výbušnín obalených do hodvábnych textílií s podtla?ou arabského písma a s tikajúcimi hodinkami, ktoré neúprosne odmeriavajú ?as. Nie sú to len abstraktné pojmy, ale konkrétne dramatické situácie, nie sú to len sofistické úvahy, ale základné morálne princípy, otázky života a smrti nevinných ?udí.
V podstate v obidvoch inštaláciách je evidentný pocit z ohrozenia. Je to pocit z meniacej sa civilizácie, meniacich sa hodnotových kritérií, meniaceho sa prostredia a meniacich sa istôt. Je to zárove? predzves? d?a božieho hnevu, teda posledného súdu, alebo aj za?iatku rekviem. Pocit ohrozenia je evidentný a naliehavý, avšak nie je ni?ím iným, ako výsledkom každodenných situácií, v ktorých sa priamo alebo sprostredkovane ocitáme a samozrejme aj víziou do budúcnosti.

Ivan Jan?ár, riadite? galérie
kurátor výstavy

Životopisné údaje autora:
Narodil 13. júla 1942 v Nových Zámkoch.1960-1966 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ( prof. Jozef Kostka ). 1973 - 1993 externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1990 pedagóg na VŠVU v Bratislave. 1991 vymenovaný za docenta. 1992 vymenovaný za profesora. Venuje sa vo?nej sochárskej tvorbe, monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. Jeden zo zakladajúcich ?lenov združenia Gerulata. V rokoch 1999 ? 2002 bol vedúcim Katedry sochárstva. Okrem iného organizoval nieko?ko výstav posluchá?ov Jozefa Kostku, participoval na mnohých albumoch. Mal viacero samostatných výstav doma i v zahrani?í, zú?astnil sa na viacerých významných kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahrani?í. O jeho tvorbe bolo publikovaných viacero ?lánkov a štúdií, v rokoch 1993 a 2003 vyšli o jeho tvorbe monografie ( autori Katarína Bajcúrová a Ivan Jan?ár ). Žije a tvorí v Bratislave.

Juraj Meliš
Kurátor:
Ivan Jan?ár
Miesto:
Pálffyho palác
Dátum:
30.01.2007 - 18.03.2007

Dátum, čas: 
30. Január 2007 - 1:00 - 25. Marec 2007 - 1:00
P?íprava vápenných malt v pé?i o stavební památky

Publikace pojednává o p?íprav? staveništní vápenné malty cílen? pro pot?eby památkové pé?e a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami.

Derniéra: Divadlo ? váše?, telo, hlas

V nede?u 18. marca 2007 budú ma? všetci, ktorí majú radi divadlo, poslednú možnos? navštívi? výstavu Divadlo ? váše?, telo, hlas v Slovenskom národnom múzeu v Martine, Malá hora 2.

Rozhodnutie pamiatkarov o s?ahovaní organa je platné

Organ sa z bratislavského Dómu sv. Martina môže s?ahova?, až ke? sa splnia všetky podmienky pamiatkarov, ktoré sú sú?as?ou rozhodnutia o jeho s?ahovaní

B?lorusko: památky a cesta k demokracii

O minulém víkendu jsem m?l díky spole?nosti ?lov?k v tísni možnost navštívit B?lorusko. Tým, do kterého pat?il ješt? Ivan ?erný ze Svazu m?st a obcí ?eské republiky a tlumo?nice, se zú?astnil t?í seminá?? ve t?ech r?zných b?loruských m?stech: Barisov?, Bobrusku a Mohilev?.

Kuric

Prislo eMailom:

O kterém nic jiného nevím, než že má tak zajímavé příjmení.
Poněvadž stejné nosíval/nosí jeden hodně zajímavý člověk až v USA -- a vás oslovuji, poněvadž by bylo dobré sehnat na Slovensku jeho příbuzné. Aby se bylo možno dostat do archivů, a mezi vašim obecenstvem mohou jeho NEVLASTNÍ vnuci/vnuci/i pra být. Jen je oslovit...
Dotyčný Imrich/Emerich Kuric v ČSR děti neměl, když jim bolšeqikům tenkrát krchnul v 51. až do USA.
Kde se ještě (byl tomu předešlým predestinovaný) před pár roky věnoval
veteránským běžeckým prý soutěžím -- a to mu bude/mohlo by být za pár dnů 20. června 85 roků.
Byl vojákem Svobodova 1. praporu v SSSR a 8. března 1943 byl zajat Němci. V boji. Po válce dostal 20 roků natvrdo, z věznice jim utekl, a prostřílel se přes hranice.
Dodnes se o něm v Česku nesmí veřejně mluvit, jak i o ostatních zhruba 20 podobně zajatých u Sokolova. 8. března bude zase za 2 dny.
Pokud chce někdo bližší podrobnosti -- rád zašlu.
On ten starý pán Imrich/Emerich Kuric, zajatec od Sokolova, žil prý ještě před 2 roky v USA. Ale prý často měnil adresy, poněvadž se pořád bál, že ho unesou bolšeqici. Ale v těchže USA žije rozsáhlá slovenská komunita -- možná ho některý z exulantů znával, a pokud pan Kuric stále žije, zná.

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Nádraží Slavonice

Archívny ?lánok z 26. 9. 2006. Toto je psaní pro Davida Vávru jako vstupní informace a pro Ivu Jehli?kovou, která m? požádala, abych vše zjednodušil do n?kolika v?t.

Strana železných - Ján Vasilko & Peter Králik

Strana Železných funguje od 10. marca 2003 a pri príležitosti štvrtého výro?ia jej založenia Galéria mladých Nitrianskej galérie pripravila doposia? najrozsiahlejšiu výstavu tohto umeleckého zoskupenia.

Strana Železných je apolitická skupina, ktorá sa zameriava na utopickú, melancholickú, romantickú a tak trochu absurdnú ?innos?. Jej ?lenovia Ján Vasilko (sekcia Kovo) a Peter Králik (sekcia Agro), absolventi Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, spolo?ne bojujú za ochranu práv a slobôd strojov a po?nohospodárskych mechanizmov.

Napriek tomu, že sa jedná o výtvarnú dvojicu, umelci tvoria vä?šinou individuálne. Spája ich však hlboká láska k strojom, pôde, po?nohospodárstvu, prírode a absurdnému humoru. Ich jednozna?ným favoritom spomedzi všetkých strojov je kombajn. Pre nich je to živá bytos?, ktorá v ur?itom krátkom období roka pomocou rôznych ?protéz? (?i už na kukuricu alebo pšenicu) spása úrodu na našich poliach, vylu?ujúc pri tom stohy slamy.

Výstava predstaví prierez tvorbou súvisiacou s ideami strany: obrazy, fotomontáže, plagáty, ?remixované? diela starých majstrov, objekty a dokonca aj špeciálne dresy výtvarníkov.

Vernisáž výstavy sa uskuto?ní v sobotu 17. marca 2007 o 17:00 hod.

Bližšie informácie nájdete na www.nitrianskagaleria.sk

Kurátor výstavy: Omar Mirza

Dátum, čas: 
18. Marec 2007 - 1:00 - 15. Apríl 2007 - 2:00

Moderní konzervace a restaurování v muzeu

Moderní konzervace a restaurování v muzeu (etika, dokumentace, průzkum, preventivní a sanační konzervace, restaurování)

Záv?ry z konference ?Obnova památek - fasády? 2006

Záv?ry z konference ?Obnova památek - fasády? konané dne 21. 3. 2006 v Praze

namiesanie spravneho tonu farby

Moze mi niekto vysvetlit preco a ako presne vzika farba na priklade? trebars zmiesania modrej so zltou??? akoto ze vidime zelenu? vzikne zelena? alebo tam vzdy bola? a na akom principe funguje miesanie farieb?

vsimla som si totiz ze zopar slovenskych restauratorov malby (dokonca z komory!!!) zamiena slova farba a pigment. Hryzla som si do jazyka.
:|

ps:mam na mysli farbu ako color nie paint...

Hrad Tematín

Spolu s Trenčianskym,Beckovským a Čachtickým hradom zabezpečoval ochranu horských pohraničných priesmykov do Uhorska a doležitého brodu cez Váh.

Hrad Tematín
Obnova památek 2007 - rekonstrukce nebo konzervace?

Pojem ?rekonstrukce? se p?i obnov? stavebních památek užívá velmi ?asto, ale ne vždy ve správné souvislosti. Rekonstrukce se významov? nep?ekrývá s opravou.

HI-TECH muzea

casopis Business week uverejnil fotogaleriu so zabermi HI-TECH muzei v usa, ktore sa naviac podobaju na vzdelavacie centra novej generacie. vystavene su exponaty, metody a ich demonstracie a su neoddelitelne spete s najnovsimi technologiami


muzeum massachusettsskeho technologickeho institutu

narodne letecko - kozmicke muzeum, washington

muzeum kinematografie, new york

technicke muzeum inovacii, san chose kalifornia

muzeum pocitacovej historie, moutain wiev kalifornia

interaktivne muzeum hudby, seatle

muzeum medzinarodnej spionaze

muzeum sci-fi a sien slavy

muzeum robotov, nagoja japonsko

muzeum masovej komunikacie, chicago

Veterné parky

Kto v posledných mesiacoch dovidel za Dunaj, cestoval do Viedne alebo aspoň na Schwechat, mohol vidieť tú hrôzu v krajine, tj. skupiny veterných stožiarových elektrární, nazývaných "veterné parky". Mnohí môžu namietať, že estetika krajiny musí bokom, ak chceme vyrábať čistú energiu, no nejde ani tak o estetiku. V niektorých krajinách (Holandsko, Nemecko) už odborníci bijú na poplach, no vôbec nie "estéti" a krajinári, no pôdohospodári a lesníci. Okrem hluku, ktorý spôsobujú obrovské vrtule priemeru často cez 30 m, šíriace sa vibrácie kompletne odplašia vtákov, najmä dravcov, následkom čoho sa rozšíria hlodavce do enormných rozmerov. Vedci tiež zistili závažné vplyvy týchto vibrácií na obyvateľstvo. Bude zaujímavé sledovať, ako sa s týmto problémom vysporiada Slovensko. Treba tiež dodať, že efektívnosť tohto programu je sporná, nakoľko "ekonomiku" veterných elektrární umelo drží "v kurze" podpora Európskej komisie.

vidlickove umenie

trochu na oziveniea priroda inspirovana clovekom

Trnava: Po?as rekonštrukcie amfiteátra objavili podzemnú chodbu

Podzemnú chodbu vedúcu k bývalému kláštoru klarisiek objavili archeológovia po?as výkopových prác v rámci rekonštrukcie trnavského amfiteátra.

Jekaterinský palác: Komnata

Jekaterinský palác ukrýva jeden z najvä?ších a najpresved?ivejších úspechov svetového reštaurátorského umenia

Bratislava: Aktivisti chcú po schválení ÚP stavebnú uzáveru

O stavebnú uzáveru v celej Bratislave chcú v prípade schválenia územného plánu (ÚP) mesta požiada? bratislavskí ob?ianski aktivisti a predstavitelia ochranárskych združení.

Technické památky - obnova objektů

SPOLE?NOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK ? STOP
vás zve na seminá? TECHNICKÉ PAMÁTKY ? OBNOVA OBJEKT? konaný
ve ?tvrtek 22. b?ezna 2007 v p?ednáškovém sále Národního muzea v Praze

V úvodních p?ísp?vcích seminá?e bude pojednáno obecn? o problematice technických památek, o jejich stavu a p?ístupu k jejich ochran?. Budou p?edneseny p?ísp?vky pracovník? památkové pé?e zam??ené na jejich udržování a obnovu.

V dalších p?ísp?vcích budou uvedeny p?íklady ochrany a obnovy n?kterých konkrétních objekt? industriální architektury.

Seminá? je ur?en pracovník?m památkové pé?e, archeolog?m, restaurátor?m a konzervátor?m, správc?m památek, projektant?m, technolog?m, student?m odborných škol a dalším zájemc?m o ochranu památek.

V p?íštím roce plánuje STOP zorganizovat k problému technického d?dictví další, navazující seminá?.

PROGRAM
9.00?9.30 Prezence ú?astník?
9.30?9.40 Seznámení s programem, informace o STOP
9.40?10.10 Úvod do problematiky ochrany technického d?dictví Ing. arch. Eva Dvo?áková, NPÚ, úst?ední pracovišt? v Praze
10.20?10.40 Technické a pr?myslové památky z hlediska památkové pé?eDoc. Miloš Mat?j, NPÚ, územní odborné pracovišt? v Ostrav?
10.45?11.15 Praktické zkušenosti s obnovou hornických, hutnických a železni?ních památek a d?lnického bydleníDoc. Miloš Mat?j, NPÚ, územní odborné pracovišt? v Ostrav?
11.20?11.50 P?estávka s diskusí
11.55?12.25 Problém obnovy vápenky v okolí Moravského krasu PhDr. Ji?í Merta, Technické muzeum v Brn?
12.30?13.00 Obnova vodního mlýnu ve SlupiMgr. Ond?ej Merta, Technické muzeum v Brn?
13.05?13.30 V?trné mlýny a jejich pr?zkum v terénuIng. Miroslav B?ínek, Technické muzeum v Brn?

Odborný garant seminá?e:
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brn?
tel.: 541 147 633, fax: 541 147 667
rovnanikova.p@fce.vutbr.cz

Organiza?ní garant seminá?e:
Ing. Olga Kotlíková, Spole?nost pro technologie ochrany památek, Valdštejnské n. 3, 118 01 Praha 1

Kontakt: STOP, Wilsonova 597, P.O. Box 101, 274 01 Slaný
tel. / fax: 312 520 730, mobilní: 724 029 206
e-mail: stop@mbox.vol.cz, http://wstop.colweb.cz/

Dátum, čas: 
22. Marec 2007 - 1:00

Pivovar – fenomén české kulturní krajiny

OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2007 „Pivovar – fenomén české kulturní krajiny“ Veletrhy Brno, a.s.

Pivovar – fenomén české kulturní krajiny

dezinfekcia kože

Chcem poprosiť o radu odborníkov (na obnove) čo sa orientujú na historickú kožu.
Vie niekto aký prostriedok alebo postup sa používa na dezinfikovanie kože ktorá bola získaná z hrobky? Nejedná sa o klasickú kožu ktorú stačí vyčistiť a zmäkčiť tukovaním. Tu je problém ako kožu účinne zaistiť od mikroorganizmov a baktérii lebo vieme, tie treba brať vážne.
Reagujúcim na moju otázku vopred ďakujem.

Vodní mlýny na Morav? a ve Slezsku I. díl

První z ?ady titul? zasv?cených t?mto unikátním a bohužel už mizejícím památkám naší minulosti na Morav? a ve Slezsku

Kurz celoživotního vzdelávaní v oboru památkové péče I.

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZD?LÁVÁNÍ V OBORU PAMÁTKOVÉ PÉ?E
dvoutýdenní kurz vedený Fakultou architektury ?VUT v Tel?i

Sou?ást Celoživotního vzd?lávání ?len? ?KAIT

Datum a místo konání:
1. ?ást: od 23.4. do 28.4.2007
2. ?ást: od 21.5. do 26.5.2007
TEL?, nám?stí Zachariáše z Hradce 2, Vzd?lávací st?edisko Masarykovy univerzity

Uzáv?rka p?ihlášek:
31.03.2007 nebo po napln?ní kapacity sálu

Cena kurzu:
11.500,-K? v?etn? DPH 19% za dva týdny výuky.
V poplatku je zahrnuto školné a písemné podklady k p?ednáškám.
Cena nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu. Ubytování a stravování je možné zajistit.

Akreditace:
Celoživotní vzd?lávání ?len? ?KAIT
Akreditace Ministerstva vnitra pro pr?b?žné vzd?lávání ú?edník? územních samosprávných celk?

Poslucha?i:
P?ihlásit se mohou zam?stnanci památkových ústav?, ve?ejné správy, projektanti, stavitelé, restauráto?i, a další
zájemci, kte?í se v?nují správ? a obnov? památkových objekt?.
Program dvou p?edešlých úsp?šných ro?ník? kurzu najdete na: http://monumenta.cvut.cz
Dvoutýdenní kurz je samostanou akcí, která nevyžaduje absolvování p?edcházejících ro?ník? kurzu ani jiné
speciální vzd?lání.

Dátum, čas: 
23. Apríl 2007 - 2:00 - 28. Apríl 2007 - 2:00

Kurz celoživotního vzdelávaní v oboru památkové péče II.

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZD?LÁVÁNÍ V OBORU PAMÁTKOVÉ PÉ?E
dvoutýdenní kurz vedený Fakultou architektury ?VUT v Tel?i

Sou?ást Celoživotního vzd?lávání ?len? ?KAIT

Datum a místo konání:
1. ?ást: od 23.4. do 28.4.2007
2. ?ást: od 21.5. do 26.5.2007
TEL?, nám?stí Zachariáše z Hradce 2, Vzd?lávací st?edisko Masarykovy univerzity

Uzáv?rka p?ihlášek:
31.03.2007 nebo po napln?ní kapacity sálu

Cena kurzu:
11.500,-K? v?etn? DPH 19% za dva týdny výuky.
V poplatku je zahrnuto školné a písemné podklady k p?ednáškám.
Cena nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu. Ubytování a stravování je možné zajistit.

Akreditace:
Celoživotní vzd?lávání ?len? ?KAIT
Akreditace Ministerstva vnitra pro pr?b?žné vzd?lávání ú?edník? územních samosprávných celk?

Poslucha?i:
P?ihlásit se mohou zam?stnanci památkových ústav?, ve?ejné správy, projektanti, stavitelé, restauráto?i, a další
zájemci, kte?í se v?nují správ? a obnov? památkových objekt?.
Program dvou p?edešlých úsp?šných ro?ník? kurzu najdete na: http://monumenta.cvut.cz
Dvoutýdenní kurz je samostanou akcí, která nevyžaduje absolvování p?edcházejících ro?ník? kurzu ani jiné
speciální vzd?lání.

Dátum, čas: 
21. Máj 2007 - 2:00 - 26. Máj 2007 - 2:00

Krytiny šikmých střech 2007

KRYTINY ŠIKMÝCH ST?ECH - PREVENCE VAD A JEJICH ODSTRA?OVÁNÍ
odborný seminá?

Sou?ást Celoživotního vzd?lávání ?len? ?KAIT

Datum a místo konání:
28.03.2007 - st?eda - od 9 do 13 hodin
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

P?ednášející a obsah seminá?e:

Ji?í Vr?ata - Cech KPT:
POKLÁDKA KRYTINY, CHYBNÁ A SPRÁVNÁ ?EŠENÍ, ?EŠENÍ JAKO SYSTÉM

Doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc. - Fakulta stavební ?VUT:
ANALÝZA P?Í?IN VAD A PORUCH ST?EŠNÍCH PLÁŠ??

Doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc. - Fakulta stavební ?VUT:
OPAKOVANÁ REKONSTRUKCE ŠIKMÉ ST?ECHY

Doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc. - Fakulta stavební ?VUT:
NÁVRH ST?EŠNÍCH PLÁŠ?? V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI A DLE ZÁVAZNÝCH KRITERIÍ NÁVRHU

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ?VUT:
ZÁVADY V OPLECHOVÁNÍ A NAPOJOVÁNÍ KRYTIN NA PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

Program:

* 08:30 - 09:00 Prezence poslucha??
* 09:00 - 13:00 P?ednášky
* V p?estávce ob?erstvení zdarma
* 13:00 Ob?d

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-K? za osobu
Ob?d: 120,-K? za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny v?etn? DPH 19%.

Dátum, čas: 
28. Marec 2007 - 2:00

Fasády - prevence jejích vad a jejich odstranovaní

FASÁDY - PREVENCE VAD A JEJICH ODSTRA?OVÁNÍ
odborný seminá?

Sou?ást Celoživotního vzd?lávání ?len? ?KAIT

Datum a místo konání:
14.03.2007 - st?eda - od 9 do 13 hodin
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

P?ednášející a obsah seminá?e:

Ing. Pavel Kotas:
PROBLEMATIKA APLIKACÍ MATERIÁL? P?IPOJOVACÍCH SPÁR, KOTVENÍ V?ETN? ZAJIŠT?NÍ MECHANICKÉ PEVNOSTI A STABILITY KONSTRUKCE, VADY PO A SENDVI?OVÝCH KONSTRUKCÍ LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠT? A VÝPLNÍ OTVOR?. ARCHITEKTONICKO - KONSTRUK?NÍ NÁVRHY, VEDOUCÍ KE VZNIKU ZÁVAD P?I UŽÍVÁNÍ.

Doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc.:
ANALÝZA VNIT?NÍHO ZATEPLENÍ U BUDOV S D?EV?NÝMI STROPY.

Doc.Ing. Václav Hájek, CSc.:
KONSTRUK?NÍ VADY PROV?TRÁVANÝCH FASÁDNÍCH SYSTÉM? Z HLEDISKA TEPELN? TECHNICKÝCH D?SLEDK?.
PROBLEMATIKA KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉM? VE VZTAHU K ARCHITEKTONICKÝM POŽADAVK?M.

Program:

* 08:30 - 09:00 Prezence poslucha??
* 09:00 - 13:00 P?ednášky
* V p?estávce ob?erstvení zdarma
* 13:00 Ob?d

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-K? za osobu
Ob?d: 120,-K? za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny v?etn? DPH 19%.

Dátum, čas: 
14. Marec 2007 - 1:00

Obnova památek 2007

OBNOVA PAMÁTEK 2007 - REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE?
7. konference s výstavou a exkurzí

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav - úst?ední pracovišt?
?eský národní komitét ICOMOS
Fakulta architektury ?VUT v Praze

Datum a místo konání:
Konference - 20.03.2007 - úterý - od 9 do 18 hodin
Exkurze - 21.03.2007 - st?eda - od 9 hodin
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 (MAPKA)

Poslucha?i:
Konference je ur?ena projektant?m, stavitel?m, restaurátor?m, zam?stnanc?m ve?ejné správy a památkových ústav?, investor?m a všem dalším zájemc?m, kte?í se v?nují ochran? památek.

Uzáv?rka p?ihlášek je 9. 3. 2007.

Akreditace:
Celoživotní vzd?lávání ?len? ?KAIT (hodnoceno 2 body)
Akreditace Ministerstva vnitra pro pr?b?žné vzd?lávání ú?edník? územních samosprávných celk?

Anotace:
Pojem ?rekonstrukce? se p?i obnov? stavebních památek užívá velmi ?asto, ale ne vždy ve správné souvislosti.
Rekonstrukce se významov? nep?ekrývá s opravou. Má své vlastní jednozna?n? definované významy. Znamená
uvedení do p?vodního stavu nebo p?estavbu. Ve významu návratu ke staršímu nedochovanému stavu pat?í k
základním pojm?m památkové pé?e. Ale práv? otázka, zda p?i pé?i o architektonické d?dictví p?istupovat k
rekonstrukci zaniklého stavu fyzicky, p?edstavuje velký teoretický i praktický problém. Názory na vhodnost návrat?
k zaniklému stavu se r?zní. N?kdy velmi bojovn?. Na jedné stran? stojí obhajoba výtvarného ideálu, na stran?
druhé poukaz na nev?rohodnost výsledk?, napáchané škody a etickou problemati?nost vytvá?ení nových památek.
Nemá smysl si klást otázku v poloze ano-ne. Smysl má diskutovat o tom, za jakých podmínek ano a za jakých ne.
Otázka rekonstrukcí má v památkové pé?i ?adu poloh. Jejich ší?i si m?žeme p?iblížit na p?íkladu Starom?stského
nám?stí v Praze. Zám?r znovu postavit Mariánský sloup je ilustrací rekonstrukce celé zaniklé památky. Nebo m?že
jít o dopln?ní chyb?jící ?ásti. Arký? kaple Starom?stské radnice byl v kv?tnu 1945 zni?en a obratem nahrazen kopií.
Úpln? jiná situace nastane p?i rekonstrukci starší podoby existující stavby. D?m U Kamenného zvonu se dochoval
v barokní úprav?, ale byl regotizován. Znamenalo to otlu?ení barokních fasád, vybourání strop?, likvidaci pom?rn?
hodnotných interiér?, novou st?echu ? P?i obnov? fasád b?žn? dochází k rekonstrukcím starší barevnosti.
Konference "OBNOVA PAMÁTEK 2007 - REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE?? nabídne pohled
významných odborník?. Ú?ast lze doporu?it všem, kdo se profesionáln? obnovou historických staveb zabývají,
zejména projektant?m, pracovník?m stavebních firem, restaurátor?m, pedagog?m, investor?m, pracovník?m
stavebních ú?ad? a samoz?ejm? památká??m.
Ing.arch. Miloš Sola? - Národní památkový ústav, úst?ední pracovišt?

Program konference:
20. 3. 2007 - úterý - od 9 do 18 hodin - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

8:15 - 8:45 Prezence ú?astník?

Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, úst?ední pracovišt?
ÚVOD

Prof.PhDr. Mojmír Horyna - Ústav pro d?jiny um?ní, Filozofická fakulta UK
CO VLASTN? LZE REKONSTRUOVAT?

Ing.arch. Milena Hauserová, CSc - Fakulta architektury ?VUT v Praze
O SMYSLU REKONSTRUKCÍ

10:45 -11:00 p?estávka

Ing.arch. Miloš Sola? - Národní památkový ústav, úst?ední pracovišt?
ÚVOD DO PROBLEMATIKY REKONSTRUKCÍ V PAMÁTKOVÉ PÉ?I

Ing.arch. Katarína Vošková - Pamiatkový úrad SR, pracovišt? Banská Štiavnica
SHRNUTÍ NÁZORU NA OTÁZKU REKONSTRUKCÍ Z POHLEDU PAMÁTKOVÉ PÉ?E NA SLOVENSKU

diskuse

12:45 - 13:45 ob?d

Prof.PhDr. Miloš Stehlík, Doc.Ing.arch. Jaroslav Drápal, CSc. - VÚT Brno
REKONSTRUKCE ZANIKLÉ GOTICKÉ KAPLE SV. VÁCLAVA V BRN?

PhDr. Petr Kroupa - Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brn?
REKONSTRUKCE V MEZINÁRODNÍCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH

15:05 - 15:20 p?estávka

Ing. Petr Macek - Ústav pro d?jiny um?ní, Filozofická fakulta UK
K OTÁZKÁM REKONSTRUKCE HISTORICKÉ PODOBY FASÁD

Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, úst?ední pracovišt?
REKONSTRUKCE VE VZTAHU K AUTENTICIT? PAMÁTKY - OPRÁVN?NOST A RIZIKA

diskuse

Uvedené ?asy ob?da a p?estávek jsou pouze orienta?ní.

Program exkurzí:
21. 3. 2007 - st?eda - od 9 hodin pr?b?žn?
# Betlémská kaple - slavnostní aula a podzemí
# Starom?stská radnice - gotická v?ž a exteriéry
# Národní muzeum
Zápis do exkurzí bude v den konference. Za?átky prohlídek najdete cca týden p?ed konferencí na www. Z kapacitních d?vod? se mohou zú?astnit jen návšt?vníci p?ednášek, a to pouze jedné exkurze.

Poplatky:
Vstupné dne 20. 3. pro zam?stnance NPÚ: 950,-K? (v?etn? sborníku)
Vstupné dne 20. 3. pro ostatní poslucha?e: 1.450,-K? (v?etn? sborníku)
Ob?d dne 20. 3.: 150,-K?
Exkurze dne 21. 3.: 100,-K? (pouze pro ú?astníky p?ednášek)
Sborník navíc: 300,-K?

Dátum, čas: 
20. Marec 2007 - 1:00 - 21. Marec 2007 - 1:00

Prírodné materiály v regionálnej stavebnej kultúre 2007

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Prírodné materiály v regionálnej stavebnej kultúre 2007 ktorá sa uskuto?ní d?a 30. marca 2007 v priestoroch Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Cie?om konferencie je poskytnú? fórum informácií o prírodných materiáloch, ktoré sa v sú?asnej architektúre využívajú len okrajovo. Ich využitie má pritom zásadný význam nielen pre zachovanie dedi?stva stavebnej kultúry, ale tiež pre zdravé vnútorné prostredie budov. Konferencia okrem odborných prednášok ponúka i odbornú diskusiu, ktorá môže prinies? rad námetov a upozorni? na významné aspekty problematiky prírodných materiálov.

Program konferencie
8:00?9:00 Prezentácia ú?astníkov (Aula FPT)
9:00?9:15 Otvorenie konferencie, príhovor dekana FPTv
9:20?9:40 doc. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.
PROJEKT INTERREG IIIA ?R ? SR Minulostí k budoucnosti-p?írodní materiály v regionální stavební kultu?e.
9:40?10:00 prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Ílové minerály, ich štruktúra a fyzikálne vlastnosti.
10:00?10:20 doc. Ing. Ivana Žabi?ková, CSc.
Je užití hlin?ného materiálu pro stavbu p?ínosem?
10:20?10:30 PRESTÁVKA
10:30?10:50 akad. arch. Igor Krpelán
Environmentálna logika ?udovej architektúry - tradi?né stavebné princípy drevených stavieb.
10:50?11:10 Ing. arch. Eugen Nagy, PhD.
Prírodné stavebné materiály v kontexte udržate?ného stavebníctva.
11:10?11:30 Mgr. Miloš Gregor
Využitie optickej mikroskopie, skenovacej elektrónovej mikroskopie a RTG- práškovej difrak?nej analýzy pri štúdiu historických stavebných materiálov.ka 5
11:30?11:50 Ing. Jozef ?ahoj
?udová architektúra Slovenska.6
12:00:12:30 Posterová sekcia
12:30?13:00 Obed
13:00 Odchod autobusom na exkurziu po stavbách z prírodných materiálov púchovského regiónu.
Predpokladaný návrat je o 17:00

Informácie: http://fpt.tnuni.sk/prirodne

Dátum, čas: 
30. Marec 2007 - 2:00

Hrad Jasenov

Zdravim, ma niekto z vas dobovu kresbu alebo nieco podobne?? Pripadne ako tento hrad v minulosti vyzeral??? vdaka T.Zdravim, ma niekto z vas dobovu kresbu alebo nieco podobne??

Hrad Jasenov

lepenie textilu

Má niekto skúsenosti so spevňovaním textilu lepením? Konkrétne mám na mysli uvolnenú flotáž nití a neviem aké lepidlo je najideálnejšie po stránke pružnosti a stálosti. ďakujem

Bratislavský hrad ako SNG...čo na to verejnosť?

Odvážim sa pridať tému, ktorá už dlhšie výri v mojej laickej hlave...
Aké su Vaše laické aj odborné názory na nápad presunúť Národnú Galériu na Hrad?, Samozrejme po jeho rekonštrukcii. Predpokladám, že kapacitne by problém nebol, skôr naopak a naviac by sa tým pomohol odstrániť argument, ktorý SNG používa pri (ne)zbúraní Dedečkovho premostia, t.j. veľkosť Galérie. Okrem iného by to prispelo tiež k omnoho vyššej návštevnosti Hradu, kde bežný návštevník či turista odfotí Petržalku, prezrie si veľmi pusté a rozbité nádvorie, prezrie pár expozícii SNM čo sú tam a potom už nemá čo obdivovať. V rámci prehliadky Hradu, by mohli byť tiež expozície SNM tak v jeho dolnej časti ako aj v Oranžérii.

Bolo by to niečo podobné ako v Budapešti, kde MNG sídli práve v budove Kráľovského paláca a je skutočne sa načo dívať.

Mal by slúžit Bratislavský hrad ako priestor pre SNG?

Áno
75% (12 hlasov)
Nie
25% (4 hlasy)
Celkový počet hlasov: 16
Krajina pamätá...

Od kultúrneho dedi?stva v krajine ku krajine v kultúrnom dedi?stve

Od dôb, ke? sa na Zemi objavil ?lovek, za?alo sa prispôsobovanie prírody ?udským potrebám.

Obnova a využívanie architektonického dedi?stva

Centrum celoživotného vzdelávania Fakulty architektúry STU v Bratislave za podpory Európskej únie ? Európskeho sociálneho fondu organizuje PROFESNÉ ŠPECIALIZA?NÉ VZDELÁVANIE A KURZY OBNOVA A VYUŽÍVANIE ARCHITEKTONICKÉHO DEDI?STVA

Jacobi & Eichhorn

Predám hobľovací stroj Jacobi & Eichhorn Leipzig , rok cca 1930, plne funkcny.

Dalsie foto na poziadanie.

kontakt palovk@gmail.com

Japonské bábiky

Vystavené bábiky sú z Japonska a sú majetkom Japonskej nadácie so sídlom v Budapešti. Kolekciu viac než 40 bábik tvoria nádherné pestro-
farebné postavi?ky rôznych ve?kostí, tvarov, podôb a materiálov. Jedno
však majú spolo?né - odzrkad?ujú život ?udí v tejto východnej krajine.
Na výstave sa prezentuje nieko?ko skupín dokumentujúcich rôzne ob-
lasti japonskej kultúry: bábiky vystavené na Sviatok diev?at /3.marec/
tvoria tradi?ne oble?ené figuríny cisárskej rodiny a jej dvora a sú
umiestnené pod?a prísnych kritérií na stup?ovitom podstavci. ?alej sú to bábiky - vybájení hrdinovia, stato?ní bojovníci, vystavení po?as Sviatku chlapcov /5.máj/, bábiky odeté v tradi?ných japonských historických odevoch, figuríny z divadelných predstavení Nó a Kabuki,
z dreva vystrúhané bábiky kokeši pochádzajúce zo severu Japonska
a poslednú skupinu vystavených bábok tvoria bábiky ur?ené na hranie
a figuríny znázor?ujúce tradi?né hry japonských detí.

Dátum, čas: 
21. Február 2007 - 1:00 - 11. Marec 2007 - 1:00

Krajiny

Výstava prác študentov Katedry ma?by Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v B.Bystrici predstavuje tému krajín, priestorov, teritórií v dielach mladých adeptov umenia v širokej škále prístupov a motívov. Prejav 14 vystavujúcich autorov sa rôzni technikou, formátom, povahou odpovede na danú tému, ale všetkých spája slovo "ma?ba". Dotykom štetca na plátne tvoria svet, definujú svoj
vz?ah k nemu.

Dátum, čas: 
28. Február 2007 - 1:00 - 31. August 2007 - 2:00
Kolí?any (kostol): Ulakomili sa na plechy z kostolnej strechy

Predajom medených plechov z kostolnej strechy si chceli nelegálne privyrobi? traja muži. Trojicu zlodejov vo veku 21, 23 a 34 rokov v nede?u okolo druhej hodiny po polnoci pristihla hliadka nitrianskych policajtov priamo pri ?ine.

The future of heritage

Changing Visions, Attitudes, and Contexts in the 21st Century will provide a unique global forum for sharing predictions, projections, and warnings about how the field of heritage will look in the coming decades.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy